ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

https://on.soundcloud.com/MEajq2HZM5HRtXjGA  слушайте Проповед на Евалд Франк от 17 април 1983 г., Крефелд, Германия. Кратко съдържание: • чете се от Пс. ...

https://on.soundcloud.com/iWWohzeQA4PZkcZ9A  слушайте Проповед на Евалд Франк от 22 май 1983 г., Крефелд, Германия Кратко съдържание: • чете се от Тит. ...

Бог ни говори чрез Словото и Той наблюдава как реагираме. Има Един, който изследва сърцето и вътрешностите. ...

Когато се говори за изкуплението — Той е Синът на Бога; когато се говори за Хилядолетното царство —Той е Давидовият ...

При Бог всички обещания са Да и Амин. Ние, хората, първо казваме „да“, а след това вдигаме рамене и казваме ...

Човекът, който е научен от Бога, ще дойде при Исус Христос. ...

https://on.soundcloud.com/XRFhz  слушайте Проповед на Евалд Франк от 4 декември 1982 г., Крефелд, Германия. Кратко съдържание: • При първото пришествие на ...

Камъните си остават камъни, и развалините си остават развалини. ...

https://on.soundcloud.com/j4j7J  слушайте Проповед от Евалд Франк, 24 ноември 1982 г., Крефелд, Германия Говори за това колко е важно да изпълняваме ...