ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: «Възкресението на нашия Господ Исус Христос и извършеното изкупление»

https://on.soundcloud.com/me4haGRqPR6rotpPA  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 11 април 1982 г., гр. Крефелд, Германия

Кратко съдържание:

• вярваме, че сега живеем в последното поколение

• чете се от Пс. 24:

7 Издигнете главите си вие, порти, и издигнете се вие, вечни врати, за да влезе Царят на славата.

8 Кой е Този Цар на славата? ГОСПОД, силният и могъщият, ГОСПОД, могъщият в бой.

• чете се от Осия 13:

От силата на преизподнята ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. О, смърт! Къде са язвите ти? О, преизподньо! Къде е погубителната ти сила?

• Понякога вярващите казват, че не могат да повярват защото не виждат. Но много ли са виждали старозаветните светии?

  • Тогава отново ще различите между праведен и безбожен, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не Му служи (Мал. 3:18)

чете се от 1 Корин. 15:

3 Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията;

4 че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията;

5 и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,

6 че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;

7 че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли;

8 а от всички най-накрая се яви и на мене, като на някой изтърсак.

9 Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква.

• чете се от 1 Петр. 2:

7 Затова Той е съкровище за вас, които вярвате, но за вас, които не вярвате, Той е камъкът, който зидарите отхвърлиха, но който стана глава на ъгъла, камък на препъване и камък на съблазън,

8 в което се спъват, като не се покоряват на словото, на което са оставени.

9 Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, специален народ, за да можете да възвестявате славата на Онзи, който ви извика от тъмнината в чудната Си светлина;

10 Преди не народ, а сега Божи народ; които някога не бяха помилвани, но сега са помилвани.

• При възкресението на Господа възкръснаха всички старозаветни светии.

• Исус: „Аз живея и вие ще живеете“

• Днес в това помещение има достатъчно сила, за да спаси всяка душа, да изцели всеки, да освободи всеки… Но вярата трябва да действа.

• Исус е жив и Той е същият днес.

• \обща усърдна молитва\