ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

https://on.soundcloud.com/Fya18 слушайте проповед на Уилям Бранхам „Исус Христос е същият вчера, днес и до века“, която беше проповядана на 4 ...

онези Яни и Ямврий с всякакви трикове, за да направят това, което направи Мойсей, това ни най-малко не повлия нито ...