ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Rain at the fields

Тема: „За истинското семе на Словото и Късния дъжд“

https://on.soundcloud.com/MEajq2HZM5HRtXjGA  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 17 април 1983 г., Крефелд, Германия.

Кратко съдържание:

• чете се от Пс. 78:

Слушайте наставлението ми, народе мой, наклонете ушите си към думите на устата ми!

2 Ще отворя устата си в притча, ще произнеса гатанки от древността.

3 Това, което сме чули и научили, и нашите бащи са ни разказвали,

4 няма да скрием от синовете им, разказвайки на идното поколение славните дела на ГОСПОДА и Неговата сила, и чудните Му дела, които извърши.

5 Защото Той постави свидетелство в Яков и определи закон в Израил, които заповяда на бащите ни, да ги предават на синовете си,

6 за да ги знае идното поколение – синовете, които щяха да се родят – за да станат и да ги разказват на своите синове;

7 и да положат упованието си в Бога и да не забравят Божиите дела, и да пазят Неговите заповеди

• В деня на Петдесетница се събраха 120 ученици на Господа.

• След възкресението Господ се яви на повече от 500 братя.

• Господ не се яви на невярващите след възкресението си.

• Ранният дъжд идва, когато се сее семето, а късният дъжд идва преди жътвата.

• Бог внезапно отвори врати в Тайван, Япония, Корея, Китай.

• Земната храна не се дъвче, а се слага на масата, канят хората да ядат и който е гладен, яде.

• За храната не се спори, не се тълкува, тя се яде.

• Никога не сме молили никого за пари. Винаги е имало. Бог се погрижи за това.

• Светият Дух се дава като залог до изкуплението на тялото.

• а кръвта на Христос не е залог за изкуплението на душата, но тя е пълната цена на изкуплението.

• За да имаме вечен живот, е достатъчно да приемем изкуплението чрез кръвта на Христос.

• Но ако говорим за Грабването – това е друго, става дума за Духа за първородния.

• чете се от Рим. 8:

23 и не само тя, но и ние самите, като имаме първите плодове на Духа, стенем в себе си, очаквайки осиновение, изкуплението на нашето тяло.

• Първо се посява семето на Словото, а след това дъждът пада върху семето.

• Ако семето не е посято, какво ще помогне проливният дъжд?

• Трябва да внимавате на каква почва попада семето.

• Еремия: „Разорете си нови ниви и не сейте между тръните.”

• Там, където хората са имали преживявания как действа Словото, но са се затворили за приемане на Словото.

  • Всички, които са приели семето, но то не може да изникне ако няма дъжд.

• Колко хубаво е да има баланс между приемането на Словото и дъждът, който животвори семето.

• По време на сеитбата има дъжд на поучение.

• Бог не иска да ни храни само с думи, но и да изпитаме действието на Духа.

• Къде идваше Господ, навсякъде Той изцеляваше, изгонваше демони, или хранеше гладните.

• Не можем да стоим и да казваме: „Е, Бог ще направи всичко.“ Той употребява хора за това.

• Ако Господ би стоял пред нас, щяхме да говорим с Него в простота.

• Чрез проповедта Той ни говори, а чрез молитва ние говорим към Него.