ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Твоите слуги милеят за камъните на Сион“ (Пс. 102:15)

https://on.soundcloud.com/aQYRq слушайте

Проповед на евангелист Евалд Франк от 10 ноември 1982 г. , Крефелд, Германия.

Кратко съдържание:

 • Чете се от Яков 1 гл.:

19 И така, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;

20 защото човешкият гняв не върши Божията правда.

21 Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви.

22 Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.

23 Защото, ако някой е слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото,

24 понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил.

25 Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави.

 • Видяхме хора, които са изследвали Словото и са опитали да разберат волята на Бога, но след това вървят по собственни пътища и вършат своята воля.

 • Бях сутринта в неделя в една петдесятна църква, и осещах голяма болка. Може би ние не можем много неща да изявим, но ние не лъжим себе си. Но ние очакваме…

 • Нашите молитви трябва да бъдат разговор с Бога. Както проповедта е речь на Бога към нас.

 • Чете се от Пс. 68:

18 Възлязъл си нависоко; пленил си пленници;
взел си в дар хора, даже и непокорните,
за да обитаваш като Господ Йехова.

19 Благословен да е Господ,
Който всеки ден носи бремето ни,
Бог, Който е наш спасител.
(Села.)

20 Бог е за нас Бог избавител
и на Господа Йехова принадлежи отърваването от смъртта.

21 Бог ще разцепи главите на враговете Си и косматото теме на онзи, който упорства в престъпленията си.

22 Господ каза: Ще възвърна от Васан, ще възвърна враговете Си от морските дълбочини;

 • Чете се от Пс. 102:

13 Ти ще станеш и ще се смилиш над Сион, защото е време да му окажеш милост, защото определеното време дойде.

14 Защото слугите Ти милеят за камъните му и жалеят за развалините му.

15 Така народите ще се боят от Името на ГОСПОДА и всичките земни царе – от славата Ти.

16 Защото ГОСПОД ще съгради Сион и ще се яви в славата Си,

17 ще се обърне към молитвата на оставените и няма да презре молитвата им.

18 Това ще се запише за бъдещото поколение и народ, който ще се създаде, ще хвали ГОСПОДА.

19 Защото Той надникна от височината на Своето светилище, от небето ГОСПОД погледна към земята,

20 за да чуе стенанието на затворника, да освободи обречените на смърт,

21 за да провъзгласяват Името на ГОСПОДА в Сион и хвалата Му в Ерусалим,

22 когато се съберат заедно народите и царствата, за да служат на ГОСПОДА.

 • Камъните си остават камъни, и развалините си остават развалини.

 • Новият Йерусалим не е нужно да се обновява. Там врага няма място.

 • В Псалмите има дълбок смисъл.

 • Йерусалим преди беше Салим, град на мира.

 • Невярващият не разбира, че семето отново трябваше да падне в земята, за да прорасне отново.

 • «за да дойде върху вас всичката праведна кръв, пролята на земята – от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между храма и олтара» (Мат. 23:35).

 • \молитва усилена\