ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Изпълнение на Писанието
Библията е Слово на живият Бог , Сътворителю на всичко

Тема: „Пророческото слово е слово на обещанието“ (част 1)

https://on.soundcloud.com/XRFhz  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 4 декември 1982 г., Крефелд, Германия.

Кратко съдържание:

• При първото пришествие на Господ имало слово на обещание.

• Има хора на земята, на които Бог разкри Своята воля и намерения.

• Професор от Швейцария изнесе проповед по радиото, в която каза:

„Дали животът ми е под пророческо слово, има ли такова за мен? Тогава идва въпрос дали Божието Слово стои над живота ни. Можем да видим как то е било изпълнено в живота на Йоан.“

• „Ако животът ми беше под пророческо Слово от самото начало… тогава животът ми щеше да да е от повече значение, защото има цел и смисъл от самото начало.“

  • Ап. Петър каза в Деян. 2:

15 тези не са пияни, както вие мислите, понеже е третият час на деня;

16 а това е казано чрез пророк Йоил…

• Професорът каза: „Моят живот също ли е под пророческо слово, което трябва да се изпълни? Има ли пророческо слово за мен?

• Това го казва човек, който не е чувал нищо за посланието на последното време.

• Неговата молитва: Ако Ти имаш специално пророческо слово за мен, за живота ми, дай ми да го чуя.

•Йоан знаеше, че пророческо слово има над живота му. Какво знаеш ти? Какво зная аз

  • Ап.Петър: „….ние държим пророческо слово…“ (2 Петр. 1:19)

• Бог може да говори на хората по много различни начини.

• Пророкът е употребен от Бога заради Божият народ.

• Всички Негови пророци са знаели да четат и пишат.

• Професорът: „И за нас има пророческо слово, което може да бъде взето от Библията или проповед… Но пророческото слово, което е лично за вас, трябва сами да го чуете“

• „Ако словото, което е за всички, слушали сме с едно ухо, то пророческото Слово, което е лично за мен, няма да го чуеми с двете си уши»

• „Не е съвестно да говорим за мир в този голям свят, и да не можем да имаме мир в отношенията си с хората наоколо нас.“

• „Трябва да чуем специалното Божие слово, което е лично за нас.“

• „Търся пророческо слово от Бога, което е за мен, моя живот. Трябва да го намеря, трябва да съм готов за него…”

• Брат Франк каза, че му се е обадил и е говорил накратко с него.

• В момента, в който словото се изпълнило над Йоан, започна да се изпълнява и пророческото слово над онези, които повярваха на неговото послание. И така той можа да доведе при Господ подготвен народ.

• Ако Бог не беше дал специално пророческо слово за това време…

• Резултатът от пророческото послание трябва да бъде изявен. Така беше при първото пришествие.

• Йоан каза, че приятелят на младоженеца чува радостен глас…

• Пророческото специално слово трябва да е свързано с Божият народ.

• след пророк Йоан не е дошъл никой друг, а е дошъл самият Христос, Когото той е представил, за Когото е подготвил пътя. Същото се случва и сега.

• Казват, че Йоан рано е бил взет. Казват, че и Бранхам твърде рано е бил взет. Но това са човешки мнения. Бог никога не закъснява и никога не идва твърде рано.

• На когото Бог е говорил в сърцето чрез Словото, което е за всички, той ще слуша, когато Бог говори специалното слово на Църквата.

• Този, чрез когото Бог извърши служение, и този, който благодари на Бог с пророчески думи (Йоан и Захария) и двамата бяха изпълнени със Светия Дух.

• „Блажена е тази, която повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа” Лука 1:45

• Професор: „има Божие слово, което е за всеки, и има специално пророческо слово, което е само за вас“

• Това е има връзка с казаното на брат Бранхам: „Както Йоан Кръстител беше изпратен преди първото пришествие на Христос, така и ти ще бъдеш изпратен с послание, което предшества второто при

• Кой сяда да яде, без да благодари на Бога? Само езичниците…

• Ако благодарим на Бога за обикновената храна, то още повече трябва да благодарим за духовната.

• /силна молитва/шествие на Христос.” Това е пророческо специално слово…

• Кой сяда да яде, без да благодари на Бога? Само езичниците…

• Ако благодарим на Бога за обикновената храна, то още повече трябва да благодарим за духовната.

• /силна молитва/