ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Ние сме НЕГОВИЯ храм!“

https://on.soundcloud.com/RnfrFPmBvmTDjuiy7  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 11 септември 1983 г., Крефелд, Германия

Кратко съдържание:

 • «Неговият дом сме ние…» Евр 3:6
 • «в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълбът и основата на истината» 1 Тим. 3:16
 • «Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-строга присъда» Яков 3:1
 • Днес е нужно да различаваме човешките думи от Божиите
 • Чете се «А Бог му рече: Безумне! тази нощ ще ти изискат душата; а това що си приготвил кому ще бъде?» Лука 12:20
 • Чете се «А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си Рака, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: Бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл» Мат. 5:22
 • Ние сме застанали пред Господа и желаем да останем в Божият дом завинаги.
 • Брат Бранхам в една проповед се молил така: «О Боже, затвори устата ми, ако ще искам да кажа нещо, което не е правилно пред Теб». Какво смирение и отговорност!
 • Чете се от Йоан 1:

20 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не аз съм Христос.

21 И го попитаха: Тогава какво си? Илия ли си? Каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не.

22 На това му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си?

23 Той каза: Аз съм „глас на един, който вика в пустинята: Прав правете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.

 • Тогава хората не се спряха на Йоан, а последваха Спасителя.
 • Човекът, който е научен от Бога, ще дойде при Исус Христос.