ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Божията милост

Тема: „Защото Бог ни е определил не за гняв“ (1 Сол. 5:9)

Проповед на Евалд Франк от 16 март 1983 г, Крефелд, Германия.

https://on.soundcloud.com/Y6EnPA8k9LCPw49y6   слушайте

Кратко съдържание:

  • Чете се от 1 Солунци 5 гл.:

4 Но вие, братя, не сте в тъмнина, че денят да дойде върху вас като крадец.

5 Защото всички вие сте синове на светлината, синове на деня; ние не сме от нощта, нито от тъмнината.

6 И така, да не спим както другите, а да бъдем будни и трезви.

7 Защото, които спят, нощем спят и които се опиват, нощем се опиват.

8 Но ние, които сме от деня, нека бъдем трезви и нека облечем бронения нагръдник на вярата и любовта и сложим за шлем надеждата на спасението.

9 Защото Бог ни е определил не за гняв, а за да придобием спасение чрез нашия Господ Иисус Христос,

10 който умря за нас, така че – будни ли сме, или спим – да живеем заедно с Него.

11 Затова се насърчавайте помежду си и се изграждайте един друг, както и правите.

12 И молим ви, братя, да признавате тези, които се трудят между вас като ваши настойници в Господа и ви поучават,

13 и да се отнасяте към тях с голямо уважение и с любов заради делото им. Живейте в мир помежду си.

14 Молим ви още, братя, вразумявайте безредните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички.

15 Внимавайте никой да не връща зло за зло на никого, а винаги се стремете към това, което е добро – един за друг и за всички.

16 Винаги се радвайте.

17 Непрестанно се молете.

18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Иисус.

19 Не угасяйте Духа.

20 Пророчества не презирайте,

21 но изпитвайте всичко; дръжте доброто.

22 Въздържайте се от всякакво зло.

23 И Сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати вашият дух, душа и тяло без порок при пришествието на нашия Господ Иисус Христос.

24 Верен е Онзи, който ви призовава, и ще го направи.

• Всичко ще премине, а ще остане само онова, което Бог е извършил в нас.

• Когато времето на милостта свърши, тогава Бог без милост ще излее гнева Си върху всички, които се били в съпротива

• Какво означава да бъдеш помилван…

• Господ говорил на Мойсей: „Събери народа Ми при входа на шатъра за срещане“

• Думите на хората разрушават, но думите на Господ изграждат.

• Там, където Господ не може да говори и да установи Своите пет служения, това не е Божия църква.

• При Бог всички обещания са Да и Амин. Ние, хората, първо казваме „да“, а след това вдигаме рамене и казваме „не“.

• Дух, вода и кръв – тези три действат в живота ни.

• Брат Бранхам каза в една проповед: „Не мислете, че след като станете вярващ, ще си правите пикник. Ние сме във война и трябва да се облечем в цялото Божие въоръжение“.

• Всички трябва да се подготвим, тъй като духовната битка става все по-разгорещена и врагът използва все повече нови оръжия.

• Противникът извършва обща мобилизация и атакува първо онези, които са на предната линия на фронта

• Има хора, които са били на война, но не са видели фронтовата линия.

• Бог иска да ни каже: „Деца, ако врагът използва все нови оръжия, то знайте, че Моето оръжие е по-силно и по-добро от оръжието на врага. Вярвайте на Мен. Аз съм военачалникът на Господната войска. Аз ще отида пред вас…“

• Целият гняв, който трябваше да ни докосне, дойде върху нашия Господ.

• Господ каза: „сега е властта на тъмнината“.

• Радвам се, че Петър, Йоан и Яков заспаха.

Нашият Господ се молеше сам, беше един в борбата в Гетсимания, и сам носеше кръста.

• ашият Господ сам направи всичко за теб и за мен.

• Нашето наказание беше възложено на Него.

• Нека словото за кръста работи в живота ни, и чрез нас за славата на Неговото име.