ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава…“ (1 Йоан. 5:18)

https://on.soundcloud.com/ncYwAWiA3YfoNHmo6  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 3 юли 1983 г., гр. Крефелд, Германия

Кратко съдържание:

• чете се Рим. 8:

17 И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.

18 Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.

• Всеки, който наистина вярва, ще следва пътя на страданието.

• чете се от Евр. 1:

1 Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците,

2 в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи световете,

3 който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините

4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото Името, което е наследил, е по-горно от тяхното.

• чете се от Марк 12:

28 А един от книжниците, който дойде и ги чу, като спореха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя е първата от всички заповеди?

29 Иисус отговори: Първата е: „Слушай, Израилю: Господ, нашият Бог, е един Господ;

30 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила!“

31 А ето втората, (подобна на нея): „Да възлюбиш ближния си като себе си!“ Друга заповед, по-голяма от тези, няма.

• Бог ни говори чрез Словото и Той наблюдава как реагираме.

• Има Един, който изследва сърцето и вътрешностите.

Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш – и демоните вярват и треперят (Яков 2:19)

• Днес става дума дали можем да правим разлика между казаното от Бог и това, което казали хората.

• колко още ще молим Бог за нещо, което Той вече е направил? Трябва да се запитаме защо не го виждаме. Може би защото очакваме че Бог ще направи още нещо друго.

• Бог не ни е обещал вечна младост в това тяло.

• чете се от 1 Йоан. 2:

12 Пиша на вас, дечица, защото вашите греховете са простени заради Неговото Име.

13 Пиша на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познахте Отца.

14 Писах на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово стои във вас, и победихте лукавия.

• За орлицата и орлетата.

• Бог позволява някои нараняващи неща да се случват наоколо нас, за да се чувстваме неудобно в гнездото. Защото не сме кокошки, а орлета. Не трябва да сме привързани към земята.

• Наистина ли мислите, че Бог би допуснал нещо, което ще навреди на душата ни?

• Ако някой пребъдва в Христос, Божието Слово пребъдва в него.

А когато те отидоха да си купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори (Матей 25:10)

Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден (1 Йоан. 2:29).

Всеки, който върши грях, върши и беззаконие; и грехът е беззаконие (1 Йоан. 3:4)

Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; а роденият от Бога, пази себе си и лукавият не го докосва (1 Йоан 5:18).

• Грехът е умишлено и съзнателно нарушаване на заповедта или Словото на Бог.

• Божията Любов, която идва сърцата ни, тя включва целия закон с всички заповеди и забрани.