ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Ис. 21 гл

Тема: „Не стойте на едно място, не роптайте, не се съблазнявайте от Божието слово!“ Йоан 6:32-71

https://on.soundcloud.com/iWWohzeQA4PZkcZ9A  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 22 май 1983 г., Крефелд, Германия

Кратко съдържание:

• чете се от Тит. 3 гл.:

4 Когато се появи благодатта и любовта на Бог, нашия Спасител,

5 Той ни спаси не чрез делата на праведността, които бяхме извършили, но според Неговата милост, чрез окъпването на новорождението и обновяването на Светия Дух,

6 когото той изобилно изля върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител,

7 Така че, бидейки оправдани чрез Неговата благодат, да станем наследници според надеждата за вечен живот.

• Чете се от Йоан 6:

32 На това Иисус им каза: Истина, истина ви казвам: не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.

33 Защото Божият хляб е този, който слиза от небето и дава живот на света.

34 А те Му казаха: Господи, давай ни винаги този хляб.

35 Иисус им каза: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее.

36 Но казах ви, че вие Ме видяхте, и пак не вярвате.

37 Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мен, и който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя;

38 защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, който Ме е пратил.

39 Това е волята на Моя Отец, който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден.

40 И това е волята на Този, който Ме е пратил: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз ще го възкреся в последния ден.

41 Тогава юдеите зароптаха против Него, защото каза: Аз съм хлябът, който е слязъл от небето.

43 Иисус в отговор им каза: Не роптайте помежду си.

44 Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Отец, който Ме е пратил, и Аз ще го възкреся в последния ден.

45 Писано е в пророците: „Всички ще бъдат научени от Бога.“ Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при Мен.

46 Не че някой е видял Отца, освен Онзи, който е от Бога; Той е видял Отца.

47 Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, има вечен живот.

48 Аз съм хлябът на живота.

49 Бащите ви ядоха манна в пустинята и измряха.

50 Това е хлябът, който слиза от небето, за да яде човек от него и да не умре.

51 Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, (която Аз ще дам) за живота на света.

52 Тогава юдеите започнаха да се карат помежду си, като казваха: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му?

53 Затова Иисус им каза: Истина, истина ви казвам: ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.

54 Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

60 Тогава мнозина от учениците Му, като чуха това, казаха: Тежко е това слово; кой може да го слуша?

61 Но Иисус, като знаеше в Себе Си, че учениците Му за това роптаят, им каза: Това ли ви препъва?

62 Тогава какво ще кажете, ако видите Човешкия Син да възлиза там, където е бил преди?

• Своят път започва откакто се спъваме, след това роптаем, идва неверието към Бога и Неговото Слово, и след това идва вътрешна съпротива срещу Бога.

• Чете се от Матей, гл. 26:

26 И когато ядяха, Иисус взе хляб, благослови и го разчупи, и като го даваше на учениците, каза: Вземете, яжте: това е Моето тяло.

27 Взе и чашата и като благодари, даде им я и каза: Пийте от нея всички!

28 Защото това е Моята кръв на (новия) завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете.

29 Но казвам ви, че отсега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Своя Отец.

• чете се от Откр. 19:

9 И ми каза: Напиши: Блажени са тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнето. И ми каза: Тези са истинните Божии думи.

• Преди Господната вечеря трябва да изследваме сърцата си.

• Първо себе си да поставим в Божия ред.

• Чете се от Йоан, гл. 13:

3 Иисус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че Той от Бога е излязъл и при Бога отива,

4 стана от вечерята, сложи настрани мантията Си, взе кърпа и се препаса.

5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан.

12 А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих?

13 Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв.

14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.

15 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.

• Нашето поръчение е да правим това, което казал нашия Господ и Учител.