ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
проповед на Уилям Бранхам "Не бой се! Аз съм!
проповед на Уилям Бранхам "Не бой се! Аз съм!

Автор: Уилям Бранхам

Не бой се, Аз съм.

It is I, be not afraid

Проповяд на Уилям Бранхам от 29 март 1960 г. 

гр. Тулса, Оклахома, САЩ

Милосърдни Небесен Отец! Господи, ние Ти благодарим за Исус, Твоя Син, Който дойде на земята и стана грях като зае нашето място и умря на кръста, за да може чрез Неговата праведност да станем праведни, чрез вяра в Неговото дело, извършено на Голготата.. Благодарим Ти, Господи, че имаме тази привилегия да живеем в такова време, когато хората нямат надежда за нищо друго. Всички надежди за национална сигурност, всички надежди за домашен живот са разбити, нацията е разбита, нации тръгват срещу нации, царства срещу царства, самата природа вика че краят е близо — земетресения на различни места, приливни вълни, ревящо море. Толкова се радваме, че имаме Скала, която е толкова висока, прибежище по време на буря. Ние Ти благодарим за това. Ще помолим, Отче, да продължаваш да бъдеш с нас, докато сме на пътя.

Нека тази вечер да стане една специална възможност, Отче.

Господи, раздадохме този следобед много молитвени картички на хора, които са болни и трябва да се молим за тях. Нека да няма нито един немощен човек сред нас, когато служението ще приключи. Нека всеки грешник, когато нашият брат Дейвид обикновено прави призив, Отче, ние молим, всеки мъж или жена грешници, които са тук, които не са християни, нека те приемат Теб за свой личен Спасител. Нека отстъпниците се върнат у дома при Бог, осъзнавайки, че часът е близо. Ние молим това в името на Исус. Амин.

Може да седнете. Благодаря ти.

Това беше необичаен ден за мен. Днес имах голямата привилегия да посетя офисите на „Изобилният живот“ (The Abundant Life) и «Дайджест на вярата“ (The Faith Digest). О, колко сте щастливи вие тук, че имате такива във вашия град! Как Бог е взел момчета, които са стояли двамата заедно на ъгъла тук в Сенд Спрингс с акордеона и са имали улични събрания; днес те са мъже, които ги слуша светът, слуша това велико евангелие от устата им. Колко съм благодарен на Бог от дълбините на сърцето си, че Той изпрати тези велики мъже. Нека Господ продължава да благославя брат Орал Робъртс и брат Томи Осбърн. Винаги сърцето ми е препълнено когато виждам как Господ помага на народа Си, правейки нещо, което е за тяхна полза.

Всяка вечер намирам носни кърпички и писма с молба да се моля над тях. Ние вярваме в това. Четох как някои написаха: „Би ли помазал тази носна кърпа, брат Бранхам?“ Ние мислихме, че помазването на носни кърпи е напълно правилно. Вярваме че Бог всичко ще благослови. Но може да прочетете в Писанието, че те не са били помазвани. Хората са взимаха от тялото на Павел носни кърпи и престилки.

Вярвам, че Павел е стоял на твърда основа. Мисля, че той това го е взел от историята за възкресяване на бебето или малкото момче на сунамката, възкресено от мъртвите. Спомняш ли си, че той каза на Гиезий да вземе тази тояга и да я сложи на детето? Той знаеше, че е благословено от Бога всичко, до което се докосне. Но вярата на сунамката не беше в тоягата, а в пророка. Затова тя остана, докато пророка сам отиде и положи собственото си тяло върху детето и то оживя.

Сега имаме за това голямо служение пред Бога. Не е толкова голямо служение като братята тук, разбира се. Когато се прибрах, погледнах Били и казах: „Знаеш ли, офисът ми отсега нататък ще ми изглежда доста малък.“ Имам две печатни машинки в ремаркето. Може да се каже, че са мои. Но аз казах: „От тук нататък ще изглежда доста беден“. Но… се молим над носни кърпички, малки парчета плат и ги изпращаме в целия свят, и Господ навсякъде благославя и помага на хора, които се уповават на Него.

И сега, ако не получите такава кърпичка след събранието, а искате, ще се радвам да ви я изпратя. Просто ми пишете и … ние работим за да получим достатъчно, за да плащаме за това, така че може малко да закъснеем с отговора; но ние ще направим всичко възможно за да ви пратим безплатно. Така че пишете, ако желаете.

Брат ДюПлесис също ще говори, той обикновено говори всяка вечер. И когато ще изляза, би било добре просто да започна молитвената редица. Сега, днес решихме със синът ми, че ще раздадем молитвени картички с номера, за да може да викаме болните в молитвенна редица тази вечер и да се молим за тях. Всяка вечер сме разчитали на Светия Дух да действа и призовава хората, и да ви уведоми, че Неговото присъствие е тук.

Сега, аз не вярвам, че има човек на земята, който може да изцелява Самите лекари свидетелствуват, че изцелението принадлежи само на Бог. Написано е: „Аз съм Господ, който изцелява всички ти болести.“ Сега благодарим на Бог за нашите лекари и болници, и в никакъв случай не се опитваме да ги осъждаме. Но няма лекарство, което да излекува тялото ви. Просто запомни това. Няма лекарство изобретено, което да лекува. Дадете го на един — и ще му помогне; дайте го на другия — и то дори може да го убие. Така че няма изцеление от хора.

Например, ако бих си порязал ръката, то няма лекарство в света, което да излекува ръката ми, дори обикновеното порязване с нож. Ако излекува ръката ми от порязването от нож, тогава би излекувало и порязването от нож в палтото ми, порязването от нож на това бюро. Тогава може да кажете: „Брат Бранхам, лекарството не е създадено за да излекува палтото ви, то е създадено за да излекува тялото ви.“ Добре, ако си порязах ръката и паднах мъртъв, и щяха тялото ми да отнесат в погребалната агенция и щяха да балсамират тялото ми с течност, която щеше да направи така, че бих изглеждал естествено запазен в продължение на петдесет години. Дори и най-добрите лекари в света можеха да дойдат и да зашият порязването, да ми дадат инжекция пеницилин, да сложат мехлеми и т. н. Тогава и след петдесет години разрезът щеше да изглежда точно както в началото.

„Защото животът е изчезнал от вас“, ще кажете вие. Тогава кое е изцелява — лекарството или животът? Животът е лечителят, вижте. Лекарството не може да изгради нова тъкан.

Ако ремонтирах колата си и сменях й гумата, и по това време си счупех ръка, и първото нещо, което бих направил, е да отида на лекар. Какво щеше да стане, ако вляза и му кажа: „Излекувайте бързо ръката ми, докторе, искам да довърша ремонта на колата си.“

Той щеше да каже: „Момче, първо имаш нужда от психическо лечение“, и щеше да е прав, защото не може да излекува ръката ми.

„Защо, бих казал, вие нали сте лечител?“

Той би казал „Със сигурност не“. Той можа да каже: „Ще ти наместя ръката, ще я сложа на място, но Бог трябва да я излекува“. Това е вярно. Бог е единственият лечител.

Аз давах интервю на братята Maйо и на други известни лекари, и никога досега не е имало нито един, който да ми каже, че е изцелител. Те… където ме заведоха и ми показаха онзи голям знак, старият Майо беше казал: „Ние не казваме, че сме лечители. Ние само казваме, че помагаме на природата. Има един изцелител: това е Бог.“ Вярно е.

Направих това изявление веднъж и след събранието някой ме хвана и каза: „Ами пеницилинът, брат Бранхам? Той убива вредните микроби.“

Е, казах аз, разбира се. Пеницилинът е като да имате къща, пълна с плъхове, които са направили дупки навсякъде, и вие сте пуснали малко отрова за плъхове и сте ги отровили. Това не закърпва дупката; това просто убива плъховете. Така е. Това прави пеницилинът и всяко друго лекарство, което дават на болните. Антибиотиците могат да убият микроба, но Бог трябва да излекува тялото. Точно така. Цялото изцеление принадлежи на Бог. Така че просто бъдете добри към Бог, вярвайте на Него, а за останалото. Бог ще се погрижи.

8 Така че ние се молим за болните, но ние не изцеляваме болните. Виждал съм десетки хиляди случаи на изцелени хора, определено излекувани, четирима със записи за възкресяване от мъртвите в малкото си служение, но досега не съм изцелил никого. Това беше тяхната вяра в извършеното дело на Голгота на Христос. „Той беше наранен за нашите престъпления, с Неговите рани ние бяхме изцелени.“ И сега, вашата вяра е в това извършено дело на изкуплението, чрез което всичко това се случва.

Вие трябва първо да свиделствувате, че вярвате на Неговите думи, че Той е Първосвещеникът на нашето изповядване. Той не може нищо да направи за вас, докато първо не заявите, че Го приемате. признавате това, което Той е казал: „С Неговите рани бяхме изцелени“. Тогава Той като Първосвещеник ще се застъпи за нас. Ако това не е евангелието, то аз вече не зная, може би нещо съм сгрешил. Но аз видях, че Бог вече направи твърде много.

Един служител ми каза преди известно време: „Не ме интересува дали сянка на човек с рак ще се издигне напълно нормално, не ме интересува какво ще кажеш. Аз няма да повярвам“.

Казах му: „Със сигурност не. Това не беше за невярващи, а беше само за вярващи.“ Невярващите никога няма да го видят, то не беше предназначено за невярващи. Беше дадено за вярващите. „Всичко е възможно за този, който вярва“.

Америка е пълна с вярващи евреи. Еврейският народ имаше обичай да полага ръце. Това никога не се правили езическите народи. Ако забелязвате, имаше един човек Яир, началник на синагогата, който дойде при Исус и каза: Малката ми дъщеря е на умиране. Моля Ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравееи да живее“. Беше много болна. Да положиш ръце на нея.

Но римлянинът, езичник, Му каза: „Не съм достоен да влезеш под покрива ми. Кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.“ Виждате ли разликата?

В Африка бяха преминали през молитвената редица около трима или четирима души — в Дърбан, Южна Африка, откъдето е брат ДюПлесис — и след това тридесет хиляди повярваха за няколко минути. Тридесет хиляди души приеха Исус Христос като личен Спасител; брат Босуърт, о, почти всички вие го познавахте, той ги пресметна грубо. Не помня колко хиляди той изчисли сакати, куци, слепи и немощни, които оставиха своите бастуни, патерици и легла на земята и тръгнаха изцелени, защото повярваха. Бяха видели истинско присъствие на Господа и повярваха. Но тук, у дома, ние искаме да се полагат ръце на хората за изцеление. Това е според вашата вяра и се случва. Така че ние винаги се радваме да се молим за болните. Но да знаем, че най-добре вярата да идва чрез слушане на Словото.

Сега, ако тази вечер правите запис на малки разговори, то бих искал само за около петнадесет минути да внеса малка драма. Нека да четем от Евангелието на Матей, 14та глава, 27 стих.

«А Исус веднага им проговори: Дерзайте! Аз съм; не бойте се!»

Колко ми харесва това писание!

Сигурно е било около залез слънце, доколкото мога да си представя, когато големият мускулест рибар избута малката лодка в езерото, всички се качиха, той мина през седалките и намери мястото си до своя брат Андрей и седна. Всеки хвана греблото и малката лодка потегли по гладкото езеро. След като последният им помаха за довиждане от брега, лодката отплава в езерото. Те бяха се отдалечили достатъчно далеч от мястото, където можеха да ги виждат или помахат. Вероятно е бил младият Йоан, който спря за минута и хвана ръката му, за да избърше потта от челото си, каза: „Братя, когато бях малко момче, си спомням как майка ме вземаше на ръце и четеше ми Светите писания. Тя четеше и ми казваше как нашите хора са дошли в тази прекрасна земя, след като са излезли от Египет, където са били в робство четиристотин години; че великият Йехова Бог им даваше хляб от небето и хранеше народа ни в пустинята четиридесет години.

И мога да си спомня как казвах: „Мамо, ангели ли изпекоха този хляб и го изпратиха на нашите хора?“ Тя ми казваше: „Малкият Йоан, не вярвам, че ангелите са изпекли този хляб. Вярвам, че Бог, великият създател на небето и земята, просто е изрекъл Словото и е създал този хляб, с който нахранил нашия народ.“

И сега, братя, какво мнение имахте този следобед, когато Го видяхте да взема онези пет малки хлебчета и две риби и да нахрани пет хиляди? Със сигурност ние не следваме измамник, както някои казват. Този човек има някаква връзка с Йехова Бог, защото Той можа да създаде хляб в собствените си ръце. Не вярвам — можеше той да каже, — че този човек е лъжепророк. Вярвам, че ние следваме Сина на Йехова Бог.“

Е, — каза Симон, големият рибар, — наистина точно там, където татко и аз ловихме риба преди години, един ден ми каза: „Остарявам, Симон. Опитах се да служа на Бог през целия си живот и живях толкова честно, колкото знаех. И те отгледах и възпитах да вярваш в същия този Бог. Но изглежда така, че няма да видя Обещаният Месия. Но ти си все още младо момче, може да Го видиш. И сега, сине мой, преди да замина, искам това да бъде в сърцето ти».

Петър може да е казал, че баща му говореше така: „Сине, никога не се отдалечавай от Писанията. Каквото и да се случва остани със Словото. Моисей, пророкът ни каза, че Господ, нашият Бог ще издигне пророк сред нас някой ден, сред нашия народ и този човек ще бъде Месията. Той ще бъде един обикновен човек, издигнат сред нас. Но как ще Го познаеш, синко? Той ще бъде пророк, и запомнете, че това е идващият Месия. Отдавна е минал денят, когато тази земя е имала пророк.“

И когато Андрей дойде онзи ден и ми разказа някои от онези учудващи истории за този Исус от Назарет, тогава аз се усъмних, братя. В сърцето си наистина се съмнявах и казах: „Андрей, ти сънуваш ли?» И се отнесох с него доста грубо. Но един ден той ме убеди да отида, и когато се приближих до този Мъж, нищо необичайно не забелязох в Него. Но той се обърна, погледна ме и каза: „Ти си Симон, син на Йона». Той не само познаваше мен, но познаваше и моят благочестив остарял баща. Това за мен беше достатъчно, братя. Повярвах точно тогава, преди да Го видя да разчупва хляб и да го благославя. Повярвах, че Той е Месията, тъй като баща ми беше ми го прочел от Писанията и аз зная, че Писанията не лъжат. Така че се зарадвах, че това е Месията.“

Трябва да е било горе-долу по това време, когато Филип може да е казал: „Братя, трябваше в онзи ден да видите лицето на Натанаил, седнал там в главата на лодката. Говорихме си един с друг, когато го водих към Исус. И преди му казвах за нещата, които се случват, но той каза: „О, това е просто нещо, което си въобразяваш.“ Но когато той дойде в присъствието на Исус, Той му каза, че бил честен човек, в когото няма лукавство. И това учуди брат Натанаил. Но когато му каза къде се намирал, преди да дойде тук, Натанаил беше убеден, че това е Божият Син.“

Големият Андрей, приятелски прегръщайки Симон, може би е казал нещо подобно: „Но как се почувствахме всички ние, когато Той ни изпрати в града да купим хляб, и когато се върнахме, Го чухме да говори с някой. Ние се приближихме за да чуем, и там беше една жена, белязана с лоша слава, която стоеше и говореше с Него при портата на Самария, при кладенеца. И ние Го чухме как й казва да отиде да доведе съпруга си, и ние погледнахме един на друг. И тя каза: „Нямам съпруг.“ Точно тогава си помислихме, че има грешка някъде. „Нямам съпруг“.

Но Той я погледна направо в лицето и каза: „Право каза, че нямаш мъж; защото петима мъже си имала, и този, когото сега имаш, не ти е мъж».

Братя, забелязахте ли какво изрази лицето на тази жена? Тя бързо се обърна и каза: „Господине, виждам, че Ти си пророк. Зная, че когато дойде Месията, ще ни извести всичко.“

И тогава Той даде на тази жена напълно удовлетворяващ отговор: “Аз съм, който разговарям с теб».

Забелязахте ли погледа й когато се обърна, на лицето й имаше мир. След това тя побърза към града, крещейки на две страни: „Елате да видите Човекът, който ми каза нещата, които съм направила! Не е ли Месията, когото очакваме? Не е ли това пророкът, за когото Мойсей каза, че ще се издигне сред нас в последните дни? Той сега е там при кладенеца, Човек, който ми каза нещата, които съм направила!’ И забелязахте ли, братя, когато онези самаряни дойдоха от града, те не я помолиха още веднъж да повтори това. Те бяха удовлетворени от едното й свидетелството, че това е Човекът“.

Малката лодка се втурна през езерото. Това е било горе-долу по това време, когато Сатана се е надигнал и казал: „О, сега те са сами, без Него. Аз ще ги хвана. Сега е моето време да уредя сметката с тях. Защото те изгонваха моите демони, така че сега ще им отмъстя.“ Моментът, когато Сатаната може да уреди сметка е тогава, когато открие, че си тръгнал без Исус. Сатаната идва в църквата тогава, когато сте много заинтересовани от нещо друго, освен молитвените събрания. Когато сте толкова заинтересовани, че нямате духовен растеж, тогава помнете: Сатаната вече е на пътя си. Той те хваща, когато си без Исус.

О, Боже, това е моята молитва: да се събуди църквата отново за старомодни молитвени събрания, които понякога продължават цяла нощ. Събуди хората за духовна атмосфера. О, това е необходимо за да влязат Божиите деца в Царството. Това прави атмосферата правилна. Тази нощ, докато седим тук, ако се получи тази правилна атмосфера, цялата тази група ще се изпълни отново със Святия Дух, всеки болен ще оздравее. Атмосферата го прави. Можете да вземете кокоше яйце и да го поставите в инкубатор и да поддържате атмосферата правилна, от него ще се излюпи пиле, а не инкубатор, разбирате ли.

Защото атмосферата е това, което има значение. Поставете пилешко яйце под куче; ще излюпи пиле. Това го прави правилната среда. И това е необходимо в църквата днес. Ние нямаме нужда от нишестени вероизповедания и теология, а от Духът на живия Бог, който се излива върху Неговия народ, за да създаде духовна атмосфера. Не е така, че един да казва: „Аз вярвам на това“, а другият: „Аз вярвам на онова“. Така за Святия Дух е трудно да действа.

Знаете ли, когато Светият Дух дойде за първи път в деня на Петдесетница, те всички бяха събрани като една душа; и тогава от небето дойде звук като нахлуващ силен вятър. Там имаше правилна атмосфера. От това се нуждаем днес, братя. Ние сме много назад. Църквата трябва да е на милион мили нагоре по пътя. Нека вземем предвид случилото се онзи ден там в Африка, когато нашият скъп брат Били Греъм трябваше да противостои на онзи индус, който излезе там и отправи голямо предизвикателство срещу Словото на живия Бог. Това показва, че имаме нужда от тази друга атмосфера. Ние се нуждаем не е от теология, а от силата на Светия Дух сред нас, мъже, които са готови да застанат на това, което Бог каза, и знаят че е истина. Това е атмосферата, от която се нуждаем. В този велик ден на просперитета може би бяхме толкова заинтересовани от просперитета, че изоставихме основното. Може би сме тръгнали без Него. Не бива да го правим. Това е атмосфера. Това е място, където желаем Христос.

Сега, Той не отиде много далеч от тях. Той знаеше, че ще имат нужда от Него… Вярвам, че Той знае тази вечер, че ние имаме нужда от Него. Днес знаем, че имаме нужда от Него. Аз имам нужда от Него, ти имаш нужда от Него, ние всички имаме нужда от Него. Имам нужда от Него все повече, ти се нуждаеш от Него все повече. Това е нещо, от което не мога да се задоволя. Аз се нуждая от Бога все повече и повече. О, ако бихме могли да се отречем от себе си и да се отдадем на Него, за да може Той да влезе; но трябва да се махнем от пътя, от собствените си идеи. Нека Светият Дух влезе и ни покаже нещата, които са ни обещани. Той каза, че ще го направи и ще ни припомни нещата.

Сега, Исус знаейки, че учениците Му ще изпаднат в беда, се изкачил на най-високия хълм, на който можеше да се изкачи, за да може да види цялото езеро, защото Той знаеше, че те веднага биха изпаднали в беда, щом се отдалечат от Неговото присъствие. Той знаеше, че Сатаната ще ги преследва и се изкачи на най-високият хълм, за да вижда цялото езеро и да ги вижда, докато стигнат до края на пътуването,

Той не само направи това за тях, но се изкачи на най-високата планина. Първо Той се изкачи на планината Голгота, и оттам нагоре — над луната и звездите, нагоре в небето над всичко, Той е Виждащият от вечността и до вечността; тъй като Той знаеше, че Неговата църква ще има нужда. Неговото око е върху врабчето. И знам, че тази вечер Той наблюдава това събрание, опитвайки се да намери някой, който има вяра, който ще Му повярва и няма да се съмнява. Които повярваха на Неговото Слово в простота, и знят че това, което Той казал, е истина, а не да бъдат разлюлявани насам натам от всякакъв вятър.

Той след възкресението си се възнесе в Славата, над луната и звездите. Пророкът е казал, че старозаветните светии заедно с Него ще възкръснат от мъртвите. и когато се издигаха толкова високо по пътя нагоре, виждам ангелите как гледат и ликуват. И там старозаветните светии извикаха: „Издигнете главите си вие, порти, и издигнете се вие, вечни врати, за да влезе Царят на славата.“

И ангелите отвъд портите казаха: „Кой е този Цар на славата, който влиза?»

Господ, могъщият и силният, Господ, силният в бой“.

И натиснаха бутона, големите порти се отвориха, и Исус и старозаветните светии маршируваха по онази улица като победители до трона на Бога и Господ каза: „Ето ги, Отче.“

Седи отдясно Ми, докато положа враговете ти за твое подножие.“

И днес Той седи в сила и слава и бди, точно като стария орел.

Един ден яздех на върха на скалите търсейки добитък, и забелязах че идва буря. И една стара орлица-майка беше отвела малките си долу в долината, и те бяха там долу, обръщайки се един на друг, имаха Петдесятница. За първи път бяха излезли от старото лепкаво гнездо и бяха там долу, и си играеха като малки деца. И онази стара орлица-майка излетя чак на една голяма висока скала, и тя сви големите си крила — четиринадесет фута напречно. И тя гледаше на малките си бебета долу. Койот по-добре да не се приближава. Тя ги наблюдаваше с острите си очи, които виждаха много надалеч. В природата най-острото око има орелът. Ако ястребът се опита да го последва на височина, той ще се разпадне във въздуха. Така че орелът е специално създадена птица с особенно зрение, за да може да вижда къде се намира. Бог е Йехова-орел и Той седи на трона на славата, Той бди над децата Си, които свободно си играят.

И след известно време започна буря, и онази стара орлица-майка бързо слезе от онази скала, прелетя надолу и нададе писък. Всички тези малки орли се хванаха за крилете й с краката си и с клюнчето си се закачиха в едно здраво перо. Тя си вдигна големите крила с тях, за да се скрие от тази буря в скалата. Вързах коня си и тичах наоколо дървото, викайки възможно най-силно. Казах: „О, окото Му е върху врабчето и знам, че Той ме наблюдава. Някой ден Той ще разпери големите Си криле и ще слезе. Искам да хвана този стар груб кръст и да го държа, докато Святият Дух ме извади от този хаос, в който се намираме днес. Ако си болен тази вечер, хвани се за Божието обещание за кръста при възкресението. Задръж там, докато Той те изведе.

 Ето го, всички надежди бяха изчезнали. Може би и с вас е тази вечер. Може би лекарят казва, че не можете да живеете повече. Може би мислите, че сте преминали разделителната линия и не можете да бъдете спасени. Това не е вярно. Докато имаш достатъчно вяра в Бога за да дойдеш тук в тази църква тази вечер, има надежди да бъдеш спасен, докато Духът на Бог се занимава с теб. Стига да имате достатъчно вяра да дойдете тук, за да се молим за вас, да влезете в атмосферата на живия Бог, под Неговата закрила и Неговите крила, ако просто ще вярвате и се придържате към Божието обещание, ще се оправиш. Бог го е обещал. Това е, което Бог казал.

Там, предполагам, че бурята беше силна, и светкавиците проблясваха през небето, и големи вълни, когато дяволът издухваше отровата си от устата си така, че докарваше вълните чак от дъното на езерото, десет хиляди дявола се заклеха: „Ще ги вземем след няколко минути! Още малко, те са в нашите ръце!“ Така той издуха отровния си дъх, за да разстрои много църкви, много големи събрания, много хора. Чрез добрите американци днес, опитвайки се да вдуха отровата си и да каже: „Дните на чудесата са минали. Няма такова нещо като кръщението със Светия Дух.“ Това е всичко, което той знае! Това е всичко, което те знаят! Казвам ви, Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги! Той е същият.

Когато големите вълни се надигаха и изчезнаха почти всички надежди, че някога ще бъдат спасени, те случайно погледнаха и Го видяха да върви по водата.

Но тъжното беше, приятели, че те се страхуваха. Мислеха, че това е призрак. И това е същото нещо, което се случи с църквата днес. Те се страхуват от единствената надежда, която може да ги спаси, единствената надежда, която може да им помогне. Те се страхуват. Вярвам, че ако Исус можеше да дойде на това събрание тази вечер и да се появи във физическо тяло, Той щеше да каже същото нещо, което каза там: „Не се бойте, Аз съм. Дерзайте“.

Вярвам, че Той е тук сега. Вярвам, че Неговият Свят Дух е тук, защото върши същите неща, които Той правеше. Произвежда се същия вид плод, който Той даде. Не бъди подозрителен повече, само пречиш на другите вярващи. Бъдете в съгласие. Кажете: „Боже, ние Ти благодарим, че си ни изпратил Светия Дух, и ние вярваме, че това си Ти и ние Те приемаме. Ние не мислим, че това е спиритизъм или някакъв призрак. Ние вярваме, че си Ти, Господи, защото Писанието каза така и Ти го обеща и ние сме тук, за да го получим.“

И когато се молим за вас тази вечер, не само аз се моля за вас, но и тази група служители тук, навсякъде, не сме само един се моли; всички се молим. Ако бях болен и бих дошъл в тази редица, бих искал да се молите за мен, всеки един от вас. И ако имах бебе, или жена ми дойде на тази молитвена редица, бих искал всеки от вас да бъде напълно искрен в молитвата за нас. Ако стоиш тук, за да се молиш за баща ми или майка ми, или сестра ми, или брат ми, или любим човек, бих искал да бъдеш искрен, братко. И аз искам да бъда искрен в молитвата.

И аз не ви казвам нищо друго освен Писанието.

Христос вече ви е излекувал всеки един от вас. Ти си бил изцелен преди хиляда деветстотин години, откакто Той беше наранен за нашите прегрешения, с Неговите рани ние бяхме изцелени. И ако Той стоеше тук тази вечер в Тяло. Но телесно Той седи отдясно на Всемогъщия Бог. Когато се върне, че няма да има вече време. Грабването е било и Църквата е възнесена да Го посрещне и да бъде с Него. Ще посрещнем Господ във въздуха, когато се върне. Пришествието Му ще бъде както светкавица свети от изток дори до запад. Така ще бъде пришествието Му и всяко око ще Го види, всяко коляно ще се преклони и всеки език ще Го изповяда. Но Неговият Свят Дух е тук.

От дните на Лутер те са живели под оправдание. Дните на Уесли идват с малко по-високо ниво. Църквата става малцинство при освещаването. След това идва движението на петдесятните с кръщението на Светия Дух и възстановяването на дарбите. Сега отиваме над това точно до върховия камък. Църквата трябва да бъде като тогава — Духът в църквата и Духът, който е в Него са едни и същи.

Когато Бог потвърди завета с Авраам, забелязахте ли какво направи той? Уби тези животни и постави гълъбите и така нататък, и те сключиха завет там. Какво е заветът? В Америка казваме: „Нека сключим завет“.

„Добре.“

Ще обядваме заедно, ще си стиснем ръцете и ще кажем, че сме съгласни. Това е завет.

В Япония когато сключват завет, си хвърлят сол един на друг. Това е завет.

На Изтока по времето на Авраам, когато сключваха завет трябвало да заколят животно, както и Авраам го направи — раздели овена и така нататък, и раздели козлето, или каквото там, — три животни и ги сложи на части. И тогава те пишат завета си на лист хартия, застават между двама и дават обет един на друг, ако нарушат този завет, нека телата им бъдат като това мъртво животно. И те разкъсват завета — единия взема едното парче, другият другото. За да се потвърди този завет, и двете части трябва да се допълват. Не бихте могли да го копирате, ако трябва. Няма как да го направите. Трябва да си е същото.

Това е, което Бог направи на Голгота го показа на Авраам, че чрез неговия син Исаак ще дойде Исус. И Бог заведе Исус на Голгота и там Го разкъса, възнесе Тялото и Го постави отдясно, и изпрати на Църквата същия Дух, който беше върху Него. И след възкресението Духът, който беше в Христос, ще трябва да бъде в Църквата, иначе това не е завет. Надявам се да разбереш за какво става дума, братко, сестро. Духът, който беше в Него, същият Дух трябва да бъде във вас — това е Неговият завет. „Който вярва в Мене, делата, които Аз върша, и той ще ги върши.“

Той е тук тази вечер.

Нека наведем главите си. Има ли сред нас тази вечер мъж, жена, или момче, или момиче, които не Го познават в прощението на греховете си? Ако искат да бъдат споменати в тази молитва, нека кажат: „Боже, бъди милостив към мен и ме направи съд, чрез който можеш да действаш“. Преди да си видял Святия Дух да прави нещо, би ли просто издигнал ръката си: „Молете се за мен, брат Бранхам, искам да приема Христос.“ Бог да ви благослови, сър, това е истинско… Горе на балкона вдясно от мен, Бог да те благослови. Това е добре. Няколко човека на балконите отпред. Добре. На балконите вляво сега ще вдигнете ли ръка, ако не сте християнин? Просто питам. Бог да ви благослови, Бог да ви благослови, момчета тук на балкона, долу наляво. Бог да те благослови теб, който си вдигнал ръка. Разбира се, Бог те вижда, Той знае всичко за теб. Добре.

Небесни Отче, те вдигнаха ръце. Вярвам, че те са искрени, Господи. Разбираме, че не ни остава много време. Исус идва. И виждаме последния знак, който Той даде на църквата. Това е мястото, където Той се изяви като Месия. Ето днес, със същия Негов Дух в Неговата църква сред Неговите хора, изцелявайки болните, предсказвайки неща, които ще се случат, разказвайки неща, които вече са били, разкривайки тайната на сърцето. Исус знаеше техните мисли. И сега, Отче, виждаме, че същото дойде отново в църквата. Със сигурност Твоето идване е близо. Помогни на тези хора, които вдигнаха ръце, за да могат тази вечер да Те приемат като свой личен Спасител и да бъдат спасени от греха и да бъдат изпълнени със Светия Дух, за да могат да живеят като истински благочестиви християни. Дай го, Отче. Ние Те молим в името на Исус. Амин.

Благодаря ви за тези двадесет минути. И сега, вие, които вдигнахте ръцете си искам да се качите тук, когато призивът за покаяние ще го направи тази вечер брат ДюПлесис. Ако наистина сте имали това предвид от сърце, когато вдигнахте ръката си, знаете ли, че Бог ви е хванал на думата точно тогава? Знаете ли, че когато вдигнете ръка, вие сте нарушили всяко научно правило, което може да бъде нарушено? Исус каза: „който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот“. Исус каза това в Йоан 5:24.

Сега, когато вдигнете ръката си може да кажете: „Какво е това вдигнати ръце?» Защото според научните правила, притежанието на земята държи ръцете ви надолу. Не можете да вдигнете ръце, но в вас има дух, живот, който има власт над вас; духът във вас, който е свидетел, че грешите. И вие искате да сте праведни. Вдигнахте ръката си към вашия Създател. Ако нямаше дух във вас, ръка ви трябваше да увисне. Но в теб има дух, който взе решение и вдигна ръката ти. Бог видя това. Ако наистина днес приемаш Спасителя, името ти било записано в Книгата на живота на Агнето. Това е истина, братя, ако наистина вярвате. Повярвалите сега бяха прибавени към църквата.

Сега, след като се молим за тази молитвена редица, искам да се качите тук отпред и публично да свидетелствате пред хората, че приехте Исус Христос. „Аз ще свидетелствам за вас пред моя Отец. Но ако вие се срамувате от Мен пред хората, и Аз ще се посрамя от вас пред моя Отец и светите ангели“. Това каза Исус. Така че тази вечер излезте отпред веднага след молитвата.

Сега, колко са тук отдалечилите се от Бога, които се върнахте към Бог? Сега, аз мисля, че щом има още милост и сме във времето на благодатта, вие бихте могли да се върнете при Бог. И вие казвате: „Ако Светият Дух дойде на събранието тази вечер и направи точно както казахте, че Той направил там, искаме да се върнем при Бог и да Го помолим да изпълни живота ни отново и да прати да свидетелствуваме за Него, докато е ден. След като този живот приключи вие няма да имате друго време за да свидетелствате за Христос. Трябва да го направиш сега. Бихте ли вдигнали ръка? Кажете: „Молете се за мен“. Бог да ви благослови, сър. Ако аз не виждам ръката ви, Бог със сигурност я вижда. Добре. Бог да те благослови. Моля Бог да даде това на всеки един.

 Каква беше тази молитвена карта в редицата? F? Молитвена карта F. Колко ги рададоха? Петдесет, синът ми каза. Вярвам, че той и Джийн раздадоха петдесет карти F този следобед, от 1 до 50. Сега ще се опитаме да се помолим за цялата тази група тази вечер. Сега, ние не искаме да бързате като на арена. Просто искам да бъдете в истинско благоговение. Седнете тихо, докато не извикат номера ви.

Кой има F? F номер 1, бихте ли вдигнали ръка? Ела тук, сестро. Застанете тук, елате точно там. F номер 2, бихте ли вдигнали ръка? …

Те вярват. Не винаги имаме перфектната вяра на платформата. Не го правим всеки път. Добре, 26. Какво е това? Кой има 26? Молитвена карта 26, така ли беше? 23? 24, кой има молитвена карта 24 тогава? Кое беше, Дейвид? Е 22. Тогава кой има молитвена карта 23? Сега, госпожо, ако имате 23, елате тук. 24. Кой има 23? Вие, госпожо? 23? Добре, 24, 25. Така че ние, вижте, не ги събираме всички заедно, за да не се вълнуват хората. Искаме да подходим към това с благоговение, спокойно, знаейки какво правим. Идваш при живият камък, Исус Христос. 23, 24, 25? 25, 26? 26, там долу. 27. Добре. Вярвам, че може би биха могли да заобиколят и по друг начин. 27, 28. Кой има молитвена карта 28? Добре. всичко е наред. Ела там тогава. 28. Добре, 28. Може ли жената да ходи? Добре, всичко е наред. Ако не може, ще доведем някой, който да й помогне. 28, 29. Молитвена карта 29. Добре, млада госпожице. 30, 31. Кой има 31?

Свидетел съм ви на нещо най-великото, което може да се види, че днес Христос е жив. Помислете за това. Какво означава това за твоята душа? Знаете ли, че има много различни религии, стотици от тях по света, които биха отрекли това? Будисти, мохамедани и т.н. Предполагам, че брат Робъртс и може би брат Томи Озбърн също тук присъстват, те са мисионери на чуждестранни полета. Те могат да ви кажат точно сега, че там в техните религии има толкова много психология, колкото и в нашата, и е добре да знаете за какво говорите при разговор с тях. Те не се страхуват. И сега, нашата религия — християнската — е единствена от съществуващите, която може да докаже, че нейният Основател е жив след две хиляди години, виждате? Защото Неговият живот живее в Неговата църква. Това е, което Той обеща.

Сега, когато стоя тук и казвам това твърдение, осъзнавате ли какво означава? Тази вечер тук има поне хиляда души. И имах събрания, където имаше наведнъж четиридесет, сто и петдесет, двеста хиляди души, това бяха интернационални събрания по всякакъв начин. Той все още не се е провалил и няма да се провали, защото Той е Бог и не може да се провали. Така че трябва да знаем за какво говорим. Сега, вие, хора, които нямате молитвени карти и искате да се молят за вас [Пропуск в аудиото].

Колко хора знаят, че Даниел след като видял едно видение е бил болен няколко дни?

Вдигнете ръце. Добре.

Колко знаят за онази жена, докоснала ръба на дрехата на Исус? Тя Го докосна, и Той се обърна и каза: „Кой ме докосна?“ И всички го отричаха. Той погледна навън в публиката, докато не намери жената и каза: „Вярата ти те изцели”. Каза й, че кръвотечението й е спряло, защото нейната вяра Го е докоснала.

Сега, Той не усети това физическо докосване, защото имаше много хора, които Го докосваха. Петър Го смъмри, казвайки: „Народът те заобикаля и притиска, всички те докосват“.

Но Той каза: „Някой се докосна до Мен, защото усетих, че от Мен излезе сила“. Колко от вас знаят, че Той стана слаб. Сега, ако една жена, докоснала Божият Син, Го направи слаб, как бих могъл да го понеса аз, грешникът, спасен по благодат, когато имам видения? Защото Той каза: „Делата, които върша Аз, ще ги правите и вие, и повече от това ще направите“. Знам, че превода на кралят Джеймс казва «по-големи», но истинският превод, ако погледнете, е „повече от това ще направите“. Защото църквата ще бъде усъвършенствана и ще направи повече. Той лекуваше болните и възкресяваше мъртвите, спираше природата и правеше всичко, което можеше да се направи.

Не можете да направите повече като качество, но повече като количество, защото Неговият Дух ще дойде и ще бъде с църквата. Точно тази вечер, докато това се случва тук, и в Африка може да се случи, и в Австралия може да се случи, навсякъде.

Но когато Бог беше тук на земята в човешки образ — Исус Христос — това беше Бог, който станал плът и обитавал сред нас. Цялата пълнота на Божеството телесно беше в Него. Той беше проявеният Бог. Никой човек никога не е виждал Отца, но Единородният от Отец Го явил. Бог изрази Себе Си чрез Своя Син, Исус.

Бог осени девицата Мария, създаде кръвна клетка в утробата. И всеки знае, че животът идва от мъжкия пол. Това вярно ли е? Кокошката може да снесе яйце, но ако не е била с мъжката птица, нищо няма да се излюпи, защото в него липсва живот. Животът идва от мъжкото. И в този случай Бог бил мъжкото, без да имало изобщо сексуална връзка. Създателят Бог е създал кръвната клетка. Той не беше нито евреин, нито езичник. Той беше Бог. Точно така, Кръвта на Йехова Бог създаде Божият Син чрез кръвна клетка, за да освети народа Си. И в Него обитава пълнотата на Божеството телесно. Той имаше Дух без мярка, а ние имаме Го по мярка.

Сега, ако отида до океана, то мога да направя такова сравнение: малкият подарък, който Той ми даде, е точно като лъжица вода от океана, а Неговият е целият океан. Но знаете ли, че ако разгледате това малко петънце, което имате в себе си, и това малко петънце, което получих в мен — същите химикали са в тази лъжица, която е в целия океан. Сигурен съм. Това е едно и също. Имаме Духа според мярката. Бог ни го изля с мярка. Но Той го изля върху Него без мярка. И така, дела, които Той върши чрез Неговата църква… Той дойде в Църквата за да може Неговото дело да продължи чрез Неговата църква. Ако това не е любов…

Нищо чудно, че хората с умът си не могат да го разберат. Има известна песен „О, Божията любов, колко е богата и чиста.“ Казаха ми, че думи от тази песен са били намерени в лудница, написани на стената. Никой никога не би могъл да измисли с писалка, или по някакъв начин да се опита да изрази любовта на Бог. „Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, така че нито един, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.“ Каква покана отправи Йехова Бог към Своя народ!

Приятели, трябва да се срамуваме, че не Му служим. Сега разбираш ли го?

Сега, Той е тук, присъства сега в това събрание. Христос е тук. Вярваш ли в това? Сега, може би знаете, има ли някой в събранието тук, който никога не е бил на нито едно от моите събрания. Вдигнете ръката си. Леле мале, над половината. Сега не мога още да отделя време. Тук всички вие, които вярвате в Бог, които нямате молитвена карта, може ще действа дарбата различаване и там, в задните редове. Вярвате ли, че имате достатъчно вяра, за да се докоснете до Него? Вярвате ли, че имате вяра? Добре. Ако вярвате, можете да го получите.

Сега, ако Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги, вярвате ли в това? Той е Първосвещеникът ли, който седи отдясно Бога сега и може да ходатайства за нас? Ако Той е Първосвещеникът, който има състрадание, тогава Той е с нас. Вярваш ли в това? Вие, новодошлите, вярвате ли в това? Е, тогава как би постъпил Първосвещеникът, ако Го докоснеш тази вечер? Ако Той е същият вчера, днес и завинаги, Той би действал по същия начин както тогава, когато онази жената докосна дрехата Му. Той я видя коя е, повика я и й каза какво имала. Това е вярно ли? И обяви, че нейната вяра я е излекувала.

Сега, вярвате ли? Молете се. Нека дарбата различаване да бъде и там.

Това са просто хора, които стоят в редица за молитва. Сега, вие, хора, стоящи тук в молитвената редица, осъзнавате ли, че аз мога само да се моля и да положа ръце върху вас. Исус каза, че тези знамения ще последват онези, които вярват: „Ще полагат ръце на болните и те ще оздравяват“. Не само моите ръце, но всяка ръка тук чрез вяра ще бъде положена върху вас за вашето изцеление. Не сме тук, за да показваме шоу на някой. Ние сме християни, ние сме тук за да възвестим Божието евангелие.

Бог даде обещанието, като подарък изпрати служители в църквата. Бог е поставил в църквата първо апостоли (вярно ли?), евангелисти — това е едно и също. И двете означават «изпратен». Апостоли, пророци, учители, евангелисти и пастири, Бог ги поставил в църквата чрез собствената Си благодат и Своето предузнание.

Сега, във всяка поместна църква има девет дарби, като говорене на езици и тълкуван на езици, и всички други, за които сте научени. Сега, това просто се проявява, може да ги получите тази вечер.

Но ако Христос сега живее сред нас тази вечер, Той ще ни изяви силата. Само да имаш вяра, довери се на Него. Нека поне двама-трима да излязат и да потвърдят, че съм казал истината. Където и да сте в тази аудитория, молете се и казвайте: „Боже, нека човекът ми говори, и така аз ще разбера, че това не е той“.

Няма човек, който да познавам в тази молитвена редица. Вдигнете ръка вие, непознати за мен. Всеки от вас ми е непознат. Цялата публика тук, която е непозната, вдигнете ръцете си.

Сега молете се и вижте дали Първосвещеникът все още е жив, за да ходатайства, вижте дали все още можете да Го докоснете. Ти го направи. Това ще премахне всичките ти съмнения. Просто се моли.

Имаме снимките Му тук, направени в Америка, Канада, в Германия и навсякъде. Тази фотография със свръхестествена Светлина над главата, която виси в «Религиозната зала на изкуството», е научно доказана. Джордж Дж. Лейси, ръководителят на ФБР за документи на пръстови отпечатъци, подписа самият документ; той каза: „И аз не го вярвах, но камерата няма да заснеме психология“. Това не е психология.

Ето, тази дама седи тук с наведена глава и се моли, седи точно пред мен. Искаш да се избавиш от хемороиди, нали? Сега, и ти имаш малки шипове на главата си, нали? Добре, вече свърши. Върви си вкъщи и бъди здрава.

Вярваш ли? Тази жена, която седи точно тук накрая с вдигната ръка до устата си, искаш ли да преодолееш този диабет и да оздравееш? Вярваш ли, че Исус Христос ще те изцели? Добре, тогава се прибирай и ликувай. Исус Христос те изцели.

Този човек, който седи там с високо кръвно налягане, вярваш ли, че Бог ще те изцели, сър? Вярваш ли? Добре, изправи се на крака. Този човек тук с червената вратовръзка. аз не те познавам. Ти си непознат за мен, но се прибирай и бъди здрав. Христос те изцели.

Сега вярвате ли? Вие сте тук за първи път. Тази млада дама? Ела само за минутка. Стой точно там. Ти и аз сме непознати един на друг? Бог ни познава и двамата, а ние не се познаваме. Сега, ето до моята ръка е една жена, която никога не съм виждал през живота си, доколкото зная. Така че може да видите непогрешимото доказателство, че Христос, Светият Дух, е тук. Сега, ако Святият Дух ми разкрие нещо и ще кажа: „Госпожо, вие сте болна“. Е, всичко е вярно. Вие сте болна. Но ако Той ми каже… и аз щях да кажа: „Бог ще те изцели“ и положа ръцете си върху теб. Ти имаш право да вярваш в това. Това е вярно. Но искам да кажа че Святият Дух е тук. Това е така. Вярвам в това. Но сега, ако Той би ти казал нещо, което си направила в живота, или нещо като това, което говорих за Него от Писанието тази вечер, и тогава със сигурност ще знаеш, че това е някаква сила, защото аз не те познавам. Никога не съм те виждал. Така ли?

Вие, хора, които никога преди не сте били в събранието, вдигнете ръка, ако това е така.

Сега, ето ръката ми, дамата не ме познава, аз не я познавам. Ние просто стоим тук. Това е като в Йоан 4 гл. за Исус и самарянката. Той при кладенеца срещна една жена, самарянка, и каза й какво е било в живота й. Някой да си спомни това? Имахме го в посланието тази вечер. Ето го същото, точно тук тази вечер. Святият Дух действа. Жената тук може и да не е християнка, може да е болна, може да има финансови проблеми. Нищо не зная за нея, никога не съм я виждал през живота си. Но ако ще ми бъде казано какво й има, ще разберете, че това е някаква сила. Сега зависи от вярата ви, от вас зависи.

Ако се съмнявате в това, запазете го за себе си, защото една дума срещу Него никога няма да бъде простена, каза Исус, нито в този свят, нито в бъдещия.

Не знам кога Той ще каже, но ако Господ го направи, вие ще знаете дали е истина, или не. Сега, ти си християнка. Не го казвам, защото стоиш там и говориш нещо с устните си, молейки се. Тъй като може да шептиш за видимост, без да си християнин. Това е така. Защото зная, че духът ти добронамерен и си наясно, че нещо се случва в момента, наистина имаш смирение. Между теб и мен стои тази движеща се Светлина. Искаш да се моля за теб, имаш тумор под дясната ръка. Той е злокачествен. Това е така. Вярваш ли, че Бог може да ми каже коя си? Г-жо Линдзи, можете да се приберете вкъщи. Исус Христос ви изцели.

Вярваш ли сега с цялото си сърце? Сега, нека просто всички да се молим и да бъдем в молитва пред Бога. Ела, сестро. Сега знаете, че знам какво не беше наред. Вярваш ли, че Бог ще те направи здрав? Боже на Небесата, смили се и изцели жената. Искаш ли да ти кажа какво ти става? Искаш ли да го направя? Това е женски проблем. Така е, нали? Сега с вяра просто продължете пътя си.

Сега, ела. Господи, моля да помогнеш на този скъп брат и да го направиш здрав, докато полагам ръце върху него.

Ела, братко мой. О Боже, направи нашия брат здрав, моля в името на Исус. Вярваш ли, че Бог ще те оправи сега, когато се молим? Наш Небесни Отче, моля да го излекуваш и да го направиш здрав, в името на Исус.

Видението не те лекува. Вашата вяра в Бога е това, което ви лекува. Вижте, Той все още е тук. Видението идва, показва какво имате, и заминава.

Ето, сър, елате тук. Вие вярвате ли, че ако Бог може да ми каже каква е вашата беда, ще повярвате, че това е Бог? Нали, сър? Разбира се, сега това, за което искате да се моля, е израстъкът на лицето ви. Това е, което искате. Сега изчакайте само минута, и вижте дали Светия Дух ще каже нещо друго. Сега просто… разбира се, че виждате израстъка на лицето му. Веднага щом застана тук, видях това, което искаше, вижте, има израстък на лицето му. Добре, сър. Да, това е, за което искате да се помоля, израстъкът на лицето ви.

Ти си честен хубав човек. Проповедник си. Това е вярно. И ти не си оттук. Ти си от друг град. От град с дървени къщи. Ти си от Арканзас и ти се молиш за някого в Арканзас. Този човек има рак. Веднъж ти сам беше изцелен от рак, ракът беше на врата ти, молиха се за него и той отпадна. Това е вярно. Това стана в Джоунсбъро. Това е „Така казва Господ“. Вярно ли? Вярваш ли, че Бог може да ми каже кой си? Преподобни г-н Шепърд, Бог ми откри името ви, това ще изчезне от лицето ви, ако вярвате. Отидете си у дома и имайте вяра в Бог с цялото си сърце. Бог да ви благослови. Имайте вяра за това.

Просто всички сега да се молят, всички да се молят за тези болни хора, дали е майка ви или някой друг. Моля се да бъде върнато зрение на нашия брат и да оздравее в името на Исус. Бог полага ръце върху жената. Нека бъде изцелена в името на Исус…

Очите се отвориха на това малко момче, докато вървеше по стълбището; беше сляпо, а сега вижда. Нека всички отдадем хвала на Бога! Доведи малкото момче.

Ако може само да вярвате, всичко е възможно. Вярвай, в името на Исус да бъдеш изцелен, Бог да те благослови, приятелю. Вярвай сега.

Ела майко. Бог е велик Бог. Татко, в името на Исус…

Ела и вярвай. Как си, сестро? Вярваш ли, че ще се оправиш, ако Го помоля? Добър небесни Отче, моля се в Името на Исус, ако може да се върне зрението на слепите… Моля се в Името на Исус. Амин. Не се съмнявайте…

Всички вие, вярвате ли с цялото си сърце?

Молеха ли се за нея? Това може да е… Вярваш ли, че Бог може да ми открие нещо за теб? Ще повярваш? Това ще те накара ли да вярваш повече? Тъй като е нещо сериозно, трябва да имате само малко тласък на вярата. Вярваш ли, че Той може да ми каже? Този тумор е това, за което искате да се моля, разбира се. Имате слабост и сте изнервена за нещо. Става дума за любим човек, за когото искате да се молим. Това беше вашият съпруг. Той беше тук в събранието и трябваше да си тръгне, за да се прибере у дома. Това е вярно. Вярваш ли, че Бог може да ми каже коя си? Г-жо Остин. И можете да се приберете вкъщи, вие сте добре. Вярвайте с цялото си сърце. Не се съмнявайте; имайте вяра, вярвайте. Сега вярвайте всички с цялото си сърце.

Молете се тя също да получи своето изцеление, докато минава през тази редица. Нека проклятието я остави в името на Исус. Амин. Добре. Сега вярвай.

Така е, братко. Върви си, вярвайки.

Ела, сестро. Просто вярвай с цялото си сърце. Сега, наш скъп Небесни Отец, моля да благословиш нашата сестра и да я изцелиш в името на Исус, минавайки през редицата. Сякаш както си под кръста, минавайки под молитвите на тези хора. Отче, в името на Христос, нека сестрата ни да бъде изцелена или ще умре с този рак. Вярваш ли, че Бог те изцели? Сега, това е нещо ужасно, но тъмнината те е напуснала. Сега го няма в теб. Ако вярвате, ракът никога няма да ви убие. Върви си по пътя.

Ела, сестро. Ние молим за милост към нея. Амин.

Вярвам, че жената… [Пропуск в аудиото].

Вие… Това ли е… Извинете, сър. Мислех, че са свършили…

Понякога тези видения ме правят немощен. Вярваш ли? Това е много добре. Това е … вашият диабет доста ви е притеснил. Вярваш ли, че Христос ще те излекува от този диабет? Имате навик, от който също трябва да се откажете — пушенето на цигари. Това е така. И още нещо: имате нужда от Исус като ваш Спасител. Около теб е тъмнина, ти не си християнин. Ще Го приемете ли сега като ваш личен Спасител? Приемате ли Го за свой Спасител? Добре, г-н Пери, това е вашето име, Г-н Пери, вече сте спасен. Христос прощава греховете ви, изцелява болестта ви. Вървете по пътя си изцелен в името на Исус Христос.

Вярваш ли с цялото си сърце? Всички ли вярват? Сега се чудя дали хората, които вдигнаха ръце преди няколко минути, вярват, че Бог чува молитвите? Бихте ли дошли тук и бихте ли постояли тук само за минута? Бихте ли искали да слезете точно тук, докато сте в присъствието на Святия Дух. Идвайте, докато пеем псалом. Всички вие, които имате нужда от Христос, бихте ли дошли тук само за минута, че искате да Го приемете като свой личен Спасител? Елате тук в Негово присъствие. Никога няма да сте по-близо.

Казвам ви, приятели, надявам се да не ме смятате за фанатик. Казвам ви истината, Божият Дух сега е в събранието. Знаеш го без никакво съмнение. Сега, идвайте докато пеем песен „Обичам го“ (I Love Him). Вие от балконите, слезте тук и застанете само за кратка лична молитва, ако желаете. Елате, кажете на хората, че наистина Му вярвате и искате да Го приемете сега. в Неговото присъствие. Слизай веднага и застани с мен тук долу, само за няколко минути. Ще го направиш ли сега, докато пеем „Обичам го“. Добре.

Обичам Го, обичам Го

Защото Той пръв ме възлюби

И изкупи моето спасение

На дървото на Голгота.

Приятели, искам да ви попитам, мислите ли, че преди да Го видите в онзи ден, дали някога ще бъдете по-близо, отколкото сте сега? Той е тук. Аз съм твой брат. Аз съм просто човек като теб, Той прави тези неща. Сега съм наистина немощен, както можете да видите, потта тече от ръцете ми. Излезте сега, вие, Той е приготвил изкуплението на Голгота за всички нас.

Обичам Го, обичам Го, Божият Агнец,

Защото Той пръв ме възлюби

И изкупи моето спасение

На дървото на Голгота.

Господ, който знае тайните на сърцето ти, за да направи слепите да виждат, глухите да чуват, немите да говорят, Неговото любящо присъствие е тук. Няма ли да излезеш сега, ако си отстъпил или си се отдалечил от Бога? Студен в сърцето си, искаш ново преживяване с Бог, няма ли да излезеш напред? Или който иска да получи Неговият Свят Дух, защо да не дойдеш сега? Ела тук горе.

[Пропуск в аудиото] сега, не мислете че не зная Писанието. Не очаквайте че ще се изпълнят чудесата от Откровение 11 гл. в ерата на езичниците. Това е за евреите, и един от тези дни Бог може да ме пусне да отида в Ерусалим. Това ще е всичко. Ако вярвате, че съм Божи слуга, запомнете: когато евреите ще приемат Христос като Месия, времето за езичниците е свършило. Сега е вашият час, по-добре елате. Няма да има повече. Така че ще съм сигурен, че няма да трябва да отговарям в онзи ден още веднъж. Братя служители, излезте и елате тук.

Обичам Го, обичам Го

Защото Той пръв ме възлюби

И изкупи моето спасение

На дървото на Голгота.

О, Неговото присъствието е тук! Елате сестри, братя…

Небесни Отче, сега довеждаме при Теб в името на Твоя Син, Господ Исус, тези покаяли се, които отпред стоят с лице към публиката. Те съжаляват за греховете си. Те са трофеите на това събрание, трофеите на Твоята благодат и Твоето присъствие. Писано е в Писанието, че „Никой не може да дойде при Мене, ако Моят Отец първо не го привлече”. И също е написано: „Всичко, което Отец ми даде, ще дойде при Мен“.

Колко са привилегировани тези хора да знаят тази вечер, че Всемогъщият Бог ги е привлякъл към Своя Син Исус. Те са плодове от мъката Ти на Голготата… „Никой не може да ги грабне от ръката Ми“, каза Исус. Те са там, пазени в безопасност. Те идват с убеждение в духа си, Господи, Светият Дух ги въвежда в Твоето присъствие. Те са убедени, че грешат и искат вечен живот.

Ти каза, че този вечен живот получават всички, които повярват, и каза, че ще ги възкресиш в последния ден.

И като си помисля, че докато топлото слънце е започнало да окъпва земята, малките скрити животи на тези цветя, лежащи в пръстта, оживяват. Никой учен не би могъл да открие този зародиш на живот, но той лежеше в прахта и точно подходящата атмосфера на това слънце роди малкото цвете. Те изникват навсякъде. Слънцето е това, което издига ботаническия живот, вади цветята.

Някой ден Божият Син ще дойде и тези хора, които стоят тук тази вечер пред тази публика, пред Твоят слуга, служители. Те сега стоят тук, за да приемат вечен живот. И някой ден може би ще отидат в прахта; може да имат ковчег, в който са лежали, телата им да бъдат изтлели и издигнат е надгробен камък. Но на тях вечния живот беше даден завинаги. Когато Исус ще дойде, те ще излязат, защото Ти го обеща. Даваме ти ги, Господи. Нека живеят дълъг живот тук на земята, пълен с радост и мир. Нека намерят добър църковен дом и там да останат верни в служението си, докато смъртта не ги вземе от земния път. Дай го, Отче. Те са Твои, в името на Христос.

Всички вие, които стоите тук за покаяние, сега вярвате ли и приемате ли Исус като свой личен Спасител? Всичко, което можеш да направиш, е да вярваш и съжаляваш за греховете си. Който иска, получава. Ако вярвате в това, бихте ли вдигнали ръце, че сега изоставяте греховете си и приемате Исус за своят Спасител? Вдигнете ръцете си всички… Чудесно! Господ Бог да ви благослови.

Сега, братя служители, елате отпред да ги заобиколите тук. Положете ръце върху тях точно там, където стоят, и ние ще се молим за тях да получат кръщение със Светия Дух. Приближете се около тях, всеки един от вас, приближете се. Вие, служители тук, съберете се наоколо и положете ръце върху тях, за да получат кръщението със Светия Дух. Сега, останалата част от събранието, наведете главите си за молитва, пребъдвайте в молитва…

 

* * * * *

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува

и разпространява избирателно

Издател: Freie Volksmission е.V.

Сайт на мисията: http://www.freie-volksmission.de

Уеб страница на български език: vevangelie.one

Е-mail на български:bg@vevangelie.one