ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Някои материали, публикувани в интернационалното християнско списание Pentecostal Evangel (Пентекостъл Еванджел) с превод на български ...