ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Вие сте Мои приятели, ако вършите това, което ви заповядвам!» (Йоан 15:14)