ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тимотей 6:14-15: да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде ...

Сърдечно поздравявам всички братя и сестри по целият свят в скъпоценното име на нашият Господ Исус Христос със словото от ...

Сърдечно поздравявам всички вас в името на нашият възлюбенгосподИсус Христос с думите от Мат4:4: «А Той в отговор каза: Писано ...

Наистина ние все още живеем в библейски дни, в които Сам ГОСПОД изпрати Своя слуга и пророк с послание и ...

„И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ...