ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Всички, които говорят от себе си и вървят по пътя ,те нищо друго не търсят, освен собствена слава. ...

Вярата е да имаш вътрешно съгласие с това, което е говорил Бог. ...

https://on.soundcloud.com/MEajq2HZM5HRtXjGA  слушайте Проповед на Евалд Франк от 17 април 1983 г., Крефелд, Германия. Кратко съдържание: • чете се от Пс. ...

Откр. 2: 7 Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да ...

https://on.soundcloud.com/iWWohzeQA4PZkcZ9A  слушайте Проповед на Евалд Франк от 22 май 1983 г., Крефелд, Германия Кратко съдържание: • чете се от Тит. ...

Бог ни говори чрез Словото и Той наблюдава как реагираме. Има Един, който изследва сърцето и вътрешностите. ...

Когато се говори за изкуплението — Той е Синът на Бога; когато се говори за Хилядолетното царство —Той е Давидовият ...

При Бог всички обещания са Да и Амин. Ние, хората, първо казваме „да“, а след това вдигаме рамене и казваме ...

Човекът, който е научен от Бога, ще дойде при Исус Христос. ...