ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Божествената реалност е абсолютът!“

https://on.soundcloud.com/QnHjbznAaRMAsJ8q9   слушайте

Проповед на Евалд Франк от 5 юни 1983 г., Крефелд, Германия.

Кратко съдържание:

• В началото беше така: Бог се откривал на всеки човек, чрез когото искал нещо да направи.

• Вчера много ме докосна словото, което са казали на нашия Господ: „Ти истинно учиш за Божия път.”

• За всички Божии деца има задължителни преживявания, без които няма да можем да устоим пред Бог.

• Човекът, който има поръчение в Божието Царство, не е безразличен към това, което се случва в Божието Царство.

• Точно както е било необходимо в дните на Моисей да се вярва на това, което Бог е казал, също е било необходимо във всички епохи да се вярва на това, което Бог е говорил за определеното време.

• Винаги е имало и ще има хора, които обвързват собствените си разбирания със места от Словото на Бога. За тях думата не е станала откровение.

• Думите на врага „писано е“ бяха примка за Исус.

• Всичко идва от Него и всичко отново отива при Него.

• чете се от Рим. 3:

3 Тогава какво? Ако някои бяха неверни, тяхната невярност ще унищожи ли Божията вярност?

4 Да не бъде! Но нека признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек — лъжлив…

• Бог е правдив, но въпросът е, че тази правда трябва да бъде в нас.

• Павел е писал за нас да станем участници в Божественото естество. Друг път няма.

• Бха наречени богове онези, към които е дошло Божието Слово.

• Всеки собствен път в Божието слово е бил определен за унищожение.

• Ние не се нуждаем от атмосфера, създадена от хора, в която те се чувстват добре. А от такава, в която Бог ще се чувства добре.

• В дните на Исус целият народ е бил религиозен и поколения наред се спазвали наредби, и изведнъж с Исус започнало нещо ново.

• Ако на Божие дете са дадени обещания, то трябва първо да бъде изпълнено най-важното обещание, за да могат да бъдат изпълнени и всички останали. Това е обещанието на Отца да се изпълним с Духа.

• Мария каза: „Ето, Господната слугиня. Нека ми бъде според думата ти.

• Вярата е да имаш вътрешно съгласие с това, което е говорил Бог.

• С вътрешна позиция на вяра ние не правим нищо сами, а просто се предаваме на Бог.

• Може със собствените си усилия да искаме да помогнем на Бог, но с това само Му пречим.

• Единствено пътят на вярата е безопасен, недостъпен за врага.

• Всички негативни неща са фалшиви реалности, те са от страната на Сатаната. А всички истински Божии реалности са от страната на Исус Христос.

• Хората, които са получили словото на обещание, могат да дойдат при Бог не като просяци, а като свои на Бога, като синове и дъщери.

\Обща молитва\