ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Който говори от себе си, търси своята слава…“ (Йоан 7:18)

https://on.soundcloud.com/S9c9MAG7kx7m84gz8  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 5 юни 1983 г. 15:00, Крефелд, Германия

Тема: „Който говори от себе си, търси своята слава…“ (Йоан 7:18) и „Това казва Амин, верният и истинен Свидетел…“ (Откр. 3:13).

Кратко съдържание:

Чете се от Пс. 146:

Алилуя! Хвали ГОСПОДА, душо моя!

2 Ще хваля ГОСПОДА докато съм жив, ще пея хваления на моя Бог, докато съм!

3 Не се уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма спасение.

4 Духът му излиза, той се връща в земята си и в същия този ден намеренията му загиват.

5 Блажен онзи, чиято помощ е Богът на Яков, чиято надежда е в ГОСПОДА, неговия Бог,

6 който е направил небето и земята, морето и всичко, което е в тях, който пази вярност до века,

7 който извършва правосъдие за угнетените, който дава храна на гладните. ГОСПОД развързва вързаните.

8 ГОСПОД отваря очите на слепите. ГОСПОД изправя приведените. ГОСПОД обича праведните.

9 ГОСПОД пази чужденците. Той подкрепя сирачето и вдовицата, а пътя на безбожните обръща.

10 ГОСПОД ще царува до века, Твоят Бог, Сионе – за всички поколения! Алилуя!

 • Йоан 3:

33 Който е приел Неговото свидетелство е потвърдил с печата си ,че Бог е истинен, защото Този. Когото Бог е пратил, говори Божии думи

 • Трябва човекът да бъде пратен,
 • Евр. 4:

16 Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно.

 • Тук не земята ние нямаме нищо общо със човешка слава.
 • Всички онези, които говорят от себе си и вървят по  пътя ,те нищо друго не търсят, освен собствена слава.
 • Чете се от Йоан 7:

17 Ако някой иска да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или Аз от Себе Си говоря.

18 Който говори от себе си, търси своята слава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истински и в Него няма неправда.

 • Чете се от Откр 3:

7 До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, Истинният, у когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой няма да отваря…

13 До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истинен Свидетел, Началото на Божието творение…

 • Ние трябва да знаем кои сме, за какво Бог ни е предназначил.
 • Господ Бог е АМИН. Той е Завършващият делото. «Амин» означава «така да бъде».
 • В последното послание до църквата се говори: «богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо… съветвам те да си купиш … очен мехлем да помажеш очите си, за да виждаш».
 • Иоан: 9:

40 Някои от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, Го попитаха: Да не сме и ние слепи?

41 Исус им каза: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава.

 • Който очаква до края, той ще бъде възнаграден.
 • Сега бихме могли да направим много неща по-човешки и дори да направим впечатление с това ,а какво ще бъде на края?
 • При първото пришествие на Христос не всички се изчакали, а имало 400, които последваха някой човек в пустинята…
 • Откр.19:

9 Блажени са тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнето. И ми каза: Тези са истинните Божии думи.

Човекът, привързан към Словото, е в свободата на Божиите деца.

А който е привързан към тълкувания, той е в робство и не е свободен.

 • Считате ли, че нашият Господ слезе в ада със страх и треперене. Не вярвайте на това.
 • \обща молитва\