ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Братя и сестри, в Матей 13:37-38 пише, че добрият сеяч е нашият Господ Исус Христос, възлюбеният ни Спасител, Той посява ...

Още веднъж да кажем, че Йоан като бил на остров Патмос, на него в Духа всичко му е било показано. ...

Както Той в действителност е имал рани, също така в действителност ние сме изцелени. Както в действителност Той Си пролял ...

И така, от днешния ден да не бъдем повече със старите връзки, но както поставихме акцента да сме освободени, което ...

Текстова транскрипция Автор: Евалд Франк (Текста е напечатан от видеозаписа на събирането) Брат Евалд Франк: Нека да пеем „Само вярвай“. ...

2-ро Коринтяни 5-та глава: «Бог е бил в Христос и примирил света със Себе Си». Проблемът е в това, както ...

Текстова транскрипция Автор: Евалд Франк (Текста е напечатан от видеозаписа на събирането) Брат Мискас: Поздравявам всички вас в скъпоценното име ...

Желая да поздравя всички в скъпоценното име на Господ Исус Христос! Да посветим това събрание на Господа! Благодарение на Господа ...

Тимотей 6:14-15: да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде ...

Сърдечно поздравявам всички братя и сестри по целият свят в скъпоценното име на нашият Господ Исус Христос със словото от ...