ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Проповед от 1 юли 2017

Текстова транскрипция

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)

Брат Франк:

Желая да поздравя всички в скъпоценното име на Господ Исус Христос! Да посветим това събрание на Господа!

Благодарение на Господа за Неговото Слово, благодарение на Господа за всички обещания, които Ги е дал на израелския народ и Църквата. В пророчеството на книгата Йоил 2:15-16 е записано:

Затръбете в Сион, назначете пост, свикайте тържествено събрание; съберете народа, осветете събранието,свикайте старейшините, съберете младенците и сучещите; нека излезе младоженецът от спалнята си и невестата – от спалнята си”

И бих желал да прочета от Матей 24:33:

Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата”

35 и 36 стих:

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели нито Синът, а само Отец.

37 стих:

…и както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

Божествения ред в творението се отхвърля от хората в света напълно официално.

В книгата Битие Бог е казал не е добре за човека да бъде сам, Бог е казал да сътвори на Адам помощница. Но, когато сега жена с жена и мъж с мъж живеят, как ще се плодят?

Това, което Бог е казал в Словото Си е за църквата. Господ е казал Аз ще изградя моята църква и портите на Ада няма да и надделеят. За израелския народ Бог е дал заповеди, които не се отнасяли за всички други народи. Във всяка религия народите могат да правят каквото си искат. Но, на израилевият народ Бог е дал закона и заповеди, които имат забрана и всичко, което е било възвестено в Божия завет, това не е било в действителност за моавците, а за божия народ, който е бил в Завета. Така е ставало и в Новия Завет. В книгата Ефесяни 4 гл., Бог е постановил различните служения в Църквата. В Своята Църква, която е изкупена с кръвта, не в стотиците други църкви! На своите синове и дъщери Той е дал Слово на тези, които са и намирали милост в очите Му.

Във всичките езици и народи хората се раждат в някакви религии. Но всеки, който се е родил в този свят един път, трябва и един път да умре. Няма нищо по-точно в този живот отколкото смъртта. В книгата Матей 3 глава Господ е казал, че който няма да се роди отгоре, той няма да види Божието царство. Това трябва всички да го признават и почитат. Никаква религия не може да спаси човека нито юдейството, християнството или която и да е религия. Бог се е открил във Исус Христос, Лично в Него, а не в която и да е религия. И сключил с нас Новият Завет и пролял кръвта на Новия Завет, както пише в книгата Матей 26 глава.

Всички други могат да правят каквото си искат, но в последния ден на съда Бог ще каже тяхната присъда. Никой днес няма право да дискриминира другия, да гледа отгоре на другия човек и всичко трябва да предоставим на Бога. Но трябва да кажем, че ние сме дошли в особен период на времето. И това, което Бог го е потвърдил, чрез закона и творението, Той действително Го е дал днес на нас, а не за другите. И днес ние идваме в реда на спасението! Написано е, че ние живеем в деня на спасението и ние трябва да бъдем спасени в Исуса Христа нашия Господ! Бог е донесъл прощение на греховете и всичко друго, и както всеки един подарък трябва да е приет. Наш брат от Брюксел накратко спомена за събирането, което имахме на 11 юни в Брюксел. И ние споменахме какво е станало на 11.06.1933 г., как Брат Бранхам провеждал първото кръщение, имал първа евангелизация, когато той излязъл от баптиската църква и той започнал служение, в което Бог го е призовал. И той го е изпълнявал, и когато той е бил готов да кръщава 17ят човек в реката Охайо, станало нещо необикновенно. Това е било в 14.00 часа следобед, и това станало с голям шум, и в този шум слязъл Господ в един свръх естествен облак. И от този облак струила светлина и били са казани думи от там: Както Йоан Кръстител е бил изпратен преди първото идване на Исус Христос, така и ти ще бъдеш пратен с вест, която ще предиде второто идване на Исус Христос.” По този начин ние след мнозина години говорим за това, колкото години минаха от 1933 г.

Ние споменахме станалото тогава и за Божията слава! Трябва откровено да признаем, че тази вест, тази истина на вечното Евангелие се проповядва сега по цял свят. Ние сме благодарни на Бог, че Бог милостиво ни е посетил, дал ни е милостиво посещение, както нашият Господ е потвърдил в Новия Завет това, което е казал в Стария Завет. В книгите Матея и Марка Исус е казал, че Той ще изпрати пророк както пророк Илия, преди да свърши на земята милостта, и преди да дойде страшния ден Господен. Преди, когато слънцето ще стане тъмно и луната в кръв. И ние можем от цяло сърце да вярваме в това, което прочетохме. И когато ще видите, че всичко това става, издигнете главите си, това го е казал самия Господ за последното време. Когато Той казвал за израилевия народ, който ще бъде събран от разпръсването и ще бъде върнат обратно в земята си. Тук съм записал 02.11.1917 г., че в Лондон беше обявено, че израилевия народ има право на собствена държава. И второто било на 29.11.1947та година в ООН, че израилевия народ има право на собствена територия. И след това дойде 14.05.1948 г., когато Бен Гурион прогласи държавата Израел; споменахме го и четохме от книгата Исая 66:8. Там е написано:

Би ли се родила земя в един ден?

Или би ли се родил народ отведнъж ?

Но Сионската дъщеря, щом се

Замъчи, роди чадата си.

Братя и сестри, ние само трябва да си отворим очите и да виждаме, че особено върху Израел се изпълняват библейските пророчества. И трябва още да си спомним за юни 1967 година, когато беше шестдневната война и Ерусалим беше разделен, поделен и след това остана под властта на Израел. Те извадиха разделителната телена мрежа в Ерусалим. Аз ходих в Йордания и в Ерусалим. Аз съм видял тази телена мрежа. Имаше контрол и трябваше да имам два паспорта за да минем от едната държава в другата и това беше Божия милост, която имаме и днес. Трябва да се молим за освещение и на другата страна, защото сега шефът на Палестина иска правителството да се извини. Искаме с плач да питаме Бог колко още това ще продължи. Бог очаква докато последният ще бъде извикан от народите. И когато последният бъде извикан, ще бъдат всички възнесени. Тогава Бог ще се обърне към израилевия народ и тогава ще дойдат двама пророци в Ерусалим. Тогава ще бъдат извикани 144 000 от Израел, както пише в книгата Откровение 14 глава. Това се описва там. Там, върху хълма Сион Бог има спасителен план.

Павел, който е бил поставен от Бог като апостол и учител в посланието към Римляните пише, че тези които Бог в началото избрал, люде от израилевия народ, а след това и от езичниците. И ние виждаме го сега. Така всичко това се изпълнява, от 154 държави израилевите деца се връщат обратно в Израел. И едно ме докосна, че Бен Гурион е бил роден в Полша и ние знаем, че той е бил преживял Освиенцим, където бяха последните лагери и знаем, че всички тези лагери са били в Полша и какво там е ставало: 6 милиона хора са били убити, 6 млн. евреи. От 1933 г. до 1940 г. са изграждали тези лагери, и Бен Гурион избягал от смъртта и бил употребен от Бога да прогласи държавата Израел. Божиите пътища са чудни и като вярващи хора благославяме израилевия народ и благославяме го в името на Господа, и също така на всичките езици! Господ в кн. Битие 12:3 е казал: „Ще благославя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те проклина.”

Трябва Божието слово точно да Го приемаме и след това да Го изпълняваме. Да разбираме защо Господ Го е казал. Да четем пророк Исая, Езекиил до Захария. Бог говори, че отново ще събере людете си върху святия хълм. Бог ще даде във владение земята и виждаме, че това е станало по нашето време. Господ е казал, когато всичко това видите знайте, че е близо при вратата. Така и ние сме благодарни на Господ, че сме разбрали времето и часа и можем да бъдем трезви. Имаше предложение, ако ще дойде 2018 г., имаше предложение към нас да има още едно пътешествие в Израел. Да, това си струва наистина да посетим земята на Библията. Възможно това ще го направим следващата година от 7-ми до 18-ти май. Казах го напред, че ако е угодно на Господа ще има още време. Който ще има желание, ние ще отидем още веднъж в Израел. Мисля, че бях 27 пъти в Израел, и всичко това го преживях.

Сега ще преминем към онова, което трябва да се възвестява днес. И така, обратно назад към оригинала, към началото на Мойсей. Бог е казал, направи всичко точно по образеца, както ти е било показано на Святата планина. И в цялото светилище трябвало всичко да бъде извършено според показаното му на Мойсей на планината, и всичко което правели в храма и в светилището, в Светая Светих или в Ковчега на Завета, всичко това е било извършено според образеца, който е бил показан на Мойсей. И Той му е казал колко трябва да има ширина, дължина, размерите на всичко. Защо това го казвам, братя и сестри.

Всичко се започнало от израелевия народ, от обществото. Имало извикване от робството. И Господ е казал «когато ще видя кръв ще мина покрай, ще ви пожаля». И дойде деня когато Бог се явява на Мойсей в пустинята и казва: Аз видях в какво състояние е народа Ми и спомних обещанието, което дадох на Авраам. Това са били дни особенни, когато Бог призова в единство народа. И ние като новозаветна църква трябва да се върнем в началото, към фундамента, който го е поставили апостолите и пророците. Това е истинския смисъл на последното послание, всичко да се върне обратно в първоначалното състояние. И това е написано не само в книгата Марк 9:12 и в книгата Матея, но и в книгата Деяния на апостолите 3 гл., където пише, че нашия Господ се издигна в небето до времето на възстановяване на всичко това, което Бог е възвестил от древността, чрез светите пророци. Това не е било игра на религия, но това е било почит към Словото. И за това трябва да се върнем към началото, към най-първата заповед, към първото кръщение назад, обратно към началото и към всяко едно Слово, което е написано в Писанието. Това го е казвал винаги брат Бранхам. Ние можем честно и открито да кажем «Един Господ, едно кръщение, една вяра». Още едно трябва да се каже, ние наистина живеем във времето, когато троицата много се подчертава навсякъде, както не е било по-преди така. И това е необичайно. И аз съм го показвал. Това пише в списанието Спектрум. Когато представляват така троицата, виждам какво е написано отдолу, че троицата е имала един жертвеник. Това е най-познатото изображение на троицата: където три личности седят една до друга, и те съществували като три вечни личности. Това не е вярно! Бог е Един и Той ни се откри, като Отец в Сина и чрез Святия Дух!

Обаче във всички църкви, деноминации и свободни църкви хората ги лъжат от самото им раждане до смъртта им. Както вече го преживяхме на едно погребение в сряда. Точно така, братя и сестри, аз имам болка от това, и казах го по време на погребението. До мен седеше жена. Брат Шубе, когото ние погребахме, е лутеранин, така било записано в документите и затова лутераните го погребваха. Казаха на мен да кажа слово. От това имам болка. Особено тази позната формула «в името на Отец, Син, Свети Дух». И седеше точно до мен тази жена. Бог ми даде за 12 минути да кажа Словото и да се докосна до смисъла, че който е получил вечен Живот през живота си на земята, той ще живее вечно. И никой не може да живее вечно, без да е получил вечен Живот на земята. И за нашия Господ е написано, че Той е дал власт на тези да бъдат Божии чада, които вярват в името Му. И вярват името, което е над всички имена. Пред, което ще се преклони всяко коляно. И всичките народи ще признаят, че Господ е Бог. И трябва още едно да кажем, че в тази формула за троицата нищо не е правилно. От 325-тата година за първи път са кръщавали по тази формула. С три капки вода са пръскали на главата. Защо го казваме, защото всички новоповярвали да могат да разберат, че Божието Слово ние трябва да Го чуем и разберем:

Излезте изсред тях и отделете се,” казва Господ, „И не се допирайте до нечистото”;

И: „Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери’, казва Всемогъщият Господ.”

Така е написано, така казва Господ в книгата 2 Коринтяни 6 глава: 17-18. И всички, които имат благовение пред Бога и Божието Слово, ще признаят това, което казва Божието Слово, че те ще разпознаят времето и часа и вестта и пратеника. Те точно ще знаят, че това е особено време на завършването на Новозаветната Църква. Времето на свършване. И ние не просто живеем през последното време, но ние наистина живеем най-накрая на последното време. И всичко по принцип се е изпълнило вече. И ние можем да разчитаме по всяко време на завръщането на Господа, и ние от сърце сме благодарни на Господа, че ни е дал милост да Го чуем и какво Той обещал за това време. И, братя и сестри, ние трябва отново и отново да подчертаваме в книгата Лука, което Господ трябвало да каже на народа си израилевия: Ако ти през това време да бил си разпознал какво послужи за твоя мир. За това се говори да можеш да разпознаеш обещанието на този ден, и след това да вземеш участие в това което Бог прави. Това е доказателството, че ние сме намерили милост пред Бога.

Има още други места в писанието. Ще се върнем в началото в книгата Деяния на апостолите, глави 2,8,10,11,19 – навсякъде можем да прочетем какво се проповядвало в началото. Проповядвало се е покаяние, обръщение, вяра. В самото начало се е проповядвало покайте се, и нека се кръсти всеки от вас в името Исус Христово за прощение на греховете.

В 11 глава Петър засвидетелствува, че повече Святия Дух е слизал върху езичниците, както и на нас в началото. И така братя и сестри ние очакваме слизането на Святия Дух да стане свръхестествено, и хората да бъдат убедени от Бог. От Божият Дух да бъдат изобличени в греховете им, в греха, че те не вярват в Него. Най-главният грях е неверието, и винаги неверието преминава в престъпление. Обаче вярата идва от проповедта, и проповедта идва от Божието Слово. И след това, след вярата следва послушанието. По такъв начин виждаме и знаем, че както в началото Евангелието на Исус Христос е било възвестено, и така ще бъде и днес до края. И така, който наистина е роден от Бога, той ще чуе Божия глас и ще бъде спасен.

И ще ви прочета от книгата Римляни 3 глава, и това Павел го казва, като основа за възвестяване. Павел тук казва в книгата Римляни 3:21 „И сега независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците”, именно тази правда Божия, сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Христос за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Не само, че човек ще живее чрез вяра. И човека си отива по свой си път, но тука пише, че вяра в Исус Христос за всички и на всички, именно чрез Исус Христос пролял за нас кръвта Си. Тази вяра води към оправданието, и по такъв начин могли сме да го преживеем в живота си това: „С Неговата благодат се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса (24 стих). Ние получаваме го даром, защото нищо не плащаме. Цената е била платена от нашия Господ, и с неговата благост се оправдава даром, чрез изкуплението, което е в Исуса Христа. Къде се намира? в Исус Христос, не в някаква религия. Тук апостол Павел говори за същността, и тук се говори за вяра в Исус Христос. И чрез кръвта, Неговата кръв, Бог Го е поставил за умилостивение посредством вяра, чрез кръвта.

Не е само да кажеш на хората за нещо, но на хората трябва да казваме, че има тесен път и тесни врати. И трябва да оставим широкия път, който води към погибел, и трябва да оставим онова, в което си вярват хората, и да излезем от него, но да дойдем в истинската вяра в Исус Христос. И да приемем пролятата кръв на Голгота за нас. Господ проля собствената Си кръв като първосвещенник влязъл в небесното светилище, не в земното, а в небесното светилище. В книгата Евреи, гл. 9 се казва, че е донесъл кръвта си на престола на милостта, за да можем ние да получим прощение. Има братя, които си мислят, че времето на милостта е заминало. Не е така. Още има време на милостта, и кръвта на Новия Завет е още на престола на милостта. И по тази точка има голямо неразбиране. Хората казват, че Агнеца вече е оставил престола на милостта. Трябва да знаем, че Агнеца не е бил на трона на милостта.

В книгата Откровение 5 гл. е написано къде е бил Агнеца през този момент, когато е била взета запечатаната книга. Той е бил помежду престола и четирите живи същества, между тях и 24 старейшини. Книгата Откровение 5 гл., от 5-ти стих: „Но един от стареите ми каза: ето Лъвът, който е от Юдовото племе, Давидовият корен, победи и може да разгърне книгата и да разпечата нейните седем печата.” Тук се споменава Лъвът от Юдовото племе, нашият Господ, Който е и Божият Агнец, Който проля кръвта си, но Той е също и Лъв, победител, Който е могъл да каже последното слово: «Свърши се!» И Той, като победител, възкръсна в третия ден! Тук се говори за него като лъв от Юдовото племе, и като Давидовия корен!

Сега 6-ти стих: „И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше Агне, като заклано, което имаше седем рога и седем очи…” Тук е престола, по средата Агнето, от другата страна четирите живи същества, а от другата страна старейшините. И сега ще видим тука Словото според Библията, което е подредено и винаги имам болка, когато неправилно тълкуват изразите на брат Бранхам и ги употребяват невярно. Нашето поръчение е да ги подредим според Библията. Сега пиша във вестника на мисията, че през 1963 година на брат Бранхам му било открито това, което го е видял Йоан на остров Патмос. Как ще стане и как ще бъде, той могъл това да го подреди. Брат Бранхам не е взел книгата, а той само повтаряше това, което е написано в първия печат, втория, третия. Той казвал това, което му е било открито според печатите. Първите четири печата са отделни. Един обикновен американски проповедник Бранхам, който казва за петия печат, че това се отнася за евреите, юдеите, които са били убити заради вярата си. И той прави разлика, че те са имали свидетелство, Божие свидетелство, но не свидетелство за Исус Христос. И когато той говори за петия печат, той говори за Господаря, Святия и Истиния. Агнето е, което отваря печатите.

След това идва 6-тия печат. Той се отнася за тежко време, време на скръб. И можем да благодарим Господу от цялото си сърце. И след това в книгата Откровение, глава 7:15:

..и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях”, облечените с бели дрехи. Тука пише в стих 17:

…защото Агнето, Което е сред престола и ще им бъде пастир…”

Всичко е подредено и, където трябва да бъде.

Можем отново да благодарим на Бога, че Той е изпратил пророк в нашето време. И това го казваме убедено пред Божието лице. Ако го нямаше този пратеник, ние нямаше да имаме вест. Пророк към когото е дошло Божието Слово. Така е написано, че Божието Слово идва към пророците. Пророците са виждали видения, те са чували Божия глас, те са били директно свързани с Бог, Той е говорил чрез пророците. Виждаме, че в нашето време живеел Божи човек, който в началото имал служение като евнгелизатор, мисионер. Наистина 1948-ма година му било казано да върши служе-нието си на евангелизатор. Не му било казано ти си евангелист, но му било казано «извършвай делото на евангелизатор». И той е бил от 1946 г. онзи, когото Бог употребил, и той много повлиял на петдесятното движение. След това са дошли Томи Хикс, Роберт Орълс и всички други. Бог е пратил човек, който е могъл да каже същото както Мойсей. И било му казано: „Както на Мойсей са били дадени две знамения, също и на теб се дават.” И така всичко това Бог Го е изпълнил. Той праща пророка, и след служението на евангелист е дошло откровението за 7-те печата.

Спасителният план на нашия Бог е станал. Ние сме благодарни на Бога, че имаме да работим всички – в сферата на евнгелизациите, в сферата на поучението, в сферата на пророчествата. Бог за всичко се е погрижил. И така, кръвта е все още върху престола на милостта, и ние все още сме във времето на милостта, все още можем да идваме към Господа, да получаваме прощение на греховете и на нашата вина. И днес нашето събиране го правим, всички наши братя и сестри да вярват и особено новоповярвалите. Искам да кажа най-откровено, че през изминалите 50 години не само съм проповядвал Словото по целия свят, но бих желал от всички народи и езици да бъде извикана Църквата-невяста. Отделена и подготвена за деня на Неговото завръщане. И в онзи ден да стои тя без петно и бръчка пред Него, изпълнена с плодове на праведност, за да може да се яви чиста невяста пред Него. И затова ние приемаме водната баня от Словото, за да може всичко да бъде изчистено от нас. Всичко, което не е в съответствие с Бога, с Божието Слово да бъде измито от нас, отделено, за да можем да съответстваме на 100% според Словото. Ние всички знаем, че не е задължително да бъдеш роден в родът на земеделци, за да знаеш какво е пшеница и плевел. И така нашият Господ като пшенично зърно е бил в земята положен и умрял. Йоан Кръстител е казвал, като е проповядвал, че Той пшеницата Си ще събере в житницата и така ние сме като семе Божие, Слово. Господ Бог ни е доверил това Слово. Всички ние трябва да излезем от всяка една духовна заблуда, и всеки един трябва лично да преживее Божията милост, да преживее пълното освобождаване чрез Кръвта на Агнеца, и да бъде освободен от всички духовни връзки и всичко, което прави живота ни ужасен. И когато синът ни освободи, ще бъдем истински свободни.Трябва да бъдем измити в банята на Словото. Много сме благодарни на Господ, братя и сестри. Ние сме намерили милост пред Него. Ние не сме отишли някъде настрана. Но трябва да кажем откровено и честно, че според Истината в мен живее Правдата, така е написал апостол Павел. И така, ако се говори за възвестяване на Словото, то трябва да има Правда Божия, не може да се говори един път така, друг път по друг начин. Но трябва да се говори така както Бог иска, както Го е записал в Словото Си.

Да обобщим казаното, че накрая на времето на милостта Бог е изпълнил обещанието Си върху Израиля и те сега се намират в земята, която е била дадена на бащите им и Той нарича тази земя «земята Израилева на Исаак, Авраам и Яков». И знаем какви са трудностите там днес. А също и с нас, вярващи хора, стават трудности, като например нападения от хора. А колко хора с песни и танци вървят си по своя посока, и те се считат вярващи. Дявола е нашият враг. И както преди ние четохме 24-ти Псалом. Ако Господ не е бил с нас, къде щяхме да бъдем днес? Слава на Бога за всичко това. А Павел могъл да каже кой е срещу нас, ако Бог е откъм нас. И така да обобщим казаното. Нашият Господ е казал във връзка с Израел, когато всичко това става, вие ще видите. Знайте, че Той е при вратата близо. И след това се възвестява вечното Евангелие на всичките народи, езици. И в книгата Откровение 14:6 пише, че вечното благовестие се проповяда на всичките народи по земята, и това става във нашето време. Подчертаваме, че в началото сме били поставени върху основанието на Апостолите и пророците. Ние не сме били изградени върху троицата, която е дошла по-късно, но сме били изградени върху основанието на апостолите и пророците. И така ние трябва да се върнем обратно към първоначалния образец това е вестта, която Бог ни е дал за да излезем от всичко, което не е в съответствие с Божието Слово. И вие знаете, че ние всички сме излезли от различни Църкви, свободни църкви и т.н.. И ние искаме да кажем, че всичко трябва да оставим отзад. Никой не трябва да има смущение, а всеки да има ново начало с Бога. Всеки трябва да се погрижи да има в сърцето си посято Слово Божие, като Семе. И отново трябва да подчертаем: апостолите говорят за новорождение, не говорят за религия. Те говорят за новорождение чрез вечното Божие Слово. И така в книгата Яков 1:16-18 и в книгата 1во Петрово пише, че ние сме били новородени от Вечното Слово, изкупени сме не от сребро и злато. Не да казваме каквото е казал някой там, а какво Бог е казал. И Павел отново ни показва в книгата Послание към Римляните, че Авраам е повярвал в Бога, и това му се вменява в праведност. Сега въпроса е на кого ти вярваш? Много свободни църкви, държавни църкви, вероизповедания говорят наизуст. Но кой говори така, както казва писанието? В Бога мнозина вярват, но кой на Бога вярва? Отново книгата Послание към Римляните 5 глава:

13 Преди закона греха беше в света, но грях не се вменява когато няма закон.

14 При все това от Адам до Мойсей смъртта царува и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия.

Чрез закона ние сме изобличавани за греха, но след това ние искаме прошка, искаме милост и прощение и ги получаваме. В книгата Римляни 4:3:

Понеже какво казва писанието:

Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда.”

И дявола вярва в Бога, но обърнете внимание, че Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Трябва да се вярва не само в Бога, но трябва да се вярва на Бога. На Божието Слово от цяло сърце. Брат Бранхам е казал във връзка с това, че не само съвършената любов ще влезе там, но и съвършената вяра във всяко едно Слово. Моля ви, не поставяйте въпроса относно Божието слово, вярвайте на всяко едно Божие Слово от цяло сърце, и то ще ви се открие. На нашият Бог да бъде слава, да Му се покланяме от цяло сърце. За това, че Той ни е подарил милост, истинската Божия вест за спасение, Евангелската вест, вестта за поучение. Христос е казал в книгата Евангелие според Марк, книга 16:15:

И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.”

И Господ е казал: научете всичките народи, не само да възвестяват Евангелието, но научете народите в това поучение за кръщението, за кръщаването в името на Отец, Син и Святия Дух, т.е. в името на Господ Исус Христос. И преди да кръстим някой в името, ние трябва да кажем за какво име говорим. Трябва ли всеки път да казвам, че всичките апостоли Петър, Павел, Яков правилно са разбрали това, което казал Господ, и са учили народа, и никой не е повтарял написаното в книгата Евангелие от Матей 28:19, защото те всички са имали откровение, защото те са били научени от Бога, защото те знаели, че Бог се е открил като Отец на небето, и чрез Сина на земята, и чрез Святия Дух в Църквата. И когато се говори за името Отец, Син и Святия Дух, това им било открито от Бога, защото те всички се кръстили в името Господ Исус Христос. По такъв начин името «Отец, Син и Святия Дух» е «Господ Исус Христос». Трябва да бъдем честни, да казваме на хората правда. Ако ние няма да възвестяваме истината, кой ще я възвестява на народите по земята.

Благодарение на Бога за това, че Той наистина е применил брат Бранхам. Не само във възвестяването, но и в поучението, за да ни върне обратно към началото.

И това е написано тук в Святото Писание и ние с благодарно сърце можем да кажем, че Бог ни е подарил милост, за да оставим всичко ненужно зад нас, и да вярваме така, както казва Писанието. И ни е дал възможност да проверяваме себе си, според Божието Слово. И да можем с искрено сърце да казваме «Един Господ, една вяра, едно кръщение». Така е било в началото, и така е накрая.

И отново ще кажа Слово към всички, които още нямат сигурност в спасението си, които не са преживели вътрешна промяна и обновяване, които нямат още лично преживяване на спасението си. Братя и сестри, днес когато вие чувате Неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Не излизайте от това събиране такива, каквито сте дошли, но както е написано, че който ще призове Господното име, той ще бъде спасен. Затова ние заедно ще се молим, заедно ще призоваваме името Господне.

Искам днес да питам, благодарни ли сте вие за откровението на Божието Слово? За въвеждане в Божия план за спасение, в Божията воля? А също благодарни ли сме за това, че Той откри очите ни, че се намираме по средата на изпълнение на Библейското пророчество. Можем да живеем, и могат всички да правят каквото си искат. Ние, като вярващи хора, от цяло сърце казваме: Не моята воля, но Твоята воля да бъде. И тази воля нека да бъде във всеки един от нас. А също и в Църквата има Божий ред: за жените, за мъжете, и за цялата църква, за служенията, които Бог е поставил в Църквата. Те трябва отново да бъдат, и да бъде всичко доведено към първоначалното състояние, и всичко това трябва да става за Божия Слава. И сега заедно да прославим силата на Кръвта, силата на Словото и силата на Духа.

Ние можем в присъствието Божие директно да преживяваме така, както Господ ни се открива, както и говори с нас. Трябва и да знаем, че Той сега говори с мен. Сега Той ме призовава и такъв, какъвто съм идвам към Него. На Него, Всемогъщият Бог да бъде чест и слава. И затова, че ние все още живеем по времето на милостта и, че Кръвта на Агнето все още се намира в Светая Светих, върху ковчега на завета, на престола на милостта.

Ние сме благодарни на Бога, че можем да идваме към Него, благодарни сме, че последната вест достига до краищата на земята. На Него, Единия. истински Бог да бъде чест, хваление и слава сега, и във вековете. Той милостиво посети народа си. Той отвори очите и сърцата ни, и ни е дал според милостта откровение. Ние не само сме чули Словото, но и в милостта Му сме Го получили открито. Благодарни сме на Господ Бог от цялото сърце. На Него да бъде слава през вечни векове. Амин!

Сега да се изправим за молитва. Може би нашите сестри ще изпеят песен за Божия слава. Ние тука сме в Божието присъствие, и аз зная същото както е за мен, че Господ така милостиво идва към нас. И Той така говори към нас, открива ни разбирането, умът ни отваря за Писанието. Ние можем това да го приемем, това, което Той е предназначил за нас, за сегашното време. Да изпеем песен „Такъв, какъвто съм

Ние трябва да си издигнем главите, защото наближава изкуплението ни. В книгата Евангелие от Матей, глава 24 точно е написано, че времето, часът и денят никой не знае. Обаче, ние сме разпознали през кое време живеем. Ние можем да си останем трезви, и както казах, трябва да завършваме денят си с думи: «Господи, ако ще дойдеш тази нощ, вземи ме в славата Си!» И когато започваме ден, също трябва да казваме: «Господи, ако днес ще се завърнеш, вземи ме в Твоята слава».

И ако аз нямал съм всички тези проблеми и нужди бих могъл да бъда най-радостния човек в света. През януари 1981 г. съм преживял видение: грабването, възнесението, и съм видял небесния Ерусалим. Аз мога да ви го нарисувам как аз го видях. Знам, че Господ отново ще дойде. Ние ще бъдем издигнати, и искам всички, които са тук сега, и които вярват на Божието Слово, всички заедно да бъдем подготвени за славния ден на Неговото завръщане. Да бъдем грабнати при Неговото идване.

Може да има някой помежду нас, които искат да посветят живота си на Господа.

Който желае да излезе отпред за да се помолим за вас. Още е времето на милостта. Елате по-близо. Аз се надявам, че вие всички може да служите, и това е решение, което вземате е да посветите живота си на Господ. Ако врагът ще ви изкушава, вие може да кажете: Аз посветих живота си на Господа, и му принадлежи на време и за вечността. Може ли всички вие от цяло сърце да вярвате, че вината ви е простена, че Бог ви е помилвал, че вие сте Негова собственост, според милостта Му, станали сте Негова собственост. Не гледайте на себе си, което имахте в живота си, което било неправилно, но гледайте на това какво Господ е направил за вас. Защото така Бог е възлюбил света, че дал Сина Си Единородния, че всеки вярващ да не погине, но да има вечен живот. Това е обещанието в Божието Слово. Също така и вие, младежи, приемете Го. Бог не казва празни думи. Бог винаги изпълнява всяко едно Слово, и стои зад Словото Си. И стои все още написаното в книгата Деяния на апостолите: всички които са Го приели. Кажете: Аз идвам към Теб, аз признавам своите си грехове. Бъди милостив към мен. Искайте прошка. Казвайте: Господи прости ми. Кажете: Бъди милостив към мен, казвайте го открито, не се срамувайте, кажете на Господа: Идвам към Тебе, посвещавам живота си на Тебе. Вярвам, че Ти Си ме изкупил. Вярвам, че Ти ми прости според Твоята милост.

Ще пеем отново:

Тъкмо какъвто съм, със срам,

грешник без извинение,

обръщам се към Твоя храм.

О, Божий Агнец, аз идвам…

Възлюбеният Господ! Ти Си нашият Изкупител, и ние можем да възвестяваме Словото Ти. Ти стоиш зад Словото Си. Написано е, който идва към Мен, няма да го изгоня, Възлюбеният Господ, особено молим за всички младежи, о, Боже, бъди милостив към тях. Дай им освобождение, дай им всичко от каквото имат нужда.

О Господи, нека този ден да бъде денят, когато ще се яви Божието спасение. В псалом 103 е написано че «Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от шеол живота ти, Венчава те с милост и милосърдни дела.

Приемете го това всеки един от вас, и благодарете Господу от цяло сърце за изкупление, за освобождение, за прощение на греховете. За пълно освобождение, което Бог ни Го е подарил чрез Исуса Христа нашия Господ. И нека особено да стане това при младежите. Нека младежът да върви по пътя си без вина. Това само тогава може да стане когато той се държи за Словото Ти. Възлюбеният Господ, може да дариш всички в това последно време, толкова е близо идването Ти. Нека всички младежи да преживеят Теб, да поставят Теб на първо място, и нека те да кажат всички «да бъде Твоята воля в живота ми». Всички, Боже! Много Ти благодаря, че ние още сме във времето на милостта, и можем да идваме към Теб. Всички, които са Те призовали, вярвам, че на всички тези Ти Си простил. Бъди прославен, нашият Господ и Бог! Алелуйя сега и во вечни векове.

Алелуйя” ще пеем още заедно!

Алелуйя, бъди прославен! Алелуйя! Амин!

Господи, благослови ни сега!

Всички да кажат, че Той ни е благословил!

Сега ще помолим брат Шмит да дойде и да се помоли заедно с нас:

Брат Шмит:

Милостиви Боже, ние идваме към Теб и Ти донасяме сърдечна благодарност за Твоето Свято Слово, което Ти Го изпращаш. И не се връща обратно празно, но извършва онова, за което Го изпращаш, спасение, изцеление, освобождаване! Ние сме Ти благодарни Господи за всички, които са тук. Ти знаеш Боже, че призив имаше и те са дошли не при човека, но те са дошли при Теб, живия истински Бог, в който ние вярваме. Твоето Слово изпълнява това за, което Го изпращаш. Ние вярваме, че Ти Си тук, о, Господи в нашата среда! И аз те моля дай на всички нас на всички, които идват към теб и обръщат погледа си към Теб. Ти Си Един, който всичко добре правиш, извършваш. Ти вече Си казал, че делото на изкуплението се е извършило за всеки един! Господи, благослови всички! Господи Исусе, молим Те за целия свят, където Твоя народ слушал тази служба. Благослови всички нас, според Твоето богатство на милостта и всички ние, да Те прославим!

[Пеят всички]

Брат Мискас:

Още много малко време остава и ще дойде Този, Който идва, и праведния ще живее с вяра! Няма да позволим врага да открадне! Врагът винаги идва след службата и сее съмнение, иска да открадне посятото Семе. И нека ние здраво да съхраняваме Словото в сърцето си, както Мария го правила. И няма да водим празни разговори, но да бъдем благодарни от цяло сърце, и да славим Бога! Да вървим напред с Бога и да се радваме! Радостта е нашата крепост!

Нека Бог да благослови всички нас! Бог дава нова сила! Радвайте се в Неговата милост! Ние трябва да се радваме, защото такива дни не винаги има. Това е наистина милост, и Бог приготвя Своя народ, и извиква още последните.

Нека да пеем още…

* * * * *

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info

Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакия