ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Проповед от 4 март 2018

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)

Слава слава, Алилуя…

[Брат Евалд Франк]

Ще кажем още изпратени поздрави от: брат Нияги от Найроби, брат Мгонго, брат Део, брат Жесен от Порт Елизабет, брат Иноди, брат Моамба от Мелбърн, Австралия. Сега в Австралия е вечерно време, 20:30 вечерта е.

Навсякъде истинските вярващи хора са събрани за да слушат Божието Слово. Брат Жорж е помежду нас, моля те изправи се да те видят хората. Нека Бог да те благослови, брат Жорж. А това е брат Ели, нека Бог да те благослови. Брат Феликс, нека Бог да те благослови, брат Феликс. Ние можем да поканим и други братя, всичките Божии служители, нека всички да знаят, че вие сте скъпи за нас.

Вие, които пристигате от далеч, добре сте дошли. Брат Жорж почти всеки първи почивен ден на месеца пристига тук от Киншаза, този брат заедно с брат Тати от Брюксел се трудят в Божието царство. Брат Жорж и брат Тати се грижат за всичките в Африка да имат тази техника, и да бъдат включвани към събиранията през първия уикенд на месеца, и да бъдем всички заедно благословени.

Ние сме благодарни на Бога от цяло сърце. Има братя, които във всичките сфери носят отговорност за различни неща. Какво още да пожелаем? Да имаме събирания с продължителност във времето 3-4 часа, така че всички да могат да говорят и пеят. Нека да благодарим на Бога. Сега ще се концентрираме върху Божието Слово.

Благодарим на Бог, че можем да се събираме в този молитвен дом. Идваме при Него с молитви, и от цяло сърце вярваме на Него и на Божието Слово. С това потвърждаваме, че Божието Слово е в нас, намерило място в сърцата ни. Божието Слово има най-основното значение в живота ни.

Накратко ще споменем за новините в този свят. Целият свят отбеляза погребението на Били Греам, вие знаете, че той скоро почина. Знаете, че той е довел при Христос от служението си 200 милиона. Всеки има своето място в Божието царство. Ние сме благодарни на Бога за всичко.

Но имаме и особена тема: това, което сега става в света. Папата римски Франциск иска да посети Женева в Швейцария през месец юни 2018 г. Там ще има празник на световното обединяване на църквите, което е било основано в Амстердам. Това са 349 различни църкви, които са съединени в Световния съюз на църквите, всички те признават римския папа за глава върху тях, и той също ги признава. Тук има снимки и описание за празднуването. В новият брой на списанието от Цюрих пише върху тема, която за нас е доста чужда. В броя от последната неделя показан е Цвингли, който е бил Божи мъж швейцарец, тук цялата страница е използвана, Цвингли открито писал за антихриста, и че той е римския папа.

Вчера ние вече говорихме, че в Израел трябва да се сече монета с лика на цар Кир от едната страна, и с лика на Доналд Трамп от другата страна.

Вие знаете, четохме вчера, че някога Бог изпрати народа Си във вавилонския плен за 70 години. Четохме за свършека на вавилонския плен вчера във 2-ро Летописи 36-та глава. За да се изпълни онова, което беше казано чрез пророк Еремия, дошло Слово към персийския цар Кир, и в края на пленничеството на евреите те можаха да се завърнат обратно в Ерусалим и да построят храма.

Във списанието още пише за Натаняху, и какво правят. Вижда се, че го вършат според Божието поръчение, те правят онова, което е предопределено за тях да направят в последното време.

И още една снимка, на която се виждат 27 свещеници, упълномощени и изпратени от различни народи, а основната личност в средата е папата в бяла дреха. И затова може да се каже, че САЩ ще си изиграе ролята, която е определена от Бога за тях. След това Римското царство в тази личност /папата/ ще възприеме властта, и ще бъде сключен завета, който се описва в Данаил 9-та глава. Завета няма да бъде сключен с Тръмп, президента на САЩ, но ще бъде сключен с главенството, с личността, която е глава на римокатолическата църква.

Ние сме благодарни на Бога, че Той ни отвори значението за онова, какво сега става в света. И затова ние отново и отново говорим, че Бог изпрати в Своето Си време на земята Своя слуга и пророк брат Бранхам, за да ни въведе в пророческата част на Божието Слово.

Аз никога не бих знаел, какво Бог е определил и приготвил за нашето време, обаче Бог всичко е знаел. Той това го е знаел от самото начало, и Той Се погрижил да бъда запознат от началото, от 1949-та година, с онова, което ставаше в християнския свят. Мога да ви назовавам една след друга личности, които имаха историческо значение. Бог даде милост да разпозная кой и за какво беше пратен, за какво беше пратен брат Бранхам, и какво Божие обещание се изпълни в нашите дни.

Братя и сестри, както е истина, че служението на Йоан Кръстител беше част от Божият изкупителен план, също е истина, че служението на апостол Павел беше част от Божия изкупителен план. За да доведе всичко към ред в Църквата, да напише в Посланията си за всичките Библейски теми, и ние днес, откривайки Библиите си, да можем да четем по всички теми. Нека да бъде на Бога благодарение за това, и че Той имал Своите слуги и служители.

Също и брат Бранхам като обещан пророк, беше изпратен в нашите дни. Ние сме благодарни на Бога за това, и можем всеки път отново да говорим по тази тема. Още през 1933-та година, което трябва да го приемем от Бога с цяло сърце, че тогава е бил изпратен от Бога този най-обикновен проповедник. Никой през онова време на земята не е бил толкова неграмотен, едновременно и най-обикновен човек, както беше брат Бранхам. Той разбирал в риболова, в лова, в горите, имал голяма опитност в земните неща. Обаче Бог взема онова, което нищо не значи за света. Този Божият мъж нищо не е знаел за някакво обещание, казано от пророк Малахия. Обаче Самият Бог е дошъл в свръхестествена Светлина, Самият Той слиза и му дава поръчение, било му казано:

Както Йоан Кръстител беше пратен преди първото пришествие на Исус Христос, така ще бъдеш пратен и ти с послание, което ще пред иде второто пришествие на Исус Христос.

Ние сме много благодарни, скъпи, че така Бог ни даде водителство, да бъдем запознати с всички тези събития.

Но трябва още да кажем, че Били Греам, Томи Озборн, Орал Робъртс, Норис Секолон, Бени Хин – те всички знаели, че този мъж е имал дадено от Бога особенно служение, но…

Сега за това голямото „но“. Те не признаха, че той е обещаният пророк, и се опитаха да изградят вътре в Божието царство своите си царства, обаче това е невъзможно. Господ Самият изгражда Църквата Си, и всички, които сега вярват на това, което казва Писанието, те се подготвят за онзи прекрасен ден на завръщането на нашия Господ Исус Христос.

Ние вече четохме за Израел в книгата Захария, нека да прочетем отново Захария 2:12:

И Господ ще наследи Юда за Свой дял в светата земя, и пак ще избере Ерусалим.

Това е „Така казва Господ“, и то сега се изпълнява пред нашите очи. Ние сме благодарни за това, без да гледаме какво става около Израел и Ерусалим. Ние вярваме, че Бог бодърства върху Слово Си, и ще го изпълни в нужното време.

За нас, братя и сестри, е много важно написаното слово в Данаил 9-та глава. Само онзи, който с уважение и почит чете 23-ти стих, той правилно ще разбере и 27-ти стих. Четем Дан. 9:23:

В началото на молбите ти (Данаил се молеше) излезе заповедта; и аз дойдох да ти кажа това, защото си любезен; за то разумей думата, и разбери видението.

Разумей думата, и разбери видението

Сто процента в точност трябва да се разбере видението, без да се тълкува от някой човек. Но тук е нужно Божие откровение за това, което Бог е казал в Словото Си, и го обещал.

И сега 27-ми стих. Първо трябва да кажа на всичките братя, които отнасят този стих към нашият Господ. Прочитайте стиховете преди това, за 70 седмици, за 62 седмици…

Написано е, че след 62 седмици Помазаникът ще бъде убит, и Той ще плати цената за нас, и само след това ще дойде времето за изпълнение на 27-ми стих, който е за антихриста:

И ще постави завета с мнозина в една седмица; а в половината на седмицата ще престане жертвата и приношението, и върху крилото на мерзостите ще е запустителят, и до свършването на времето ще се даде определение върху запустялото.

Нашият Господ и Спасител не е сключил някакъв завет или съюз за една седмица. Как може неправилно да се разбира този стих, и да се отнася към Исус?

….а в половината (тук се говори за седем години) на седмицата ще престане жертвата и приношението, и върху крилото на мерзостите ще е запустителят.

Отново казвам, че този стих не се отнася към нашия Господ Исус Христос. Неразбираемо е защо хората в заблудите си така мислят? Тук ясно се виждат Божиите думи: „разумей думата, и разбери видението.“

Трябва да разбираш какво означава 70 седмици, 62 седмици, що е една седмица. Просто разбери за какво се говори в скъпоценното Божието Слово.

Аз вчера казах, че 40 проповедници има в Германия, които превеждат проповедите на брат Бранхам и различни лъжливи учения разпространяват, че вече Господ бил е дошъл, говорят за гръмовете и значението им, обаче никой не знае значението им. Просто невъзможно за всичко това да се говори, те са загубили Божият страх и почит към Божието слово, взимат върху себе си отговорност да променят Божието Слово. Цитатите на брат Бранхам те тълкуват произволно, и винаги казват: „Пророка е казал“.

Сега тук пред целия свят ще кажа: Няма върху земята човек, на който да му бъде толкова скъпо служението на брат Бранхам, както на мен. Ако не беше служението на брат Бранхам, нямаше днес и аз да имам служение. Ако Бог не е бил пратил брат Бранхам, Той не би могъл и мене да прати, просто не би било възможно. Едното преминава в другото, едното е свързано с другото. Това е продължение на онова, което Бог чрез според милостта Си е дал в служението на брат Бранхам. И всеки път, например когато гледам в Цюрих върху масата с много книги, колко много проповеди на брат Бранхам се ни предоставени за четене.

Скъпи, духовната храна се раздава, Божието Слово по целия свят се проповядва, и последната Вест достига краищата на земята. Обърни внимание на Словото, за да разбиреш точно откровението. И това не е да имаш някакво съмнение или подозрения: „може би то е така…“, „как аз, и как ти мислиш?…“ Не! Но то е таково, както е написано в Божието Слово, и така ще остане.

Можем от цяло сърце да свидетелствуваме, че ние вярваме само на това, което е написано в Божието Слово. И това винаги ни води към Откровение 1гл. Йоан бил изпратен на остров Патмос заради Божието слово и свидетелството му за Исус Христос. Тук се говори за вечното Божие Слово и за свидетелството на Исус Христос.

А свидетелството на Исус Христос е дух пророчески, това преминава през целия Стар и Нов завет, и сме водени към свързването с Бога чрез действието на Святия Дух. Чрез всичко това ние се довеждаме към хармония с Бога, и с обещаното Му в Божието Слово. Нека да отидем към изговореното от Павел:

Вие братя не живеете в тъмнина, че онзи ден да ви настигне като крадец, но вие всички сте чада на светлината.

Защото Бог е дал да изгрее светлината във вечерното време. Ние сме благодарни на Бога от цялата си душа, че за първи път след 2000 години отново целият Божий план беше издигнат върху светилника, и отново беше проповядван, както апостол Павел е казал в Деяния 20 глава:

… не се посвених да ви не известя всичката воля Божия.

Това стана и в нашите дни, според Божията милост. Беше известено за онова, което се случило в Едемската градина. Във 2-ро Коринтяни 11 гл. Павел се притеснява за вярващите да не бъдат измамени, както това станало с Ева. Брат Бранхам тази тема подробно я освещава, че чрез грехопадението се появиха върху земята две различни потомства (семе – бел. на преводача). Това не се е променило и до днешното време.

Братя и сестри, в Матей 13:37-38 пише, че добрият сеяч е нашият Господ Исус Христос, възлюбеният ни Спасител, Той посява доброто семе, Той самият е семето. В Битие 3:15 Той е бил обещан като семе (потомък). Написано е, че Той ще дойде и ще се роди чрез жена – това обещание се изпълни тогава, когато настъпи времето му. И нашият Господ, Който е Божието семе, когато дойде на земята, ние бяхме изкупени като Божии синове и дъщери. Ние бяхме призовани от Бога и доведени към първоначалното ни състояние в Бога, като Божии дъщери и синове (Галатяни 4 гл).

Братя и сестри, днес се говори, че Божието семе ще бъде само в сърцата на истинските Божии чада. Нали ни е известно от Евангелието на Йоан 8:47:

Който е от Бога той слуша Божиите думи.

Той няма да слуша човешки тълкувания или басни, но който е от Бога, той слуша само Божиите думи.

След това апостол Йоан в 1-во Йоаново 4:6 пише: „Ние сме от Бога.“ Това не означава, че той е взел върху себе си някаква гордост, но той го казва като Божий факт. От Бога излиза само Божието Слово, и който е определен от Бога да възвестява Божието Слово, той никога няма да разпространява собствени тълкувания и собствени мисли. Той ще разпространява само написаното в Божието Слово, без смесица.

И след това идва в изпълнение „който вярва в Мене, както рече Писанието

Братя и сестри, нека отново да направим акцент върху това: „Който е от Бога, той слуша Божиите думи.“

Апостол Йоан, който е бил пратен на остров Патмос заради Божието Слово, написал:

Ние сме от Бога, който познава Бога нас слуша.

Защо? Защото не донасяме на народа някакви тълкувания, но проповядваме оригиналното Божие слово, което остава за винаги до века. И така ще проповядваме до края оригиналното Божие Слово, без смесици. Във 2-ро Петрово 3:14 пише:

Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си.

Когато виждаме че наближава онзи ден, говорим за Израил само за да покажем как много напредна времето. Брат Бранхам е казал, че завета, който ще бъде сключен с Израел, ще стане примерно по едно и също време, когато Църквата ще бъде грабната. В момента, в който ще бъде грабването, се започне последната седмица (седем години), тогава ще бъде сключен завета, за който четохме в книгата Данаил.

Когато ние виждаме всички тези подготовки, трябва да си издигнем главите, както е написано, защото изкуплението ни наближава. Също трябва да се каже, че необходимо да оставаме трезви в живота ни, в ежедневието ни и събитията, каквито стават, във всички сфери на живота ни трябва да оставаме нормални обикновени хора. Всичко, което Бог ни е дал и вложил в нас, Той това го е дал като едно съкровище от Небесата. Ние трябва да носим това съкровище в сърцата си. Не е нужно да имаме поведение, според което хората се препъват заради нас. Да, ние сме в този свят, но самите ние не сме от този свят.

И вие, всички младежи, планирайте живота си върху основата на Божието Слово, защото времето и часа никой не го знае. Апостол Павел е написал всичко да правим според Божията воля, и тогава ще бъдем благословени.

Павел пише във 2-ро Солунци 2гл. за последното време, и какво ще става през последните дни. Братя и сестри, просто трябва да се говори за това, за да знаят всички. Във 2 Солунци 2:3 пише:

Да ви не прелъсти никой никак; защото онзи ден нема да дойде ако първо не дойде отстъплението, и се не открие человекът на греха, синът на погибелта, който се противи и превъзнося се повече от всекиго който се нарича Бог, или нещо което за свето се почита, така щото да седне в храма Божий както Бог, и да показва себе си че е Бог.

Дори тук не е нужно сега подробно да говорим, към нас са думите от 13-ти стих:

А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, загдето Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вярването в истината…

Амин. Това Слово се изпълнява в нашите дни. И аз съм благодарен на Бога от цяло сърце, както и Павел казва, благодарни сме на Бога винаги и за това, че вие останахте в Словото на истината, само в него можем да бъдем осветени според Божията милост. Бог никога няма да освети някой, който се намира в лъжа. Самият Бог е светлина, Словото Му е светлина, и святата Кръв беше пролята. Според Божията милост ни е даден свят живот, който е бил в Кръвта. Ние сме новородени от горе за жива надежда, и носим в себе си Божият вечен живот.

Аз вчера казах, че мнозина мислят, че по времето на завръщането на Исус Христос всичко ще отпадне от нас – грехът от сърцето ни и всичко, което ни свързва. Не. Това трябва да стане с нас сега, чрез Божието присъствие и възвестяване на Евангелието.

Бог ни е дал според милостта всичко, което трябва сега да преживеем – пълно изкупление, пълно освобождаване и всичко онова, което ни беше подарено чрез Голготският кръст. Всичко това можем да преживеем преди завръщането на Исус Христос.

Също според книгата Левит, когато беше прогласен денят, в който всички могат да се върнат в земите си, и да се завърнат освободени от робството. Нека със страх Божий да прочетем от книгата Левит 25:9, Исая 61-та глава и Лука 4-та глава, за да видим от Стария и Новия завети, каква за нас е реалността. Левит 25:9:

тогава, на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата ви земя.

Това е примирението, в този ден е трябвало да затръбят по цялата земя, в деня на умилостивението. Запечатайте сериозно това в сърцата си. Не само, когато президента на САЩ прочел това Слово през онази знаменита година, и дошъл краят на цялото робство, и всички са получили свобода. След това всички гражданите на държавата трябвало да имат статут според един и същи закон. Много роби в САЩ имало от Африка, и след отмяна на робството те трябвало там да работят. Президента през онези дни е прочел със силен глас това Слово от Левит 25:9, и прогласил свобода за всичките роби. Братя и сестри, ние можем да да четем и други места, но сега нека да прочетем от Левит 25:9:

тогава, на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата ви земя,

Братя и сестри, в деня на умилостивението! Зърното на възвестяването на последното послание трябва да бъде примирението с Бога. Бог е бил в Христос и примирил света със Себе Си. И на нас е дадено служение на примирението, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, приемете прощението и изкуплението, дадено от Бога в Исус Христос според милостта Си.

Не само посланието, но примирението с Бога и прощението става като едно зърно в нашата проповед, и да за се завърнем обратно към Бога, обратно към Божието Слово. Четем сега 10-ти стих:

И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; На всичките жители, без да се гледа на цвета на кожата или на езика им, това ще ви бъде юбилей.

Братя и сестри, нека тази година да бъде за нас юбилейна, сега Божието слово се проповядва на всичките народности и езици по цялата земя. Юбилейната година е дошла, и ние можем да получим свобода и излизане от вавилонския плен. Ние сега прогласяваме на Божия народ, че този ден е денят, който Господ е сътворил за нас, за да излязат всички на свобода от вавилонския плен и всички религиозни заблуди.

Нека още да отворим пророк Исая 61-ва глава. Пророкът е казал за напред онова, което Господ ще изпълни. Помислете, че в Стария завет преди да стане събитието, то е било предизвестено преди 800 години. Исая 61:1:

Духът на Господа Иеова е на мене;

Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките,

Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените.

Да, Той е пратил да превърже сърцесъкрушените.

Да проглася освобождение на пленниците,

И отваряне затвора на вързаните…

И днес, ако тук или някъде на земята чуваме тези думи „сърцесъкрушени“, се отнася за всички, които са със съкрушени разкъсани сърца. Колко тук между нас са в такова състояние с някакви скърби? Има между нас хора съкрушени в семействата, или по някакви други причини, които сега слушат, това е Божието обещание, нека всички да четат заедно с мен.

Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените.

Които между нас са със съкрушени сърца, носят някаква тежка ситуация и не могат да се справят сами, казват на Господа: „Как още да вървя напред? нямам сили“. Обаче днес ние можем доверието си изцяло да възложим на Господа, знаем, че Той е същият, пълен с милосърдие, власт и сила, затова знаем как Той може да помогне и как да привърже съкрушените сърца. Колко рани има нанесени на тези, които са със разкъсани сърца? Господ иска да ги превърже.

Благодарение и слава на Господа. Приемете това днес, братя и сестри, това е юбилейната година, възвестяване на вечното Божие слово за всички, които са със съкрушени сърца. Приемете го това, че Той изцелява, Той превързва, Той днес е все още същият, изпълнен с милосърдие и любов, за да възвести на пленниците освобождение.

Възможно мнозина от нас са в плен и правят онова, което не искат да правят, но Господ е дошъл да пусне всичките на свобода, и да освободи свързаните. И днес това става според Божията милост.

Не само да се възвестява освобождаването, защото в Исус Христос ни е подарена свободата от робството и освобождаването от връзване. Нека да отворим Лука 4-та глава, където имаме думи от устата на нашия Господ. Тук виждаме какво Той извършил тогава, и че то е валидно за нас и днес. Лука 4:17:

И подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като отвори книгата, намери мястото дето бе писано.

Скъпи братя и сестри, на нашият Господ не е трябвало много да търси. Той отворил книгата и прочел онова, което се изпълнило тогава. Също и днес Господ ни открива места, които са предназначени точно за нас. Ние, които днес сме събрани тук и с вяра Го приемаме, между нас ако има със съкрушени сърца, то нашият Господ точно открива това място, което е за мен и теб.

Братя и сестри, нека да бъде прославено Неговото велико име. Исус започва да чете от 18-ти стих:

Духът на Господа е на Мене,

Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;

Прати Ме да проглася освобождение на пленниците,

И прогледване на слепите,

Да пусна на свобода угнетените.

Това е Божието послание, и точно 30-ти пъти пише в Евангелието на Йоан:

Този, който Ме е пратил.

За всичките християни, които вярват в триединство, този израз е с променено значение. Те казват, че щом „Този, който Ме е пратил, е с Мен“, значи за да бъде пратен, трябвало първо на бъде Исус на Небето.

Много сме благодарни на Бог, че вярваме в Словото така както е написано. Отделните стихове можем да оставяме точно по местата им.

Той е първо трябвало да се роди, да дойде в този свят, и след това да бъде пратен. Господ Исус Христос е бил 30-т годишен, като започва служението Си, което продължи примерно три и половина години, и след това върху кръста Той даде живота Си. Така беше пролята кръвта на Новия завет. Никога нямало разговор в небесата между Отец и Син. Нашият Бог е един, и нашият Отец, който на Небесата, открил Себе Си чрез Синът на земята, и Той живее в нас чрез Святия Дух. Това не е три отделни личности, но това са три различни откровения на един и същи Бог. за да се изпълни Неговия план на спасението.

Затова сме благодарни на Бога, че Той толкова могъществено използва брат Бранхам по темите за съществото на Бога, за единият Бог, за водното кръщение. Всички тези теми подробно разкри Брат Бранхам. Можем да кажем, че оригиналното Божие Слово беше проповядвано на Божия народ.

Аз казах вчера вечерта, че както Израилевия народ беше изведен от вавилонския плен и се завърна в Ерусалим, откриха основата на храма, разчистиха я, и върху нея започнаха да строят. Също така в нашите дни Господ изведе църквата Си от вавилонския плен и религиозната измама, Той ни завърна не към Никея, нито към Рим или още на някъде, но към началото в Ерусалим, защото е написано, че от Сион ще излезе поучение, и словото Господно от Ерусалим. Не от Женева, Рим или от Москва, или още от някъде. Но всички, които са освободени от вавилонския плен, се водят чрез Божията истина към основата, която е била положена от апостолите и пророците. Изведените от вавилонския плен ще вярват на онова, което Бог е казал в Словото Си: за естеството на Бога, за учението на водното кръщение, за кръщението със Святия Дух, за завръщането на нашия Господ Исус Христос.

Скъпи, ние на Бога сме благодарни от цяло сърце, че Той ни е определил да вярваме така, както казва Писанието, в действителност да имаме част в това, което Бог сега върши върху земята. Ние още веднъж от цяло сърце и от цяла душа ще засвидетелствуваме пред целия свят, че живеем много близо преди завръщането на нашия Господ Исус Христос. Както вече говорихме, че Господ е правил е акцент, казвайки:

Когато видите всичко това да се изпълнява издигнете главите си нагоре, защото изкуплението ви наближава.

И още споменаваме за изчистеното мнозинство, което е изкупено чрез кръвта на Агнеца, и най-накрая се поставя Божият печат. Както в земния живот всеки документ има заверка с печат, така и Господ на края ще запечата с печат на Святия Дух изкупеното мнозинство чрез пролятата Си кръв, които са били кръстени със Святия Дух. Това е Неговата Невяста, която Му принадлежи.

Скъпи братя и сестри, казахме за свидетелството Исусово, каква е голяма милост отгоре. Той е Същият вчера, днес и завинаги, не Се е променил.

Както е вярно, че апостол Йоан е бил пратен на остров Патмос за Божието Слово и за свидетелство Исусово, също е вярно това, че Бог използвал брат Бранхам за да бъде името на Исус Христос засвидетелствано. Също да бъде дадено чрез това служение всичко според Божието Слово. Братя и сестри, да попитаме честно без да произнасяме присъда: кой от мнозинството известните евангелисти в нашето време е имал поръчение от Бога, и бил пратен директно от Бога?

Ние знаем за един такъв мъж в нашето време, който имал лична среща с Божия ангел, и който беше пратен от Него. Това изпращане беше свързано с послание, което ще предиде второто идване на Исус Христос. Бог е дал милост да се запознаем с това служение, за бъдем запознати със онези събитията, да можем да приемем казаното от Бога чрез този служител. Аз ви говорих вече за 1955 г., когато бях на първото събиране, където беше брат Бранхам. Тогава още по време на първото събиране разбрах, че това е мъж пратен от Бога, защото никой не може да прави онова, което там ставаше. Точно Бог използваше този мъж за да бъдат библейските истини открити в дълбочината им.

Първо върви Евангелското служение, след това върви дарбата на изцеление. Тук има тайна. Божият ангел през 7-ми май 1946 г. е казал на брат Бранхам, че както на Мойсей беше дадено два знака, така и на него ще му се дадат два знака.

Ако се обърнем към времето на Мойсей, ще разберем, че тогава дошло е времето за изпълнение на обещанието, дадено на Авраам – да излезе Израилевия народ. Нека да си припомним историята. Минали 400 и повече години, и Бог се явява на Мойсей в горяща къпина и казва:

Аз помня обещанието Си дадено на Авраам, видях мъката на народа и страданията му и пращам те да ги изведеш.

Мойсей трябваше да каже на фараона:

Пусни сина Ми, за да служи на Мен, пусни първородния Ми син, за да служи на Мен.

Какво е свързано с посланието на Мойсей? Това е изведеждането на Израилевият народ от робство. Бог изпълни обещанието Си, дадено на Авраам. Израилевият народ беше изведен, след това Мойсей се качва на хълма Нево.

Аз също съм бил точно на този хълм Нево, от градът с такси се вдигнах нагоре, когато пътуваш, този хълм е отдясно. Бог е взел при себе Си Мойсей, но това още не е бил краят. Тогава това е било едно ново начало, защото Бог е дал обещание, че Божият народ ще бъде доведен в Ханаанската земя, което стана след служението на Мойсей да изведе народа от робството.

В кой период от време сега ние живеем? Бог е взел при Себе Си Неговият пророк, но днес ние можем да бъдем въведени във всичките обещания, можем да преживяваме изпълнение на всичките обещания, които Бог обещал за нашето време. Ние можем всичко това да преживяваме.

Скъпи, скоро ще свършвам проповедта, искам още да кажа нещо важно за брат Бранхам. Ангелът е казал, когато му давал поръчението: „Ще ти бъдат дадени два знака. Извършвай служението на евангелист.“ Наистина Ангелът така му казал: „Извършвай служението на евангелист.“ Брат Бранхам правил акцент върху това, и на народите служил с Евангелизиране и с дарбата изцеление.

Брат Бранхам за първи път заговори за събиране на храната през 1962 г.. Ние трябва да имаме почит към това и да приемем, че Бог е имал план за изкуплението, Той го има и днес, и го изпълнява. Аз още споменавам казаното ми от Божият мъж на 3-ти декември 1962-та г.: „Изчакай с раздаване на храната, докато не получиш остатъка и.“ Аз сега не мога да ви разказвам всичко това в подробности. Обаче можем с откритата Библия пред лицето на живия Бог да ви свидетелствуваме, че сега живеем в последната част на изкупителния Божий план. Бог Си взел пророка, обаче остана с нас послание с Божието слово.

И нека да направя още акцент върху това, че тръбата вече прозвуча в денят на примирението. Ние проповядваме и възвестяваме примирението, прощението, милостта и изкуплението. Проповядваме на съкрушени и разкъсани сърца, че Господ е Този, Който превързва раните, и че Господ изцелява.

Той и днес все още изцелява, Той и днес утешава, Той и днес дава ни ново мъжество според Неговата милост. Господ още и днес дава свобода на пленниците.

Ако между нас, или където и да е по лицето на земята има братя и сестри са пленници на нещо, и не могат сами да си помогнат, то Господ и днес е същия, Той не Се е променил и освобождава пленниците. Святият Дух, който тогава е бил върху нашият Господ, и бил излят върху Божията църква в деня на Петдесятница, същият Дух е в действие и днес. И ние днес възвестяваме същите думи Христови, и можем същото да преживеем. Всеки може да излезе на свобода, всеки може да да бъде изцелен.

Божието слово и днес все още се изпраща, и то няма да се завърне обратно празно, но ще извърши действието Си.

Всички народи на земята слушайте, че сега е последният откъс от времето в Божият план на изкуплението. Ние можем да прогласим и днес денят, като юбилеен, в който звучи Евангелието по цялата земя. Можем да поставим в центъра на нашата проповед възлюбеният ни Господ и Спасител. Бог е бил в Христос, и Той е примирил света със Себе Си.

Вие, които имате разкъсано съкрушено сърце, които сте наранени, искате ли да приемете всички тези Божии думи от Исая 61-ва глава, от Лука 4-та глава? Искате ли да приемете, че този ден Бог сътвори именно заради вас? И още искам да кажа, че ако чувствате, че никой не ви разбира, моля, Той вас ви разбира и е готов да разбере всичките. Той е верният Първосвещеник и Ходатай за нас. Той не само извърши изкуплението ни, както чухме в първата проповед, но и отне оръжието на началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

И тази победа на Голгота ние можем да проповядваме на вас, според милостта. Приемете я лично, дори да сте стар или млад, голям или малък. Това Слово е към нас, ние всички имаме нужда в помощта от Бога, всички имаме нужда да бъдем утешени от Него. Всички имаме нужда Господ да ни превърже раните, да ни утеши, да ни пусне на свобода.

В Стария завет бяха дадени обещания, а в Новия завет те бяха изпълнени. Братя и сестри, нека да благодарим на Бога от цяло сърце, че последното послание достигна краищата на земята. Нека още веднъж да кажем, че завръщането на нашия Господ много наближава, и сега можем да преживеем приготвянето си, според Божията милост, и можем всичко това да вземем със себе си у дома.

Господ говори към нас не само чрез Божието слово, но и положил в сърцето написаното тук върху страниците на Писанието, според Божията милост. Той е превързал днес сърдечните рани на теб и на мен, заличил цялата загуба, която се случи в Едемската градина. Той прави днес за нас всичко да бъде прекрасно. Ние можем да проповядваме на Божия народ цялото примирение и изход от пленение.

Зърното на благовестването е нашият Господ Исус Христос, Който проля скъпоценната Си кръв върху Голготския кръст заради всички нас. Всичките братя могат това да възвестяват със силен глас.

И онези братя, които възвестяват че през 1933-та година благодатта свършила, нека Бог да им даде промяна на мисленето. И днес все още Кръвта е върху престола на благодатта, все още е благоприятно време и можем да идваме при Господа. Приемете тези думи, все още е денят, в който тръбата на Благовестието звучи по целия свят. Всеки може да преживее примирение, изкупление, изцеление в Исус Христос, нашият Господ.

Всички Божии обещания станаха реалност, и сега в теб и в мен те стават реалност. Нека да бъдат благословени всичките сърца, които могат да вярват, нека да бъдат благословени очи, които могат да виждат, да бъдат благословени уши, които могат да чуват. Нека да бъдат блажени всички онези сърца, които приемат подготвеното от Бога според милостта Му.

На Него, единия Бог, Вечният и Истинският, да бъде издигнато хваление, почит и слава в името на Исус Христос. Амин!

Нека сега да се изправим за молитва, може би двете сестри ще пеят псалом. Когато тук се пеят песни, ние всички според същата мелодия можем да пеем. Важно е да бъдем всички внимателни в сърцето си, да наблюдаваме какво става. Нека да пеем сега, докато двете сестри излизат да пеят.

Това е денят, който сътвори Господ заради нас,

този ден Господ сътвори заради нас.

Нека да се радваме в този ден.

Нека да ликуваме пред Божието лице.

Да пуснем Божието слово в сърцето си.

Нека да пуснем Божият Дух в сърцето си,

Защото този ден е сътворил за нас Великият Господ.

[Две сестри пеят]

Всичко, което е скъпо за мен и има значение, не е мое,

Всичко това ми е подарил Господ…

Бъди милостив към мен, о Господи,

Премахни завесата от очите ми за да мога да видя,

какво Ти Си извършил заради мен.

Покажи ми къде днес съм би бил, ако Ти не бил Си ме приел?

Спомни ни, Господи, защото ние, хора немощни и можем да забравяме,

Бъди милостив към нас и бодрствай върху нас…

[Брат Евалд Франк]

Нека да бъде издигната на Бога цялата слава и хваление. Да, Той бодърства върху над Слово Си за да го изпълни в нужното време. Братя и сестри, искам да чуя от вас, вярвате ли от цяло сърце на това, което Той е казал в Словото Си?

Нека целият свят да чуе и да види, че има хора на земята, които в действителност са излезли от вавилонския плен, нищо не са взели със себе си, но преживели са с Бога едно ново начало, върху древната основа, която е била вече положена.

Нека да седнем за малко. Ние изпращаме от тук поздрави на всички братя служители, вземете от тук със себе си поздрави. Брат Матшаро, вземи поздрав, и други братя от Унгария, от България, от всички народности и езици.

Брат Арбин тук ли е днес да го поканим за превод от френски език. Нека Бог да благослови брат Дидие, брат Тати, брат Жан Ламбер. Нека Бог да благослови всичките преводачи, и да благослови всички нас от изобилието на Неговото богатство на милостта. Кажете, струваше ли си да пътувате до тук? [Многогласен отговор: Амин.]

Божието Слово означава ли нещо за нас? [Многогласен отговор: Амин.]

Така е. Нека н нашият Господ да се издигне слава, почит и хваление. Моля, споменавайте ме в молитвите си, аз обещах месец март да пътувам през цялата Индия, след това ще има конференция в Банког, и след това ще пътуваме в Манила. Това пътуване ще продължи общо две седмици. Нека Бог да благослови за да мога твърдо да стоя на нозете си, и да бъде силен гласът ми. Ние сме за да възвестяваме Божието Слово.

Трябва от време на време да възобновяваме старите контакти. Брат Нобел Гил, изправи се, моля те. Нека Бог да те благослови, скъпи брат, ние през 1972-та година за първи път имахме среща в Пакистан, това беше тогава първият контакт в Пакистан. Брат Нобел Гил, нека Бог да те благослови. Нека Бог да благослови всички наши братя служители от всичките народности и езици, нека да благослови изкупеното мнозинство чрез Кръвта Си.

Нека да се изпълни по-скоро Словото за късният дъжд, който върху нас ще падне, и отново ще бъдем оживени пред Бога. Вярвайте, че Господ Бог ще го направи това според милостта Си, защото го е обещал. Той ще завърши изкупителният Си план, както е завършил някога и творението Си.

Моля ви още веднъж, вярвайте на Божието Словото, пратено за този час, на Посланието. Към нашият ръководител на хора молбата ми: може ще чуем песен на английски език? Аз съм учуден, че в източните държави има братя, които преди говореха на руски, а сега много от тях разбират английски, и аз много се радвам на това. Надявам се да разберете сега какво ще пее хора на английски език.

Бог да благослови вас, които пеете. Нека Бог да благослови и нашите гости от Швейцария, Австрия, брат Дидие, брат Жерве.

Нека Господ Бог да благослови всички вас. Амин.

* * * * *

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакия