ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Текстова транскрипция

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)

Брат Мискас: Поздравявам всички вас в скъпоценното име на Исус Христос. И всички вас поздравявам от близо и отдалеч, и всички, които са подключили на живо за да слушат и виждат. Имаме мнозина братя и сестри от различни държави, и тук са мнозина служители на Словото, може всичките да ги изброим по имена. Особено желая братята от Португалия, които са тук, да ги извикам и да ги поздравя. Това са няколко човека, Бог да ви благослови. Също зная, че братя от Южна африка са пристигнали, от други държави, Бог да ви благослови посреди нас. Има мнозина братя, които са написали. Разбира се, на мен пишат ме само които говорят на португалски език. Братя от Бразилия изпращат поздрав, от Мозамбик, от Ангола, от Парагвай. Ние много сме благодарни на Бог за всички, които сега слушат, какво Духът говори към църквите. И благодарни сме, че все още имаме свобода да се събираме пред Господа по такъв начин, и сигурни сме, че днес вечерта Господ ще ни благослови и повече, отколкото можем да поискаме. Вече чухме чудесни песни на хваление, също желаем заедно да прославим нашият Господ. Да започнем от първата песен «Желая да пея за моят Исус, за Неговата милост, Любов и вярност».

Желая да пея за моят Исус, за Неговата милост, Любов и вярност,

за Неговото тежко страдание на кръста,

за Неговата сила, която прави да станеш свободен.

Припев: Пей, о, пей за моят Исус, за Неговата милост,

Любов и вярност, за Неговото тежко страдание на кръста,

за Неговата сила, която прави да станеш свободен.

Скъпоценният Спасител аз желая да прославям,

Той помага на Своите в победата срещу греха, смърта и ада.

Припев.

Амин. О, как е прекрасно: силата, която се намира в кръвта на Исус. О, братя и сестри, затова ние всички тук сме събрали, чрез Неговата милост, чрез Неговата Любов и вярност. И какво още можем да направим, освен като да Му донесем благодарение, чест и слава. Давайте още да изпеем, 14 песен «Благословени потоци»:

1. Благословени потоци

Нам обещава Господ:

„В последни дни ще изливам

Духа Си на всяка плът.

Припев: Живи потоци

Чакаме: Бог обеща.

Капчици падат, но просим

Потоци от небеса.

2. Благословени потоци,

Що съживяват навред

И от безплодна пустиня

Във рай обръщат тоз свят.

Припев.

3. Благословени потоци,

Боже, прати и за нас,

Нивите вредом изсъхват, –

Искаме дъжд в този час.

Припев.

4. Благословени потоци,

Господи, по-скоро дай

Искрено ние Те молим

Духа Си над нас излей.

Припев.

Амин, много ви благодаря. Да, това ни е сърдечно желание в действителност Бог да излее върху нас цялата Си пълнота. Да, за да бъдат днес отворени Небесните прозорци, и за да слезе върху нас благословение от Бог. Желаем да си отворим сърцата, и да слушаме внимателно какво Бог иска да ни каже. Това е голяма милост, която можем да преживеем през това време. Искам да прочета от Словото увод, от Филипяни 4 глава. След това брат Борг ще се помоли с нас. Филипяни 4 глава от 4 стих:

4 Радвайте се всекога в Господа: пак ще река: Радвайте се.

5 Кротостта ви да бъде позната на всичките человеци. Господ е близу.

6 За нищо недейте се грижи; но във всеко с благодарение казвайте прошенията си на Бога с молитва и молене;

7 и мир Божий, който превъзходи всеки ум, ще съхрани сърдцата ви и помишленията ви в Христа

8 Следователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има некоя добродетел, и ако има некоя похвала, това размишлявайте.

9 Което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, това правете; и Бог на мира ще бъде с вас. Амин.

Брат Борг: Амин. Бог да ни благослови. Чест и слава, давайте да се изправим за молитва.

Небесни Отче, благодарни сме че днес вечертта можем да се съберем на това място, дошли сме защото сме гладни за Твоето Слово, за това, каквото Си ни приготвил за нас тази вечер. Благодарни сме за чудесното Слово ,което вече чухме. Ти казваш «Радвайте се, радвайте се в Господа във всеко време». Небесни Отче, помогни ни да се радваме и днес вечертта. Радостта в Господа не е ли наша сила? Помогни ни. Днес вечерта бъди милостив към нас. Всичките ни грижи, всичките ни нужди, Господи, влагаме в Твоите ръце, доверяваме Ти че всичко ще извършиш правилно. Господи, прославяме Твоето Име, очакваме че Ти днес вечерта ще ни дариш още повече, отколкото разбираме и искаме. Благослови ни, благослови устата на нашият брат, води го чрез Твоят Свети Дух, подкрепи го да кажи това, какво Духът говори към църквите днес вечерта. Затова, Господи, тук сме се събрали в пълно очакване и доверие, че Ти на всички нас ще ни помогнеш да слушаме, да вярваме и да вършим това, каквото ще ни кажеш. Небесни Отче, благодарни сме също и за тези молби в молитвата, донасяме ги към Тебе, Господи, молим, Ти знаеш за какво се говори, идвай към Своето Си право за да извършиш това, Което Си е обещал. Господи, имай Си път в средата ни. Не знаем какво да кажем, за какво трябва да се молим, обаче дай ни водителство така да живеем в молитва, за да можем да донесем към Теб това, върху което ще пребъдва Твоето благоволение, каквото Си обещал и какво желаеш да извършиш. Това е нуждата на всички нас днес вечерта. Благослови ни заедно, също благослови и вечерята, която заедно с Теб ще извършим днес вечерта. Нека в действителност Небето да се открие над нас, и нека благословени потоци да слязат върху нас. Молим Те всичко това в името на Исус. Амин.

Амин. Да пеем «Вярвай, само вярвай».

Вярвай, само вярвай, на Бог е всичко възможно.

Исус е тук, Исус е тук, на Бог е възможно всичко,

защото Исус е тук.

Исус е тук, Исус е тук , на Бог е всичко възможно.

Брат Франк: Амин. Моля ви да седнете. Ние на Господ Бог сме благодарни от сърце за милост, че можем да се съберем в Неговото скъпоценно свето име от толкова мнозина държави и езици. И надяваме се, че всички, които не разбират немски, английски или френски, но на своят си език от сърце всички песни, всички акорди могат заедно да пеят. Това е нещо обикновено, че вярващите в целия свят пеят същите песни и същите акорди. И ние също можем да пеем заедно.

Днес за мен е особен ден. Първият уикенд през октомври 1966 година имали сме първа вечеря в малко събрание международно, извикахме брат Грин, имахме събрание в Брюксел, брат Дани в Крефелд. Ако аз погледна 50 години назад, то можем заедно да кажем: Бог е направил нещо велико, голямо във всичките народности, езици и нации. Вече това споменавах, казвах, че Бог е дал милост: Неговото Слово чисто и свето да носим по целият свят, като последно послание. Ако погледнем ще видим, че днес са толкова мнозина от различни страни. Братя и сестри, има духовна жажда.

Искам да прочета поздравите, и моля вас, които са пристигнали от Канада, накратко да се изправят. Всички, които са от Канада, моля, изправете са. Така. А къде е остатъка? Да, тук, всичките са горе на балкона. Колко сте вие? Двенадесет братя и сестри. И брат Анри на всичките ни е познат. Те са пристигнали от Канада, специално тук са дошли, за да имат участие в събранието. Бог да благослови. И всички вас, откъдето да сте дошли, от Южна Африка. Къде е брат Сесел? Това е брат Сесел, първи път е в Европа, за първи път е тук, Бог да те благослови по особен начин. Къде е доктор Джобаба от Хараре? Знаех тази държава, когато беше още Родезия, и столицата тогава беше Солсбери, днес е Зимбабве и столицата е Хараре. И натанатък гледам, назад на мнозина години, Бог да те благослови. Кого още можем да поздравим? Брат Джон, къде е брат Джон от Букурещ? Бог да те благослови. Още кои са от различни държави служащи братя? Брат от Мозамбик, от Ангола, Бог да благослови вас, да благослови теб. Също тук са братя от Португалия. Къде е възлюбеният ни брат Олег, къде си? Бог да ви благослови, от Португалия сте донесли поздрав, от Адзура, от тези, които са чули Божието Слово и вярват от сърце.

Имаме още разсипани от цялата Европа. Къде е брат от Иран? Къде сте вие от Пакистан? Днес имаме тук четирима братя от мюсюлманска държава, от религия ислам, те посветили живота си на Господа, Бог е увенчал с милост тези, които му вярват. Имаме тук и брат Майкъл, Бог да благослови теб по особен начин. Брат Етиен Жинтон, братя, които пристигат с самолет за да бъдат тук и да преведат на другите, за да могат те на своите си езици да чуят скъпоценното Слово. Това е голяма милост да живеем в сегашното време и да знаем според милостта, какво Бог ни е обещал и върху кое се покои вярата ни. Когато пеехме първата песен и славихме Името на нашият Господ, всичките песни в цялото християнство не хора прославят, нито един човек, нито Павел, Йоан, нито Петър. Те не прославят нито един човек. Цялата слава принадлежи на Всемогъщия Бог, Който ни Се откри в Исус Христос, в Когото е Божието спасение и има вечен живот. И точно това пеехме във втората песен — за кръвта — живота е в кръвта. Когато нашият Господ Изкупител пролял Своята Кръв, Кръвта на Новият Завет, тогава излязол Божият живот, който е бил в кръвта. Същият Божий живот, с който сме изкупени чрез Кръвта на Агнето, получили сме вечен живот, според милостта. И какво е в нашето време? Ние не пеем за пророка, нито за брат Бранхам. Благодарни сме на Бога, че Той е имал Павел и Петър, изпращал към нас пророци и апостоли, използвал ги. Обаче цялата слава принадлежи на Бог, само и единственно на Него.

Сега скоро ще кажем изпратените поздрави. От Татарстан от брат Александър, и сега поздрав от Мбужимай, само помислете, вече в петък вечерта са били събрани повече от 700 човека,и днес събрани са повече от 2000 за да чуят тези събрания. Ако ние пътуваме 300 км, това вече е далеч. Имаме поздрав от брат Мамба от Колвеци, поздрав от брат Казак от Люмбомбаши. Поздрав от брат Казимир и цялата група от Полша. Поздрав от брат Парей, поздрав от църквата в Абиджан, да благослови Бог нашият брат Жан Ламбира, който превежда. И след това поздрав от брат Иноки от Орлеан. Поздрав от Монтрия от Брега на слоновата кост. Боумгарда от Швейцария изпраща поздрав, брат Мюлер, брат Ади от Румъния изпращат поздрав, брат Гонга изпраща поздрав. Брат Вендел Елис от Едмонтон, от Аржентина, брат Соломон от Дублин изпраща поздрав. Брат Нияги от Наироби изпраща поздрав. И по-скоро, Брат Риберо от Бразилия, и бр

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)Брат Мискас: Поздравявам всички вас в скъпоценното име на Исус Христос. И всички вас поздравявам от близо и отдалеч, и всички, които са подключили на живо за да слушат и виждат. Имаме мнозина братя и сестри от различни държави, и тук са мнозина служители на Словото, може всичките да ги изброим по имена. Особено желая братята от Португалия, които са тук, да ги извикам и да ги поздравя. Това са няколко човека, Бог да ви благослови. Също зная, че братя от Южна африка са пристигнали, от други държави, Бог да ви благослови посреди нас. Има мнозина братя, които са написали. Разбира се, на мен пишат ме само които говорят на португалски език. Братя от Бразилия изпращат поздрав, от Мозамбик, от Ангола, от Парагвай. Ние много сме благодарни на Бог за всички, които сега слушат, какво Духът говори към църквите. И благодарни сме, че все още имаме свобода да се събираме пред Господа по такъв начин, и сигурни сме, че днес вечерта Господ ще ни благослови и повече, отколкото можем да поискаме. Вече чухме чудесни песни на хваление, също желаем заедно да прославим нашият Господ. Да започнем от първата песен «Желая да пея за моят Исус, за Неговата милост, Любов и вярност».

Желая да пея за моят Исус, за Неговата милост, Любов и вярност,

за Неговото тежко страдание на кръста,

за Неговата сила, която прави да станеш свободен.

Припев: Пей, о, пей за моят Исус, за Неговата милост,

Любов и вярност, за Неговото тежко страдание на кръста,

за Неговата сила, която прави да станеш свободен.

Скъпоценният Спасител аз желая да прославям,

Той помага на Своите в победата срещу греха, смърта и ада.

Припев.

Амин. О, как е прекрасно: силата, която се намира в кръвта на Исус. О, братя и сестри, затова ние всички тук сме събрали, чрез Неговата милост, чрез Неговата Любов и вярност. И какво още можем да направим, освен като да Му донесем благодарение, чест и слава. Давайте още да изпеем, 14 песен «Благословени потоци»:

1. Благословени потоци

Нам обещава Господ:

„В последни дни ще изливам

Духа Си на всяка плът.

Припев: Живи потоци

Чакаме: Бог обеща.

Капчици падат, но просим

Потоци от небеса.

2. Благословени потоци,

Що съживяват навред

И от безплодна пустиня

Във рай обръщат тоз свят.

Припев.

3. Благословени потоци,

Боже, прати и за нас,

Нивите вредом изсъхват, –

Искаме дъжд в този час.

Припев.

4. Благословени потоци,

Господи, по-скоро дай

Искрено ние Те молим

Духа Си над нас излей.

Припев.

Амин, много ви благодаря. Да, това ни е сърдечно желание в действителност Бог да излее върху нас цялата Си пълнота. Да, за да бъдат днес отворени Небесните прозорци, и за да слезе върху нас благословение от Бог. Желаем да си отворим сърцата, и да слушаме внимателно какво Бог иска да ни каже. Това е голяма милост, която можем да преживеем през това време. Искам да прочета от Словото увод, от Филипяни 4 глава. След това брат Борг ще се помоли с нас. Филипяни 4 глава от 4 стих:

4 Радвайте се всекога в Господа: пак ще река: Радвайте се.

5 Кротостта ви да бъде позната на всичките человеци. Господ е близу.

6 За нищо недейте се грижи; но във всеко с благодарение казвайте прошенията си на Бога с молитва и молене;

7 и мир Божий, който превъзходи всеки ум, ще съхрани сърдцата ви и помишленията ви в Христа

8 Следователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има некоя добродетел, и ако има некоя похвала, това размишлявайте.

9 Което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, това правете; и Бог на мира ще бъде с вас. Амин.

Брат Борг: Амин. Бог да ни благослови. Чест и слава, давайте да се изправим за молитва.

Небесни Отче, благодарни сме че днес вечертта можем да се съберем на това място, дошли сме защото сме гладни за Твоето Слово, за това, каквото Си ни приготвил за нас тази вечер. Благодарни сме за чудесното Слово ,което вече чухме. Ти казваш «Радвайте се, радвайте се в Господа във всеко време». Небесни Отче, помогни ни да се радваме и днес вечертта. Радостта в Господа не е ли наша сила? Помогни ни. Днес вечерта бъди милостив към нас. Всичките ни грижи, всичките ни нужди, Господи, влагаме в Твоите ръце, доверяваме Ти че всичко ще извършиш правилно. Господи, прославяме Твоето Име, очакваме че Ти днес вечерта ще ни дариш още повече, отколкото разбираме и искаме. Благослови ни, благослови устата на нашият брат, води го чрез Твоят Свети Дух, подкрепи го да кажи това, какво Духът говори към църквите днес вечерта. Затова, Господи, тук сме се събрали в пълно очакване и доверие, че Ти на всички нас ще ни помогнеш да слушаме, да вярваме и да вършим това, каквото ще ни кажеш. Небесни Отче, благодарни сме също и за тези молби в молитвата, донасяме ги към Тебе, Господи, молим, Ти знаеш за какво се говори, идвай към Своето Си право за да извършиш това, Което Си е обещал. Господи, имай Си път в средата ни. Не знаем какво да кажем, за какво трябва да се молим, обаче дай ни водителство така да живеем в молитва, за да можем да донесем към Теб това, върху което ще пребъдва Твоето благоволение, каквото Си обещал и какво желаеш да извършиш. Това е нуждата на всички нас днес вечерта. Благослови ни заедно, също благослови и вечерята, която заедно с Теб ще извършим днес вечерта. Нека в действителност Небето да се открие над нас, и нека благословени потоци да слязат върху нас. Молим Те всичко това в името на Исус. Амин.

Амин. Да пеем «Вярвай, само вярвай».

Вярвай, само вярвай, на Бог е всичко възможно.

Исус е тук, Исус е тук, на Бог е възможно всичко,

защото Исус е тук.

Исус е тук, Исус е тук , на Бог е всичко възможно.Брат Франк: Амин. Моля ви да седнете. Ние на Господ Бог сме благодарни от сърце за милост, че можем да се съберем в Неговото скъпоценно свето име от толкова мнозина държави и езици. И надяваме се, че всички, които не разбират немски, английски или френски, но на своят си език от сърце всички песни, всички акорди могат заедно да пеят. Това е нещо обикновено, че вярващите в целия свят пеят същите песни и същите акорди. И ние също можем да пеем заедно.

Днес за мен е особен ден. Първият уикенд през октомври 1966 година имали сме първа вечеря в малко събрание международно, извикахме брат Грин, имахме събрание в Брюксел, брат Дани в Крефелд. Ако аз погледна 50 години назад, то можем заедно да кажем: Бог е направил нещо велико, голямо във всичките народности, езици и нации. Вече това споменавах, казвах, че Бог е дал милост: Неговото Слово чисто и свето да носим по целият свят, като последно послание. Ако погледнем ще видим, че днес са толкова мнозина от различни страни. Братя и сестри, има духовна жажда.

Искам да прочета поздравите, и моля вас, които са пристигнали от Канада, накратко да се изправят. Всички, които са от Канада, моля, изправете са. Така. А къде е остатъка? Да, тук, всичките са горе на балкона. Колко сте вие? Двенадесет братя и сестри. И брат Анри на всичките ни е познат. Те са пристигнали от Канада, специално тук са дошли, за да имат участие в събранието. Бог да благослови. И всички вас, откъдето да сте дошли, от Южна Африка. Къде е брат Сесел? Това е брат Сесел, първи път е в Европа, за първи път е тук, Бог да те благослови по особен начин. Къде е доктор Джобаба от Хараре? Знаех тази държава, когато беше още Родезия, и столицата тогава беше Солсбери, днес е Зимбабве и столицата е Хараре. И натанатък гледам, назад на мнозина години, Бог да те благослови. Кого още можем да поздравим? Брат Джон, къде е брат Джон от Букурещ? Бог да те благослови. Още кои са от различни държави служащи братя? Брат от Мозамбик, от Ангола, Бог да благослови вас, да благослови теб. Също тук са братя от Португалия. Къде е възлюбеният ни брат Олег, къде си? Бог да ви благослови, от Португалия сте донесли поздрав, от Адзура, от тези, които са чули Божието Слово и вярват от сърце.

Имаме още разсипани от цялата Европа. Къде е брат от Иран? Къде сте вие от Пакистан? Днес имаме тук четирима братя от мюсюлманска държава, от религия ислам, те посветили живота си на Господа, Бог е увенчал с милост тези, които му вярват. Имаме тук и брат Майкъл, Бог да благослови теб по особен начин. Брат Етиен Жинтон, братя, които пристигат с самолет за да бъдат тук и да преведат на другите, за да могат те на своите си езици да чуят скъпоценното Слово. Това е голяма милост да живеем в сегашното време и да знаем според милостта, какво Бог ни е обещал и върху кое се покои вярата ни. Когато пеехме първата песен и славихме Името на нашият Господ, всичките песни в цялото християнство не хора прославят, нито един човек, нито Павел, Йоан, нито Петър. Те не прославят нито един човек. Цялата слава принадлежи на Всемогъщия Бог, Който ни Се откри в Исус Христос, в Когото е Божието спасение и има вечен живот. И точно това пеехме във втората песен — за кръвта — живота е в кръвта. Когато нашият Господ Изкупител пролял Своята Кръв, Кръвта на Новият Завет, тогава излязол Божият живот, който е бил в кръвта. Същият Божий живот, с който сме изкупени чрез Кръвта на Агнето, получили сме вечен живот, според милостта. И какво е в нашето време? Ние не пеем за пророка, нито за брат Бранхам. Благодарни сме на Бога, че Той е имал Павел и Петър, изпращал към нас пророци и апостоли, използвал ги. Обаче цялата слава принадлежи на Бог, само и единственно на Него.

Сега скоро ще кажем изпратените поздрави. От Татарстан от брат Александър, и сега поздрав от Мбужимай, само помислете, вече в петък вечерта са били събрани повече от 700 човека,и днес събрани са повече от 2000 за да чуят тези събрания. Ако ние пътуваме 300 км, това вече е далеч. Имаме поздрав от брат Мамба от Колвеци, поздрав от брат Казак от Люмбомбаши. Поздрав от брат Казимир и цялата група от Полша. Поздрав от брат Парей, поздрав от църквата в Абиджан, да благослови Бог нашият брат Жан Ламбира, който превежда. И след това поздрав от брат Иноки от Орлеан. Поздрав от Монтрия от Брега на слоновата кост. Боумгарда от Швейцария изпраща поздрав, брат Мюлер, брат Ади от Румъния изпращат поздрав, брат Гонга изпраща поздрав. Брат Вендел Елис от Едмонтон, от Аржентина, брат Соломон от Дублин изпраща поздрав. Брат Нияги от Наироби изпраща поздрав. И по-скоро, Брат Риберо от Бразилия, и брат Макрузен изпраща поздрав, брат Пабу от Йоханесбург, брат Николай от България, брат Кананга от Южна африка, брат Кукула, не мога тук да прочета, и следва от брат Йон от Денвер, Колорадо. Брат Ервин от Лион, брат Петрин от Република Конго, брат Алекс от Южна Африка, брат Лионга от Конго, брат Исраел от Бурундия, брат Мутика от Йоханесбург, следва брат Фористери с цялото събрание от Италия, поздрав от брат Назери, Киншаза. Поздрав от брат Йозеф, Киншаза. Брат Даниел от Конго, брат Солей от Брега на слонова кост, брат Маши от Индия, брат Фери от Унгария. Всичките братя и сестри от Финландия изпращат поздрав. Брат Шофер изпраща поздрав, брат Фаустино от Оливия, и всичките ни скъпоцени братя и сестри от Австралия сърдечно ни поздравяват. Братя и сестри Андерсон, и след това още един път от Южна африка. Андреас Менот изпраща поздрав, и още един от Нова Зеландия, от Капсщад, Никола от Милано, и брат Вейтро от Хома, брат Маламба от Замбия, брат Гудмен от Южна Африка, братя от Нанси изпращат поздрав. Брат Жирандо сърдечно поздравява. Брат Уалюрми изпраща поздрав. Сестра Виктория и всички от Молдова изпращат поздрав. Брат Шума изпраща поздрав, брат Лион от Абиджан изпраща поздрав, и брат Борей от Буркина Фасо изпраща поздрав. И поздрави от Зомбо — това са особени поздрави, те ни канят да дойдем. И след това брат Чий Мафанга, и от Норверия поздрав от цялата група. И следват последните поздрави, не зная точно от къде са, те са от Замбия, Лусака.

Братя и сестри, днес е особенен ден. И първо желая да помоля брат Тати, който ме придружаваше през последното пътуване, да кажи няколко думи. След това моля брат Сесил да дойде и да кажи няколко думи. Брат Арбен ако е тук, сердечно ще го помоля да преведе. Брат Арбен тук ли се намира? Да. Моля те, ела по-скоро.

Брат Тати: Благодарни сме на Господа за пътуването в Източна Африка, бяхме в два града в Буркина Фасо и Нигерия. Мога накратко да кажа, че това беше триумф на истината. Във Вагадуга бяха сотни или примерно хиляда хора, и имахме присътствие на Господа в средата ни. И в онзи ден, когато имахме открито събрание, в действителност можахме да видждаме че имаше жажда в хората да слушат Словото. И на следващият ден беше програма на телевизията, пристигнаха журналистите за да се помолят за тях, това стана след интервюто. Те посветиха живота си на Господа след интервюто. След това ние отидохме в Нигерия в Лагос, там също мнозина хора се събраха. Дори там живота не е лесен, а тежек, обаче тези хора също вярват в това, което е написано. Човек не живее само от един хляб, но от всеко Слово Божие. Те приеха Словото от цялото си сърце. За мен беше особенно в последният ден, в столицата Абуджа брат Франк дори и не призова хората да излезат отпред, но те сами мнозина са стекоха напред и коленичиха. Ние двама бяхме така, всичкият народ плачеше. Благодарни сме на Бога за това. Нека Бог да благослови брат Франк по особен начин. Беше ми казано, че мнозина хора са последвали зад събранието в Абиджан, че от мнозина села се събирали да следят върху това събрание, защото желанието им беше много голямо. Надявам се, че ние всички ще се радваме за това събрание. Благодарни сме за подържката ви и молитва.

Брат от Претория: Донесох ви поздрави от Църквата в Претория, Южна Африка, и от всички братя и сестри от Африка. Днес за нас е истинско предимство, че можем да вземем участие в това Божие дело, което Господ извършва през това време. Тук съм изправен като свидетел, и свидетелствувам за това, що е в истинското Слово Божие, че Евангелието на Божието Царство ще бъде проповядано до краищата на земята. Аз съм тук от Южна Африка и ние също сме получили милост от Бога. Благодаря ви, Бог да ви благослови.

Брат Франк: Да, това е същият мъж, с който бях заедно в Етиопия. Бог да те благослови.

Брат Сесил: Донесох изпратените поздрави от Зимбабве, за мен е голямо предимство да се намирам тук и да приемам участие в това, каквото днес Бог върши. Не мога да изразя радостта, която имам в сърцето си, че Бог ни е извел от тъмнината в Своята чудесна светлина. Вярвам, че Божиите служители не са били толкова зле пренебрегнати, както в моята държава. Обаче чрез Божията милост се намирам тук като свидетел, да даде Бог милостта в моята държава. И в Зимбабве ние сме в голямо очакване, че Божият слуга ще дойде следващата седмица към нас. Нека Бог да бъде прославлен завинаги, Бог да благослови всички вас.

Брат Франк: Да, брат тъкмо каза че следващата седмица трябва да бъде най-голямото пътуване: всеки ден през 12 дни ще бъде: полет, проповед, полет, и отново следващият ден полет, проповядване и ще отлитаме, и вечерта отново проповядване. Докато Бог дава милост, ние ще правим това. И благодарни сме за всичките възможности, особено че Словото сега се слуша по целият свят. Така че не е необходимо винаги далеч да пътуваме. На Господа да бъде донесено всякакво благодарение. Утре, ако ще бъде угодно на Бог, ще поканим някои братя накратко да кажат нещо.

Давайте веднага да вземем Словото. В действителност толкова мнозина неща стават сега. И също в Израел стават. И както казал брат Бранхам, че ако искате да знаете кой е часът, погледнете на ваште часовници, и ако искате да знаете какъв е денят в седмицата, погледнете в календаря си; Обаче ако искате да знаете, колко е напреднало времето, погледнете на Израеля. И той в действителност е казал в същият ден 1946 година, когато е било сключено Споразумението в Сан-Франциско, в същият ден Ангелът Господен му се явил и му поръчал да възвестява Господното Слово. Дори и било му казано: «Както на Мойсей било му дадено два знамения, така и на теб се дава два знамения“.

И да кажем накратко, че този мъж, който бил вчера погребан Шимон Перис, е бил роден в Полша през 30те години, заминал е за Тел Авив, и воювал заедно със Бен Гурион. За да бъдат свободни от британското влияние, и той е бил там, когато Бен Гурион през 1948 година е провъзгласил държава Израел. Сега светът го прославлява за два града, за споразумението в Осло, и от 19 различни държави се събрали дипломати или хора от правителствата, са пристигнали за да му отдадат последната почест. Обаче какво в Йоил пише, че Бог ще се съди с тези, които са извършили раздяла в неговата страна, в неговата земя. Дори и евреите правят компромиси, но Бог не прави никакви компромиси,Той всичко добре ще извърши. Дори и в Старият завет, дайте ми да прочета тези два стиха, особено от Езекиил 11 глава от 17 стих «Затова речи: Така казва Господ Иеова: Ще ви събера от народите, Ще ви прибера от страните гдето сте разпръснати, И ще ви дам Израилевата земя». И обратно ще им даде Израилевата земя. Към това можем още да прочетем Езекиил 36 Когато това ще стане, тогава Бог ще даде ново сърце и нов дух. Това до сега още не се изпълнило. Ще се изпълни, когато събирането ще се завърши, и Църквата от народите ще преживее своето завършване. Тогава спасението на нашият Бог ще се върне обратно към Израел, от където и взело началото си. Тук в Езекиил 36 глава се говори, ще прочетем само 26 стих «И ще ви дам ново сърдце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърдце от плътта ви, ще ви дам плътско сърдце.» Дори и не е нужно още да четем. Ще отидем към Матей 24, тук има два стиха, които следват един зад друг, много са важни. В единият стих имаме изречение, че те ще бъдат събрани, а в другия стих, че трябва да забелязваме, кога ще се изпълни това.

Матей 24:32 «А научете притчата от смоковницата» И който желае да се научи, трябва да прочете от Осия 9:10 и да познава за какво се говори в тази тема. Ще прочетем отново «А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото». И сега следва стих, което ние наистина трябва да забелязваме, също и вие, които виждате за какво тук се говори в Матей 24, за смокинята, която ще получи нов живот. «Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата». Всички могат да говорят върху това, обаче кой наистина е взел поучение, че ние наистина живеем в последното поколение. Кой е чул за това, какво Бог обещал на църквата? И дайте ми да го кажа с цялата си любов: от самото начало Бог е включил в спасение и езическите народности. Не ни е нужно да благодарим евреите ,само Бога, Който от началото всички езически народи е включил в спасението. Тук трябва да прочетем Исая 42 и да видим, че отначалото планът на Бога за спасението също включва и езическите народности. Исая 42: 1 «Ето Моят служител, когото подкрепявам, Моят избраник, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите». Амин. За народите поставил. Направил началото в Израиля, а след това продължение със всичките народности, езици и нации. В Матей 10 гл. нашият Господ е казал : идете само към загубените овце на Израилевият дом. А в Матей 28 гл. Той казал: Идете по целият свят и проповядвайте Евангелието към всичкото творение. Трябва да се четат всичките Библейски текстове, които принадлежат към тази тема. В Исая 49 в 6 стих пише «Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш служител, За да възстановиш племената на Якова; И за да възвърнеш опазените на Израиля; Ще те дам още за светлина на народите, За да бъдеш Мое спасение до земния край». Амин. Да бъде прославлен Господ, Бог Всемогъщи. В Матей 12 глава нашият Господ е повторил тези думи , тук ще прочетем, Матей 12 гл, от 17 стих:

17 за да се сбъде реченото чрез Исая пророка, който казва:

18 Ето Отрока ми когото избрах, възлюбленият ми, на когото благоволи моята душа; ще положа Духът си на него, и ще възвести съд на народите.

19 Не ще да се скара, нито ще викне, нито ще чуе некой гласа му по улиците;

20 тръст смазана нема да пречупи, и от лен свещило замъждело нема да угаси, до когато изведе съдът в победа. (Алилуя! Докато изведе в победа!)

21 И в Неговото име народите ще се надяват.

Колко можем да бъдем благодарни, братя и сестри, че имаме Стар и Нов Завет. Исках да взема корена на двата завета и едната Библия. Два завета и една Библия. Бог е казал предварително, какво ще стане с Израел и с народите, какво ще стане при първото Пришествие на Христос. И Бог е казал предварително, какво ще се случи по особенен начин преди завръщането на Исус Христос. Затова, братя и сестри, това е много важно, за да не говорим просто, че сега навсякъде се изпълнява. Сегашното състоянието върху земята е таково, каквото още никога не е било. Всичко излязало извън контрола. Какво значение има семейство или общение? всичко това е Содом и Гомора. Това всичко е неразбираемо и променено. И каквото да става в средата на невярващите, има Бог изкупена шепа, която слуша и забелязва това, което Бог ни е обещал. Да, това ние можем и сме длъжни всеки път отново да обръщаме внимание. Братята от Африка казали: «Кажи на брат Франк за да представи всичкият Божий съвет така , както той ни го представи тук в Африка». Така го има, че в едното събрание в действителност обхващаш с цял поглед всичкия план за спасението, защото друго събрание повече няма да има. Едно събрание тук, друго събрание там , и още друго събрание, затова трябва всичко да се говори за един път. И най-главното се касае нас, които сега живеем, какво е директното обещание за нашето време? Що Бог е казал в Словото Си? Той е казал в Малахия 3 гл: «Аз изпращам вестителя Си преди Теб…» И след това нашият Господ казва го в Матей 11:10, подтвърди го. Това беше онзи мъж, и Йоан Крестител знаеше за себе си кой е той. В Йоан 1 гл. попитали го: «А що си? Илия ли си ти? И казва: Не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: Не. И рекоха му: Кой си?

И отговора му беше в 23 стих: «Аз съм „глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа.“

Братя и сестри, всеки Божий мъж много добре знае, какво поръчение трябва да изпълни. И ако това е свързано със плана на спасението, то необходимо да се намира в Божието Слово. Точно така е било с нашият възлюбен брат Бранхам, най-обикновен човек, който е бил в Кентакки и по-късно в Индиана, най-обикновен човек, който имал само 8 класа образование, и граматиката му била много зле, дори е било тъжно да гледаш на нея. Обаче Бог взема това, което нищо не значи в света. Амин. И братя и сестри, във всеко събрание върху това може отново да поставим акцент, и да го поставим върху светилника. Този, който минава покрай Божието обещанието към този период от време, той минава покрай Бога. И Бог също ще мине покрай такъв човек. Ние често говорихме на това място. Божиите обещания стоят, те не се клатят. Как често това споменавахме: Истинската вяра винаги се намира в Божиите обещания, тя е вкоренена. Как често четохме от Галатяни 4 глава 28 стих «А ние, братя, както Исаак, сме чада на обещание». Често говорихме, че чадата на обещанието вярват в словото на обещанието, те виждат изпълнение на Словото на обещанието, и те се водят от Святият Дух във всяка истина. И чрез директно поръчение, което е получил брат Бранхам от свръхестественият светъл Облак, той е казал: «Облака е слязъл със звук, дори и хората трябвало да гледат нагоре, както на брат Бранхам било му казано «погледни нагоре», и още веднъж да погледни нагоре. И след това от Свръхестествената Светлина било му казано: «Както Йоан Крестител е бил изпратен преди първото идване на Христос, също така ще бъдеш ти изпратен с Послание, което ще преъиде преди Второто идване на Христос». Понякога трябва наистина да чуеш със собствените си уши. Аз съм чул 18 пътя как брат Бранхам казваше и поставеше акцент върху това, че Ангелът Господен казал тези думи с велика сила: «Като Йоан Крестител».

Йоан Крестител е бил обещан пророк. Той приготвил народа за Господа. Йоан не е бил книжник или фарисей, а бил мъж, пратен от Бога със слово на часа, според изпълнение на обещанието към онова време. В Лука 1:16-17 е написано «за да приготви Господу народ». Какво сега трябва да стане, братя и сестри? На Господа трябва да се доведе приготвен народ. Посланието е открито Божие Слово, и въвежда ни в Божията воля, и дава ни възможност да имаме участие в това, което Бог извършва в сегашен момент. Ние получихме го открито, и това е най-добрият знак че Бог ни помилвал. Как често говорихме тук «Когато Мойсей говорил с Бог». Какво това е било? «Ако намерих милост пред Теб ,дай ме да виждам Твоите пътища». Как е това със нас? Ако ние намерихме милост пред Бога, Той дава ни да знаем пътищата Му. Тогава Той ни води към обещанията в Божието Слово, за да бъде вярата ни вкоренена. И длъжен бях отново да спомена в “Вестника на Мисията”, че не е брат Бранхам, а Посланието преиде и стига до краищата на земята.

Още една мисъл от Деяния 3 глава, където пише за какво става дума през нашето време. В Деяния 3 гл. имаме директен път за това, какво ще стане. Мисля, че пееше хора за това. И тук в Деяния 3 гл. ще прочетем от 18 стих «но Бог по тоя начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци». Амин, да бъде цялото благодарение донесено към Бог, че Той вече изпълнил това, което бил предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Помазаника Му ще пострада. Така, «Покайте се и обърнете се, да се заличат греховете ви, та да дойдат времена утешителни от присъствието Господне, и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса». И следва тук важен стих 21 «Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци». Забелязвате ли, че акцента в Новия завет е в съотношение със пророците от Старият Завет, и има хармония помежду Новия и Стария Завети. Този 19 стих, братя и сестри, за нас е много важен «Покайте се и обърнете се». Братя и сестри, на никой човек няма да му помогне той да говори за последното Послание, или да каже «Аз вярвам в Посланието». Покаянието е в самото начало. Покаянието, обръщението, вярата за бъде живота ни наистина посветен на Бога, в действителност да сме получили прощение на греховете си и да сме приели с вяра, и да знаем в сърцето си «Бях изгубен без надежда, без Бога съм дошъл в този свят, обаче Бог ме помилвал, призовал ме, аз дойдох към Него и Той ми прости всичкия ми грях». Както е написано в Псалма 103:

3 Който прощава всичките ти беззакония,Изцелява всичките ти болести,

4 Избавя от тление живота ти, Венчава те с милост и щедроти,

Нека днес това да преживеят покаяние всички новопристигнали, които още не го преживяли лично. Какво е покаянието? Това е състояние, в което ние осъзнаваме, че сме живеели без Бога. След това ние познаваме какво не може да устои в Божието присътствие, и идваме към Господа и донася ме към Него живота си, и приемаме прощение според милостта. Может да кажем много сигурно «както слънцето свети в небето, така и аз, грешника ,получил съм прощение». За да получим тази сигурност, че Господ ми е приел, за да знаем както е написано «И всеки който призове името Господне ще се спаси».

А какво е противоположното в другите религии? Те правят блаженни сами себе си. Къде днес още се проповядва, че който призове името Господне ще се спаси? Къде днес се проповядва написаното в Лука 24 гл., 47 стих, че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на грехове във всичките народи? Къде днес има още събрание, в което се проповядва цялото Благовестие, цялото спасение? Навсякъде религиозни движения, хиляди и хиляди програми. Обаче Бог не е в програмите. Бог е в Своето Си Слово. В Словото Си Той ни е дал обещание, затова ние вярваме от цялото си сърце. Както четохме в Деяния 3 глава «Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци». От древните векове, от самото начало е говорил. Бог могъл още в самото начало да каже какво ще бъде на края. Обаче за нас, които обичат директно Божието Слово, трябва да го кажа това в простота: Любовта към Словото, респект към Божието Слово, тук говори Бог със нас. Говори не е Павел, не е Петър, не е Мойсей, тук говори Бог лично с нас.

И тук ни се говори, че Господ ще пребъди в небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци. Първата проповед, която съм чул от брат Бранхам, беше от Йоил 3 глава «И ще ви възвърна всичките годините, и всичко които беше загубено». Амин. И тук в Матей 17 гл. имаме директен отговор, който Господ е дал след служението на Йоан Крестител. По милостта, Матей 17 гл, и стиха ни е познат. Матей 17:11 «А Той в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко». Нашият Господ ще пребъде в Небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, както е било в началото. Началото и краят трябва да бъдат еднакви. Защото нашият Господ е Алфа и Омега, каквото Той в началото е вършил, същото го прави и сега на края. И след това голямо обещание на нашият Господ след служението на Йоан Крестител Той самият дава отговор ,на мен не ми трябва някакъв друг отговор. За мен е достатъчен отговора, който го е дал Самият Господ. И тук пише «А Исус отговори и рече им: Истина че първом Илия ще дойде, и ще устрои всичко». Амин.

Също има и в Благовестието от Марк още потвърждение, така че всичко можем да представим според двама или трима свидетели. Ще прочетем Марк 9:12. Той, нашият Господ отговорил им – не е Петър, не е Павел ,не е Матей, не е Лука Той им отговорил: «А Той им каза: Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко». Той първо ще дойде и ще възстанови всичко. Кажете Амин. Амин! Това е изпълнение на Посланието, на откритото слово и Божията воля. Бог наистина ни въвежда в планът на спасението, и всички ние знаем, че Той ще изпрати времена, когато небето ще бъде потресено, и вскичко обещаното ще се изпълни. То трябва да се изпълни, защото така го е казал Бог в Своето Си Слово.

Давайте частично да подведем черта. Ние сега живеем и много сме благодарни, че Бог ни е открил очите за да можем да видим Библейското пророчество в цялата му пълнота. Обаче, братя и сестри, най-главното е че намерихме милост у Бога за да вярваме и да имаме участие според милостта в това, каквото Той определи за сегашното време. Можем да имаме служения и харизматия, обаче къде е Бог? Бог е в Своето Си слово. Божията църква е истинските Божии чада, които са родени от Словото. Братя и сестри, кажете, наистина ли действа Словото във вашия живот, наистина ли сте изненадани от това, че Той ни е открил Божието Слово? Или само слушаме по-малко? Така, братя и сестри, ние трябва да сме изненадени, да бъдем обхванати, трябва с нас да става както е написано в Лука 24 «Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше…» Това трябва да бъде огън, и благодарност да се излива. И дори когато чуваме «Амин», там в Африката винаги чуваш «Амин». Обаче най-главното е да вярваме от сърце и да вървим заедно напред, да преживеем това, каквото Бог ни е обещал в Словото Си.

Днес чухме, че ще има Господна вечеря. Дайте ми още веднъж да поставя акцента. Най-главното е какво трябва ше да стане в Изкупителният план, и то стана. Това е изкупление чрез Кръвта на Божият Агнец ,която беше пролята върху кръста. Със това всичко се започва, с това старият ни човек свършва. Със това се започва нов живот, според милостта. Братя и сестри, в това вярваме с цяло сърце и цяла душа. И който ще прочете успоредните места в Старият Завет, Изход 4 гл ,за да види всичкото до 12 глава ,и ще прочете до 12 глава. Това са 10 пътя един след друг пише: «Пусни людете Ми, Пусни първородинят Ми син да служи на Мен, Пусни народа Ми». И отново се повтаря, обаче кога стана изхода? Когато агнето беше заколено, и кръвта беше на двата стълба и на горния праг. И Господ е казал ,че когато ще види кръв, с милост ще ви отмине. Не е просто «пусти народа Ми», а най-важното е било кръвта на агнето да бъде пролята. Чрез това станал Завета, и Мойсей поръси със кръвта на завета върху народа. На немски се говори: «Ние сме под поръсената кръв».

Изкуплението не е в Посланието, изкуплението е в кръвта. Обаче всички тези, които са приели изкуплението чрез кръвта, те вярват в Посланието и се осветени чрез Божието Слово. Едно принадлежи към другото. И ако наистина сме вярващи, ще приемаме Божият дар. В Новият завет имаме скъпоценни стихове, особено от Матей 26 гл., където нашият Господ провъзгласи думи. Матей 26:28, където Господ Самият е казал какво означава кръвта. Матей 26:28 пише: «това е моята кръв на новият завет, която се заради мнозина излива за прощение на греховете». Прощението не се намира в Посланието, има в Посланието въвеждане в Божий план за спасение. Прощението се намира в Кръвта на Божият Агнец. И нашият Господ със Своята Си собственна кръв влязол в небесното светилище, и донесъл я към престола на милостта. И тя говори заради нас, ние можем да се освободим. След това в Новия Завет ще прочетем още в Евреите, където апостол Павел ясно ни е написал, че кръвта на новият завет е в светилището, и че Господ ще бъде нашият Ходатай до самият край.

Евреи 9:12: «нито с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв влезе един път в светилището и придоби вечно изкупуване». Амин. Да бъде прославлен нашият Господ Бог. Нищо повече не трябва да се изброява, нашият Господ върху кръста е казал: «Свърши се». Моля ви, приимете го това всички, също и новодошлите, братя и сестри, още веднъж го казвам, че спасението не се намира в Посланието. Спасението се намира в Кръвта на Агнеца, прощението също е в Кръвта на Агнеца. В Посланието е само водителството в Планът на спасението, водителство в обещанията Божии. Това е водителство. Но докато сме водени до там, първо трябва да сме тук. Господ каза в Йоан 3 гл: «Роденото от плътта е плът». И написано: «плът и кръв не могат да наследят Божието царство». Вие трябва да се родите отгоре, за да видите Божието царство. Братя и сестри, трябва да кажем, и ще кажа защо го казвам, като Невяста на Агнеца трябва да имаме среща със Младоженеца. Да, така е, трябва да се срещнем със нашият Господ и Изкупител. Ние първо трябва да чуем Неговото Слово, да приемем поканата: «Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя». И след това в Евреи «за народа Божий остава упокоение». И братя и сестри, ако всичко това ще съберем заедно: Словото, Кръвта и Духът — «три са които свидетелствуват Духът, и водата, и кръвта».

Изкупените вярват в Словото и получават Святия Дух, Който ни води във всяка истина. По такъв начин ние не сме научени от хора ,не отиваме да говорим «Пророкът е казал това, Пророкът е казал това». Тук е забележката, че ако хората това, което е казал пророка нашият възлюбен брат Бранхам, поставят го върху това, какво казва Библията, лошо ми става. Божието Слово, Светото Писание — Библията — е абсолютен и краен авторитет, което е било от века и до века, и ще пребъде. А каквото е за недоразуменията, разбира се, те ги има там. Обаче хората не се връщат обратно назад към Словото ,но тълкуват недоразуменията си. Ще кажем ясно още веднъж: Без освещение нито един няма да види Господа. Както е написано: «Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина». Давайте да обобщим, братя и сестри.

И още има силно Слово относно изкуплението от Колосяни 1 глава. това е просто мощно ,как Апостолите са поставяли акцента върху изкуплението чрез Кръвта ,така го преподнасяли. И тук се говори повече като Божий Съвет. Колосяни 1:19 «Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота». Исус Христос е бил Бог, Който се яви в плът, оправда се в Дух, възнесе се в слава. Както е написано в 47 Псалом. Защото това е било Божие решение за да бъде в Него съвършената пълнота ,и чрез Него да примири със Себе Си всичкото. След това Той въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст, и чрез Него да примири всичко… и земните и небесните». Абсолютно Божие примирение станало със хората. В действителност остава ни с вяра да го приемем, и да го преживеем. След това Слово от Филипяни, вече го четохме в началото на събранието. Филипяни 4 глава – просто е силно:

4 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.

5 Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близо.

6 Не се безпокойте

На кого може това да се каже «Не се безпокоете», когато ние сме препълнени с грижи денем и нощем? Но да кажем откровенно: какво ни донесоха на мен и на вас грижите ни? Те само ни направиха по-слаби, донесоха ни щети, не можахме да ги извършим. Просто не се беспокоете за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение». Във всякаква ситуация откривайте вашите прошения ,в молитви и молби ,заедно с благодарение пред Бога. И ако ние това ще направим, братя и сестри, тогава седмия стих ще се изпълни, след като ще донесем при Господа грижите си:

«…и мир Божий, който превъзходи всеки ум, ще съхрани сърдцата ви и помишленията ви в Христа Исуса». Амин. Нека Бог да благослови Неговото скъпоценно Слово във всички нас. И когато мислих ,че ще имаме Господна вечеря ,то помислих и за всичките ни братя и сестри ,които са намират в различни места, аз просто задържих сълзите си ,колко братя и сестри, това са милиони, които не само слушат, но и вярват, навсякъде са разпръснати по цялата земя ,които вярват от сърце ,които истински жадуват да се намират тук. Обаче те тук не могат да бъдат. Но Бог може да бъде там ,където те са намират, Бог е навсякъде, Бог навсякъде присътства. И всичките могат на своите си места да вземат участие във вечерята. През дните на Библията Павел раздаваше хляб по домовете, не само в едно официално Божие служение. Дори в тази връзка не се говори за миене на крака. А относно днешната вечеря просто таково имаше предложение на вечерята да бъдат и двете. Брат Бранхам винаги и двете ги имал, и ние също и двете ги практикуване. Обаче при толкова мнозина народ не знаеш как по-добре да бъде. Ние вярваме, че те са свързани заедно. Дори брат Бранхам каза един път, че ако днес няма да измиете краката, можете утре да ги измиете. Обаче едното принадлежи към другото. И благодарни сме на Господа, че във всичките отношения даваме право на Бога, и вярваме в Божието Слово. Господ е взел престилката и казал: «ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете». Това днес няма го правим, но на Господа да бъде благодарение, ние вярваме в това, какво казва Светото Писание. Амин.

И благодарни сме на нашият Бог, че изкуплението чрез вечерята е пред нашите очи. Давайте във връзка с това да прочетем два пасажа от Библията. Това е 1 Коринтяни 10 гл, и 1 Коринтяни 11 гл. Тук Апостол Павел в двете глави говори ядрото относно вечерята. 1 Коринтяни 10 гл ,тук ще четем от 16 стих «Чашата, която биде благословена, и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?» Хлябът, който ще пречупваме, това е един хляб. Нашият Господ дал Си тялото за да изкупи Църквата. И Неговата Църква съставя Неговото Тяло. Чрез единия Дух се кръстихме да сме в едно тело.

Изкупените са едно в Христос, нашият Господ. Хлябът, който пречупваме, не е ли общение в Христовото тяло, със същата сигурност ,както и нашият Господ в плът е бил биян, от Гетсиманията до кръста Той е понесъл венец от тръни и бил поруган. На другите Той е помагал, обаче не е помогнал на Себе Си. Той е помогнал на нас, Той е понесъл нашето поругание и греховете ни, и проклетието ни го е взел върху Себе Си. И пролял Своята Си скъпоценна и света кръв — Кръвта на Новият Завет. Приимете го това всички вие, и вярвате от цяло сърце.

И след това, в 1 Коринтяни 11 глава Божият мъж пише: «аз от Господа приех това». Павел нямал таково предимство да бъде с Господа, както Апостолите. Тогава той е седял при краката на Гамалиил. Аз много често мислих върху това. Какво този мъж трябваше да си помислил? Че, когато другите към онзи период от време са седяли при краката на Исус Христос и Го слушали, той седял при краката на Гамалиил за да приеме религиозно поучение. И след това Господ му Се открил при пътя към Дамаск, той би могъл да прогласи: «Съразпнах се с Христа, не вече, не аз живея, но Христос живее в мене». И да прочетем следващият 21 стих, или по-добре 23 стих от 1 Коринтяни да прочетем отново:

23 Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб,

24 и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.

25 Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание.

26 Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

Докато дойде Той. И днес участваме в Господната вечеря, тя остава докато Господ ще дойде и ще ни вземе на свадбената вечеря на Агнето. И сега ми дойде мисъл когато помислих за всички братя и сестри, които са разпръснати. Ние сме тук, но не е винаги можем да бъдем едновременно на едно място. Обаче ние всички имаме обещание, че ще бъдем всички на вечерята, на Сватбената трапеза, ние заедно ще бъдем в Славата. Това е написано: «неговата жена е приготвила себе си. И даде й се да се облече с висон чист и светъл». И следва стихът- предупреждение:

27 който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

28 Но да изпитва човек себе си

Себе си, всеки да изпитва себе си, и след това да яде от този хляб и да пие от тази чаша. Братя и сестри, сега това ще го направим със вяра в Извършеното Изкупление, със вяра в пълно прощение на греховете ни според Словото, което вече споменахме: «Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести». Когато ние сега в молитва ще проверявате себе си пред Божието лице, вярвате, вярвайте че Кръвта на Агнеца ни избелва. Кръвта на Агнеца очиства ни от всичките ни греховете, така че ние в действителност да можем с вяра да вземем Господната вечеря. С вяра да споменаваме това, каквото станало заради нас върху кръста на Голготата. Вечерята не е за прощение, а Вечерята е за възпоменание какво се е случило върху кръста на Голготата. Тук хляба не се трансформира в тяло, тук виното не се транформира. Тук хората, които са били изкупени чрез силата на кръвта на Агнето, са били променени чрез силата на Божието Слово.

Не хляба трябва да се трансформира, не виното трябва да се промени, но ти и аз трябва в сърцата ни да бъдем променени ,да станем ново творение според Словото. Ако някой е в Христос, той е ново творение. И всички, които си мислят, че ако се прекръстят и кажат според формата, нещо ще се промени. Нищо няма да се промени! Това може всеки един свещеник да установи, че когато той пие вино, той не пие кръв, това е същото вино. Хората сами нещо си представят. И голямо мнозинство на хора ги водят покрай истината. Заместо да ги учат на истината и Кръвта на Агнето да поставят в центъра, и да говорят че сме изкупени чрез Кръвта на Агнето и можем с възпоменание да вземем Вечерята. И Павел, който е станал вярващ по-късно, е казал: «от Господа приех това, което ви и предадох». На нашият Бог да бъде донесена слава и чест. Братя и сестри, това е за теб и за мен, в теб и в мен това е станало според милостта. Ако сега се изправим за молитва, ще се помолим още преди участието, и нека всеки да провери себе си.

Небесни Отче, благодарни сме на Теб, че Ти Самият заради нас Си приел нашия образ, И Ти Си казал: «Вземете яжте; това е Моето тяло». Господи, както тук този хляб, също и ние станахме едно тяло според милостта, молим Те, Господи, благослови всеки един, който ще вземе участие. Дай ни милост за да можем да Те прославяме и да споменаваме Изкуплението, извершено от Теб заради нас. Благодарение на Теб, и благослови тази вечеря, и благослови всички, които ще имат участие. Искаме за това да Те благодарим и прославим, Живият Бог, нашият Господ Исус Христос. Амин.

Небесни Отче, молим Те, благослови тази чаша и всички, които ще пият от нея, в Името на Исус. Амин.* * * * * *РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателноБезплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info

Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакияат Макрузен изпраща поздрав, брат Пабу от Йоханесбург, брат Николай от България, брат Кананга от Южна африка, брат Кукула, не мога тук да прочета, и следва от брат Йон от Денвер, Колорадо. Брат Ервин от Лион, брат Петрин от Република Конго, брат Алекс от Южна Африка, брат Лионга от Конго, брат Исраел от Бурундия, брат Мутика от Йоханесбург, следва брат Фористери с цялото събрание от Италия, поздрав от брат Назери, Киншаза. Поздрав от брат Йозеф, Киншаза. Брат Даниел от Конго, брат Солей от Брега на слонова кост, брат Маши от Индия, брат Фери от Унгария. Всичките братя и сестри от Финландия изпращат поздрав. Брат Шофер изпраща поздрав, брат Фаустино от Оливия, и всичките ни скъпоцени братя и сестри от Австралия сърдечно ни поздравяват. Братя и сестри Андерсон, и след това още един път от Южна африка. Андреас Менот изпраща поздрав, и още един от Нова Зеландия, от Капсщад, Никола от Милано, и брат Вейтро от Хома, брат Маламба от Замбия, брат Гудмен от Южна Африка, братя от Нанси изпращат поздрав. Брат Жирандо сърдечно поздравява. Брат Уалюрми изпраща поздрав. Сестра Виктория и всички от Молдова изпращат поздрав. Брат Шума изпраща поздрав, брат Лион от Абиджан изпраща поздрав, и брат Борей от Буркина Фасо изпраща поздрав. И поздрави от Зомбо — това са особени поздрави, те ни канят да дойдем. И след това брат Чий Мафанга, и от Норверия поздрав от цялата група. И следват последните поздрави, не зная точно от къде са, те са от Замбия, Лусака.

Братя и сестри, днес е особенен ден. И първо желая да помоля брат Тати, който ме придружаваше през последното пътуване, да кажи няколко думи. След това моля брат Сесил да дойде и да кажи няколко думи. Брат Арбен ако е тук, сердечно ще го помоля да преведе. Брат Арбен тук ли се намира? Да. Моля те, ела по-скоро.

Брат Тати: Благодарни сме на Господа за пътуването в Източна Африка, бяхме в два града в Буркина Фасо и Нигерия. Мога накратко да кажа, че това беше триумф на истината. Във Вагадуга бяха сотни или примерно хиляда хора, и имахме присътствие на Господа в средата ни. И в онзи ден, когато имахме открито събрание, в действителност можахме да видждаме че имаше жажда в хората да слушат Словото. И на следващият ден беше програма на телевизията, пристигнаха журналистите за да се помолят за тях, това стана след интервюто. Те посветиха живота си на Господа след интервюто. След това ние отидохме в Нигерия в Лагос, там също мнозина хора се събраха. Дори там живота не е лесен, а тежек, обаче тези хора също вярват в това, което е написано. Човек не живее само от един хляб, но от всеко Слово Божие. Те приеха Словото от цялото си сърце. За мен беше особенно в последният ден, в столицата Абуджа брат Франк дори и не призова хората да излезат отпред, но те сами мнозина са стекоха напред и коленичиха. Ние двама бяхме така, всичкият народ плачеше. Благодарни сме на Бога за това. Нека Бог да благослови брат Франк по особен начин. Беше ми казано, че мнозина хора са последвали зад събранието в Абиджан, че от мнозина села се събирали да следят върху това събрание, защото желанието им беше много голямо. Надявам се, че ние всички ще се радваме за това събрание. Благодарни сме за подържката ви и молитва.

Брат от Претория: Донесох ви поздрави от Църквата в Претория, Южна Африка, и от всички братя и сестри от Африка. Днес за нас е истинско предимство, че можем да вземем участие в това Божие дело, което Господ извършва през това време. Тук съм изправен като свидетел, и свидетелствувам за това, що е в истинското Слово Божие, че Евангелието на Божието Царство ще бъде проповядано до краищата на земята. Аз съм тук от Южна Африка и ние също сме получили милост от Бога. Благодаря ви, Бог да ви благослови.

Брат Франк: Да, това е същият мъж, с който бях заедно в Етиопия. Бог да те благослови.

Брат Сесил: Донесох изпратените поздрави от Зимбабве, за мен е голямо предимство да се намирам тук и да приемам участие в това, каквото днес Бог върши. Не мога да изразя радостта, която имам в сърцето си, че Бог ни е извел от тъмнината в Своята чудесна светлина. Вярвам, че Божиите служители не са били толкова зле пренебрегнати, както в моята държава. Обаче чрез Божията милост се намирам тук като свидетел, да даде Бог милостта в моята държава. И в Зимбабве ние сме в голямо очакване, че Божият слуга ще дойде следващата седмица към нас. Нека Бог да бъде прославлен завинаги, Бог да благослови всички вас.

Брат Франк: Да, брат тъкмо каза че следващата седмица трябва да бъде най-голямото пътуване: всеки ден през 12 дни ще бъде: полет, проповед, полет, и отново следващият ден полет, проповядване и ще отлитаме, и вечерта отново проповядване. Докато Бог дава милост, ние ще правим това. И благодарни сме за всичките възможности, особено че Словото сега се слуша по целият свят. Така че не е необходимо винаги далеч да пътуваме. На Господа да бъде донесено всякакво благодарение. Утре, ако ще бъде угодно на Бог, ще поканим някои братя накратко да кажат нещо.

Давайте веднага да вземем Словото. В действителност толкова мнозина неща стават сега. И също в Израел стават. И както казал брат Бранхам, че ако искате да знаете кой е часът, погледнете на ваште часовници, и ако искате да знаете какъв е денят в седмицата, погледнете в календаря си; Обаче ако искате да знаете, колко е напреднало времето, погледнете на Израеля. И той в действителност е казал в същият ден 1946 година, когато е било сключено Споразумението в Сан-Франциско, в същият ден Ангелът Господен му се явил и му поръчал да възвестява Господното Слово. Дори и било му казано: «Както на Мойсей било му дадено два знамения, така и на теб се дава два знамения“.

И да кажем накратко, че този мъж, който бил вчера погребан Шимон Перис, е бил роден в Полша през 30те години, заминал е за Тел Авив, и воювал заедно със Бен Гурион. За да бъдат свободни от британското влияние, и той е бил там, когато Бен Гурион през 1948 година е провъзгласил държава Израел. Сега светът го прославлява за два града, за споразумението в Осло, и от 19 различни държави се събрали дипломати или хора от правителствата, са пристигнали за да му отдадат последната почест. Обаче какво в Йоил пише, че Бог ще се съди с тези, които са извършили раздяла в неговата страна, в неговата земя. Дори и евреите правят компромиси, но Бог не прави никакви компромиси,Той всичко добре ще извърши. Дори и в Старият завет, дайте ми да прочета тези два стиха, особено от Езекиил 11 глава от 17 стих «Затова речи: Така казва Господ Иеова: Ще ви събера от народите, Ще ви прибера от страните гдето сте разпръснати, И ще ви дам Израилевата земя». И обратно ще им даде Израилевата земя. Към това можем още да прочетем Езекиил 36 Когато това ще стане, тогава Бог ще даде ново сърце и нов дух. Това до сега още не се изпълнило. Ще се изпълни, когато събирането ще се завърши, и Църквата от народите ще преживее своето завършване. Тогава спасението на нашият Бог ще се върне обратно към Израел, от където и взело началото си. Тук в Езекиил 36 глава се говори, ще прочетем само 26 стих «И ще ви дам ново сърдце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърдце от плътта ви, ще ви дам плътско сърдце.» Дори и не е нужно още да четем. Ще отидем към Матей 24, тук има два стиха, които следват един зад друг, много са важни. В единият стих имаме изречение, че те ще бъдат събрани, а в другия стих, че трябва да забелязваме, кога ще се изпълни това.

Матей 24:32 «А научете притчата от смоковницата» И който желае да се научи, трябва да прочете от Осия 9:10 и да познава за какво се говори в тази тема. Ще прочетем отново «А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото». И сега следва стих, което ние наистина трябва да забелязваме, също и вие, които виждате за какво тук се говори в Матей 24, за смокинята, която ще получи нов живот. «Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата». Всички могат да говорят върху това, обаче кой наистина е взел поучение, че ние наистина живеем в последното поколение. Кой е чул за това, какво Бог обещал на църквата? И дайте ми да го кажа с цялата си любов: от самото начало Бог е включил в спасение и езическите народности. Не ни е нужно да благодарим евреите ,само Бога, Който от началото всички езически народи е включил в спасението. Тук трябва да прочетем Исая 42 и да видим, че отначалото планът на Бога за спасението също включва и езическите народности. Исая 42: 1 «Ето Моят служител, когото подкрепявам, Моят избраник, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите». Амин. За народите поставил. Направил началото в Израиля, а след това продължение със всичките народности, езици и нации. В Матей 10 гл. нашият Господ е казал : идете само към загубените овце на Израилевият дом. А в Матей 28 гл. Той казал: Идете по целият свят и проповядвайте Евангелието към всичкото творение. Трябва да се четат всичките Библейски текстове, които принадлежат към тази тема. В Исая 49 в 6 стих пише «Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш служител, За да възстановиш племената на Якова; И за да възвърнеш опазените на Израиля; Ще те дам още за светлина на народите, За да бъдеш Мое спасение до земния край». Амин. Да бъде прославлен Господ, Бог Всемогъщи. В Матей 12 глава нашият Господ е повторил тези думи , тук ще прочетем, Матей 12 гл, от 17 стих:

17 за да се сбъде реченото чрез Исая пророка, който казва:

18 Ето Отрока ми когото избрах, възлюбленият ми, на когото благоволи моята душа; ще положа Духът си на него, и ще възвести съд на народите.

19 Не ще да се скара, нито ще викне, нито ще чуе некой гласа му по улиците;

20 тръст смазана нема да пречупи, и от лен свещило замъждело нема да угаси, до когато изведе съдът в победа. (Алилуя! Докато изведе в победа!)

21 И в Неговото име народите ще се надяват.

Колко можем да бъдем благодарни, братя и сестри, че имаме Стар и Нов Завет. Исках да взема корена на двата завета и едната Библия. Два завета и една Библия. Бог е казал предварително, какво ще стане с Израел и с народите, какво ще стане при първото Пришествие на Христос. И Бог е казал предварително, какво ще се случи по особенен начин преди завръщането на Исус Христос. Затова, братя и сестри, това е много важно, за да не говорим просто, че сега навсякъде се изпълнява. Сегашното състоянието върху земята е таково, каквото още никога не е било. Всичко излязало извън контрола. Какво значение има семейство или общение? всичко това е Содом и Гомора. Това всичко е неразбираемо и променено. И каквото да става в средата на невярващите, има Бог изкупена шепа, която слуша и забелязва това, което Бог ни е обещал. Да, това ние можем и сме длъжни всеки път отново да обръщаме внимание. Братята от Африка казали: «Кажи на брат Франк за да представи всичкият Божий съвет така , както той ни го представи тук в Африка». Така го има, че в едното събрание в действителност обхващаш с цял поглед всичкия план за спасението, защото друго събрание повече няма да има. Едно събрание тук, друго събрание там , и още друго събрание, затова трябва всичко да се говори за един път. И най-главното се касае нас, които сега живеем, какво е директното обещание за нашето време? Що Бог е казал в Словото Си? Той е казал в Малахия 3 гл: «Аз изпращам вестителя Си преди Теб…» И след това нашият Господ казва го в Матей 11:10, подтвърди го. Това беше онзи мъж, и Йоан Крестител знаеше за себе си кой е той. В Йоан 1 гл. попитали го: «А що си? Илия ли си ти? И казва: Не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: Не. И рекоха му: Кой си?

И отговора му беше в 23 стих: «Аз съм „глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа.“

Братя и сестри, всеки Божий мъж много добре знае, какво поръчение трябва да изпълни. И ако това е свързано със плана на спасението, то необходимо да се намира в Божието Слово. Точно така е било с нашият възлюбен брат Бранхам, най-обикновен човек, който е бил в Кентакки и по-късно в Индиана, най-обикновен човек, който имал само 8 класа образование, и граматиката му била много зле, дори е било тъжно да гледаш на нея. Обаче Бог взема това, което нищо не значи в света. Амин. И братя и сестри, във всеко събрание върху това може отново да поставим акцент, и да го поставим върху светилника. Този, който минава покрай Божието обещанието към този период от време, той минава покрай Бога. И Бог също ще мине покрай такъв човек. Ние често говорихме на това място. Божиите обещания стоят, те не се клатят. Как често това споменавахме: Истинската вяра винаги се намира в Божиите обещания, тя е вкоренена. Как често четохме от Галатяни 4 глава 28 стих «А ние, братя, както Исаак, сме чада на обещание». Често говорихме, че чадата на обещанието вярват в словото на обещанието, те виждат изпълнение на Словото на обещанието, и те се водят от Святият Дух във всяка истина. И чрез директно поръчение, което е получил брат Бранхам от свръхестественият светъл Облак, той е казал: «Облака е слязъл със звук, дори и хората трябвало да гледат нагоре, както на брат Бранхам било му казано «погледни нагоре», и още веднъж да погледни нагоре. И след това от Свръхестествената Светлина било му казано: «Както Йоан Крестител е бил изпратен преди първото идване на Христос, също така ще бъдеш ти изпратен с Послание, което ще преъиде преди Второто идване на Христос». Понякога трябва наистина да чуеш със собствените си уши. Аз съм чул 18 пътя как брат Бранхам казваше и поставеше акцент върху това, че Ангелът Господен казал тези думи с велика сила: «Като Йоан Крестител».

Йоан Крестител е бил обещан пророк. Той приготвил народа за Господа. Йоан не е бил книжник или фарисей, а бил мъж, пратен от Бога със слово на часа, според изпълнение на обещанието към онова време. В Лука 1:16-17 е написано «за да приготви Господу народ». Какво сега трябва да стане, братя и сестри? На Господа трябва да се доведе приготвен народ. Посланието е открито Божие Слово, и въвежда ни в Божията воля, и дава ни възможност да имаме участие в това, което Бог извършва в сегашен момент. Ние получихме го открито, и това е най-добрият знак че Бог ни помилвал. Как често говорихме тук «Когато Мойсей говорил с Бог». Какво това е било? «Ако намерих милост пред Теб ,дай ме да виждам Твоите пътища». Как е това със нас? Ако ние намерихме милост пред Бога, Той дава ни да знаем пътищата Му. Тогава Той ни води към обещанията в Божието Слово, за да бъде вярата ни вкоренена. И длъжен бях отново да спомена в “Вестника на Мисията”, че не е брат Бранхам, а Посланието преиде и стига до краищата на земята.

Още една мисъл от Деяния 3 глава, където пише за какво става дума през нашето време. В Деяния 3 гл. имаме директен път за това, какво ще стане. Мисля, че пееше хора за това. И тук в Деяния 3 гл. ще прочетем от 18 стих «но Бог по тоя начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци». Амин, да бъде цялото благодарение донесено към Бог, че Той вече изпълнил това, което бил предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Помазаника Му ще пострада. Така, «Покайте се и обърнете се, да се заличат греховете ви, та да дойдат времена утешителни от присъствието Господне, и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса». И следва тук важен стих 21 «Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци». Забелязвате ли, че акцента в Новия завет е в съотношение със пророците от Старият Завет, и има хармония помежду Новия и Стария Завети. Този 19 стих, братя и сестри, за нас е много важен «Покайте се и обърнете се». Братя и сестри, на никой човек няма да му помогне той да говори за последното Послание, или да каже «Аз вярвам в Посланието». Покаянието е в самото начало. Покаянието, обръщението, вярата за бъде живота ни наистина посветен на Бога, в действителност да сме получили прощение на греховете си и да сме приели с вяра, и да знаем в сърцето си «Бях изгубен без надежда, без Бога съм дошъл в този свят, обаче Бог ме помилвал, призовал ме, аз дойдох към Него и Той ми прости всичкия ми грях». Както е написано в Псалма 103:

3 Който прощава всичките ти беззакония,Изцелява всичките ти болести,

4 Избавя от тление живота ти, Венчава те с милост и щедроти,

Нека днес това да преживеят покаяние всички новопристигнали, които още не го преживяли лично. Какво е покаянието? Това е състояние, в което ние осъзнаваме, че сме живеели без Бога. След това ние познаваме какво не може да устои в Божието присътствие, и идваме към Господа и донася ме към Него живота си, и приемаме прощение според милостта. Может да кажем много сигурно «както слънцето свети в небето, така и аз, грешника ,получил съм прощение». За да получим тази сигурност, че Господ ми е приел, за да знаем както е написано «И всеки който призове името Господне ще се спаси».

А какво е противоположното в другите религии? Те правят блаженни сами себе си. Къде днес още се проповядва, че който призове името Господне ще се спаси? Къде днес се проповядва написаното в Лука 24 гл., 47 стих, че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на грехове във всичките народи? Къде днес има още събрание, в което се проповядва цялото Благовестие, цялото спасение? Навсякъде религиозни движения, хиляди и хиляди програми. Обаче Бог не е в програмите. Бог е в Своето Си Слово. В Словото Си Той ни е дал обещание, затова ние вярваме от цялото си сърце. Както четохме в Деяния 3 глава «Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци». От древните векове, от самото начало е говорил. Бог могъл още в самото начало да каже какво ще бъде на края. Обаче за нас, които обичат директно Божието Слово, трябва да го кажа това в простота: Любовта към Словото, респект към Божието Слово, тук говори Бог със нас. Говори не е Павел, не е Петър, не е Мойсей, тук говори Бог лично с нас.

И тук ни се говори, че Господ ще пребъди в небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци. Първата проповед, която съм чул от брат Бранхам, беше от Йоил 3 глава «И ще ви възвърна всичките годините, и всичко които беше загубено». Амин. И тук в Матей 17 гл. имаме директен отговор, който Господ е дал след служението на Йоан Крестител. По милостта, Матей 17 гл, и стиха ни е познат. Матей 17:11 «А Той в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко». Нашият Господ ще пребъде в Небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, както е било в началото. Началото и краят трябва да бъдат еднакви. Защото нашият Господ е Алфа и Омега, каквото Той в началото е вършил, същото го прави и сега на края. И след това голямо обещание на нашият Господ след служението на Йоан Крестител Той самият дава отговор ,на мен не ми трябва някакъв друг отговор. За мен е достатъчен отговора, който го е дал Самият Господ. И тук пише «А Исус отговори и рече им: Истина че първом Илия ще дойде, и ще устрои всичко». Амин.

Също има и в Благовестието от Марк още потвърждение, така че всичко можем да представим според двама или трима свидетели. Ще прочетем Марк 9:12. Той, нашият Господ отговорил им – не е Петър, не е Павел ,не е Матей, не е Лука Той им отговорил: «А Той им каза: Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко». Той първо ще дойде и ще възстанови всичко. Кажете Амин. Амин! Това е изпълнение на Посланието, на откритото слово и Божията воля. Бог наистина ни въвежда в планът на спасението, и всички ние знаем, че Той ще изпрати времена, когато небето ще бъде потресено, и вскичко обещаното ще се изпълни. То трябва да се изпълни, защото така го е казал Бог в Своето Си Слово.

Давайте частично да подведем черта. Ние сега живеем и много сме благодарни, че Бог ни е открил очите за да можем да видим Библейското пророчество в цялата му пълнота. Обаче, братя и сестри, най-главното е че намерихме милост у Бога за да вярваме и да имаме участие според милостта в това, каквото Той определи за сегашното време. Можем да имаме служения и харизматия, обаче къде е Бог? Бог е в Своето Си слово. Божията църква е истинските Божии чада, които са родени от Словото. Братя и сестри, кажете, наистина ли действа Словото във вашия живот, наистина ли сте изненадани от това, че Той ни е открил Божието Слово? Или само слушаме по-малко? Така, братя и сестри, ние трябва да сме изненадени, да бъдем обхванати, трябва с нас да става както е написано в Лука 24 «Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше…» Това трябва да бъде огън, и благодарност да се излива. И дори когато чуваме «Амин», там в Африката винаги чуваш «Амин». Обаче най-главното е да вярваме от сърце и да вървим заедно напред, да преживеем това, каквото Бог ни е обещал в Словото Си.

Днес чухме, че ще има Господна вечеря. Дайте ми още веднъж да поставя акцента. Най-главното е какво трябва ше да стане в Изкупителният план, и то стана. Това е изкупление чрез Кръвта на Божият Агнец ,която беше пролята върху кръста. Със това всичко се започва, с това старият ни човек свършва. Със това се започва нов живот, според милостта. Братя и сестри, в това вярваме с цяло сърце и цяла душа. И който ще прочете успоредните места в Старият Завет, Изход 4 гл ,за да види всичкото до 12 глава ,и ще прочете до 12 глава. Това са 10 пътя един след друг пише: «Пусни людете Ми, Пусни първородинят Ми син да служи на Мен, Пусни народа Ми». И отново се повтаря, обаче кога стана изхода? Когато агнето беше заколено, и кръвта беше на двата стълба и на горния праг. И Господ е казал ,че когато ще види кръв, с милост ще ви отмине. Не е просто «пусти народа Ми», а най-важното е било кръвта на агнето да бъде пролята. Чрез това станал Завета, и Мойсей поръси със кръвта на завета върху народа. На немски се говори: «Ние сме под поръсената кръв».

Изкуплението не е в Посланието, изкуплението е в кръвта. Обаче всички тези, които са приели изкуплението чрез кръвта, те вярват в Посланието и се осветени чрез Божието Слово. Едно принадлежи към другото. И ако наистина сме вярващи, ще приемаме Божият дар. В Новият завет имаме скъпоценни стихове, особено от Матей 26 гл., където нашият Господ провъзгласи думи. Матей 26:28, където Господ Самият е казал какво означава кръвта. Матей 26:28 пише: «това е моята кръв на новият завет, която се заради мнозина излива за прощение на греховете». Прощението не се намира в Посланието, има в Посланието въвеждане в Божий план за спасение. Прощението се намира в Кръвта на Божият Агнец. И нашият Господ със Своята Си собственна кръв влязол в небесното светилище, и донесъл я към престола на милостта. И тя говори заради нас, ние можем да се освободим. След това в Новия Завет ще прочетем още в Евреите, където апостол Павел ясно ни е написал, че кръвта на новият завет е в светилището, и че Господ ще бъде нашият Ходатай до самият край.

Евреи 9:12: «нито с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв влезе един път в светилището и придоби вечно изкупуване». Амин. Да бъде прославлен нашият Господ Бог. Нищо повече не трябва да се изброява, нашият Господ върху кръста е казал: «Свърши се». Моля ви, приимете го това всички, също и новодошлите, братя и сестри, още веднъж го казвам, че спасението не се намира в Посланието. Спасението се намира в Кръвта на Агнеца, прощението също е в Кръвта на Агнеца. В Посланието е само водителството в Планът на спасението, водителство в обещанията Божии. Това е водителство. Но докато сме водени до там, първо трябва да сме тук. Господ каза в Йоан 3 гл: «Роденото от плътта е плът». И написано: «плът и кръв не могат да наследят Божието царство». Вие трябва да се родите отгоре, за да видите Божието царство. Братя и сестри, трябва да кажем, и ще кажа защо го казвам, като Невяста на Агнеца трябва да имаме среща със Младоженеца. Да, така е, трябва да се срещнем със нашият Господ и Изкупител. Ние първо трябва да чуем Неговото Слово, да приемем поканата: «Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя». И след това в Евреи «за народа Божий остава упокоение». И братя и сестри, ако всичко това ще съберем заедно: Словото, Кръвта и Духът — «три са които свидетелствуват Духът, и водата, и кръвта».

Изкупените вярват в Словото и получават Святия Дух, Който ни води във всяка истина. По такъв начин ние не сме научени от хора ,не отиваме да говорим «Пророкът е казал това, Пророкът е казал това». Тук е забележката, че ако хората това, което е казал пророка нашият възлюбен брат Бранхам, поставят го върху това, какво казва Библията, лошо ми става. Божието Слово, Светото Писание — Библията — е абсолютен и краен авторитет, което е било от века и до века, и ще пребъде. А каквото е за недоразуменията, разбира се, те ги има там. Обаче хората не се връщат обратно назад към Словото ,но тълкуват недоразуменията си. Ще кажем ясно още веднъж: Без освещение нито един няма да види Господа. Както е написано: «Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина». Давайте да обобщим, братя и сестри.

И още има силно Слово относно изкуплението от Колосяни 1 глава. това е просто мощно ,как Апостолите са поставяли акцента върху изкуплението чрез Кръвта ,така го преподнасяли. И тук се говори повече като Божий Съвет. Колосяни 1:19 «Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота». Исус Христос е бил Бог, Който се яви в плът, оправда се в Дух, възнесе се в слава. Както е написано в 47 Псалом. Защото това е било Божие решение за да бъде в Него съвършената пълнота ,и чрез Него да примири със Себе Си всичкото. След това Той въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст, и чрез Него да примири всичко… и земните и небесните». Абсолютно Божие примирение станало със хората. В действителност остава ни с вяра да го приемем, и да го преживеем. След това Слово от Филипяни, вече го четохме в началото на събранието. Филипяни 4 глава – просто е силно:

4 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.

5 Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близо.

6 Не се безпокойте

На кого може това да се каже «Не се безпокоете», когато ние сме препълнени с грижи денем и нощем? Но да кажем откровенно: какво ни донесоха на мен и на вас грижите ни? Те само ни направиха по-слаби, донесоха ни щети, не можахме да ги извършим. Просто не се беспокоете за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение». Във всякаква ситуация откривайте вашите прошения ,в молитви и молби ,заедно с благодарение пред Бога. И ако ние това ще направим, братя и сестри, тогава седмия стих ще се изпълни, след като ще донесем при Господа грижите си:

«…и мир Божий, който превъзходи всеки ум, ще съхрани сърдцата ви и помишленията ви в Христа Исуса». Амин. Нека Бог да благослови Неговото скъпоценно Слово във всички нас. И когато мислих ,че ще имаме Господна вечеря ,то помислих и за всичките ни братя и сестри ,които са намират в различни места, аз просто задържих сълзите си ,колко братя и сестри, това са милиони, които не само слушат, но и вярват, навсякъде са разпръснати по цялата земя ,които вярват от сърце ,които истински жадуват да се намират тук. Обаче те тук не могат да бъдат. Но Бог може да бъде там ,където те са намират, Бог е навсякъде, Бог навсякъде присътства. И всичките могат на своите си места да вземат участие във вечерята. През дните на Библията Павел раздаваше хляб по домовете, не само в едно официално Божие служение. Дори в тази връзка не се говори за миене на крака. А относно днешната вечеря просто таково имаше предложение на вечерята да бъдат и двете. Брат Бранхам винаги и двете ги имал, и ние също и двете ги практикуване. Обаче при толкова мнозина народ не знаеш как по-добре да бъде. Ние вярваме, че те са свързани заедно. Дори брат Бранхам каза един път, че ако днес няма да измиете краката, можете утре да ги измиете. Обаче едното принадлежи към другото. И благодарни сме на Господа, че във всичките отношения даваме право на Бога, и вярваме в Божието Слово. Господ е взел престилката и казал: «ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете». Това днес няма го правим, но на Господа да бъде благодарение, ние вярваме в това, какво казва Светото Писание. Амин.

И благодарни сме на нашият Бог, че изкуплението чрез вечерята е пред нашите очи. Давайте във връзка с това да прочетем два пасажа от Библията. Това е 1 Коринтяни 10 гл, и 1 Коринтяни 11 гл. Тук Апостол Павел в двете глави говори ядрото относно вечерята. 1 Коринтяни 10 гл ,тук ще четем от 16 стих «Чашата, която биде благословена, и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?» Хлябът, който ще пречупваме, това е един хляб. Нашият Господ дал Си тялото за да изкупи Църквата. И Неговата Църква съставя Неговото Тяло. Чрез единия Дух се кръстихме да сме в едно тело.

Изкупените са едно в Христос, нашият Господ. Хлябът, който пречупваме, не е ли общение в Христовото тяло, със същата сигурност ,както и нашият Господ в плът е бил биян, от Гетсиманията до кръста Той е понесъл венец от тръни и бил поруган. На другите Той е помагал, обаче не е помогнал на Себе Си. Той е помогнал на нас, Той е понесъл нашето поругание и греховете ни, и проклетието ни го е взел върху Себе Си. И пролял Своята Си скъпоценна и света кръв — Кръвта на Новият Завет. Приимете го това всички вие, и вярвате от цяло сърце.

И след това, в 1 Коринтяни 11 глава Божият мъж пише: «аз от Господа приех това». Павел нямал таково предимство да бъде с Господа, както Апостолите. Тогава той е седял при краката на Гамалиил. Аз много често мислих върху това. Какво този мъж трябваше да си помислил? Че, когато другите към онзи период от време са седяли при краката на Исус Христос и Го слушали, той седял при краката на Гамалиил за да приеме религиозно поучение. И след това Господ му Се открил при пътя към Дамаск, той би могъл да прогласи: «Съразпнах се с Христа, не вече, не аз живея, но Христос живее в мене». И да прочетем следващият 21 стих, или по-добре 23 стих от 1 Коринтяни да прочетем отново:

23 Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб,

24 и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.

25 Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание.

26 Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

Докато дойде Той. И днес участваме в Господната вечеря, тя остава докато Господ ще дойде и ще ни вземе на свадбената вечеря на Агнето. И сега ми дойде мисъл когато помислих за всички братя и сестри, които са разпръснати. Ние сме тук, но не е винаги можем да бъдем едновременно на едно място. Обаче ние всички имаме обещание, че ще бъдем всички на вечерята, на Сватбената трапеза, ние заедно ще бъдем в Славата. Това е написано: «неговата жена е приготвила себе си. И даде й се да се облече с висон чист и светъл». И следва стихът- предупреждение:

27 който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

28 Но да изпитва човек себе си

Себе си, всеки да изпитва себе си, и след това да яде от този хляб и да пие от тази чаша. Братя и сестри, сега това ще го направим със вяра в Извършеното Изкупление, със вяра в пълно прощение на греховете ни според Словото, което вече споменахме: «Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести». Когато ние сега в молитва ще проверявате себе си пред Божието лице, вярвате, вярвайте че Кръвта на Агнеца ни избелва. Кръвта на Агнеца очиства ни от всичките ни греховете, така че ние в действителност да можем с вяра да вземем Господната вечеря. С вяра да споменаваме това, каквото станало заради нас върху кръста на Голготата. Вечерята не е за прощение, а Вечерята е за възпоменание какво се е случило върху кръста на Голготата. Тук хляба не се трансформира в тяло, тук виното не се транформира. Тук хората, които са били изкупени чрез силата на кръвта на Агнето, са били променени чрез силата на Божието Слово.

Не хляба трябва да се трансформира, не виното трябва да се промени, но ти и аз трябва в сърцата ни да бъдем променени ,да станем ново творение според Словото. Ако някой е в Христос, той е ново творение. И всички, които си мислят, че ако се прекръстят и кажат според формата, нещо ще се промени. Нищо няма да се промени! Това може всеки един свещеник да установи, че когато той пие вино, той не пие кръв, това е същото вино. Хората сами нещо си представят. И голямо мнозинство на хора ги водят покрай истината. Заместо да ги учат на истината и Кръвта на Агнето да поставят в центъра, и да говорят че сме изкупени чрез Кръвта на Агнето и можем с възпоменание да вземем Вечерята. И Павел, който е станал вярващ по-късно, е казал: «от Господа приех това, което ви и предадох». На нашият Бог да бъде донесена слава и чест. Братя и сестри, това е за теб и за мен, в теб и в мен това е станало според милостта. Ако сега се изправим за молитва, ще се помолим още преди участието, и нека всеки да провери себе си.

Небесни Отче, благодарни сме на Теб, че Ти Самият заради нас Си приел нашия образ, И Ти Си казал: «Вземете яжте; това е Моето тяло». Господи, както тук този хляб, също и ние станахме едно тяло според милостта, молим Те, Господи, благослови всеки един, който ще вземе участие. Дай ни милост за да можем да Те прославяме и да споменаваме Изкуплението, извершено от Теб заради нас. Благодарение на Теб, и благослови тази вечеря, и благослови всички, които ще имат участие. Искаме за това да Те благодарим и прославим, Живият Бог, нашият Господ Исус Христос. Амин.

Небесни Отче, молим Те, благослови тази чаша и всички, които ще пият от нея, в Името на Исус. Амин.

* * * * * *

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info

Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакия