ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Богослужение от 3 септември 2017

Текстова транскрипция

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)

[Брат Мискас] Сърдечно поздравявам днес всички братя и сестри, които са дошли тук, и които са пристигнали от далече и от близо. Също всички, които сте включени чрез интернет. Ние все още сме изпълнени с това, което чухме вчера. Благословението, което получихме от Господ, не само ние, а и братя и сестри от половин свят. Вече сутринта ни написаха и ни изказаха благодарността си и възхищението си от Бога. От Армения има семейство за първи път тук помежду нас. Брат от Африка също е тук, братя от други държави. Ние сме благодарни на Бога, че сега е възможно да бъдем включени към времето на апостолите. По онова време на апостолите такова пътешествие е било през седмици и месеци, а сега можеш много бързо да пристигнеш.

И сега, преди да се помолим искам да кажа изпратените поздрави от братя и сестри: брат Манаси от Хаити изпраща поздрав; също брат Филимон от Претория; брат от Австралия; изпраща поздрав брат Паул Нияги от Найроби; брат Йозеф от Република Конго; брат от Лимим изпраща; брат от Италия; брат Комо от Франция; брат Андреа от Украйна изпраща поздрав; брат Нгана от Ангола изпраща поздрав. Също брат Алимази от Република Конго; д-р Мотика от Австралия изпраща поздрав; брат Горми от Република Конго; от Абиджан има поздрав; брат Маркос от Хашиди от Пакистан; брат Льокомбунга от Танзания изпраща поздрав; брат Виктор от Индия изпраща поздрав; брат от Абиджан; брат Льопондо от Африка; брат Леонидас от Борундия. Брат Алберто от Република Конго; брат Тамбо от Монако; също имаме поздрави от брат Кенди; брат Молюмба изпраща поздрав; брат Антони; брат Зумо. Брат Владимир от Русия изпраща поздрав; брат Маши от Пакистан; брат Шафьо от Руанда; брат Буда от Бали. Това са поздрави, които бяха изпратени. Сега брат Томас ще прочете Божието Слово.

[Брат Томас] Да, какво нас ни свързва с всички братя и сестри от цял свят, това се изразява в песен номер 9 в малките брошурки. Номер 5.

Блаженно е да знаеш, че нашият Исус

изпълва сърцата ни с небесна светлина.

Аз съм новороден от Бога, свободен съм,

дете съм на нашия Бог.

Ще пея за славата на Исус.

Той е моята хвала, само Той

Един е светлина, моята светлина.

Той е слънчева светлина, живота ми.

О, Ти си всичко за мен, само Ти Един.

При краката Ти да се намирам – това е слава за мен.

Виждам далеч отворени небеса и

потоци на благодатта от Бога,

небесните пътища на Бога, и за това аз мога

да пея за славата на Исус.

Той е моята глава, и само Той

Един е мир и светлина,

моят живот, моята слънчева светлина.

Ти си всичко за мене, само Ти Един.

Аз очаквам и бдя, гледам нагоре,

докато изцяло душата ми ще бъде в мир.

Искам да бъда изпълнен с Неговата същност.

Да се преобразявам в Неговия образ.

И за това аз трябва да пея за славата на Исус.

Той е моята хвала. И само

Той Един светлина моя, живот мой,

слънчева светлина. О, Ти си всичко за нас.

[Брат Томас] Хвала и благодарение на Господа са тези песни. И още ще изпеем номер 14. Ние очакваме от Господа Неговите благословения, както вчера Той ни даде. Номер 14 от светлите брошури.

1.Благословени потоци
Нам обещава Господ:
„В последни дни ще изливам
Духа Си на всяка плът
».

Припев: Живи потоци
Чакаме: Бог обеща.
Капчици падат, но просим
Потоци от небеса.
2. Благословени потоци,
Що съживяват навред
И от безплодна пустиня
Във рай обръщат тоз свят.
Припев.

3. Благословени потоци,
Боже, прати и за нас,
Нивите вредом изсъхват, –
Искаме дъжд в този час.
Припев.
4. Благословени потоци,
Господи, по-скоро дай
Искрено ние Те молим
Духа Си над нас излей.
Припев.

[Брат Борг] Амин! Благословени потоци да дойдат върху нас това е нашето желание през тази сутрин. Благодарни сме на Бога за благословенията, които бяха ни дадени вчера вечерта. Също благодарни сме тази сутрин, че сме тук, и можем отново да слушаме Божието Слово. Пяхме тук за времената на вечното съживление, което е обещано, чрез Божиите обещания! Вчера чухме, че сме деца на обещанието по Исаак. На нас принадлежат Божиите обещания. Вярваме, че всяко едно обещание от Бога е «да и амин» за прослава на Бога чрез нас, защото Господ изпълнява обещанията върху децата Си, и чрез това се прославя Неговото име! И затова ние днес сме дошли тук. Нека вечният Господ Бог да достигне всички нас, нашите сърца, нека да говори на сърцата ни. Каквато и нужда да имаме през тази сутрин, знайте, че Бог познава теб, познава мен, познава всички нас. Той ни познава, и ние се доверяваме изцяло на Него. Той ще ни даде това, от което имаме нужда. Ще четем Божието Слово преди молитвата, познатото Слово от евангелието на Лука 10-та глава, от 21 стих:

В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза:

Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си скрил

това от мъдрите и разумните, а Си го открил на младенците.

Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.

Всичко Ми е предадено от Отца Ми;

и освен Отец, никой не знае кой е Синът;

и никой не знае еой е Отец, освен Сина и онзи,

на когото Синът би благоволил да Го открие.

Нали Господ Го е открил на нас и точно в този час четем: «Исус се зарадва». Слава на Бога! Ние четем често, че Исус също и плакал. Плакал е, например, при гроба на Лазар, Той е плачел, когато гледал върху Ерусалим от хълма. Той е плачел за този град, защото те не са разпознали времето, когато Бог ги е посетил с милост. Той е плачел. И тук четем, че Той се зарадвал, и аз много съм благодарен на Бога, защото на Теб и на мен Той помогна в нашия живот. Ние вчера слушахме, как брат Франк каза: „Това Слово Божие всеки човек може да го чете, обаче трябва да имаш откровение чрез Святия Дух, за да разбираш смисъла на това, което четеш.”

Ние сме благодарни на Бога, че Той ни е открил Кой е Отец, Кой е Сина. Само помислете върху Словото от 1-во Йоаново 5-та глава, стих 20. Това е прекрасно Слово, и в него пише: Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум..

Нали Той ни е дал разум слава и хвала! Той ние дал разбиране, за да можем да познаваме истината. И да знаем Кой е истинският Бог и да пребъдваме в Неговият Син! Да познаваме, че ние сме в Истинния, т.е. в Сина Му, Исуса Христа! Това е истинският Бог и вечен живот! Евангелие от Лука 10-та глава, 23-ти стих:

Блажени очите, които виждат това, което вие виждате.

Може ли Господ да каже същото и на нас тази сутрин? Това не е, че ние сме го заслужили. Не, това е голяма Божия благодат подарена на нас, че Той ни е открил очите, ушите, сърцето ни за последното послание, което Той е дал за последните дни. Това е Божие дело на земята върху теб, върху мен, и блажени са очи, които виждат това, и което вие виждате. Слава на великия Бог, защото «казвам ви, че мнозина пророци искаха да видят това, което вие виждате и не го видели. Желаели да чуят това, което вие чувате, но не го чуха». Ние сме благодарни на Бога днес за това, което слушаме, чуваме от Божието Слово. Ние не само слушаме, но и Божият Дух, когато идва, Той ни помага и животвори в нас Словото, което сме Го чули. Ние тук сме не само да слушаме Словото, но и да преживяваме в живота си Словото, което Го слушаме. Ако сте дошли тук за това, нека Господ тази сутрин да яви силата Си върху всички нас. Ние сме сигурни, че Господ е тук, и Господният Дух е помежду нас да потвърждава Словото Си върху теб и върху мен. Нека това да става в името на Господа. Сега нека да се изправим за молитва. И ще помоля брат Мюлер от Австрия да се помоли заедно с нас. Моля, те брат.

[Брат Мюлер] Възлюбени Господ, ние от цяло сърце сме Ти благодарни и за това, че сме чули за завета Ти, който Ти Си сътворил още преди създанието на света. Ти Си направил ние да бъдем участници в Твоят план на спасението. Благодарим Ти! Ти Си същият вчера и завинаги. И днес с цяло доверие гледаме към Теб. Вчера Ти ни благослови, вярваме, че и днес ще Го направиш. И Ти винаги желаеш да потвърдиш словото Си чрез Святия Дух. Благослови нашия брат и устата му, които ще говорят. Господи, нека да бъде прославено името на Господ Исус Христос! Ние ще слушаме Словото Ти, и ще Го изпълняваме, с благодарение в името Исус Христово! Амин!

[Брат Мискас] Ние ще пеем: «Вярвай, само вярвай!» Родителите да дойдат за благословение на децата си.

Само вярвай, само вярвай,

всичко възможно е, само вярвай!
Вярвай, само вярвай.

Всичко възможно е за този, който вярва!

Исус е тук! Всичко може да стане,

защото Исус е тук!

Ще помолим брат Даниел да излезе тук и да се помоли за благословение на децата.

[Брат Даниел се моли на румънски език]

[Брат Мискас] Амин! Ние можем да седнем отново.

[Брат Евалд Франк] Хвала и благодарение на Господа! Проповедта вече я чухме. Просто е мощното древно Слово: «Блаженни са очи, които виждат и уши, които чуват». Още има написано, че на разумните в този свят е било скрито, обаче на тези, които са най-обикновени и прости на тях Бог откри. На тези, които не са посещавали някакви големи семинари, на някакви големи проповедници, но на най-обикновени хора. Погледнете на всички нас, които сме тук. Както е в дните на нашия Господ на земята, единият е бил рибар, друг е бил бирник. Господ Бог е избрал най-обикновените хора, не някакви книжници или някакви хора с големи длъжности в този свят. Но на най-обикновените хора, които нататък в този свят предават не своите си мисли. Но те така се предоставят на Бога, че Той може чрез тях да говори. И вечното Слово на Бога го предават нататък. Брат Бранхам е бил най-обикновен американец, от най-обикновените един обикновен човек, който може да бъде на земята човек. Майка му е била наполовин инданка, тя е била от индиански резерват. Най-обикновени хора, каквито са били в този свят. Кой съм аз, кой си ти скъп брат, сестра? Дайте да издигнем към Господа благодарение за нашето избрание. Накратко искам да поздравя нашите гости. Тук днес са брат Ели, изправи се брат, това е брат от Кананга. Бог да те благослови, брат, и цялата църква и всички, които са в църквата в държава, от където си дошъл.

Брат Назер, къде е брат Назер? Да, тук е. Бог да те благослови, брат. И нека да бъдеш ти за благословение на църквата, там в местността където вие живеете, и в цялата държава, от където си пристигнал. И още имаме брат Жан Лук, и когато гледам на визитната картичка, дори той е в правителството на Киншаса. Скъп брат, моля те изправи се. Да, той е отзад. Бог да те благослови, скъп възлюбен брат, по особен начин. Виждаме, че Бог призовава не само най-обикновените хора, но и тези, които имат някакви права в този свят. Вече минаха много години, когато бях в тази държава и дадоха ми шофьор с кола, който винаги ме возеше от хотела и навсякъде. Скъпи, именно той се погрижи тогава, този човек. Бог Самият се грижи за хората Си! Той открива сърцата и вратите. Ние сме благодарни за всичките братя, които Бог използва.

Брат Джастин от Йоханесбург също моля те, изправи се. Бог да те благослови. И да благослови брат Мотика, и всички в Йоханесбург. Навсякъде в цялата Африка нека Бог да благослови всичките Си деца. Бог има своите Си деца помежду всичките народи и езици. И всички други от Африка, нека Бог да ви благослови по особен начин. Още и нашите приятели от Едмънтън, Бог да ви благослови! Да, скъпи, нека Бог да благослови всички Си деца от всичките народности. Ние сме събрани тук от 23 различни народности, и целият свят слуша заедно с нас, и вижда. И ние от цяло сърце сме благодарни на Бога. Надявам се, че всички сме готови да взимаме отговорност. Аз не мога да бъда само един, който носи тази отговорност пред Бога. Но ние, братя, имаме всички отговорността да даваме нататък това, което Бог ни го е дал, и ние още в първата проповед чухме за времето на съживление. И ако отидем в Яков, там пише за късния дъжд, който ще бъде изпратен от Бога. Всичко е написано в това Писание. Особено за времето на съживление преди идването на Исус Христос. Петър в проповедта си преди 2000 години, ако отворим Деяния на апостолите 3-та глава 19-ти стих, там пише:

Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.

Без покаяние и без да се обърне човек, няма как да има прощение на греховете си. Покаянието, прощението на греховете и обръщането на човека са свързани помежду си, и блажен е онзи човек, на когото простени му са греховете. И тук след това пише в стих 19-ти и 20-ти:

и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. И Той да ви изпрати определения за вас Помазаник Исуса.

Той не може да Го изпрати, нашият Господ не може да дойде, преди да стане това време на съживление, време на повикване, отделяне на Божиите деца, подготвянето им за завръщането на Христос. Както тука пише за нашия Господ в 21-ви стих:

Когото трябва да приемат небесата до ремето,когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог отвека чрез устата на святите Си пророци.

Можете ли вие още спокойно да седите на местата си, когато чувате такива думи? Във проповедта Си преди 2000 години под директно ръководство на Святия Дух, Господ Исус е казал:

ще отида да ви приготвя място. Отново ще се върна да ви взема. Да бъдете с Мен.

Тук виждаме има написано, че трябва да Го приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци. Скъпи братя и сестри, какво са правили апостолите? Те се връщали към онова, което Бог говорил чрез пророците Си в Стария завет, и какво е било обещано. Те изследвали времето, и било им открито от горе какво трябвало да стане. И ние, скъпи възлюбени братя и сестри, живеем точно в период от време, когато това Божие Слово се изпълнява на земята в невястата на Агнеца. Всички други църкви, изповедания вървят по своите си пътища. Те няма да обърнат внимание, няма да слушат какво Духът говори в днешно време към църквите. Как ние трябва да сме благодарни на Бога, че сме намерили милост у Него. Нито ти, нито аз, нито ние много сме го искали това, но това го искал Бог. Той Го е пожелал, определил, че винаги има остатък, както и пише в Римляни, че израиляните не са разбрали за какво се говори, обаче остатъка е получил разбиране и приел онова, което е от Бога. И преживял Божиите благословения според милостта.

Апостол Павел пише, че в нашето време ще става същото. Ние можем с нашите очи да виждаме потвърждението на тази мисъл, че ние плуваме срещу течението. Ние не плуваме заедно с цялата маса, обаче пред Божията милост сме взели решение за Господа. Защото Той преди да създаде този свят, Той е решил за нас. И като Божий Агнец е бил определен преди създанието на света да умре върху кръста, и чрез това да ни даде спасение и примирение. Също така и истината е, че имената ни бяха записани още преди основанието на този свят в книгата на заклания Агнец. И затова, скъпи братя и сестри, за нас е много скъпа Божията благодат, която ни е била дадена от Бога. Днес наистина се говори за подготовката на Божиите деца към Неговото завръщане. В Матея, 5-та глава, 8-ми стих пише:

Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

И след това в Псалом 24-ти, това е псалом на Давид, имаме обещание в стих 3-ти:

Кой ще възлезе на хълма Господен?

Не върху някакъв хълм, пише тук. Не върху Хималайските планини. Кой ще възлезе на хълма Господен?

И кой ще застане на Неговото Свято място?

Скъпи, кой е?

Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа.

И ако отидем веднага в Откровение 14-та глава, където са ни показани 144 000 на хълма Сион, четем, че мнозинство изкупено толкова силно пее хваление, дори и на земята се чува. Не някъде, но само на хълма Сион. Кой ще живее? 144 000 са на хълма Сион, и от горе надолу върви тази песен, славна песен! Давайте да прочетем тези прекрасни думи в Откровение 14-та глава, и моля ви братя и сестри приемете го това с вяра в сърцата си. Ние за това сме предопределени да живеем на земята, не само да слушаме Словото Божие, но и лично да го преживяваме в живота си и да бъдем точно в онова събитие, когато Господ ще се завърне да ни вземе.

Откровение 14-та глава, от 1-ви стих:

И видях и ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто четеридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.

И тук има нещо могъщо, скъпи, това е мощно Слово! Йоан, бидейки на остров Патмос, имал преживявания, които ще станат в бъдеще. Чрез Святия Дух той всичко това го е преживавал, което е трябвало да стане. Той, в Духа знаел кое към какво е свързано, и как това ще стане, в каква е връзката. И във 2-ри стих четем:

И чух глас от небето като глас от много води.

Скъпи, аз бях на остров Патмос точно там, където бил някога Йоан. Вижте, той вижда и чува глас от много води, като глас от гръм:

и гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите

си. И пееха като,че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старейшините.

Така пише в 3-ти стих, че те пееха нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старейшините:

и никой не можеше да научи песента, освен сто четиридесет и четирите хиляди, които бяха изкупените от земята.

Ако отидем в Откровение 11-та глава, четем за двама пророци, на които им било дадено три години и половина за да донесат на Израел Божието Слово, Божията вест. И тук трябва да се каже за братята, които вземат цитатите на брат Бранхам. Той някога е говорил за седем години, след това е говорил за три години и половина. Но те казват, че той преди печатите говорил за седем години, а след откриването на печатите той говорил за три години и половина. Братята нямат чисто разбиране и нямат откровение Божие, ако говорят такива неща. Когато брат Бранхам е говорил относно времето след грабването, той казвал за седем години. Но когато той говори за служението на двамата пророци, двете маслини, говорил е за три години и половина. Ние просто трябва всички връзки в Библията да виждаме коректно, и само така ще можем да разберем всичките взаимовръзки. И още братята казват: Не можем да акцентираме на брат Франк, защото той казва, че имало още седем години след грабването. Просто невъзможно всичко това да слушаш. Помислете, че без откровение всеки човек отива в заблуда. Който и да бъде, ако няма откровение от горе.

И още една мисъл: Брат Бранхам е казвал: „Говорете само това, което е било записано на магнитофонните ленти.” Още тогава най-различни братя са говорили за брат Бранхам, че той казвал едно или друго. Той трябвало да им дава обяснение, и казал: „Говорете само това, което аз съм казал в проповедта, и е било записано на магнитофонна лента.” И те затова в Джеферсънвил, САЩ, казали са, че само магнитофонните ленти трябва да се слушат, и никой няма право да проповядва Божието слово.

И когато аз мисля върху това, колко загуби направи сатана чрез мъже, които нямат никакво призвание от Бога. О, скъпи братя и сестри, както някога Господ Исус е взел бича и обърнал масите на тези, които обменяли пари, и изгонил ги. Който е от Бога, той слуша Словото. И който е от Бога, той проповядва Словото без примеси, проповядва в правилна взаимовръзка чрез откровение от Святия Дух. Ако ние ще помислим за Откровение 10-та глава, дори и клетва се произнася, там се говори за три години и половина. Скъпи, всичко в Библията е в хармония на 100 процента. И след служението на двама пророци пише в Откровението, че храма ще бъде измерван, и Ангелът на завета ще дойде в храма Си. И в Откровение 10-та глава Той идва в този храм и изрича клетва. В дните, когато седмия тръбният ангел ще затръби, тогава ще дойде към края си Божията тайна. Не зная как се чувствате, но за мен това е от голямо значение, че Бог в Стария и Новия завет всичкия план на спасението е дал в пълна хармония, и според Библията е открил всичките взаимовръзки. Апостолите могли да говорят само това, което са казвали пророците в Стария завет. И ние днес отиваме към това, което говорили пророците в Стария завет и апостолите в Новия завет. Ние имаме в ръцете си целия Стар и Нов завет в Божия хармония.

Още да видим в Данаил 12-та глава 7-ми стих, когато ангела се кълне че ще има времена и половина на време, там в Словото Божие има точно разпределение, кога то ще стане и във каква връзка. И за мен е много важно да се проповядва Божието Слово в истинска чистота, без собствено тълкуване, без собствени мисли. Не. Но както е казал Бог в Словото Си, то е така.

Павел пише на Тимотей да бъде прилежен работник във Божието царство, и да проповядва Словото навреме, да дава на Божият народ Словото на истината. Ние четохме вече в Деяния на апостолите в 3-та глава, че Него, нашият Спасител, трябваше да Го приемат небесата до времето, когато всичко ще се възстанови, което Бог е дал чрез пророците Си. И след това върви обещание: «Аз ще ви изпратя Илия пророк, който всичко ще доведе в правилен ред, в длъжно състояние». Скъпи братя и сестри, това се повтаря още в Матей 17-та глава, в Лука, в Марк, където Господ казва, че Илия ще дойде и ще предизвика възстановяване. Нека на Господ Бог да се издигне благодарност! Брат Бранхам не е бил изпратен да организира някаква църква нова или някакво вероизповедание, но той е бил изпратен за да ни възвърне към първата основа на апостолите и пророци. И както е било в дните на пророк Илия. Какво тогава е станало? Тогава също е било три години и половина, когато нямало дъжд на земята. Какво е било основното? Брашното не свършвало и маслото не свършвало, било е достатъчно да останат живи по времето на глада. От брашно за да се направи хляб с масло. Какво е днес: Бог ни е дал милост, защото човек не живее само от един хляб, но той живее от всяко едно Божие Слово. И разумните девици имат масло в съдовете си, и те могат да ги напълват. При всяко едно богослужение това отново се изпълнява от Святия Дух. И който е от Бога, той слуша Божиите думи. И сега отново Откровение 14-та глава, 4-ти стих:

Те са онези, които не са се осквернили с жени.

Тук се говори за 144 000, които са девственици. Вие знаете, още в Стария завет Бог е избрал Израел и ги нарича Свой народ, след това Той ги изобличава, че са станали неверни. И тук в Новия завет виждаме тези 144 000, те не са принадлежали към някаква християнска религия, но те чакали до времето, когато ще настъпи, тогава те ще бъдат запечатани от Святия Дух, и ще бъдат с Агнеца. Скъпи братя и сестри, и ние трябва да оставаме девственици, да оставаме чисти, без петна от това, което се прави днес в деноминациите и в най-различни църкви. Просто трябва да оставаме без петно и недостатък пред Бога, докато Той ще се върне да ни вземе. И след това пише в 5-ти стих:

И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни.

Те са непорочни. Какво чухме ние вчера? Никаква лъжа няма основа във истината. Святия Дух е духът на истината, който ни въвежда във всяка една истина. И тук пише, че те са непорочни, защо? Защото те следвали Агнеца, който е пролял кръвта Си заради тях. И вижте тук има още написано: «Това е Агнец Божий, който взе греховете на света». Как ти искаш да застанеш пред Бога? Ние лично приели сме кръвта на Божият Агнец. Не сме правили духовно блудство, не сме поставили петна на себе си от различни учения. Трябва да оставаме в Божието учение, и да бъдем осветени чрез него, за да представим себе си пред Господа, като девица без петно, непорочна, измита в кръвта на Агнеца, очистена чрез Словото Божие. За мен, скъпи братя и сестри, това е мощно древно Слово!

 

Скъпи братя и сестри, същият Святи Дух води ни и днес в това, което е било показано на Йоан, и му било открито. Аз пиша във Вестника: «Когато брат Бранхам през 1963-та година е говорил за седемте печата, но 1963-та година това не е ставало още така, но той го е казвал според думите на Йоан, и откритото му на остров Патмос. Ние го виждаме в Словото, и можем нещата да разпределяме съответно мястото им. Тогава през 1963-та година още нямало половин час тишина на небето, и още не е дошъл Господ от престола, и тогава още не се е свършило времето на милостта, както някои братя го казват. Не! Ние още живеем по времето на благодатта. И ще кажем, че брат Бранхам бидейки в Духа, е бил воден в това, което е било показано на Йоан, и го е разпределил с точност къде, кое с какво е свързано. И ние от цяло сърце сме благодарни на Бога, че Той нас ни е въвел във всичкия Божий план на спасението. Защото преди на земята още не е бил така открит смисъла на Божието Слово, както сега се открива през последното време. Сега е времето за възстановяване на всичко, сега е време на съживление, на отделянето, извикването, на подготвянето. И това е всичко според Божията милост ,скъпи братя и сестри. Още нека се замислим върху това, как Господ е водил Своят Си народ от съживление към съживление.

Ние живеем в държава на Реформацията. И това, което сега се пише и се говори в религиозния свят, ние го оставяме. Нека да правят каквото искат, обаче едно знаем, че сто години преди Реформацията на Лютер, е бил Ян Хус, Виклиф е бил също, и след това идва времето на Реформацията. Това е един пробив, всички съживления идват едно след друго, и така до петдесятното съживление. Четох как един познат евангелист в един Вестник написал, че 72 милиона той е довел към Христос. Да, това са много хора, много, много хора. А как той ги довел към Христос? Само с вдигане на ръката ли? Скъпи братя и сестри, слава на Бога, че ние проповядваме на хората истина, покаяние, обръщане, прощение на греховете, вяра Божия, която свързва с Бога. Не е някакво решение днес да вдигнеш ръката за Бога, а утре си вървиш по своя път, без да изпълняваш някаква заповед, без да имаш преживяване на покаяние, кръщение със Святия Дух.

Още има мисъл за Божиите мъже тези, които са били водени от Святия Дух. Те са написали това, което е много важно за нас. 1-во Йоаново 2-ра глава, 5-ти стих:

Но, ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

Защото ние знаем, че оставаме в Неговото Слово, защото само в Божието Слово можем да имаме освещение. Знаем, че без святост никой няма да види Бога. И всичко това се отнася към нашето спасение, и кръвта на Агнеца и Святия Дух. В 1-во Йоаново, същата 2-ра глава, стих 9 четем:

Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината.

Какво сериозно Слово. Може човек да си казва: аз съм праведен пред Бога и т.н., но тук в 1-во Йоаново 2:9 е написано много ясно: «Който казва, че е в светлината, а мрази…»

«Който казва» и «който пребъдва» са две различни състояния. Няма да ни стигне времето е така различно да твърдим, че ти си в светлина, обаче ако мразиш брат си, тогава не може да е така! Не. Който пребъдва в светлината, той е свързан с Бог.

И четем до 11-ти стих, от 10-ти до 11-ти:

Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън. Амин! А който мрази брата си, той е в тъмнината...

Скъпи, ние сме призовани от Бога да ходим в светлина и да обичаме братята си. Но само това да казваме, ще бъде малко. Важно е онова, което изявява живота ни. 11-ти стих:

А който мрази брат си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.

Скъпи братя и сестри, ако ние помислим върху всичките библейски стихове, които много ясно ни говорят за истината. Никой да не лъже сам себе си. Ако някой лъже, той себе си лъже, а не другите, когато говори за някои неща, че те са така, обаче не са така. Словото ни казва да не бъдем като Каин, който убил брата си, защото делата му са били зли. Но живейте в Божията любов, в любов към Бога, в любов към всеко едно Слово. Живейте с любовта към онези, които също са възлюбили Бога, които са станали Божия собственост, и любовта да е изявена в нашия живот.

И още да отворим псалом 119, искам да прочета няколко стихове, как Божиите мъже още в Стария завет изливали сърцето си, откривали го пред Бога с радост или с тъга. Псалом 119 е най дългия псалом в Библията. Стих 105:

Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми.

Сега четохме «който казва, че ходи в светлина». Той ще ходи така, както пише в Словото. Ще прочетем още веднъж:

Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми.

И четем още нататък, 110-ти стих:

Нечестивите поставиха примка за мене; но аз не се отклоних от Твоите наредби.

Без да гледаме на изпитанията, което идват върху нас, няма да се отклоним от Твоите пътища. 111-ти стих:

Възприех Твоите изявления за свое наследство довека.

Да, скъпи, за нас Божиите свидетелства са истинско наследство, и сами ние сме наследници на Христос. Без да гледаме на изпитанията, които трябва още да преминем. И още нататък, стих 126 от този псалом:

Време е да подейства Господ.

Скъпи братя и сестри, това е желанието на всички нас. Времето е дошло, и ние имаме желание и стремеж: Самият Бог да се застъпи за народа Си и потвърди Словото Си. Дошло е времето на съживлението, на радостта и утешението за да бъдем благословени от Него! И вижте, това е времето на подготовка към периода, когато ще падне късния дъжд. Ние всички знаем, дори и да не сме земеделци, че дъжд пада върху всичко, което е посято в полето. Пшеница, ръж или някакви други растения и плевели има там, върху всичко това пада дъжд. Пшеницата ще получи влагата си и ще бъде събрана в хамбарите. Ако ние проповядвахме само чисто Слово, нищо друго не сме посяли освен пшеничното зърно, тогава това пшенично зърно ще изникне в сърцата ни. Ние често казвахме от Йоана, че нашия Господ като първородния, като пшенично зърно е бил положен в земята. И Той като малък изниква от там и дава плод. Също ние като изкупено мнозинство сме едно голямо пшенично поле. Изкупените ще бъдат взети горе, и ще бъдат през вечни векове с Господа. А всичките плевели ще бъдат изгорени, пшеницата ще остане при Господа. За това, скъпи братя и сестри, акцента се поставя върху чистото, истинско проповядване, към което не се добавя, то не се променя, но всичко да си остава така, както е написано в Писанието. Ще прочетем още какво написал Павел към Евреи. Четем 10-та глава, стих 36:

Защото ви е нужно да издържите, та, като извършите Божията воля, да получите обещаното.

Търпението ни е нужно на всички нас. Ние не трябва да бъдем нетърпеливи, скъпи, но трябва да виждаме, че времето много наближава, когато Господ може да потвърди Словото Си върху нас. Дойде време за събуждане, обаче поучението е необходимо за да може да падне дъжда върху Божието семе, посято през нашето време. Чистото Божие Слово без смесица е било посято. И ако късния дъжд ще падне, това семето ще изникне и ще даде плод. Това ще бъде вече жетвата, която съзрява, и тази жътва ще я вземе Господ при Себе Си. Можем още да четем от Откровение няколко стиха, но положете в сърцата си, че нужно е търпението:

Та като извършите Божията воля, та да получите обещаното.

«Твоята воля нека да се изпълни така, както на небето така и на земята.» Нека да се прослави и да бъде възвеличен нашия Господ Бог.

Позволете ми да прочета още от Колосяни 3-та глава стих 12. Тук Божият мъж е написал думи точно за нас, които ще ги вземем в сърцата си. Нека да се издигне хвала и всяка чест на Господ Бог наш! Ще четем от 12 стих:

И тъй като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.

Като избрани, скъпи, не е достатъчно само да се говори за избрание. Тук се говори, какво избраните трябва да правят. Тука пише да се облечем с милосърдие, благост, като святи. И вие, като възлюбени Божии, облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. 13-ти стих:

Претърпявайте си един друг и си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие.

Избраните Божии точно така постъпват, те знаят, че Бог не е оставил върху нас някой грях, но Той всичките грехове ни е простил. Те са били положени върху Агенца. Той станал грехът заради нас, за да получим оправдание. Сега отново четем:

Претърпявайте си един друг и си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие.

Амин. Прави го това, и ти ще бъдеш благословен от Бога. Както Господ не е оставил върху нас нещо и не ни укорява. Той е скъсал ръкописанието за нашия живот. Той върху Голготския кръст е победил смърта, умрял, и чрез това ни изкупил от всичкото. Тези думи за насърчение давайте да ги приемаме в сърцето. Поучението в 14-ти и 15-ти стихове:

А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, на който бяхте и призвани в едно тяло.

Нали бяхме призовани за да царува Христовия мир в нашите сърца.

за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

Както мнозина части образуват едно тяло, и ние трябва да сме благодарни на Бога, и благодарни един на друг ,и да сме свързани. Да не укорява с нещо един другия. Скъпи, ние сме дошли към Господа, и всичко сме поставили при Неговите крака ,и живота си посветили сме на Господа.

Божият мъж свършва с тази мисъл в стих 17-ти:

И каквото и да вършите, на думи или на дело, вършете всичко в името на Господа Исуса, като благодарите чрез Него на Бога Отца.

Още само два стиха от Ефесяни. Просто удивително е по какъв начин Господ използвал апостолите да ни каже това, което днес ние трябва да знаем. И нашето внимание да бъде насочено към това, как трябва да постъпваме на земята живеейки със Бога.

Ефесяни 4-та глава от стих 22:

да съблечете, относно по-предишното си поведение, стария човек, който тлее в измамни страсти.

Не можем да се облечем в новия човек, без да съблечем първо стария си човек. За да стане обновяване в душата ни, и да се яви външно нашето новораждане.

да съблечете, относно по-предишното си поведение, стария човек, който тлее в измамни страсти.

23-ти стих:

...и да се подновявате в духа на вашия ум.

Два пъти е написано «длъжни сте», така е в немския превод. В Йоан 3 гл. Исус казва: «вие сте длъжни да се новородите от горе, иначе няма да видите Божието царство». А тук пише да съблечете стария човек.

И още 24 стих:

и да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в правда и в светост на истината. Така изглежда новият човек, така трябва да изглежда.

Още едно място, което отново и отново ляга ми на сърце за банята на Божието Слово. Наистина да бъдем очистени от всеки един недостатък. Всичко трябва със стария човек да бъде оставено на страна. От старата религия да се съблечем, за да можем да бъдем с Бога. Всичко в нас трябва да стане ново, пише в Ефесяни 5-та глава, 26 и 27-ми стихове, тук се говори за църквата:

за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото.

Без святост, скъпи, никой няма да види Бога.

..за да я освети.. Не без водно омиване, но чрез водната баня на Словото.

Проповядване на Божието Слово е най-важното в днешно време. Нека да вземем присърце написаното за църквата: «за да я освети», не преди, а след като Той е очистил с водно омиване чрез Словото.

Мнозинство, изкупено чрез кръвта, те могат да имат освещение, когато те, църква, е била очистена от водно омиване чрез Словото. И този, който има чисто сърце, той може да види Бога.

27-ми стих, което ние може би наизуст вече го знаем:

за да я представи на Себе Си славна църква, без петно или бръчка, или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна.

И тя ще бъде непорочна, като преди това е омита с водно омиване. Преди такова е нямало. Сега още едно слово към хора, които са работящи на различни работи, особено важи за младежите. Пита ме един учител, който трябва да учи хората, да учи деца за еволюция и подобни неща. Вие знаете какво сега става в училищата, кои са задължителните предмети за децата. И въпроса му беше: «Какво мога аз да правя, като учител?» Аз трябваше да му кажа: «Ти като учител, учи каквото е според програмата на училището, но говори свободно как ти вярваш, как е написано в Словото». Какво може още да прави учителя? Той трябва да учи децата както се изисква. Но всичко на земята се е променило, няма Божия страх в сърцата на хората, в повечето хора. Ще ги оставим на мира.

Ще изкажем благодарност на Бога, който е казал: «Вие не сте от този свят, то и аз не съм от този свят». Нека Господ Бог да ни подари милост, също на всички, където и да работят на работите си. Нека да имате трезвост в работата. И който, каквото трябва да прави на тази земя, нека да го върши. Обаче ние всички можем да свидетелствуваме как вярваме, и какво решение сме взели в нашия живот.

И още слово към новите помежду нас. Може би още не сте взели водно кръщение според Библията? Ние вече днес четохме: «Покайте се и всеки от вас да се покръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви». С водното кръщение се потвърждава съюза със Бога. Това е била първата проповед, и последната трябва да бъде същата. Ако вие сте се покаяли и сте посветили живота си на Господа, и сте оставили широкия път и влязли чрез тясната порта в тесния път, и сте посветили живота си на Бога, ако сте приели в сърцето изкуплението на Голготата, тогава идва Словото от Марк 16:16:

Който, ще вярва и ще се кръсти, той ще бъде спасен и ще получи вечен живот.

Нека всеки да вземе решение за Господа и нека Бог да ви благослови решението. След събирането ще има възможност за водно кръщение. Още веднъж ще изкажем благодарност на Бога за времето в, което живеем, за разпределението на Словото, което прекраснно става днес.

И преди да дойдат времената на утешение и Господ ще се завърне, трябва всичко да се възстанови в длъжния ред, в твоя и моя живот, в живота на църквата. Всичко трябва да дойде в длъжно състояние, а именно: Църквата да бъде измита чрез кръвта на Агнеца, изчистена с водно омиване с Божието Слово, осветена, за да бъде изцяло в Божията воля! И да бъде намерена в съвършената Божия воля, очистил с водно умиване чрез словото. милостта. И да бъде Божията любов, която е съвършенство, и нека това съвършенство да бъде в нашите сърца! Нека Господ да ни подари милост, за да дойдем към Него, да преклоним сърцата си пред Него! И да кажем: «Господи възлюбеният, още не всичко е наред в сърцето ми, но дай ми милост, за да мога да изпълня това, че старият човек го оставям настрана, събличам го, и се обличам в новия човек! И нека милосърдния Бог да ни помогне в това! Благодарение на Бога, че Той в Своето Си време е изпратил Своя пророк, Негов слуга. И Бог чрез Святия Дух ни въвежда в истината, във всяка една истина! На Него да бъде издигната цялата хвала, почит и слава за това скъпо Слово, Библията, което е без примеси! И както казах, че Стария и Новия завети, всичко което Бог е казал чрез пророците и апостолите, всичко това го имаме и още сега. Всичките поучения и всичките обещания са в една книга! И нищо не трябва да бъде добавяно към тази книга, или да бъде отнето.

Ние всички сме казали «да» на Божието Слово, «да и амин» на всяко едно Божие Слово! Нека да се прослави, да се издигне великия Бог наш през вечни векове! Алелуя! Амин! Сега нека да се изправим и да пеем песен:

Всичко е ново! Всичко ново извърши Господ в мен!

Кръвта на Агнеца ме очиства! Той прави всичко ново в мен!

Всичко ново! Любовта на Агнеца всичко ново прави в мен!

И още ще пеем:

Такъв какъвто съм, идвам при Тебе!

Не с мои сили, а само Ти Един!

Твоята кръв очиства ме от всякакъв грях!

О, Божий Агнец аз идвам, аз идвам наТвоя призив!

[Брат Евалд Франк] Сега прекланяме главите си в молитва, и с вяра се обръщаме към Бога, към престола на благодатта. Ние знаем, че кръвта на Новия завет се намира в Светая Светих върху ковчега! Ние знаем, че сме намерили милост пред Божиите очи. Ние слушахме Словото Му. Ние вярваме в Словото Му, и приехме Го в сърцата си. получихме Го чрез откровение отгоре!

Братя и сестри, Словото може да се проповядва и да се известява, но откровението идва само отгоре, от Бога. Преди да получиш Словото чрез откровение, трябва да вярваш в това Слово от цяло сърце. Вярата е достъп към Бога. Авраам повярвал на Бога. Ние също вярваме на Бога. Вярваме на всяко едно Божие обещание, на всяко едно Божие Слово! Надявам се, че нашия Бог отново ни подкрепи във вяра, отново ни утвърждава! Това, което очакваме от нашия Господ: времената на утешението, на възстановяването, на събуждането, съживлението и всичко това, което Бог е казал чрез устата на пророците и чрез апостолите, което Го е казал за напред, това време ще дойде, и то се изпълнява пред нашите очи. Последното послание, последната вест е стигнала до краищата на земята. Последният призив звучи сега на земята, и последните излизат и вървят за среща с Господа!

Както беше прочетено в първата проповед, че Блаженни са очи, които виждат и уши, които чуват и сърца, които могат да вярват в това последно послание! Скъпи братя и сестри, да благодарим на всемогъщият Бог днес за тази милост, която Той е подарил в това последно време, когато толкова много религиозни гласове звучат върху земята. Благодарете на Бога, че ние можахме да чуем истинския Божи глас и можем да бъдем Божии деца, както е написано: «Когато ще чуете гасът Му, не закоравявайте сърцата си». И ние в Божието Слово чухме Божият глас, който се обръщаше към нас, със Словото Си. И това Слово ще произвежда в нашето сърце това, за което Той Го е изпратил.

И искам да попитам: кой желае да бъде включен в молитвата? Сега пред Бога ще се молим. Нека Бог да ни даде ясно разбиране на Словото ,и ясно разбиране за праведен живот пред Бога, как ние трябва да постъпваме, как да се държим един с друг, за да напълнява Христовия мир нашите сърца. Този мир в Исус Христос нашия Господ да управлява и нашите чувства, и да бъдем намерени пред Него без петно, и да бъдем непорочни пред Него, когато Той ще се завърне.

Господи, очисти устата ми, очисти сърцето ми, мислите ми! О, давайте всички да си издигнем гласа, и да се молим пред Бога. Дайте да отделим време за обща молитва, да си откриваме сърцата пред Бога в молитва, да Го молим, да искаме! Да прославим Неговото велико име! Нека брат Шмидт сегада се помоли с нас.

[Брат Шмидт] Скъпи небесни Отче, ние сега всички гледаме към Теб, благодарим Ти! Ти на всички нас подари милост отгоре! Велики Боже, благодарим Ти за това, което чухме, че ние не плуваме с общата маса, но сме срещу течението, и чухме, че в Твоята светлина ние виждаме светлина за нас. Благодарни сме, че можем да гледаме към Теб, да Те прославяме! Благослови всеки един от нас и всички, които тук се намират! И благослови всички, които виждат и слушат заедно с нас по цял свят! Благослови всички Твои деца по цял свят! Идваме пред Твоето лице, прославяме Те Единия велик вездесъщ Бог! Ти изпълваш със Себе Си цялата вселена, присъстваш на всяко едно място с Твоите деца. Ние Ти благодарим за Твоята милост, за святото Слово, което Ти ни даде, когато ни призовава. Ти ни призовава да живеем на тази земя в святост и чистота. и че Ти Си светлина за нашите нозе! Слава на Теб, велики Боже! Госпои, благослови всичките, и малки и големи, и млади и стари! На Теб да бъде издигнато хваление, почит и слава! Амин.

[Брат Евалд Франк] Днес ние ще направим малко изключение, нещо извънредно, и ще помоля всички вас, които ще отидете в своите си държави. Ще се молим за всички вас. Особено за братята, които проповядват Божието Слово. Елате тук. Брат Елиес с цялото си семейство от Южна Африка, брат Джастин със семейството си и с всички твои хора. Елате тука, напред. Това са братя служители, които проповядват Божието Слово по цялата земя. Елате тук, да се помолим за вас. Това е толкова прекрасно, че хората от цял свят идват тук да слушат Божието Слово. И особено братята служители., елате тук отпред. Бог да ви благослови! Кой още може да излезе напред? Нека да бъде издигната на Господ Бог хвала, почит и слава. Брат Елис, погледни насам, Бог да те благослови и цялото ти семейство! И всички вас в Едмънтън, Канада. Скъпи възлюбени братя, там, където Бог ви е поставил, и там вие сте светлина за този свят. Нека Бог да те благослови, скъпи брат! Нека Бог да благослови всичките в цяла Африка, в Йоханесбург, в Претория, в Порт Елизабет, в Кейптаун! Нека навсякъде Бог да благослови всички вас! Ние вече проповядвахме Божието Слово на вас, без разлика от езици и народности. Бог благославя своите Си деца по чуден начин!

Всемогъщи Боже, Господи, всичко е включено в Твоето благословение! Молим Те, благослови нашите сестри от Южна Африка. Благослови всички от Кейптаун, брат Брос, брат Даниел. Да, молим Те за всички братя, които отдават силите си на Теб и те проповядват Словото по цялата земя. Благослови цялата Европа, всички държави съседни, особено Италия и брат Етиен Жетон. Скъпи Господи, благослови всички от Иран, от Турция, и от където и да са дошли тук от различни народности и езици. Моля Те, велики Господи, нека Словото Ти да не се връща обратно, но нека То днес и завинаги напред, нека да произведе онова, за което Ти го изпращаш. Подари на всички милост с вяра да се молят! Възлюбеният Господ, дай ми милост и сили да оставя напълно стария човек, и да се облека изцяло в новия човек, според образа на Бога, в праведност и истина. Възлюбени Господ, ние заедно прославяме и силата на Твоята кръв, силата на Твоето Слово, силата на Духът Ти, и молим Те отново да благословиш във всичките народности, народи, езици, извиквай и последните от заблудите, от този свят! Нека числото на езичниците да бъде пълно! Ти да можеш всичко изцяло да възстановиш, и времето на утешението и на съживлението вече да настъпи. И да дойдеш да вземеш църквата Си в небеса! Скъпи Господи, благодаря Ти за Стар и Нов завет, благодаря Ти от сърце за служението на Твоят слуга, който е бил пратен в последното време! Благодаря Ти за Твоето Слово, което като Божия воля се носи по цялата земя! На Теб, всемогъщи Боже нека да бъде цялата благодарност! Благослови цялото събиране, всичките сърца, Велики Боже, в името на Исус Христос! Амин.

Можете да се върнете на местата си, и още дума към тези, които искат да вземат водно кръщение. Може всички да седнете. Който желае да вземе днес тук водно кръщение, каним ви излезте отпред, да можем заедно с вас да се помолим. Има ли някой от нас, който желае да приеме водно кръщение? И ако няма никой, добре. Но ако има, излезте. Да, излизайте! Нека Господ да благослови още нашите братя и сестри от Гродно! Нека Бог да ви благослови по особен начин, и всички, които са дошли тук! Още идват хора, излизат. Който иска да изпълни Божията воля, има възможност тук да вземе водно кръщение и всички, които са посветили живота си на Бога, имат възможност да вземат водно кръщение. Брат Хелмут Мискас иска да каже няколко думи.

[Брат Евалд Франк] Не забравяйте ме в вашите молитви моля ви! В сряда ще пътуваме с Божията помощ в Тайланд, в Бирма, в Камбоджа, във Виетнам. Девет дена ще има пътешествие с брат Лукра, за да донесем Божието Слово на тези народи. Ще имаме големи конференции, и от съседните държави хора ще идват в тези държави, отгоре посочените, да слушат Божието Слово. Аз вече съм стар човек, обаче Божието Слово е винаги младо и свежо! Нека Бог да благослови нашите преводачи, брат Ламбер, брат Макъл и всички други, които идват от далече, и които тук живеят. Мисля, че сега на 16 езика се превежда Божието Слово, и според Божията милост, се раздава на всички Божии деца, които са пръснати по цялата земя. Бог да ви благослови. Аз искам да поканя всички вас в Констанца. След като ще се върна от 9-дневното пътешествие, ние ще бъдем в Констанца, Румъния, на Черното море. С брат Шмидт някога вече бяхме на Черното море, в Крим, в България, от там добре се вижда Черното море, а сега ще бъдем в Констанца. Кои от братята служители ще бъдат там? Аз мисля и за братята ни от Швейцария, които може би желаят да вземат участие в това пътуване, Бог да ви благослови.

[Брат Мискас] Нека Бог да ви благослови! Ние на Бога от цяло сърце сме благодарни за тези почивни дни, те бяха много благословени за нас. И нека тези Божии думи да съхраняваме в сърцата си! И да размишляваме върху тях, както Мария пазеше Божиите думи в сърцето си, и мислеше върху тях. И сега изпращаме поздрави на всички, които ще тръгнат за своите си държави, градове и региони. Сега обръщам се към вас, които желаете да вземете водно кръщение. Вие сте посветили живота си на Бога, вие сте се покаяли, приели сте Исус Христос, като личен Спасител, и сега сте тук да свидетелствувате чрез водно кръщение, че вие сте умрели с Христос, и заедно с него да възкръснете за нов живот. Както казахме, че трябва да се съблече стария човек, и след това да се облечем в новия човек, и така да живеем с Бога на тази земя. Сега нека да се помолим:

Скъпи небесни Отче, ние сме Ти благодарни, че Словото Ти е живо и още днес достига сърцата, и хората взимат решение за да свидетелствуват за милостта Ти, за Твоята любов, че са преживяли покаяние и обръщане, и искат да бъдат погребани с Теб чрез водно кръщение, и излизайки да възкръснат заедно с Теб за нов живот! Благослови братята и сестрите, и благослови всички по цял свят във всички езици и народности! Благослови всичкия Твой народ! Нека тези думи, които ги чухме тук, нека да живеят в нас, за да не бъдем само слушатели, които забравят, но да бъдем изпълнители на Словото Ти! Благослови нашият брат, Твоят слуга, бъди с него във всичките му мисионерски пътувания, подкрепи го физически и духовно! Отвори, Господи, сърцата на хората, и дай разбиране за Словото Ти! Извикай последните, благославяй Твоето дело, завърши го на тази земя! Нека дойдат времената на утешения, освежителни времена. И ние се стремим да изпълняваме Словото Ти, желаем Твоят Дух да изпълни всички нас за да можем да свидетелствуваме на целия свят, че ние сме Твои деца! На Теб, всемогъщи Боже, донасяме хвала, почит и благодарение в скъпоценното име на Исус Христос, нашият Спасител и Господ! Алелуя! Нека бъде прославено Господното име! Амин! Алелуя!

Нека още да пеем: «Амин! Алелуя!»

Амин. Алелуя! Ти Си Алфа и Омега, Началото и краят!

Ти трябва да бъдеш най-главния в моя живот!

И трябва най-последния да Си Ти в моя живот,

в този живот и във вечни векове!

Амин! Алелуя!

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info

Е-mail на български: info@v-evangelie.info