ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Текстова транскрипция

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)

Брат Евалд Франк: Нека да пеем „Само вярвай“.

Всички пеят:

Само вярвай, само вярвай,

всичко е възможно, ти само вярвай.

Исус е тук, Исус е тук.

Всичко е възможно, защото Исус е тук.

Амин. Може да седнете. Нека да бъде донесено благодарение на нашия Господ Бог, че можем да бъдем събрани от далече, от близо и от цяла Европа, от Гродно, от Унгария, от Румъния, от цяла Австрия, Швейцария. От много други страни като Франция, Англия. От цяла Европа можем да бъдем тук събрани. Ние вече чухме поздравите от цял свят. В целия свят Бог дава да се чува Неговото Слово. И тези, които са от Бога те слушат Неговите думи.

Има изпратени още три поздрава. От нашите братя и сестри Андерсон от Окланд, Нова Зеландия.

В цял свят Бог дава да прозвучи Неговото Слово, Библията. И тези, които са от Бога те слушат Неговото Слово.

Има изпратени поздрави и от брат Вендел Елес от Едмънтън, Канада.

Има още поздрави от брат Антъни. Искам да помоля да се изправи този наш възлюбен брат Антъни, който е от Рим. Да, ето видях те къде си. Нека Бог да те благослови по особен начин. Неговият баща се казва Петро и също е от Рим и там посещава църква. Нека Бог да благослови също твоята дъщеря, брат Антъни, която е между нас.

Брат Боунгард от Швейцария, брат д-р Бъмбие, брат Мюлер от Брега на слоновата кост, брат от Осия, брат Порее от Боркина Фасо, брат Моамба от Колвеция, брат Иноди, брат Жозе от Киншаса, брат Сесил от Южна Африка, брат Нгонга и още много поздрави от всякъде.

Днес между нас са дошли и братя от Лахор, Пакистан. Искам да помоля да излезе отпред един брат измежду тях. Брат, Бог да те благослови.

Брат от Пакистан:

Аз пристигнах от Пакистан. Бог там ме е избрал да бъда сенатор, това е в центъра на Пакистан. Всички изпращат на вас поздрави. Аз съм много радостен и е голяма почит да се намирам помежду вас. За мен е чест да бъда с брат Франк. Аз съм част от група вярващи, които се трудим в Пакистан. Брат Франк често ни посещаваше в Пакистан. От последното послание, което донесе в Пакистан разбираме, че Бог действува в църквата в последно време и се довежда в живот.

Мнозина други идваха и си отиваха, но истинското последно Послание се проповядва. Аз бях благословен, защото Бог ме е избрал. Ние сме една малка група. Благодарен съм на Бог, че мога да послужа на Неговия народ в Пакистан. И всички вие, които сте събрани от цяла Европа, моля ви споменавайте ме в молитва и също се молете за всички останали, които са в Пакистан. Моля ви, молете се за нас.

Брат Евалд Франк:

Бог да те благослови.

Наистина последния път бяха събрани 8 000 на един стадион в Пакистан. Имаше и други събирания с 5,6 хиляди под открито небе. На улицата бяха събрани. От едната страна седят сестри, от другата страна братя и това беше могъщо. Там, в ислямска република Пакистан Бог извиква хора.

Отпред седи брат Нобел Гил, който ни посещава от 1969 година. Той тогава беше учител на Библията. Той ме покани в неговата страна, и отидох да проповядвам Словото. Бог даде милост. Нека Бог да те благослови.

Нека Бог да благослови всички братя, които служат.

Имаме посещение и от Канада, от САЩ от южна Америка, от всякъде. Нека Бог да благослови вас от южна Америка. Нека Бог да ви направи да бъдете благословение за другите. Това е моята молитва.

Имам едно голямо свидетелство, което ще кажа накратко.

Но преди това искам да кажа, че на 21-ви юни всички 348 вероизповедания, които принадлежат към икуменизма, ще се съберат в Женева да празнуват 70 годишен юбилей. И римският папа всички ще посрещне с почит, и всички тези 348 църкви от всички континенти той ще поздрави сърдечно, и ще ги помоли да се завърнат към майката-църква, в нейното лоно. Всичко това през нашите дни се изпълнява. Наистина във всяка една област всичко напредва и върви към края.

Едно съобщение. Вие знаете, че харизматиците за тяхна главна тема са приели благосъстоянието на вярващите. На никой не трябва да бъде лошо, всички трябва да имат добри неща, да живеят добре, и всички трябва да проповядват просперитет. И които това проповядват, първо трябва да донесат пари. В САЩ има един много известен човек с три лични самолета. Сега той моли вярващите за пари, за 4-ти самолет, който иска да купи за 94 милиона долара, като обещава на хората, че ще имат просперитет.

Какво още да добавим. Това, което се отнася за Израел, то е в сърцето ми. Израел с Египет и с Йордания е сключил мирни договори, но въпреки това знаем сега какво става в политиката. Ние не навлизаме в нея, обаче виждаме как мистър Тръмп осъществи своето дело за Ерусалим. От това следва нататък, че той трябва да остане настрана или ще го принудят за това.

Искам да кажа, че римското царство е започнало 36-та година преди Христос, тогава е било прогласено. Англия в 1800-та година не е принадлежала към него и за това сега се отделя. Всички, които са прина-длежали към римското царство в началото и в момента принадлежат към него. Към днешна дата всичко се изпълнява и всичко напредва. Казваме го това с голяма болка. Всички общности, баптисти, методисти, менонити, които наистина са излезли от някакво пробуждане, съживление, където са ставали духовни кръщения, свръхестествени неща, но всички сега влизат в световния съюз на църквите.

Един човек обявил и казал: Ние всички вярваме в триединен Бог. Поставили пирамида наопаки, нарисували Отец, Син, Святи Дух. Написали: „Всички неща са в три“. И това се поднася на цял свят като учение, което възникнало през 325-та година след Христа по времето на император Константин. Атанасий и другите сами си измислили Бог. Бог не е триединен. Бог е един – единствен Бог от вечността към вечността. Той се е открил на нас като Отец, чрез Сина и като Святия Дух, и ние сме благодарни на Него, че бяхме включени в спасителния план на нашия Бог. Обаче братя и сестри, целият свят се намира във вавилонския плен и се въвежда в заблуди. Виждате ли и разбирате ли как е много важно последното послание, което гласи:Моят народ излезте, не се докосвайте до нищо нечисто и аз ще ви приема и вие ще бъдете моите синове и дъщери и аз ще бъда вашия Бог“.

Братя и сестри, ние трябва да бъдем наистина благодарни, че Бог е изпратил пророк, и когато всеки път виждам тази снимка /показва сним-ката/ отново и отново съм благодарен. На нея брат Бранхам е заснел домашната си Библия на последната глава от Второзаконие и 1-ва глава от Исус Навин. По такъв начин брат Бранхам оставил Библията си в къщи отворена на края на Второзаконие и началото на Исус Навиев 1-ва глава. Той знаел, че Бог последното послание с обещание по цял свят ще го изпрати и разпространи. Той знаел, че е донесъл посланието и след това се е върнал у дома. И наистина това послание достига краищата на земята. Нека да кажем още веднъж и да подчертаем. Преди завръщането на Исус Христос всичко трябва в църквата на живия Бог, която е стълб и основание на истината, всичко трябва да бъде според Библейското разпределение и според първоначалната основа, като Божий храм в Духа изграден, така че Бог да може да открие Себе Си. И така Бог за всичко се погрижил.

Аз направих няколко бележки за това какво става сега, какво се случва. През годините аз съм отбелязвал някои събития.

През 1933-та година, на 11 юни около 14:00 часа това е станало. Брат Бранхам искал да покръсти един млад брат, когато се чул глас: Издигни нагоре очите си! От горе слязла свръхестествена светлина, голям шум и един мощен и силен глас от свръхестествен облак е казал: „Както Йоан Кръстител е бил пратен преди първото пришествие на Исус Христос, така ти ще бъдеш пратен с послание, което ще предиде второто идване на Исус Христос.“ Това е Така казва Господ! Това станало по свръхестествен начин и ние можем да си припомним това. Много години минаха след 33-та година, обаче Бог навсякъде е имал Слово. Бог обещал в Малахия, че преди да настъпи страшния ден Господен, Бог ще прати пророк Илия. Бог наистина бодърства върху словото Си. Той се е погрижил очите ни да бъдат обърнати на Неговото обещание и след това според милостта Си го изпълнява в нашите дни.

Споменавам и 7-ми май 1946-та година. Това за нас означава нещо важно, когато Бог по свръхестествен начин изяви Себе Си. Когато четем, че ангел дошъл към Мария, към Захария или ангел дошъл към Даниил, Йоан на остров Патмос това е едно, но чуваме в нашите дни да става, да се случва с директно поръчение, с дарба на изцеление, да се проповядва първо Словото. Както и брат Бранхам говорил, за да се насочи вниманието на хората към това, какво Бог иска да каже чрез Словото Си. Това, което Той е предназначил за днешното време.

Тук се намираме братя и сестри и по цял свят сме събрани, свързани един с друг. Пожелаваме на всички изобилно Божие благословение от цяло сърце. Всички, които могат да вярват, наистина могат да вярват в това, което Бог е обещал и Го е извършил.

Искаме още да си спомним 14 май 1948-та година, датата на основаването на държавата Израел. Братя и сестри, тогава ние бяхме в Израел и обиколихме цялата държава, и на всяко библейско място благодарихме на Господ. И дойде ден, когато ни поканиха в Кнесета. Нашите братя и сестри от Йоханесбург Бог можа да ги използва, за да бъдем в Кнесета. Най-главният депутат седеше отдясно на мене. Той накратко говори, обърна се към мен и ме попита какво ме е довело в Израел. Аз му казах за какво се говори в Исая 40-та глава, 1-ви стих: Аз отново ще избера Израел“. И му напомних още няколко места от Библията. Той ми отговори така: „Аз това никога не съм го чувал“.

Братя и сестри, нищо няма да помогне, ако човек просто се моли пред стената на плача и там поставя ръката си. Още покривката е върху тях, евреите и те не могат да виждат. Те още не виждат какво става. Те не виждат изпълнението на библейското пророчество.

Искам за още едно преживяване да разкажа в тази връзка. Когато ние бяхме в гетсиманската градина, там чели сме за една пещера и историята за разпятието след това. Видя ме тогава един човек и ми каза: „Бог да те благослови, много се радвам да те видя. Чувствайте се добре тук. Решавайте сами, къде да отидете и какво да посетите“.

Това ми напомни нещо, което се случи по-късно. За мистър Матар, който е арабин, но вярващ християнин. Представете си следната картина, когато аз през 1964-та година бях при гроба т.е. гробницата, мистър Матар дойде към мен и каза: „Аз искам да те поканя на една чаша кафе. Може ли да дойдеш с мен“. Съгласих се. Аз тъкмо седнах, когато той ме погледна и каза: „Ти някога чувал ли си за Уилям Бранхам?“ Вие помислете само, това е през 1964-та година, там наблизо до Голгота, в градината – там ми зададе въпрос един човек, и аз му отговорих: „Аз го познавам лично“. Вие не можете да си представите, какво се случи след това, и Бог Сам се погрижи за всичко, във всякакъв смисъл.

Едно пророчество от Езекиил. Ние навсякъде четохме библейски сти-хове. В Езекиил 47-ма глава се описва храма. Потока, който излиза от храма изтича и този поток като излезе ще влезе в мъртво море. Отдясно и отляво ще има дървета с плодове. И всеки месец ще има плодове. Да, това ние го прочетохме. Наистина това е написано в Езекиил 47-ма глава. Аз си помислих, ако Бог ще възстанови загубеното на Израел това ще бъде ви-димо, ще се вижда това в земната част. Братя и сестри, същото трябва да бъде и в нашия живот. Явно е видимо, че Бог всичко възстановява и всичко се довежда до първоначалното състояние.

Спомням си 12-ти юни 1958-та година, когато дойдох при брат Бранхам в събирането му в Талес. Аз бях учуден на това, което беше казано и какво Бог направи там.

Не можах да издържа и дойдох към него, наблизо и той накрая на разговора каза: „Брат Франк, ти ще се завърнеш в Германия с послание“. Ще споменаваш дните на преживяванията, които са много значими за твоя живот. Такива станаха и голяма част от дните в живота на църквата на живия Бог, защото всичките служения, които Бог е поставил те са за изграждане на църквата.

Още можем да говорим според милостта Божия за това, което Бог ни е доверил и ни е дал. Можем да споменем, спомним и други дати, обаче за мен има голямо значение една дата преди юни 1948-мата година, когато след втората световна война в едно събиране в палатка проповядваше един много ревностен християнин и тогава посветих живота си на Господа. След това във всички преживявания в продължение на 70 години Бог бе верен и истинен. Наистина за всичко се е погрижил.

Нека сега да разгледаме Слово от Посланието на Юда. Да прочета Словото, което ми е в сърцето: „Подвизавайте се за вяра, която е била дадена един път завинаги на светиите“. Ние можем да кажем братя и сестри, с цяло сърце да поставим акцент върху това, че Бог според милостта Си ни е довел към началото. Той ни е освободил от плен и според милостта Си можем да приемем това, което Той ни подарява сега през това време. Втори и 3-ти стих да прочетем от посланието на Юда. Да прочетем само 3-ти стих: Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите». Това е било дадено на нас като отговорност. Наистина за първата вяра да се подвизаваме, и който иска да разглежда първата вяра каква е била, той трябва да се завърне към Авраам. Той е бил пръв пример от човешката история, пръв от Битие 12-та глава и следващите до 25-та глава. Да прочете за всичките различни преживявания с Господа. Написано е, че Авраам повярвал на Бога. И това било зачетено за негова праведност. Също ти и аз вярваме в Бога, вярваме на Божието слово и знаем, че всяка Божия дума е да и амин. Също и като всяко едно обещание. Тук имаме призив да се подвизаваме за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите. Ние можем да се завърнем обратно към вярата на апостолите, към първата проповед. Често говоря, че първата и последна проповед, които трябва да са идентични. И това ще бъде. В 4-ти стих се изброяват хора, които донасят различни заблуди. Точно за това ние сме призовани да се подвизаваме за вярата, която веднъж за винаги била предадена на светиите. Ние никакво лъжливо учение няма да приемаме. Аз чух как някои братя казват, че Господ вече е дошъл. Братя и сестри, който е от Бога говори Божии думи и за това ние можем да разпознаваме, кой говори покрай Бога, кой донася собствените си мисли.

Нататък още е написано, особено в 3-ти стих, и във всички тези стихове е написано като един призив: Да стоим, да се подвизаваме, и да се говори онова, което е било в началото проповядвано.

Най-накрая, братя и сестри, Посланието на Юда, 17-ти стих: Но, вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос». Вие остaнете в Словото без да гледате кой какво нещо донася. Възлюбени братя и сестри, помнете това, което апостолите говорили в името на Господа. Да прочетем и 18-ти стих: „В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти». Можем да прочетем напред, 19-ти стих: „Тези са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа».

Записано е като обобщение в 24-ти и 25-ти стих: «А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, на единствения Бог, не на триединния, но на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин».

Това е нещо могъщо братя и сестри. Аз се надявам, вярвам още, че Бог даде водителство: Всички, които в последното послание наистина от сърце вярват, те ще участват, когато нашият Господ ще се завърне, за да вземе своите Си у дома. Нека да кажем пред Божието лице това са тези, които вярват в Бога, не са тези, които нямат почит към Неговото Слово и не поставят своя живот в светлината на Библията. Тези, които приемат, тези на които Бог от сърце е дал.

От другата страна чуваме говори се за завръщането на нашия Господ, говори се навсякъде за знамението на времето. Днес има църкви, където сестри са покрити до горе с облекло. Идват на църква и всички коленичат преди да се започне събирането, когато свършва богослужението пак всички, коленичат да благодарят на Бога. След това започват изповеди за триединство, традиции и различни неща. Никога не са чули за посланието. Знаете ли какво става тогава в мен?

Бих желал всички, които очакват завръщането на Господ, не само да застават на колене, но да откриват сърцата си, а не просто така да приемат благословение или да се основават върху дарбите, които са получили, но да се завърнат обратно към Бога и да покажат чест и почит към Него. Да се подвизават за вярата, която един път е била дадена на светиите. Амин.

Знаете ли аз вече го говорих. От 1949-та година аз много неща съм преживял в различни международни събирания.

Бог така искаше, даваше водителство, призване на брат Бранхам и отговорност, за да бъде първоначалното евангелие вечното действително евангелие. То да бъде проповядвано, изявено на всички народности и да бъде издигнато върху светилника на високо място и библейските учения отново да бъдат според библията. За естеството на Бога и за много, много основни неща, за грехопадението. Много други неща Бог е открил в Словото Си и пратил пророка, слугата Си. Нашите пътища е съединил, защото Бог така иска.

Истинското вечно евангелие, действителното евангелие трябва да бъде проповядвано на всичките народи до края на земята. Ако аз това чета и го казвам моля ви, имайте разбиране за какво се говори всичко това. Подвизавайте се, старайте се, подвизавайте се за вярата, която един път за винаги е била дадена на светиите.

Нека да се върнем отново към Авраам. Какво е станало с него? Всеки път, когато Господ говорил с него следвало обещание. И Авраам вярвал на това, което Бог му е казвал. Ние сме благодарни например за 18-та глава на Битие: След една година аз ще дойда и тогава Сара, жена ти ще има син“. Всеки път, когато Господ говорил с Авраам, е било нещо свързано с обещание. Това е откривало Божията воля. Същото и с нас става.

Исаак е бил обещан син. Какво е станало с този обещан син? Елиезер е бил пратен, за да намери невяста на този обещан син. Тя е била до кладенец, тя е била намерена. Тази история на спасението с Авраам от началото я знаем с различните етапи.

Какво за нас е написано в Словото. Неговата невяста църква се е подготвила. Библейско Слово, което не е така просто написано това са стиховете върху, които винаги в събиранията можем да поставим акцент. Например Матей 25-та глава 10-ти стих: „Тези, които са били подготвени, те влезли в брачната вечеря и вратата се затворила“.

Не искам нито един от нас да стои зад вратата, зад затворената врата. Аз искам всички да имат преживяване на спасението си с Господа. Освобождаване, истинско всеки да преживее, пълно изкупление в душата, духът и тялото. Лично това да го преживеем, така както ни е засвидетелствувано в святото Писание: Хората се покайвали и там, където те са били вързани, завързани те са признавали пред Господа. И какво е ставало? Той е дошъл да освободи завързаните, да даде прошка на грешниците, да изцели болните. Ние също желаем всичко да става така с всички нас. Също и с младежите, дори и в този ден имаше млади братя, дойдоха в бюрото на мисията и посветиха живота си на Господа.

Братя и сестри, наистина е много сериозно време. Ние нямаме 70 години напред. Не можем просто така след 70 години от основаването на Израел да пренебрегнем тези белези на времето: Господ е казал, че когато вие ще видите това да се случва, издигнете главите си, защото изку-плението ви наближава. След това поставил акцент: Истина, истина този род няма да премине, докато всичко това не се изпълни. Небето и земята ще преминат.“ Ние живеем в последното време и ние можем с трезвост да живеем, но моля ви за истинско преживяване на спасението. Да донесем живота си на Господа, да молим за прошка, за освобождаване. Да молим, наистина да молим да можем да преживеем освобождаването. Така е написано: Който ще призове Господното име, той ще бъде спасен“. Амин. Това за всички нас е актуално. Всеки един от нас трябва да има лични преживявания на спасението си. Друга част аз братя и сестри, още не съм преживял през всички тези години.

Такова откровение беше в бюрото днес! Просто чувстваш, че братята и сестрите имат глад, имат желание всички нас Бог да изпълни със Святия Дух, да ни покръсти, да ни изпълни.

Можем да прочетем например от пророк Исая. В Исая 49 глава там не просто се говори за денят на спасението, но да бъдем одобрени от Бог за Господа. Аз ще прочета 49 глава, 8-ми стих: Така казва Господ: В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах…» Словото на благоволение. Кога се е започнало това време? Благоприятното време, кога се е започнал спасителния ден ? Кога?

Това не е достатъчно да прочетем 2-ро Коринтяни 6-та глава, където Божият мъж цитира от Исая и поставя акцент върху важното. Второ Коринтяни, 6-та глава 2-ри стих:

Защото казва: „В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах“; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден.

Тук се дава връзка с Исая 49:8. Акцента е върху, обърнете внимание: ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден. В Стария завет е било изявено за благоприятното време, за времето на спасение. Апостол Павел пише: сега е, това е времето, това е денят за който пророк Исая е пророкувал.

Братя и сестри, вие знаете тези стихове наизуст от Новия завет Матей 3:17, когато нашият Господ излязъл от водата, след като бил покръстен и се открили небесата и дошъл глас: Това е моят възлюбен син, в когото е благоволението Ми. Това е било началото, това е било денят на спасението. Благоприятното време първо върху Божия син и след това върху всички божии синове и дъщери. Често говорихме: ние чрез покръстване във вода, приемаме нашият Господ като изкупителят ни. Също така Господ свидетелствува за нас, когато ние се изпълваме със Святия Дух: „Това е моята възлюбена дъщеря, това е моят възлюбен син. Амин. В когото Аз съм намерил благоволение.“ Ние в Божият син наистина сме били оправдани, осветени от Бога и сме били водени да имаме Божието благоволение. И аз съм сигурен братя и сестри, уверен съм, че дори ако ние не сме стигнали до край, изцяло да го направим, да го прежи-веем, но в сърцето си сме богоугодни.

Ние четем, че Енох намерил благоволение пред Бог и е бил 7-ия след Адам. Това също е знамение и защото накрая, последния 7-ми църковен период на времето, това е най-силното време от всички църковни периоди. Да, всички днес си имат харизматии и най-различни неща и Господ казва: Не знаете, че вие сте сиромаси и слепи. Но следва: Който победи, той ще седне с мен на престола, както и аз победих и седнах на престола на моя Отец.“ Най-мощното, силното, голямо обещание към църквата на последното време, в което ние сега живеем. И наистина ние сме предназначени да живеем в това време, и да вярваме на Бога от цяло сърце. Словото на обещанието можем да приемем.

Моля ви, помислете върху това, че Господ говорил на Авраам и той не гледал на видимите неща. Римляни 8-ма глава, която често четохме, в нея има библейски стих, който се отнася за живота и вярата на Авраам, която той е имал пред Бога. Римляни 8-ма глава, 28-ми стих:

Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя; И след това, силни думи: а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.

Бог наистина за всичко се е погрижил, за всичко помислил и за свързаността на всичко. Нека още веднъж да поставим акцента: В благо-приятното време, в денят на спасението. Помислете върху това. Бог имал много грижи и трудности с Израел преди първото пришествие на нашия Господ Исус Христос, изкупителя. След това Той дошъл при Своите Си и те не Го приели, но след това дошъл пробив. Господ се е погрижил за това. Служението на Йоан Кръстител е било дадено, за да може да доведе при Господа приготвен народ.

Също и днес при Него ще бъде доведен приготвен народ. Това ще бъде едно мнозинство, в което няма да има нищо проклето, както е напи-сано. Тези, които са в Исус Христос нямат нищо проклето, тези които не живеят по плът, но живеят по Дух.

Докато ние сме на земята, нека да посветим живота си. Да кажем искрено: Нека да бъде Твоята воля. Братя и сестри, ако аз сега питам? Кой от сърце вярва? Да, всички вярват.

Ние можем да вярваме в Божието свято Слово и не забравяйте никога, че вярата е свързана с Божиите обещания. Нашата вяра е основана в Божиите обещания и всички Божии обещания са да и амин. Това не е теория, това не просто едно поучение. Това е Божий факт. Реалност Божия. Бог в това наше време е между народа Си. Ние сме оставили нашите собствени учения, собствени пътища. Ние сме излезли от тези неща. От всичко сме излезли и сме посветили живота си на Господа. И ако днес, вечерта тук има или където и да бъдат по цял свят хора, които още не са преживели лично спасение, това е денят на спасението. Това е, сега е благоприятното време. В Римляни 12 глава, Павел ясно е написал, че ние трябва да предоставим живота си на Бога, за да може съвършената Божия воля да се изпълни в нашия живот. Ако бъдем искрени това не е тежко, нищо няма тежко. Бог не изисква онова, което ние не можем да направим. Това са нормални неща и това е ежедневие. Никой да не мисли, че Бог нещо изисква от нас, някакви големи велики неща, които ние не можем да направим. Всичко, което Бог изисква са обикновени неща и според милостта Му, това се проявява в изкупените хора, според Божията милост. Братя и сестри, всичко това се увенчава с Божия милост и любов.

Нека да прочета още Слово, което всички знаем и можем да го кажем. Матей 22 глава, от 37-ми стих:

А Той му каза: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум“.

С всичкия си ум, с цялото си сърце, с цялата си душа. Трябва просто да мислим според Библията. Да действаме, според това, което Господ е казал в Словото Си. Там пише още: Това е голямата и първа заповед. Тя е на най-високото място.  А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“. Амин. Това тежка заповед ли е? Не. Това не е тежка заповед. В 40-ти стих пише: На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. На тия две заповеди стоят целия закон и пророците. Нека на Господ Бог да бъде издигната цялата благодарност от всичката ни душа и сърце. Нека да обичаме Господ Бог от цяло сърце, цяла душа и ближния си да обичаме както себе си с всичко, което е в нас. Любовта никога не свършва. Любовта ще пребъдва във вечни векове. Това пише в 1-во Коринтяни, 13-та глава, Йоан 13-та глава. И други места има в Библията, които говорят за тези неща.

Братя и сестри, нека да бъдат издигнати на нашия Господ хваление, почит във вечни векове. Той всичко твори ново, всичко прави да бъде ново. Нека да кажем още, че стария човек не може да живее нов живот, но само когато има вътрешно обновяване, промяна тогава онова, което Бог от нас изисква можем да го преживеем. Нека в днешното събиране да се покаят грешниците. Да преживеят покаяние, обръщането си. Да дойдем всички пред Господа да кажем: Господи бъди милостив. Искам да бъда спасен. Искам да бъда благоугоден на Тебе. Искам от цяло сърце, от цяла душа, с всичкия си ум да те обичам и да обичам моя брат и сестра. И ближният си да обичам. Нека всичко да се изпълни от стария и новия завет, това което Бог Го е казал според милостта Си. Нека всичко това да се изпълни. Нека на нашия Бог, единия Бог да бъдат издигнати хваление, почит във вечни векове. Да благодарим за това голямо предимство ние да можем да бъдем събрани от цял свят, за да слушаме Божието свято слово. Бог пратил глад и Той се погрижил за духовната храна в нужното време. Тук на нашият Бог да бъдат издигнати чест и почит през всички векове. Алелуя. Амин.

Нека да се изправим и пеем заедно: „Такъв какъвто съм.“

Всички пеят:

Такъв какъвто съм. Не със свои сили,

но Ти един, Твоята кръв ме изчиства от греховете ми.

О, Божий Агнец аз идвам. Аз идвам.

Брат Евалд Франк: Нека да пеем.

Всички пеят:

Всичко е ново. Всичко е ново.

Кръвта на Агнеца ме очиства и ме обновява.

Брат Евалд Франк:

Когато ще пребъдваме в молитва братя и сестри, аз искам да чуя от вас, вярвате ли вие на посланието от цяло сърце? Кажете: Амин. Нека целият свят това да чуе. Когато аз само си помисля: братя 1600 километра минават, за да бъдат тук, през океан летят за да бъдат тук, от Африка, от всякъде идват, за да чуят Божието слово. Отговорността, която носим е много голяма, тя е огромна.

Също ние знаем, че Господ в своите Си дни ще извърши делото Си, ще го завърши.

Братя и сестри, ако има днес особено помежду ново повярвалите или ново дошлите мъже и жени, които искат да посветят живота си на Господа, нека да излязат да кажат. Мога ли да попитам? Кой тука за първи път е дошъл? Издигнете ръцете си. Да, братя и сестри, навсякъде има издигнати ръце. Бог е верен. Последните се извикват, получават покани. Ние сме благодарни от цяло сърце. Ако има някои, които искат утре да вземат водно кръщение, ще бъде организирано, ще се проведе. Ако вие днес искате изцяло да си посветите живота на Бога може да отидете.

Кой иска да излезе? Излезте и ще се помолим един за друг.

Всички пеят:

Такъв какъвто съм. Не с моя сила.

Само Ти един, Твоята кръв ме измива от греховете ми.

О, Божий Агнец аз идвам. Аз идвам…

Нека да бъде прославен, нека да бъде издигнат нашият Господ и Бог. Той е казал: Който идва при мене, Аз няма да Го изгоня“. И ние сме чули призива и позволили сме да го чуем. Това беше чрез проповядването: Елате при мен всички, които сте обременени. Аз искам да ви успокоя, Покой на вашата душа.

Възлюбени, погледнете напред. Това е много добре, че тук ние имаме преводачи. Всички на различни езици могат да слушат всичко, което се говори и пее. Да, така е. Брат Арбин, може би сега ще трябва да се превежда. Ние сме благодарни на Бога от сърце. Още е времето на милостта Му. И както четох, това е денят на спасението, спасителният ден, това е благоприятното време, и то наближава към края си. Ние просто сме в началото на последното време, но ние сме наближили към края на благоприятното време.

Измежду всички, които сте излезли напред, който иска утре да се покръсти може да вземе водно кръщение. Вие приемате Исус Христос, като ваш изкупител. Вие приемате прощаване на греховете си чрез вяра. И както вие чрез вяра го приемате и ние чрез вяра можем да кажем, както Господ казал: На всички народности, езици да проповядваме прощаване на греховете в Неговото име. Прощаване чрез кръвта на Агнеца. Ние сме благодарни на Бога, че кръвта на Агнеца все още е върху престола на милостта и, че вие всички можете да получите прошката.

Нека всички да се молим, да се молим един за друг. Господи всемогъщи Боже, нека цялата църква да пребъдва в молитва.

Възлюбений Господ, ние идваме пред Твоето лице. Всички, които са излезли отпред да си посветят живота на Теб Господи, приеми ги прости им всичките престъпления. Направи всичко в тях да бъде ново, обновено. Нека на Теб, живия Бог да бъдат донесени хваление, почит и благодарение. Още е времето на милостта. О Господи, алелуя. Хвалете Господа, благодарете на Господа, прославяйте Неговото свято име. О, Господи, Ти извърши в нас нещо велико, голямо. Ние възклицаваме, ние се покланяме на Теб. Алелуя, алелуя.

Всички вие, които сте излезли отпред приемете сега с вяра: Това е денят, който Господ сътвори заради вас, денят в който Господ дава, това е денят на спасението.

Нека Божието благоволение да слезе върху всички нас. Издигнете ръцете си нагоре навсякъде, във всичките събирания. Ние всички се молим заедно. Възлюбений Господ, нека Твоята милост, нека Твоето благо-словение да слезе върху всички нас, нека Твоето благоволение да пре-бъдва върху нас. Пълна прошка, пълно оправдание чрез вяра.

Аз съм Ти благодарен. Алелуя, алелуя. Да бъдете посветени на Господа от сега и завинаги. Алелуя, алелуя. Нека да бъде прославен нашия Господ, нашия Бог. Алелуя, алелуя. Нека да пеем заедно.

Вие може да се върнете на местата си.

Всички пеят:

Това е денят, който е сътворил Господ.

Нека да се радваме.

Нека да пуснем Словото в душите ни.

Нека да бъдем благодарни. Това е деня, който е сътворил Господ. Нека всички да кажат, Амин. Всички можете сега с мир да се върнете на местата си. Нека да помолим хора да пее. Още няколко минути.

Ако ще бъде угодно на Бога ние утре ще се срещнем пак. Ще се съберем заедно, за да чуем святото Божие слово и да донесем на Господа хваление и ще Го прославим. Амин. Нека на Него да бъде донесена чест във вечни векове, Алелуя.

Всички пеят:

Прекрасното послание на любовта.

О, грешник, чуй посланието на любовта то е за мен и за теб.

Чудното послание на любовта за теб и за мен.

Прекрасното послание на любовта.

Бог е пратил Сина Си, това е прекрасно послание на любовта,

че смъртта и ада са вързани.

Прекрасно чудно послание на любовта за теб и за мен.

Прекрасното послание на любовта отваря небесата.

Бог се примирил с човечеството.

Посланието на любовта, прекрасно послание на любовта за теб и за мен.

* * * * *

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info

Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакия