ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Проповед от 3 февруари 2018

Текстова транскрипция

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)

Слава слава, Алилуя…

[Брат Евалд Франк]

Може да сядате. Още спешно ще кажа изпратените поздрави , които получихме по телефона, от доктор Мбиа, от брат Мбоамба от Люмбомбоаши, от брат Порей, от брат Мбоугарда от Швейцария, от брат Мюлер от Отзей, от брат Иноди, от брат Гонга, от брат Ади, от брат Сесел, от брат Шувава , от брат Пуньяги, от брат Виентел от Канада, гр. Едмонтон, още от брат Кристиян от Румъния и от брат Фредерик от Белгия. Още от братя и сестри от Окленд, Нова Зеландия.

Братя и сестри, ние от сърце сме благодарни, че можем в мир и спокойствие да се събираме, и заедно да слушаме Божието Слово. Ние вече в прочетеното Слово поставихме акцента: когато днес чувате Неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Ние още ще кажем за това накратко. Обаче първо искам на всички наши преводачи от сърце да им пожелая Божии благословения. Вие знаете всички, колко е тежко веднага синхронно да се превежда на друг език, и нямаш време да го обмислиш. Ти просто трябва веднага да превеждаш. И точно по тази причина ние не говорим бързо, но говорим по-бавно, за да може всички да разбират казаното, и да го предават нататък.

Искам да поздравя всички, които са тук: от Беларусия, Полша, Украйна, Молдова, от Румъния, от Австрия, от Швейцария, Белгия, Холандия, от Франция, и от всякъде. От всякъде! Още нашите братя от Южна Африка, от Конго. И от всякъде! Ние сме събрани тук днес, за да слушаме Словото на Господа. Ние сме учудени за това, какво Бог прави сега. Наистина, имахме информация, че през първите почивни дни е имало включвания не само към тук в Крефелд, и на други места имало включвания за слушане. И така стигнахме към число 3210 включвания, чрез които са слушали хора по цял свят, и са могли да преживяват това, което сега Бог прави.

Обаче днес искам особенно да поздравя двама братя от Румъния, брат Джон от Букурещ и брат Даниел от Тимишоара, и ще им дам възможност да ни предадът поздрави. Братя и сестри, който е видял събиранията в Констанца през септември, там бяха повече от 1 000 души събрани за да слушат Божието Слово. Господ благослови нашите братя по видим начин. Сега телевизията в Букурещ ни дава време в наша полза, за да може Божието послание да достигне до мнозина хора. Човекът, който е отговорен за това, е изминал 280 км до Констанца за да послуша проповедта. И като помислим върху всичко това, виждаме как наистина Бог даде много милост. И нашите братя от самото начало оставаха на правия път, те останаха в Словото, и никога не изпаднаха в тълкуване, но Словото на Господа възвестяваха с чистота. Моля ви, излезте възлюбени братя, първо брат Джон, после брат Даниел. Кажете ни няколко думи. Кой ще излезе, за да превежда? Просто излезте, моля ви. Ние наистина много сме благодарни на Господа за това, което Той върши чрез нашите братя. Бог да ви благослови.

[Брат Джон]

Ние ви поздравяваме в скъпоценното име на Исус Христос. Всичко, което беше казано сега, по принцип е станало на Голгота. Ние сме благодарни на Господа, че просто можем да имаме участие в това дело. Ние просто се намираме там, където можем да влезем в Божието присъствие, и искаме да го преживеем. Желаем на всички нас нещо да стане, нещо да преживеем. Да не си тръгваме от тук такива, каквито сме дошли, и вярваме, че нещо става. Ние всички вас поздравяваме в името Исус Христово.

[Брат Даниел]

Аз също ви поздравявам в скъпоценното име на Исус Христос. Това е голямо предимство да бъдем тук на това място, и да бъдем събрани. Ние знаем защо сме дошли тук, и какво искаме да видим. Ние се намираме тук заради Божието присъствие, и защото Той изпълнява Своето Си обещание за това място. Той Самият го е избрал, където невястата Му може да бъде подготвена. Тя се храни духовно в това прекрасно време, и това е последното време на подготвяне на Неговата невяста. Евангелието по цял свят се възвестява, и в Румъния също имаше прекрасно време за евангелието.

Благовестието се проповядваше чрез нашия възлюбен брат Франк на много места, и в продължение на много години. Всички тези проповеди отново се транслират всяка седмица, и благовестието се слуша по цялата държава, така Евангелието в действителност влиза във всичките домове, което е Божия милост. Той е казал в Исая 46 глава, че Той ще постави Неговите правила: „Това, което Съм решил, ще го направя, и което Съм казал, ще го извърша. Днес Божието Слово се изпълнява на това място, и обещанията за народа Му. Нека изобилни Божии благословения да се излеят върху нас. Нека и днес да бъдем благословени по прекрасен начин, защото това е Божие решение за да пуснем в сърцата си Словото Му. Също и този път Божието Слово да не се върне обратно празно, но да извърши онова, за което било пратено. Нека Бог всички нас да благослови. Амин!

[Брат Евалд Франк]

Сърдечно благодаря! Така е, ние от сърце сме благодарни. Тук вече говорих веднъж, че по времето на събирането в Констанца имаше един свещенник, също и журналист от исляма. Те двамата посветиха живота си на Господа, и заедно с другите бяха кръстени в Черното море. И днес имаме католически свещенник по между нас, който Словото преди две години чу от моите уста, и посвети живота си на Господа. Амин! И той се покръсти в името Исус Христово. Алелуйя, ние просто сме благодарни от сърце.

Благодарни сме, че Бог от всичките църкви, дори и от свободните църкви, от всичките религии, от всичките народности и езици просто извежда, както Той вече го е обещал на Авраам. И според милостта Си по особен начин, чрез последната вест, Той го прави. Защо? Господ е казал, че евангелието на Божието царство ще бъде проповядвано на всички народи за свидетелство. Ние днес ще говорим за това. И още накратко да кажа за Израел.

Ние всички чухме за 27 януари 1945-та година, това беше един особен ден, когато червената армия освободи най-страшните лагери в Освиенцим, и последните евреи можаха да излязат на свобода. До тогава вече бяха загинали 6 милиона евреи, това са майки, бащи, дядовци, деца, които бяха убити.

Аз съм благодарен на Бога от сърце, че точно в тази точка Той използвал Неговия пророк, и през 3-ти декември той ми каза, че върху Германия няма никакво проклятие по причина на това, какво станало с евреите. Бог ще поиска отговор само от онези, които бяха отговорни за това. Амин!

И след това когато четем в Откровението за великият град, в който е било намерена всичката кръв на мъчениците, обаче не искаме да навлизаме в това, за което носим голяма болка в себе си.

Същото е и в Ерусалим този ден по особен начин се споменаваше. и ние благославяме Израел в името на Господа. Амин! Не само това, но всички народности трябва да разберат, че те ще бъдат само тогава благословени, когато те благославят този, когото Бог е поставил за благословение. Сега искам накратко да кажа за онзи човек в Белия дом /Тръмп – бел. на преводача/, 13 църкви не пожелаха да стане това. Знаете, че Били Греам беше точно човека, когото Бог можа да използва за да бъде проповядвано евангелието навсякъде. Бог също използва и брат Бранхамза да бъде проповядвано пълното евангелие, и словото на часа да бъде изявено.

Всички, които не принадлежат към Рим, но просто проповядват евангелието, не са приети. Твърди се, че Словото е излязло не от Израел, а от Палестина, но хората не знаят, какво говорят. Там преди беше една ивица Газа, която е от 43 километра дължина и 14 км ширина, това е било мястото на филистимците, след това става Палестина, което може да се прочете в Захария.

Братя и сестри, вълнува ме богохулството, което не свършва. Тук вече споменах, че раждането на нашия Господ, и за което се касае Божеството. Отново казват, че Святия Дух не е в мъжки род, а Той е в женски род. И когато шефът на лутеранската църква казва, че Мария е била жена, но не била девица, мислиш, къде започва богохулството, и къде свършва. Трудно е да се проумее, какво става върху земята. Точно по това време, когато всичко вьрви в хаос, Бог ни откри Словото Си, в което можем да вярваме от сърце от пьрвите и стихове.

В новата брошура пиша, че който не може да вярва в написанотов най-първия стих на Библията, той няма да вярва и във всичкия текст, и в написаното в последният стих, до последната глава. И ако в най-първия стих в Библията пише, че Бог в началото сътвори небето и земята, тогава ние всички гласно да кажем «Амин» върху това! Тук не е необходим някакъв господин Дарвин, който измислил еволюцията. Това не ни е нужно,по принцип аз такива неща не говоря често.Обаче по един път на ден искам да слушам новините, и така веднъж малко по-рано започнах да слушам, и през тези 2-3 минути чух как някойговореше:«ние сега в момента изследваме първият взрив, и имаме възможност да изследваме какво е било и преди взрива». Аз помислих«Господи, моля Те…»,възможно този човек има взрив в главата си. Товапросто е невероятно!

Не! В първия стих на Библията е написано, че в самото начало Бог сътвори небето и земята и всичко друго – в това можем да вярваме от сърце.

Минаха 70 години от 1948 година, когато беше прогласена държавата Израел. За мен тази година е много особена, не само за Израел.Аз бях тогава 14 годишен, и помня как в една мисия в палатки един проповедник мощно проповядваше. Накрая имаше призив за покаяние, и всички, които искаха да приемат Исус Христос като Изкупител, трябваше да излязат отпред. Аз бях пръв, който излезе отпред, и просто плачех, покаях се и молех Господа за прошка. И минаха 70 години, от както посветих живота си на Господа.

И много съм благодарен, че Той подари милост през изминалите 55 години ,за да бъде възвестявано посланието по цял свят. И ние всички от сърце можем да вярваме, че сега живеем много близо преди завръщането на Господ Исус Христос. И когато всички заедно пяхме първата песен, дойде ми мисълта, че не е достатъчно да говорим за посланието и пратеника, не е достатъчно да се говори за тайните Божии. Ние трябва на грешниците да показваме пътя, и Святия Дух ще ни води към покаяние. Преди да влезем в Божието царство, ние трябва да бъдем новородени в Него. Ако някой не преживее новораждането си, той няма и да види Божието царство. Ние трябва с призоваването да упътваме така човека, че да има той начало с Бога, за да може Святия Дух да изобличи, както пише в евангелието на Йоан: «Ще дойде Святия Дух, Той ще изобличи света за греха, за съда, за правдата».

Кой е дошъл пред Бога с истинско покаяние? Кой е застанал пред Господа със сълзи и разкъсано сърце, и казал: «Господи, прости ми!» Който не иска прошка, не може и да я получи. Който не разпознава че е грешник, как тогава той ще иска да моли за спасение?

Братя и сестри, моля ви, приемете това от сърце: Началото трябва да бъде с Господа. Трябва да бъдеш така сигурен, както слънцето свети в небесата, че «съм грешник и получих прошка». Нека тази увереност да бъде истинско преживяване.

И след това е новораждането. При новораждането Духът произвежда в нас нов Божий живот. Днес имаше въпрос: новораждането и кръщението със Святия Дух едно и също ли е? Едното е новораждане от Духа, а другото е изпълване със Святия Дух. И това също го виждаме според Писанието. Святия Дух слиза върху Мария, и след това обещанието:«Светият Дух ще дойде върху ти… и светото Онова, Което ще се роди от тебе…»

И след това, при кръщението на Исус слиза Святия Дух върху Него, и гласът беше: «Това е възлюбеният Ми син, в когото е Моето благоволение». В кръщаването ни потвърждаваме, че сме приели Господа. А чрез духовното кръщение Господ потвърждава, чеТой ни е приел. И така ние влизаме в осиновяване, и го получаваме според милостта, ставаме наследници и сънаследници на Исус Христос.

Нека Господ Бог да използва тези събирания точно за това, да можем нашият живот и сърце отново да посветим на Изкупителя ни. И в последните събирания, тук или в Цюрих, говорихме за това, че Нашият Господ в Евангелието от Матей, 11-та глава е попитал: «Защо вие сте излезли в пустинята?» И след това в Римляни, 10-та глава четохме относно това,как те трябвало да чуят, как те трябваше да вярват, по какъв начин?

И след това идва отговора: Това, което Бог дава като призвание, и Словото се донася като послание, тогава Словото се открива на всички, които вярват от сърце. Ние знаем, че Йоан Кръстител е бил обещан пророк, и върху това просто трябва да поставя отново акцент, на всяко събиране. Всички неща Бог извършва според милостта Си, Словото Си и обещанието Си. Изпълнява се онова, което Той е обещал в Словото Си.

Аз мога да прочета много Библейски стихове, но нека да прочета два стиха, които са пред очите ми, че Господ Бог Сам е приготвил време за първото пришествие на Исус Христос, и установи време за второто Му пришествие. Първото Тимотей…

Искам да помоля да имаме дълготърпение, във вярата ни да имаме дълготърпение за изпълнение на обещанията по време на завръщането на Исус Христос, нашият Господ. Нека да го преживеем. Можем да четем три стиха от Първо Тимотей, 6-та глава, 13,14 и 15-ти стихове:

Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Понтийския Пилат засвидетелствува с добрата изповед,  да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос,

И така, възвестяването трябва да бъде изцяло от Божието Слово, без никакви тълкувания. И сега следва един силен израз в 15-ти стих:

…което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите.

Нека това дълбоко да влезе в сърцата ни. Пише своевременно, в опре-делено време ще бъде открито от Него, Властителятеля и Царя на царствуващите и Господ на Господстващите,

Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин (1 Тим. 6:16).

Това е Абсолюта, Бог държи всичко под контрол, Той ни е дал милост, и е казал:

Когато ще видите, че всичко, което ви казах предварително, всичко това става. Тогава издигнете си главите нагоре, защото наближава изкуплението ви.

Обаче денят и часът не знаем, но ние разпознаваме времето, в което сега живеем, също и периода. Точно в периода, когато Господ прави, извършва извикване, подготвяне, отделяне за славния ден на завръщането на нашия Господ Исус Христос. Във всички нас това Той го произвежда. И тогава в определеното време Той пратил Йоан Кръстител, а в нашето време Той прати Своят слуга и пророк, защото Бог бодърства върху Словото Си за да го изпълни.

И както днес брата каза, че евреите все още очакват Илия, което е много тъжно. Господ още тогава трябвало да каже, че те не са разбрали и разпознали времето на милостивото посещение, когато беше пратен Йоан Кръстител. Израелтяните не са разпознали служението му, и до ден днешен очакват да дойде Илия.

Братя и сестри, вярата става откровение тогава, когато Словото на часа разпознаваме, и виждаме онова, което Бог е обещал. Точно така в Тит 1:1 и надолу пише:

Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието,  в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,  а в своите времена яви словото Си чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашия Спасител.

Амин! Нека да бъде прославен нашият Господ. Преди да започнат времената, още преди създаването на света Той вече е назначил, какво трябва да стане. И когато дойде времето за изпълнение, Бог, бодърствувайки върху Словото Си, е изпълнил това, което е определил преди създанието на света.

Братя и сестри, нека ние отново да сме благодарни за милостта, която ни е била дадена да чуем обещаното от Бога за това време.

Нека още накратко да спомним кажа, че през 1955г. брат Бранхам не е говорил за Малахия, или за Словото, предназначено за нашето време. Той проповядваше навсякъде евангелието, грешниците призоваваше към покаяние, а след това се молеше за болните.

Но дойде април 1962-ра година, когато Господният ангел казал на брат Бранхам да отмени пътуването за Швейцария, но да се върне в Джеферсънвил и да прави запаси на храна.

Аз съм благодарен на Бога от сърце, че именно през април 1962 година брат Бранхам говори за храната. И точно през това време Бог говореше на 2 април и даде поръчение, което е определил преди създанието, че храната не просто някъде в Джеферсънвил да бъде запазена, и света нищо да не знае за това.

Но както каза Божият слуга, че посланието ще отиде на друго място, в друга страна, така и стана. Аз отново споменавам за 800 магнетофонни ленти, които получихме през онези години. Това за мен и нас е нещо много важно.

Вездесъщият Бог говореше на брат Бранхам, когато той беше в Америка в едно място, което е отдалечено от тук може би на 8000 км, и същия Бог говореше и тук.

Сега като погледнем през всички изминали години, виждаме Бранхам, като Божий мъж и пророк, излезе в името Господно с посланието за часа. Ние трябва да вярваме на това послание, което Божият мъж донесе. Никой друг е нямал таково служение, което той е имал, дори Петър и Павел.

Брат Бранхам е могъл да каже, че тук се повтаря същото служение, което Господ Исус е имал тук на земята. Тогава беше за евреите и самаряните, а сега за езичниците, като последно знамение, както е написано в Йоан 5:19:

Синът нищо не може да прави от Себе Си, но това което вижда да прави Отец Му, това също прави и Синът.

Това е едно Божие откровение според милостта. През нашето време важно е да разпознаеш това, което Бог е обещал и приготвил. Нека сега да отидем към едно особена мисъл: „Събери Ми Моят народ.“ Нека отново това да казваме на всяко събиране. Днес говори се за събирането на Божия народ от всички народности, езици и нации.

Нека прочетем от Второзаконие тези думи за да знаете, че поръчението е свързано със „Събери Ми народа.“ Това е свързано и с днешното време. Второзаконие 4:10:

…предавай им за деня, в който ти застана пред Господа твоя Бог на Хорив, когато Господ ми каза: Събери Ми людете, и ще ги направя да чуят думите Ми…

Братя и сестри, това е нещо могъществено. Аз не чета от Изход 19-та глава, или от Изход 20-та глава, а чета от Второзаконие. Тук чрез пророка Си говори Господ Бог, отново се повтарят една след друга заповеди, които били са дадени по времето на изхода, по времето на обявяване на закона. Ние днес същото го правим, и трябва да го правим, както тогава на Мойсей е било дадено поръчение:

Събери Ми людете, Моите люде и ще ги направя да чуят думите Ми.

Заповеди, които бяха дадени отначалото, те трябва отново да ги чуят, и след това да си вземат решение. Същото е и днес, братя и сестри, и можем отново да прочетем Второзаконие 4:35:

На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Иеова, Той е Бог, и няма друг освен Него.

Тук Мойсей се връща обратно, когато той чува гласът на Всемогъщия и казва още нататък, 36-ти стих:

За да те научи, Той те направи да чуеш гласа Му от небето…

Тук се говори за глас. Той те направи да чуеш гласът Му от небето за да те научи. Само помислете за малко, как Господ Бог слиза в огън надолу и Неговият могъщ глас говори. И целият народ слуша и чува гласът на Бога. И четем още веднъж 36-ти:

За да те научи, Той те направи да чуеш гласа Му от небето, и показа ти на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня.

Огънят Му беше на земята, но гласът Му слезе от горе, Той е присъстващ навсякъде.

За да те научи…. и показа ти на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня.

Можем да прочетем още нататък, 37-ми стих, но нека отидем в Второзаконие 5-та глава, тук всичко се повтаря отново, което Бог им казал, при излизането им. Още веднъж е било нужно на Израилевия народ, преди да влязат в обещаната земя, да бъде казано и показано пред очите им, и в сърцата им да влезе това, което Бог им казал отначало.

Братя и сестри, ние за да влезем в обещаната земя, Господ Бог трябваше и на нас да открие това, което било възвестявано в деня на основаването на новозаветната църква, и почит в сърцето ни да положи, за да имаме Божия ориентация. За да бъде тя същата до края, каквато е била в началото. Да я имаме чрез възстановяване на всичко онова, което е било загубено.

И сега, на краят, според Божията милост трябва всичко да се възстанови отново.

И тук във Второзаконие 5:16 Божият слуга изброява всички заповеди:

Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда Господ твоят Бог, за да се продължат дните ти и да благоденствуваш на земята, която Господ твоят Бог ти дава.

И така надолу върви: не убивай, не прелюбодействай, не прави това, не прави онова… Всичко отново се повтаря, което е било дадено на народа още при излизането им. И същото се повтаря, преди те да влязат в обещаната земя.

Братя и сестри, позволете ми тук днес вечерта да ви кажа ясно: Ако тук така се изброява, че не трябва да убиваш, не трябва да прелюбодействаш, не трябва да свидетелствуваш, не трябва да правиш това, онова…. Позволете ми, братя и сестри, да кажа днес в името на Господа, че ако грешника се е покаял и идва при Господа, тогава той вече не остава в греховете си, но се освобождава. Освободен човек означава, че е бил изведен, т.е. който е лъжел повече не лъже, който е прелюбодейтвал, повече това не го прави, който е бил лъжесвидетел, спира и това да прави.

И това трябва да стане. Освобождение означава да излезеш от проклетието. Затова тези неща трябва да ги възвестяваме.

Днес в Йоан, 8-ма глава четох какво е било казано на жена, която прелюбодействала: „Греховете ти са простени“, но още е било и казано: „Иди и повече не съгрешавай.“ Амин! Прошката е свързана с освобождаването. И след това и се казва: Иди и повече не съгрешавай, не го прави същото.

Братя и сестри, това трябва във всички нас, млади ли сме, или стари, нека всички това да го преживеем. Да получим прощение и да се знае, че пияницата повече не се напива, и който е бил свързан, вече е свободен. И да се знае, че простеният човек е приел изкуплението и освобождаването, според милостта, и преживял онова, което Бог е обещал в Словото Си. Не че само греховете ти са простени, но иди и повече не го прави този грях, не съгрешавай. Амин.

Брат Бранхам е поставил акцент, че първият грях е бил неверието. В началото сатаната е дошъл в образа на змията и просто посял едно съмнение в това, което Бог е казал на Адам. И по такъв начин станал най-първият грях в Едемската градина.

Братя и сестри, приемете го това при сърце, не се съмнявайте в нито една Божия дума. Дори ако не може да го чувствате, просто имайте почит и казвайте: «Господи, аз вярвам на Твоето Слово, аз го приемам. Амин!» И точно така и в нашето време става. Защо Господ е казал: „Събери Моите люде.“ А защо? Защото „да ги направя да чуват Моите думи. Думите, които Аз казах още в началото, в новозаветната църква: Един Господ, едно кръщение, една вяра.“

Нека да се върнем назад, към началото. Позволете ми още веднъж да поставя акцента, нека да четем от Второзаконие.

„Второзаконие“ означава „повтаряне на това, което Бог вече е казал“. Същото го правим и днес, ние нямаме ново учение, ние само повтаряме онова, което Бог е казал в началото. И знаем, че това принадлежи към възстановяването, както Бог Го е обещал в Словото Си:

Събери ми людете, за да ги направя да чуват моите думи.

И, братя и сестри, нека върху това отново да поставим акцент.

Ние не просто сме слушали брат Бранхам или ап. Павел, но ние сме слушали Божието Слово, и Господ ни говорил чрез Словото Си. Четохме в Евреи 12-та глава, в началото на събирането: „Неговият глас разтърси цялата земя.“ Но какво става с теб, какво е с мен? Божият глас наистина ли ни разтърси? Усещахме ли ние, че Бог стои зад това, че Бог е Този, Който говори към нас в сегашното време, и според милостта Си ни води към началото, Той ни води. Нека да направим обобщение за това, което днес се говори тук. Бог Си има план с Израел, Бог Си има план с църквата. Израилевия народ ще празнува 70-тата си юбилейна година и ние тази година празнуваме 60-та юбилейна година, защото през 1958-ма година започнах да превеждам проповедите на Бранхам. И като погледнем на всички тези отминали години, виждаме, че тук и по цял свят Бог е дал милост, за да бъде събран Неговият народ. И не тук само, но също в Република Конго. Там е имало 3 000 събрани хора, после са станали 4 000, там са големи църквите.

Събери ми людете, за да ги направя да чуват моите думи.

Това е много силно казано. Да знаеш, когато Господ Бог всичко е определил в нужното време, и всичко става така според определеното време. Бог е постановил това да се изпълни в едно определено време, и то точно тогава става. За Израел говорихме миналия път в Захария 12:3, че Ерусалим ще бъде камък за препъване за всички народи.

И всички ние чухме какво каза на 6-ти декември президента, и ние сме благодарни на Бога от сърце, че можем да виждаме какво се случва, и какви знамения стават с Израел. Господ е говорил не само за едно, но за всичките знамения, например за войни и битки, които се случват.

Обаче, братя и сестри, кажете, какво му на някой от нас, когато чува за 2 януари 1943г че в Сталинград са погинали 8000? Или на кого ще помогне нещо да чува за политиката? Но когато чуваме за Израел, това докосва сърцата ни. Защото след казаните знамения за земетресения и глада, Той Самият е казал за смоковницата:

…когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото; също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

Бог призовава народа Си да се заедно, открива ни разбирането за да изпълняваме Писанието. Защото Бог в мнозина пророчества в Стария завет е определил един период от време за събиране на Израилевия народ от всички земни племена, и довеждането им в тяхната земя.

Когато това ще стане, тогава наближило е времето за завръщане на Господа. Поради голямата милост на Господа всичко това можем да виждаме и чуваме.

Може да кажем още веднъж за изминалите години, че започвайки от 48-ма година вече изминаха 70 години, или да говорим за 60 години от 1958 г., или 55 години от 1962 г. Така можем да се връщаме към различни дати обратно и да казваме: «Боже, колко Си милостив, точно в определеното време Ти Си бодърствал върху Слово Си, и Си ни дал милост за да разпознаем времето и часът».

Нека накрая да поставя акцент върху получената голяма милост, че служението на брат Бранхам могли сме да го разпределяме в съответствие с Библията, и че сме го разбрали правилно, за какво става въпроса.

Учението и направлението ни във вярата сме ги получили такива, каквито са били в началото. Нашият Господ е Алфа и Омега, Първият и Последният.

И както ние често говорим, първата новозаветна проповед и последната Библейска проповед трябва да бъдат едни и същи. Първото библейско кръщение и последното кръщение трябва да съответстват. Всичко трябва пред Бога да бъде доведено в ред, в Библейския ред. И всеки един вярващ да бъде доведен в длъжно състояние.

Бях попитан по отношение на съпружеството, и трябва да кажа какво вярваме на това място, без да осъждам някой човек. Обаче за вярвашите важи Божия ред: Всяка една жена да има един мъж, и всеки един мъж да има своята си жена. Това е Божият ред от самото начало, в продължение на 6000 години, който е действителен за църквата на живия Бог.

Нека всеки да намери мястото си в присъствието на Бога., и всеки да има вътре, в себе си потвърждение на това, какво Бог говори в Словото Си.

Нека на Него, Единия Бог, Който ни е призовал заедно от всички народи и езици, и ни е дал възможност чрез нас всички народи и езици да чуят Божието послание. Нека да бъде на Него слава и почит.

Какво Бог още може да направи? Важното е сърцата ни да бъдат отворени, и да имаме с Господ лични преживявания на спасението. Амин.

Още една забележка. Големите градски църкви си мислят, че ако поръсят малко водичка на челото – и вече детето е новородено, влязало в Божието царство, и има вече вечен живот. Затова от самото начало на Реформацията било изречено проклятие върху всички, които отново се кръщавали. Те са били проклинати, защото тогава църквата учила, че на детето чрез водно кръщение се дава прощение, спасение и вечен живот. И ако те се покръстят отново след като пораснат, проклети са. Протестантите нямали право да извършват отново кръщение, след като е било извършено в католическата църква. Защото ако било извършено кръщението «в името на Отец, Син и Святия Дух», то се считало действително завинаги и не можело отново да се повтаря.

Каква милост Бог ние дал, че не чрез едно действие на някакъв свещеник, но чрез действие, което Бог извършил в нас, можем да преживеем Божия милост. И още е написано, че който повярва и се кръсти, той ще бъде спасен. Кръщението е едно потвърждение, че ние вярваме, а не че някой заместо нас вярва.

Братя и сестри, не зная за вас това какво означава, но аз отново написах една ръкопис, че ако сравним времето на църковната история, когато са проповядвали различни догмати, с времето в което сега живеем, вижда се че Бог ни е дал голяма милост да приемаме обещанието за сегашното време, и да го разпознаваме. Не пророкът, а Бог е говорил чрез Своето Си Слово към всички нас, и ние сме го приели.

И още да поставим акцент върху «когато чувате Неговият глас…»

Днес ние чуваме гласът Му чрез Неговото скъпоценно свято Слово. И това е момента, когато нашите сърца трябва да отваряме пред Божието лице, и Словото да слушаме, приемаме, и да го получаваме открито. И след това преживяваме спасението си с Бога. Моля, вярвайте ми, аз не просто искам да проповядвам и целия ми живот да отдам на служение, но искам всички вие според милостта на Бога да имате участие в грабването. Амин.

Всички да преживеете лично обръщане, и да имате свидетелство на вярата си, че Бог ви е приел, простил вината и грехът, и дал според милостта Си нов живот. И ние това потвърждаваме чрез водно кръщаване. А Бог потвърждава чрез кръщение със Святия Дух. Нека на Бог да се издигне цялата слава и почит.

«Събери ми Моите люде». Моля ви, не забравяйте, че във Второзаконие повторно се говори онова, което било казано по времето на Изхода, когато е бил даден закона. Това се повтаря във Второзаконие преди да влезнат в обещаната земя. Същото и с нас е днес:

Събери Ми людете Ми и аз ще ги направя да чуват моите думи, които в началото бяха изречени…

И сега да ги приемем, като последно послание пред Божието лице. Да няма в нас съпротива, но да имаме вътрешно потвърждение от Бога за Неговото скъпоценно Слово.

Нека на нашият Господ и Изкупител да бъде издигната благодарност от сърце. И заедно да прославим силата на Кръвта, която била пролята за нас. Заедно да прославим Бог за Неговото скъпоценно свято Слово. Заедно да преживеем онова, което Бог е обещал. Моля ви, да се държите за това, че Бог всичко извършва в определено време. Той е пратил Своят Си пророк пратеник в нашето време. Това е знамение, че ние сме последната генерация преди завръщането на Исус Христос. Амин. Защото последното послание трябва да предиде Второто пришествие на Исус Христос.

На Него, всемогъщият Единия Бог, да бъде донесено хваление и почит във вечни векове, в святото име на Исус Христос. Амин.

Нека да се изправим и да пеем: «Такъв, какъвто съм».

Такъв, какъвто съм, такъв идвам.

Не със своя сила, но само Ти Един.

Твоята кръв ме измива.

О, Божий Агнец аз идвам, аз идвам.

[Брат Евалд Франк]

Когато ще пребъдваме в молитва пред Бога, братя и сестри, това е денят, който Бог е сътворил за нас. Той е трябвало да прати Своят пророк преди завръщането на Господа, и Той го направил точно в определено време. И както пише в Деяния на апостолите 3:19, че нашият Изкупител трябвало да Го приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века, чрез устата на светите Си пророци. Тези Божии мъже са били под директно водителство на Святия Дух, и възвестявали онова, което се отнасяло за Божият план на спасението. Господ Бог ни е дал милост сега да живеем, и сега да чуваме.

И нека да отидем още веднъж към Матей 11 гл. и Римляни 10 гл.

Какво излязохте да видите в пустинята? какво излезохте да видите? … защо излязохте?

И веднага Той е отговорил. Йоан Кръстител е бил повече от пророк, защото той е представил нашия Господ, като Божият Агнец, който е взел греха на света.

Вярвайте сега, също всичките младежи, и всички вие, които сте тук за първи път, от Беларусия ли, от Полша ли, от Румъния или от други държави, Всички вие, които сте тук за първи път, и слушате Божието Слово, вие сте пристигнали тук с цел не просто да чуете някакъв човек, но да чуете живото Слово, което било проповядвано още в началото. И точно това става преди завръщането на Исус Христос.

И искам преди да свърша събирането, да питам има ли някой помежду нас, който още няма сигурност в своето спасение, който още не е получил примирение с Бога, освобождение, прошка. Приели ли сте това вие с вяра? Скъпи братя, сестри и приятели, все още е действително написаното, че който ще призове Господното име, той ще се спаси.

Не става въпрос за някакво религиозно действие, а за това, че все пак трябва някой да им проповядва. Как може човек да проповядва за спасение без да бъде пратен? А и посланието се възвестява чрез пратеници. Ние приемаме това, което Бог ни е дал според милостта Си. За всички, които още нямат тази сигурност в спасението си, и не могат да кажат точно в кой ден и къде имали се преживяване на покаяние и обръщане към Господа. Братя и сестри, нито едно богослужение не трябва да свършва без да има призив:

Елате при мене всички, които сте обременени и Аз ще ви дам покой, ще ви простя.

И нека още веднъж да го кажем, че който Господното име призовава, и ако казва от сърце: «Възлюбени Господ, сега идвам при Тебе, приемам с вяра онова, което Ти направи заради мен върху Голготския кръст, приемам освобождение и прошка». След това се изпълнява написаното в Йоан 1-ва глава:

на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада.

Както и казах вече, искам всички, които Божието Слово са чули от моята уста, да бъдат подготвени по времето на завръщането на Господ Исус. И за това молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. И още веднъж трябва да се каже, както Господ е казал на грешницата: «Твоите грехове са простени, иди и повече не съгрешавай». Амин. Вземете днес решението чрез Божията милост, да посветите живота си на Господа. Това не е просто едно обръщане, а после се върви по собствени пътища. Стъпете и тръгнете по тесният път, минете през тясната порта, и приемете онова, което Бог в планът Си за спасението е включил и дал.

Нека да изпеем още веднъж: «Такъв какъвто съм».

Такъв, какъвто съм, такъв идвам.

Не със своя сила, но само Ти Един.

Твоята кръв ме измива.

О, Божий Агнец аз идвам, аз идвам.

[Брат Евалд Франк]

Колко желаят да отговорят на призива? Моля, издигнете ръката си. Ние отправяме това послание и призива към тези, които отново идват. Тези, които не си посветили изцяло живота си на Господа, нямат още преживяване на новораждане. Не се срамувайте, излезте отпред. Ние още веднъж ще пеем. А който иска да излезе, излизайте сега. и ще се помолим. Нека да пеем:

Такъв, какъвто съм, такъв идвам.

Не със своя сила, но само Ти Един.

Твоята кръв ме измива.

О, Божий Агнец аз идвам, аз идвам.

Излизайте, така е, елате по-близо, идвайте. Ние един с друг ще се помолим, и един за друг. Още веднъж ще пеем:

Такъв, какъвто съм, такъв идвам.

Не със своя сила, но само Ти Един.

Твоята кръв ме измива.

О, Божий Агнец аз идвам, аз идвам.

[Брат Евалд Франк]

И така, със сигурност, както е написано: «Когото Синът ще освободи, той истински е свободен.» Амин. Свободен от всяка свързаност, каквато и да е: цигари, пиянство, или нещо друго, което връзва човека и го владее. Ние възвестяваме целият Божий съвет: освобождаване, прошка, цялостно спасение в Исус Христос, нашия Господ.

Погледнете всички тук напред. Вие, които сте излезли отпред, вярвайте ли от цяло сърце, че нашият Изкупител върху Голготския кръст за нас е умрял, и за нас е пролял Кръвта Си, и дал ни прошка по милостта Си? Можете ли вие това да го приемете, всеки един лично? Амин. Нека всички дакажем силно «Амин». Вярвайте сега, и се молете за прошка, и ще се молим заедно. Възлюбений Господ, ние идваме при Твоя престол на милостта в името на Исус Христос, нашият Господ.

Всички бъдете в молитва, призовавайте Господното име. Молете се за освобождаване, за прощение, за милост.

О, Възлюбеният Господ, нека това да се случи че всички да бъдат освободени, да станат всички свободни. Подари ни днес това, и бъди милостив. О, бъди милостив, спасявай, освобождавай и изцелявай. Аз съм Ти благодарен, благодарен съм, възлюбеният Господ, че Ти Си, Който присъстваш, и че Ти Си освободил, спасил и изцелил. Алелуя. На Теб, всемогъщи Бог, ние изказваме благодарение. Ние просто донасяме благодарение от цяло сърце и от цяла душа. Алелуя, Алелуя. Чест и хвала.

И така, от днешния ден да не бъдем повече със старите връзки, но както поставихме акцента да сме освободени, което означава да бъдем изведени от предишното състояние. Ние сме помилвани от Бога и сме приели прощение и освобождаване.

И още един въпрос: Кой иска да семолим за изцеление? Вдигнете ръката си. Вижте, колко много ръце се издигнаха.

О, Боже, възлюбеният Господи, Ти Си вечният Бог. Тези неща са свързани помежду себе си.: освобождението, изкуплението и изцелението. И Ти Си, Който прощава беззаконията и изцелява всички ти болести. Така е написано, така е станало, и ние вярваме от цяло сърце и от цяла душа. Алелуя.. Възлюбеният Господ, Ти Си пострадал в тялото Си за да бъдем ние изцелени в нашите тела, и чрез Твоите рани ние сме изцерени. Това така е написано, и така вярваме от цяло сърце. И ние вярваме от цяло сърце, че Ти днес Си потвърдил Твоето Слово. Ти Си ни събрал, като Твой народ, да слушаме Твоите думи, и да чуем Божието послание, да слушаме Словото за кръста, за примирението, прошката, милостта и изцелението. Възлюбеният Господ, аз съм Ти благодарен, че днес е стана нещо могъщественно, че Ти даде милост и изпълни Словото Си. Възлюбеният Господ, аз ще се осмеля да кажа, че всички, които сега вярват, че Твоето завръщане ще стане точно в определеното време, и вярват, че Ти Твоят пророк Си изпратил в определеното време преди завръщането на Христос. И че сега Божият народ се събира заедно чрез последното послание, което е изговореното Слово в началото, те вярват в него, слушат го, и в послушание го следват. Възлюбеният Господ, аз моля за себе си и за всички нас, да бъдем послушни Божии деца, които вярват от сърце, и в послушание правят онова, което Ти Си заповядал в Словото Си. Не че защото трябва,но вътрешният живот в нас да се свързва с Тебе, о, Господи, и с всяка една дума да ни свързва, и с всичко, което сега правиш в това време. И още веднъж можем да кажем, кажете го всички:

Хвали, душе моя, Господа. И цялата ми вътрешност да хвали Неговото свято име. Той е, който прощава всичките ми беззакония, изцелява всичките ми болести.

Приемете го това с вяра, то вече стана. Алелуя. Алелуя.

Можете сега с мир да отидете на своите си места. И нека да помолим хора да изпее една песен. Нека Господ Бог да ви благослови и да пребъдва с вас. Алелуя на нашия Господ.

* * * * *

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info

Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакия