ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Текстова транскрипция

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събранието)

Брат Мискас: Скъпоценни братя и сестри в Господа поздравявам всички вас в името Исус Христово! От сърце поздравявам и всички вас, които сте включени към това място. Те са много повече, от колкото сме ние тук събрани. И тук всички вас също ви поздравявам, прекрасна песен изпя хора «Назад към Библията, назад към Божието Слово». Това е смисъла на посланието, което даде Бог на брат Бранхам. Бог искаше да върне, да възвърне хората обратно. Благодарен съм на Бога, че Той всичко желае да възстанови обратно в църквата!

Тук има много изпратени поздрави:

Братя и сестри от Хома, 5 000 са събрани сега и слушат събирането;

Брат Молумба поздравява ни от Конго;

Брат Сесил от Претория изпраща поздрав;

Брат Мотико от Йоханесбург изпраща поздрав;

Брат от Найроби, брат Илунга от Колвеция;

Брат Мойсей изпраща поздрав тук от Колорадо;

Брат Нияти от Южна Африка;

Брат Шафе от Руанда;

Брат Лион от Брега на Слоновата кост;

Брат Мач Виктор изпраща поздрав;

Брат Александър от Татарстан;

Брат Владимир от Башкирия;

Брат Маро от Италия;

също брат Лупондо от Южна Африка изпраща поздрав;

също брат Паскал от Руанда;

д-р Шиваве от Зимбабве;

Брат Елизей от Мозамбик;

също брат Монаки изпраща поздрав от Ангола;

Брат Леон от Борундия поздравява ни всички нас;

Брат Хидро изпраща поздрав;

Брат Израел от Борундия;

също и брат Мбяла от Италия;

Брат Рашиди Маркос изпраща поздрав;

Брат Уилям, не зная от къде е;

Брат Филимон от Претория изпраща поздрав;

Сестра Илияна със семейството си изпраща поздрав.

Брат Матис ни изпраща поздрав.

Да, това са сърдечни поздрави на наши братя и сестри. Ние сме благодарни на Бога, че те са свързани с нас и заедно можем да приемаме Божиите благословения от горе.

И сега и скаме няколко песни да изпеем, след това брат Алфред Борг преди молитвата ще прочете Словото, и брат Шмидт ще се помоли. След това ще има благославяне на деца. Родителите да излязат напред. Сега ще пеем от светлите брошури, песен номер 15.

Пеят всички:

Аз съм изкупен с кръвта на Спасителя,

изкупен съм с Неговото вечно милосърдие.

Как е чудесно да бъда с Христос.

Изкупен съм, изкупен съм с кръвта на Спасителя!

Изкупен, как е чудесно да бъда с Исус!

Аз съм изкупен и блажен в Исус!

Не намирам думи за да опиша моето щастие!

Как е сладко за мен! Близко, когато са небесата към мен,

когато видя неговата любов, аз съм изкупен,

изкупен съм, с кръвта на Спасителя!

Изкупен съм с Неговото вечно милосърдие.

Как е чудесно с Исус! Постоянно да живея с моя Спасител.

Сърцето се изпълва с блаженно чувство,

и сърцето ми се изпълва с Неговата любов!

С каквото е изпълнено сърцето това е и в устата ни.

Изкупен съм, изкупен съм с кръвта на Спасителя,

изкупен съм, изкупен съм! Щастлив съм с Исус!

Неговата съвършенна истина – за мен Той пострада.

Той ме подкрепя, прави ме победител в тази земна битка!

Изкупен съм, изкупен съм с кръвта на Христа! Как ми е добре с Исус!

Амин! Каква голяма радост има в сърцата ни! Точно когато знаем, че сме изкупени с Неговата кръв! Скъпоценни, ние трябва да сме благодарни на Него! Него да прославим, песен 26-ти номер:

Пеят всички:

Ела към Спасителя! Ела още днес!

Последвай Словото Му,

сега е благодатно време за теб!

Той е близо до теб и иска да те благослови, и вика Той.

Каня те, ела, ще бъде славен ден,

когато ние ще влезем там, прославени освободени от греха.

Исус погледни, аз идвам.

Ела, о моето чадо, и чуй словото Му.

Отдай живота си, сърцето си и последвай Него.

Той е вечното прибежище, за това

изправи се и идвай към Него, на среща.

Прекрасно ще бъде, когато ние ще влезем там,

в този прославен Ханаан, освободени от греха.

Исус погледни, аз идвам.

Вярвай твърдо Господ ще те приеме.

Ти чувстваш ли, как Той е близо до теб?

С любов и милост иска да те обиколи.

Ела към Него, о грешнике!

Ще бъде прекрасно, когато ние освободени от греха

ще влезем в прославения Ханаан.

Исус, погледни аз идвам.

Прекрасно ще бъде когато ние освободени от греха ще влезем там,

без греха в онзи прославен Ханаан.

Исус, погледни аз идвам.

Брат Алфред Борг: Амин! Ела към Спасителя, ела още днес! Последвай Словото Му! Сега, сега е времето ти. Днес звучи Словото, сега е времето на благодатта! Той може да дойде, ние можем да идваме на среща към Него, и Той е близо до нас, и Той ни кани да дойдем!

Скъпоценни, чухме ли всички призива и днес сутринта Господ ни кани, призовава. Ние сме благодарни за вчеращната вечер. Ние бяхме изобилно благословени от Божието Слово и изказваме благодарение за Господната вечеря! И ние вярваме от цяло сърце, че Той и днес сутринта е същия, Той е помежду нас и каквато ние да имаме нужда Той знае твоята скръб, знае твоята нужда. Всичко, в каквото ти имаш нужда Той иска да помогне, Той желае да помогне!

Братя и сестри, ние сме много благодарни на Бога и нека Той да ни благослови и млади и стари. Не само, които сме тук, но и по цял свят, Божиите деца. Ние чухме, че мнозина са включени към нас и слушат това прекрасно живо Слово Божие и аз чета от Словото преди брат Павел да се помоли за нас. От Евангелието на Йоан 17-та глава, това е молитвата на нашия Спасител, от стих 20-ти:

И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене, чрез тяхното учение, хваление, благодарение, за да станат, да бъдат всички едно, както Ти Отче си в Мене и Аз в Тебе. Тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти Си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде Аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и Ние сме едно. Аз в тях и те в Мене, за да бъдат съвършенни в единство, за да познае светът, че Ти Си Ме пратил. И Си възлюбил и тях, както Си възлюбил и Мене! Отче, желая където Съм Аз да бъдат с Мене тия, които Си Ми дал, за да гледат Моята слава, която Си Ми дал. Защото Си Ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни света не Те е познал, но Аз Те познах и тия познаха, че Ти Си Ме пратил. И явих им Твоето име и ще явя, та любовта с, която Си Ме възлюбил да бъде в тях и Аз в тях.

До тук четохме Божие Слово. Трябва ли нещо да добавим към това, което прочетохме? Молитвата на Спасителят, молитвата на Господа за нас. Той казва не само за тези ученици, които в този ден Го заобикаляли, но също се молил и за тези, които ще повярват според тяхното учение. Не принадлежи ли същото Слово и за нас в тази сутрин? Не ли сме дошли към вяра чрез Словото? Ние сме благодарни на Бога тази сутрин, че Той ни е открил името Си, явил е името Си. Светът не знае името Ти и не Го познава, обаче на нас чрез откровение ни е възвестил, явил е името, както Той тук казва в 26-ти стих: „И явих им името, Твоето.”

Не е ли направил Той това с нас? Можем да отговорим: Амин. Той ни се е открил и ние сме Му благодарни за това! „Любовта, с която Ти Си ме възлюбил, във тях да бъде и Аз в тях.“ Нека Божията любов, която Той излива в нашите сърца чрез Святия Дух, нека тя царува в сърцата ни. Бог е любов! Неговата същност е любов, и Той любовта Си е открил на нас, и ни е подарил, и сме много благодарни за това тази сутрин. Нека Господ и днес да ни говори чрез Словото Си, както тук в 23-ти стих казва: „Аз в тях и Ти в Мен.”

Да, Той е в нас скъпоценни братя и сестри. Той желае чрез Святия Дух да вземе жилището в нашето сърце, да го заеме. И ние сме благодарни на Бога, това не е някаква утопия в нас, но това е Божия реалност. Той иска да заеме жилище в сърцето ни. Не само да ни посети за кратко време, но чрез Святия Дух да заеме жилище в сърцето, в църквата, и да живее в църквата. Нека това да стане реалност, да стане откровение, и да се открие в живота ни. Нека Господ да ни благослови! Сега ще се изправим за молитва:

Брат Павел Шмидт се моли: Отче небесни, искаме да изразим благодарност на Теб за този час, за тази сутрин, че Ти Си ни го подарил. За това предимство, че сме тук днес. Ние сме Ти благодарни за това място. И за това, че Ти Си ни подарил това място, и тази сграда Си ни подарил, където ние можем в спокойствие и мир да се събираме и да донасяме на Теб хваление, чест и слава. Господи, ние сме Ти благодарни. Благодарим Ти за благословение, което Ти вече ни даде. И вчера вечерта Ти много ни благослови изобилно и ние дойдохме с желание в сърцето и с жажда към Теб. И отново да се обърнеш към всеки от нас с Твоята реч, с Твоите думи, да се докоснеш до сърцето ни. Благодарим Ти за Твоята милост. Ти подари тази милост по цялата земя, и се носи Твоето слово по цялата земя, до краищата. Има хора, които Ти още ги извикваш, заблудените ги спасяваш. Ние сме Ти благодарни, че живеем в това време. От една страна то е хаотично, но все още благославяш твоя народ, твоите деца пазиш ги, и тази сутрин Ти Си помежду нас, и ние желаем, молим се да подкрепиш сърцата ни, дай ни милост да бъдем подкрепени във вярата ни и да приемем всичко онова, което Ти желаеш да ни кажеш. Молим Те, благослови този, който Си изпратил в света да проповядва Божието Слово, и дал Си му поръчение да върви от град на град, и да проповядва Твоето Слово, и да възвестява. Дай му днес милост, за да може днес чрез неговите уста да говориш на нас, по цял свят слушат и виждат какво тук става. Благослови, Господи, и помогни, Сам изцелявай, освещавай, освобождавай, подари милост отгоре! Така да се прослави Твоето име! Амин.

Брат Мискас: Ние ще пеем, ще има и благославяне на деца. Но сега ние ще пеем:

Вярвай, само вярвай, всичко е възможно,

ти само вярвай!

Брат Франк: Вземи детето в ръцете си.

Брат Мискас се моли за детето: Възлюбен скъпи небесни Отче, ние донасяме това дете, здраво детенце, което Ти си подарил на нашия брат и сестра, и ние донасяме го към Теб. Те искат да го посветят на Теб, ние го предаваме в Твоите ръце, нека Твоето благословение да бъде върху това дете, върху цялото семейство. Дай мъдростта на родителите да възпитават в страх, нека да бъде посветено на Теб това дете от сега и завинаги в скъпоценното име на нашия Господ Исус Христос. Амин!

Брат Франк към родителите: Бъдете благословени от благословението на Всевишният. Божието благословение на вас!

Брат Мискас се моли за второто дете: Възлюбени Господ Исус, ние това детенце Йоил донасяме към Теб. Ти Си подарил това дете на нашия брат и сестра, и те го донасят да го посветят на Теб, благослови Йоил, простри Своите благословени ръце върху него, приеми го да бъде осветен, благословен пред Теб от сега и завинаги. Благослови цялото семейство. Дай милост от горе да го възпитават в Божия страх. На Теб да бъде хвала, слава в името на Господ Исус Христос!

Брат Франк казва на едно дете: Да бъдеш ти благословен с Господното име, и цялото семейство да бъде благословено в Господното име!

Брат се моли за благословение на друго дете, на румънски език

Амин!

Брат Павел: Всички още ще пеем:

Ти си достоен, Ти си достоен Господ да приемеш слава, чест

Ти си достоен! Ти си достоен!

Слава, слава, алелуя! Слава, слава, алелуя!

Слава, слава, алелуя! Твоята истина върви отпред!

Брат Евалд Франк: Амин! Вие може да седнете. И днес искам всички, които присъстват тук и всички, които по цял свят виждат заедно с нас и чуват искам да поздравя със скъпоценното име на нашия Господ Исус Христос. Ние разбираме изцяло, че преживяваме сега последния период от времето, откъс от времето за спасителния Божи план с новозаветната църква и ние това го осъзнаваме, напълно го осъзнаваме, че библейските пророчества се изпълняват пред очите ни по цял свят. Дори и ако ние не успяваме всички вас да поздравяваме по имена, но всичките братя нека да знаят, че се много се радваме на всеки един брат, било от Молдова, Украйна или от Австрия. Ние на Бога от цяло сърце сме благодарни за всичките братя, които същото Слово дават още нататък, на народите във всички нации. И раздава се тази духовна храна на божия народ, и нашия брат Тати, който ме придружаваше във всички пътувания, когато пътувам във френско говорящи държави. И всички други братя нека да знаят, както чухме в първата проповед, че ние сме в Господа всички свързани, и сме едно. «Ти в тях и те са в Мен». Тук не се говори за религиозно единство в църквата, но Бог е в Христос, и Христос в нас, надежда на славата.

И ние от цяло сърце просто сме благодарни на Господа, че имаме директно участие в това, което Бог сега извършва върху земята. Малко да се докоснем към събитията, които стават сега в света, наистина сега мнозина стават събития по земята. Още преди такова го нямало, така мислим. Сега за карибски регион и държавите на карибския регион, САЩ: толкова много катастрофи, земетресения, бури и най-различни неща. Мислим за Щатите, за северна Корея, за всичките развития, за далечния изток, и виждаме, че всичко това идва към една кулминация, върви към кулминация. И последното прогласяване, че всички имат един и същи Бог, и мюсюлманите, и индуистите и т.н.. Не, Бог Го няма в тези религии. Има само едно откровение на Бога, това станало в Исус Христос нашия Господ, и това станало за нашето спасение, изкупление, примирение с Бога.

2-ро Коринтяни 5-та глава: «Бог е бил в Христос и примирил света със Себе Си». Проблемът е в това, както в Израел направили религия, те прославили събота, принасяли жертви, пеели са псалми, но денят на милостивото посещение на нашия Бог не познали. И те се оставили да бъдат още по-нататък верни на традициите, преданията. И затова Христос би трябвало да им каже, че те напразно Ме прославят с устата си. Те са поставили човешките заповеди на първо място. И Господ е казал на жената, самарянката, че идва време, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца в Дух и истина. Който се покланя не в Духът и истината, той се покланя покрай Бога. Божият Дух води човека, въвежда го навътре в Божието Слово. И винаги трябва всичко да се сравнява със Божието Слово, в какво ние вярваме.

Нашата вяра трябва да е задълбочена в Божието Слово. Тя трябва да бъде задълбочена в Божиите обещания. И кратко ще кажем такава мисъл, че през октомври, на 31 октомври ще бъде 500 години откакто станала Реформацията в дните на Лутер. И ние знаем, че още преди това са имали различни пробуждания, но точно по времето на Лутер е дошъл пробив. Били са Цвингли, Калвин и други. Те дори даже по-дълбоко са разпознали кой е Бог. Имало е при тях събуждане, и те са проповядвали правдата в тяхното време. Те всичко са премахнали от молитвените им домове, само останала катедрата, от където се проповядвало Словото.

Също и Цвингли, той много добре обяснявал Господната вечеря, също както и на нас ни е открито от Словото. Не че хлябът трябва да се превръща в някакво тяло, но както е написано. И виното никога не ставало кръв на Христос. И винаги на вечерята се употребява вино, а както учи католическата църква, че виното става кръв, то това не е вярно. Трябва нашият вътрешен живот да се обърне към Бога, и да имаме преживяване с Бога. Тези преживявания, които ни донасят спасение, както вчера Господната вечеря я разделяхме един с друг, и го правим докато Той ще се завърне. И докато Той ще дойде, ще ни вземе горе в нашата родина. Там ще празнуваме с Него великата вечеря. Какво сега става в нашата държава, няма да говорим подробно, но на 3-ти октомври отново ще празнуват единство на Германия. Знаем, че след втората световна война Берлин е бил разделен на части, и Германия е била разделена на източен блок и западен блок. И през 1961 година американските и руските войски в Браденбург бяха едни срещу други. Джон Кенеди е казал: «Аз от Берлин ще направя екземпъл». Ние тогава не знаехме, какво ще стане в следващия момент. Това беше напрежение в нашата държава.

След това дойде 2-ри април 1962-ра година. Помислете върху това: през 1961-та година се започна изграждане на стената и разделяне на държавата, а през април 1962-та година, вие знаете моето свидетелство, моето призоваване. Един ден ми беше казано: „Събирай храната, защото ще дойде голям глад.” Аз откровено си признавам пред Господ и пред вас, че помислих, че нещо страшно ще дойде, и ние цялото мазе долу под сградата напълнихме с храна. Защото Господ каза, че ще дойде голям глад. „И ти събирай храна, и след това ти ще стоиш посред народа и ще раздаваш храната».

След това дойде скръб върху мен, нужда, и ноември 1962-та година аз, в моето отчаяние, позвъних на брат Бранхам и го попитах, може ли да се срещна с него и да говоря. Помислете, ние тука събрахме храна, но не дойде никакъв глад в истинския му смисъл, и катастрофа нямаше. И аз казах на Господа в молитва: „Аз не мога така да продължавам, така да живея, и да проповядвам. Аз имам нужда от Твоят отговор, откровение от Теб.” След това аз летях в Щатите и в понеделник, 3-ти декември ние стояхме заедно на масата с братя Содман и Вуц. И брат Бранхам повтори дума по дума това, което Господ ми каза за храната, за глад: „Ти си помислил, че ще дойде физически глад върху земята, и вие сте събрали земна храна, обикновена, но Бог имал предвид друго: Той ще изпрати глад по Неговото Слово и храна, която трябва да събереш, това е Божието Слово, което Бог е дал и приготвил за това време, и то се намира в проповедите, които са записани и се записват още на магнетофонни ленти.” И след това той каза: „Изчакай с раздаването на храната, докато ще получиш остатъка на тази храна.” И, скъпи братя и сестри, Бог наистина е дал голяма милост от горе. Ние сме подключени към свръхестествени действия Божии в това време. Получили сме ги директно от Господа, включени сме от Бога.

И като погледнем на миналите години, когато Господ Бог е отворил мнозина врати, и още когато беше желязната завеса между запада и изтока по онова врем. Аз през 1960-тата година съм проповядвал в Москва, в голяма баптиска църква. Мнозина идваха към мен и ми благодариха за проповедта, дори съветника на Горбачов ме покани. Аз бях в неговия апартамент. Той взе Библията от шкафа си. Тя беше с прах, той отдавна не я е чел. Той я извади от шкафа си, и ние можахме с този съветник на Горбачов да говорим за големия, великия изкупителен план. Днес Матей Хенрих е тук, Бог да те благослови. Когато аз мисля за онези пътувания, как Бог откриваше всички тези врати. Помислете, света беше разделен. Европа беше разделена, държавата разделена, и освен всички тези препятствия Бог даваше милост, и през всички онези години, когато имаше голямо напрежение, ние можахме да носим Божията вест в източните държави. Аз много добре помня брат Матеас, заедно бяхме на голям път, и беше един голям билборд, на който беше написано на различни езици «забранено е преминаването, забранена зона». И изчаках, докато стане тъмно, и ние влязохме без да гледаме на забраната, ние можахме да влезем по такъв начин.

И така, Бог във всички народности от началото, без да се гледа на земните препятствия, Бог откриваше човешки сърца за да може Неговото Слово, Неговото послание да достигне света. Скъпи братя и сестри, аз така не съм го планирал, това беше Божият план. И както за нашия Господ и Спасител четем в Божието Слово, че преди основанието на света бил положен планът за спасението. Преди основанието на света. Плана за спасението беше положен преди основата на този свят. Още тогава Бог си имал план, че ще дойде Изкупителя като Божий Агнец, и ще даде живота Си заради нас, и чрез това ще ни даде вечен живот. Също по такъв начин нашите имена са в книгата на живота на заклания Агнец още преди основанието, преди създанието на света беше планирано за Спасителя. И така, на основание на вяра и Божието предузнание, сме избрани, сме били избрани да вярваме на Божието Слово, да се доверяваме изцяло на Бога, и да изчакаме завръщането на нашия Господ. Искам още да прочета три стиха от Евангелието на Йоан 17-та глава, всеки един израз е от Йоан 17-та глава, от 6-ти стих:

Изявих името Ти на човеците, които ми даде от света.” Тук е цялата тайна, тя е скрита, не на всички е открито това, изявено. Помислете за Матей 28 глава, където пише: „Кръщавайте ги в името”, обаче това име в Матея 28 глава точно не е написано. Обаче в първата проповед на Петдесятница, в деня на Петдесятница това име беше назовано, то беше казано. Целият религиозен свят, църкви, свободни църкви са взели формулата от Матей 28 глава, но нямат откровение за името, в което Бог се е открил като Отец в Сина, и чрез Святия Дух. И тук пише: «Аз им открих името, Твоето име на човеците. Аз открих името на човеците, които Ти ми даде от света».

Братя и сестри, вземете го това в сърце, ако това име ви е било открито чрез Божия Дух, тогава вие сте избрани от преди основанието на света, вие сте определени да бъдете собствеността на Господа. Не на всички е открито това име, обаче Той казва: „Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света.”

И след това в 14-ти стих четем: „Аз им предадох Твоето слово.” Кажете «Амин» на това! На кого Господ в това време е открил името Си? Словото Си открил отгоре? Кой е влязал в Светая Светих? Кой е отворил ковчега? И на кого може да говори отгоре? Днес не искам да съдя никого, обаче всичките църкви, всички свободни църкви приемат формулата във всичките си дела. Обаче, нито един път апостолите не употребявали тази формула, но винаги са казвали името, което е най-високо от всички имена. Идете от църква на църква и ще видите, че кръщават в тази формула «Отец, Син и Светия Дух». И ако погледнем в историческите книги ще видите, че всички тези масонски ложи, всичките техни тайнства и вълшебства, всичко това се извършва в името «Отец, Син и Светия Дух». Но нито веднъж в Писанието, при водното кръщаване или друго действие няма применение на тази формула, но винаги се правило в името, което е най-високо от всички имена, името на нашия Господ Исус Христос. В Стария завет това име било «Яхве», а в Новия завет е «Исус» Спасителя. Просто е прекрасно, че Господ на Стария завет е същият Господ, Който е в Новия завет, и Той като Господ могъл да каже «Аз дойдох от горе». Сина е казал: „Този който Ме е пратил, Той е с Мен.”

Синът е бил роден на земята във Витлеем, и след това приел поръчението Си в Божия план, и Го изпълнил. Обаче в Лука 2:11 пише: „Днес ви се роди Спасителя, който е Христос Господ.” Той е бил Господ, но станал е човек. Скъпи братя и сестри, за да ни изкупи нас, хората, за да ни доведе обратно в състояние на Божественост, Той всичко това Го направил. За мен откровение Божие във Христос, нашия Господ, е найважното. Тука се започва, Той е казал: светът няма да Ме види повече, но вие ще ме видите и Аз ще ви се открия.

И нека също това да кажа с голяма скръб, че дори и в петдесятното движение всички онези велики проповедници отхвърлят кръщаването «в името на Исус Христос», но приемат и поздравяват формулата. Помислете само: това са хора, които мислят, че са получили отгоре Святия Дух. Те, които се молят за болни, които говорят, че имат знамения и те се извършват от горе. И след това, когато се говори за истинското учение за Божеството, за водното кръщение, те си остават във вавилонския плен. Днес беше изразено в песните и последния псалом, който чухме, хорът пя «обратно към Библията». Трябва да се излезе от всяка една заблуда, лъжа, и Бог е дал милост. Започвайки от деня на реформацията и това са били едно след друго събуждания, но сега вече говори се не за реформация, но се говори за възстановяване на всичко онова, възвръщане на това, което било в началото в църквата. И още един стих в Йоан 17 глава, 14-ти стих: „Аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Освети ги чрез истината….” 17-ти стих: „Твоето Слово е истина.”

И скъпи, пише още «без святост никой няма да види Господа». Тези чудотворци, те ще чукат и ще казват: «Господи, отвори ни, не ли в Твоето име ние проповядвахме. Не ли в Твоето име извършвахме големи чудеса, знамения А Господ ще каже на такива: „Махнете се от Мен всички, които вършите беззаконие, не ви познавам.’’

Знаете ли вие с каква скръб, с каква болка всичко това е свързано, че хората се водят в заблуди във мнозината църкви и религиозни сфери. И това се прави с позоваването на Божието Слово. Те се основават върху Матея 28 глава, но не отиват от тази глава в Марка 16-та глава, от там не отиват в Деяния на апостолите 2-ра глава, не отиват там, където първата проповед беше проповядана с водителство, директно водителство от Святия Дух, и бе казано:

Покайте се, и всеки един от вас да се покръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви и ще получите Святия Дух.”

Как ние трябва да сме благодарни на Бога днес, че Бог е избрал брат Бранхам, го е пратил да ни открие това кой е Бог, за кръщението водното, за грехопадението какво там в действителност е станало, за всички Божиите тайни сме осведомени, и Бог на нас според милостта, чрез служението, което било дадено на Бранхам, Бог ни въвежда в Неговия план. Ние сме благодарни на Бога за Неговите действия във времето, в което сега живеем. Имаме предимство, скъпи, и това е по цял свят, ако да знаете колко бяха телефонни обаждания, и днес имаше. Имаше телефонни обаждания не само за събиранията, които имаме тук, но звъняха и за последния «Вестник на мисията» и казваха: «Брат Франк, в този последен Вестник има отговори на въпроси, които аз отдавна съм имал.» Вече в продължение на 50 години Бог действа тук, ние сме възвестявали според Божията милост, проповядвали сме, публикували, били сме в бодрост ден и нощ да бъде така, че това последно Послание (вест) да бъде проповядвано във целия свят. И сега 1 500 включвания имаме, от 172 държави са включени да слушат Божието Слово. Да слушат Божието Слово, което е предназначено за нашето време, обещание, повикване, приготвяне на Църквата към славния ден на завръщането на нашия Господ. И когато хорът пя псалом, че светлината ще изгрее във вечерното време, през вечерта, аз отворих Захария, 14-та глава 7-ми стих: „Но ще бъде единствен ден, познат само на Господа, ни ден ни нощ, а привечер ще има виделина.”

Това е могъщото древно Божие Слово. Как Бог със Своя Си народ Изрилев, всичко води към свършване. И тук можем да прочетем в Захария, 2-ра глава, че Бог Свой Си народ Израилевия ще доведе обратно в обещаната земя.

Захария 2-ра глава, 16-ти тих: „Господ ще вземе Юда, като владение и отново ще избере Ерусалим.”

Юда като наследство. Братя и сестри, ще отидем още към Захария 4-та глава. Тук се описва светилника и се показват две маслинени дървета. Това са двама пророци, които ще дойдат и ще бъдат в Израиля. И точно до светилника, тука се говори за Зоровавел, мъж когото Бог особено го използвал след вавилонския плен. За да дойде и да се завърне обратно Божият народ в Ерусалим, и да намерят основата на стария храм, и върху него отново да изградят храм. И написано е, че в Неговата ръка ще бъде и главния камък, нашият Господ, Който е направил началото, Той и ще свърши всичкото. Той е най-главният камък и най-крайният, Той е Алфа и Омега, Той е всичко във всичкото.

Ние можем да виждаме според Божията милост и Библейските пророчества в Захария 4-та глава, ако отиваме в Откровение, също виждаме там светилникът и как Господ ходи помежду седемте светилници, и след това вървят послания към седемте ангели на църквите, това е във откровението. Да зная, че хората ще казват: «ние всичко имаме, нямаме нужда от нищо». И Господ трябвало да им каже: «вие сте сиромаси, голи…» Обаче Бог дал милост на своя Си народ, Бог е дал милост и на нас, че ние Словото, което е предназначено за нас, именно правя акцент, че това Слово е предназначено за нас. Ние сме излязли от вавилонския плен и сме се върнали обратно назад. Ние не сме отишли в Никея, в Рим, в Халкедон, но сме доведени обратно, директно в Ерусалим. И вярваме от цяло сърце, как нашите братя от самото начало са вярвали и проповядвали пред всички честно и открито. Господ Бог е избрал брат Бранхам, Той първо го е използвал като евангелист.

И сега нека всички, които са в харизматичния свят, нека това служение да разберат, че преди 1946-тата година светът още не е чул за някакво петдесятно движение. Обаче тогава Бог избира Бранхам и дава му дарба, дарби, по такъв начин за да стане най-последното събуждане. Дошъл е момент, когато Бог му дава откровение за седемте печата. И дал това на нас, Божиите деца, достъп към тези тайни, които преди са били скрити. Колко от тези интернационални познати личности, колко от тях са приели служението на брат Бранхам? Да, първо те са го приели като евангелист, като човек, който е имал Божии дарби. А след това те се отказали от него, когато Бог започнал да действа чрез него според истината.

Да кажем директно: който е намерил Божията милост в Божиите очи, той ще се върне обратно към оригинала. Името, което ние е открито, вярваме в Него от цяло сърце. Така привечер трябвало да дойде виделина, и тази светлина се яви. И така всяко Слово от Божият Дух отгоре ни е открито. И всички ние, които ходим в светлина, във виделината, не се спъваме, но преживяваме това откровение Божие отгоре, преживяваме всичко, което Бог прави през това време. И още ние имаме прекрасно, скъпоценно Слово в това време, I-во Тимотей 6-та глава. Тимотей е бил най-близък с апостол Павел и Павел много му писал, давал му насърчения, и тези насърчения и днес ги приемаме в сърцето си, и можем в тях да участваме. И да възвестяваме същото Божие Слово. Ще четем от I–во Тимотей, 6-та глава от 14-ти стих, за да имате поглед и с каква отговорност носим Божието Слово, какво е свързано с тази отговорност. I –во Тимотей 6:14, това е последната глава на това писмо: „Да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос.”

Ние чувстваме и разбираме за какво тука се говори. Тука се говори за завръщането на нашия Господ. И Павел му казва да пазиш тази заповед. Така и ние написахме във вестника. Братя и сестри, ако Божия Дух се докосва дълбоко до вътрешния ни човек и разбираме, че сме дошли към едно сериозно време, период от време, че възвестяването на Словото трябва да бъде без петно и чисто. И самата Църква да се яви пред Господ, и тя да е без петно. Да става като една баня от Божието Слово, да се измиваме от Божието Слово, и да не остава нито едно петно. Всичко, което се отнася до стария човек, да бъде изчистено от нас, да бъде измито. Да бъдем по-бели от сняг пред Бога. От една страна измити в кръвта на Агнеца от всички грехове и беззакония, но в Божието Слово ние също трябва да бъдем измити от всички тълкувания, лъжливи учения, за да може Бог да ни доведе обратно към оригинала Си на Словото, чистото Слово. След това 15-ти стих, се отнася за завръщането на нашия Господ «своевременно ще бъде открито от блаженния единствен Властимащ Цар на Царете и Господ на Господстващите». О, скъпи братя и сестри това време наближава, както тука пише. «Своевременно ще бъде открито от блаженния, Единствен Властимащ Цар на Царете и Господ на Господстващите». Това на мен много ми харесва и в 16-ти стих:

Който Сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, когото никой човек не е видял, нито може да види. Комуто да бъде чест и вечна слава. Амин!”

Често сме говорили, че Бог е дух. Той е невидим, Той е във вечни векове. Той е изпълнен със светлина и живот. Никой не го е видял. Обаче в началото Той от това първоначално състояние Той се явява във видим образ. Прави всичко да има живот, всичко сътворява могъществено чрез Словото Си. Той е ходил в едемската градина, неви-димия станал видим. И по такъв начин бил ни е открит Отец и Син, не някаква друга личност, но това е същия Бог, Емануил, Бог е с нас. Както често говоря, учението за Божеството е много скъпоценно за нас. Ние сме били въвеждани в тези тайни не само според учението, но можем да последваме след Божията мисъл. Когато ние говорим за тези неща, то просто трябва да бъде в нас Божият Дух, за да може да действа могъществено в сърцата ни. И думите, които се проповядват, да бъдат според Божията милост, преживяни в нашия живот. Святия Дух да ни въвежда във всяка една истина. И още във II-ро Тимотей, 2-ра глава, 5-ти стих пише:

И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно.”

Нека бъде прославен нашият Господ. Това не е някакъв човешки труд, но това е Божествено призвание, и както беше казано в Библията: „Аз разпознавам в твоите уста Словото истинско.”

И Божието Слово трябва да остава истинско във възвестяването си . То не трябва да се тълкува, но трябва винаги да бъде истина. И още след това в следващите стихове. Още 19-ти стих: „Но твърдата основа положена от Бога стои.”

Освен всички лъжеучения, Яний, Ямврий, те са били от самото начало лъжеучители. То и в нашето време нищо не се е променило. Аз дори и не искам да мисля върху тези неща, които станали, след като заминал той /Бранхам/ във вечността. Какво сега се прави, след това с неговите лични вещи. Нали не може да се поставя акцент върху това, какви бонбони е ял и какъв костюм той е носил, обаче върви реч за Божието Слово, което той проповядвал според поръчението от Бога. След това като мислиш как братята от Щатите, Полша и Холандия са раздавали на хората парчета от костюма на брат Бранхам. И като помислиш за таково идолослужение, то сме благодарни на Бога, че Той ни е оставил със здраво разбиране и смислени. И ние само на един Господ въздаваме хвала, чест и слава. Бог използва Неговите слуги, но всяко едно поклонение и слава принадлежи на Него. Както тук четем: «Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: печата всичко това го има, Господ познава Своите Си.Господ познава Своите Си. И Неговите хора Го познават също. Както Господ е казал: „Моите овце познават моя глас, а чужд глас не следват.”

Истинските овце никога няма да приемат лъжливи учения. Те ще изследват Писанията, и ще се завръщат винаги към Божието Слово, защото те имат печат Божий във себе си. И написано е, че Господ познава Своите Си. Господ познава теб и мен, и всички нас. Ние, според Божията милост, сме станали Негова собственост. И нека всеки един, както тук пише, да отстъпи от неправдата. Всеки, който изповядва Господнето име, да отстъпи от неправдата. Ако ние изповядваме Божието име, трябва да оставим настрани неправда, беззаконие, лъжливи учения. Всичко онова, което не е от Бога и няма връзка с Бога. След това четем II-ро Тимотей 4-та глава, където има призив, който за мен е много важен. Аз понякога говоря за свръхестествени преживявания, и за мен тези думи са с голямо значение. Значение, което никога няма да свърши. Бог е знаел, че на мен ми трябваше по онова време утешение. Той знае, че всеки Божи мъж има нужда от близост с Бога за да проповядва правилното Слово в правилно време. И тук бяха брат Жинтон, брат Алекс Барилиер. През 1980-та година аз проповядвах във Франция, мисля, че тук съм говорил за това.

Нашия брат, който сега ще лети в Ереван, там ще служи на братята и сестрите с Божието Слово.

Тогава наистина за първи път ми беше зададен въпрос за Откровението 10-та глава. Братята от Армения, които са във Франция /те тогава работеха там/. След събирането дойдоха към мен и ме питат за Откровение 10-та глава. Какво означават тези 7-те гръма, които са в 10-тата глава на Откровение. И аз им казах: «братя, аз не зная за това», и казах им «лека нощ» и отидох си в стаята във хотела. Обаче през следващата сутрин, аз винаги с охота това говоря. Мнозина хора сменят часовниците в живота си, но аз все още съм със същия часовник, и тогава съм го носил, той никога не е спирал. Същата сутрин, както вие сега чувате, също така аз чувам Господния глас: „ Моят слуга, стани, изправи се, чети II-ро Тимотей, 4-та глава, стих 1 и 2». Аз знаех какво трябва да правя, аз скочих от леглото, отворих Словото, и четох. И тука апостол Павел написал на Тимотей сериозни думи:

Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите при явлението Си и царуването Си.”

След това 2-ри стих: „Проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с пълно търпение и непрестанно поучаване.”

Тук са две страни: от едната страна е търпение, голямо търпение, а второто е непрестанно поучаване на истината от Божието Слово.

От 3-ти стих: Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и като отвърнат ушите си от истината ще се обърнат към басните.”

От истината ще се отвърнат ушите им и ще се обърнат към басните. Вие знаете къде е написано в « Петрово 1:16. Тук в стих 5 пише: „Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълни докрай служението си.”

Вие всички знаете, когато аз прочетох точно 5-ти стих, аз отново започнах от 1-ви стих и след 2-ри стих, поставих Библията си върху малка масичка в този хотел. Издигнах ръцете си и се обърнах към Господа, казах: Възлюбени Господ, както тук е написано да се проповядва Словото, точно така 7-те гръмове от 10 глава на Откровение е това, което там няма го написано какво означават тези громове. Затова аз никога няма да проповядвам за тях. Защото ние имаме поръчение да проповядваме само това, което е написано в Божието Слово. Дори може и ангел да дойде от небето, обаче ще остане така, както е написано. Братя и сестри, ако Самият Господ ще даде отговор и тук казва на слугата Си да проповядва Словото и нищо друго, освен Божието оригинално Слово, никакви басни, то така трябва да остане. Трябва така да бъде, трябва така още да се каже, че всички онези, които четат в Откровение първа глава, първите три стиха и в 3-ти стих пише: «Блажени които четат пророчеството на тази книга, пазят каквото е написано, защото времето е близо». Именно това е написано в Словото. А това, което не е написано в Словото, да го оставим в Божиите ръце. И няма проблеми тук. Обаче какво се касае до всички други, то говоря сега с голяма скръб. Като бях във Виетнам и в Камбоджа ,разбрах че и там има също група, както се наричат «гръмовци». Защото брат Бранхам някога е възложил ръцете си върху един проповедник, който някога е дошъл със седем човека от всеки един континент. Според този проповедник, ще излезат тези седем човека и като гръмове гласове и ще проповядват на земята. Скъпи, забравете, това са тълкувания и басни, които нямат отношение към нас. Помислете, че преди 16 години, преди 8 години имало групи, които вярват в такива неща, и сега ги има.

Идването на Господа много наближава. Обаче Бог дава милост, и Божията истина се проповядва върху земята, и всички, които са от Бога, слушат Божието Слово и вярват му. Още Божие Слово от 2-ро Петрово трябва да се проповядва само, което е написано в Библията, а всичко друго да оставим в ръцете на Господ Бог. Той Сам Си има грижа за всичко друго. В 1-во Петрово, глава 1, стих 16 е написано: Бъдете святи, понеже Аз съм свят.” Помнете тези думи, и в Йоан пише, ние четохме: „Освети ги чрез истината Си, Словото Ти е истина.”

Затова ние вярваме от цяло сърце в това, което е написано. И тук още има думи от 1-во Петрово, същата 1 глава, 25-ти стих: „Но Словото Божие трае до века, и това е Словото, което ви е благовестено.” Като блага вест им било проповядвано. Същото Слово днес ние можем да проповядваме за Божия слава, Господна Слава. И още Петър казва ни да не следваме някакви басни. В 2-ро Петрово глава 1, стих16:

Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.”

След това Петър свидетелствува, че той е чул същия глас на хълма на преобразяването в 18-ти стих: „Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.”

И след това същият Божи мъж Петър казва още: „Този глас чухме ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на святата планина.”

О, нека да се прослави и възвеличи Господ, нашия Бог. Не само това могъщо преживяване върху тази планина, хълма, и е дошъл глас и облак, и Петър могъл да каже: този глас чухме сами ние, когато бяхме с Него там на святата планина. Братя и сестри, за да бъдеш очевидец, да чуеш и да видиш! Апостолите са говорили онова, което през тяхното време са преживяли с Бога според милостта. Ние също днес можем да говорим, че и ние сред Божията милост в нашето време сме преживяли с Бог. И дори когато мисля върху написаното, че евангелието на Божието царство ще бъде проповядвано на всичките народи за свидетелство. И когато мисля още, че когато слезе Святия Дух в Ерусалим, там бяха от 17 различни народности събрани в Ерусалим.

Сега, когато мисля днес, че от 172 нации вече Бог поканил, извикал и още от 20 останали нации ще бъдат извикани Божиите деца. Наистина, при времето на завръщането на Господ Исус Христос, от всички нации, народности, езици тази завършената Невяста на Агнеца ще отиде да посрещне Младоженеца. Както пише в 1-во Солунци гл.4, и както вчера вече направихме акцент върху това, че желаем всички тези, които слушат Божието слово са били въвеждани не само в учението, но и да имат личното си преживяване с Бога и изкупление. За да имаме всички обръщане към Бога, да оставят този широк път, да влезем в тясната порта и да застанем на тесния път, който води към вечен живот. Според Божията милост за да преживеем новораждане отгоре, от Словото и Духът, и това духовно кръщениеда преживеем като потвърждаване, че всичко е в нас наистина е възстановено. И обещанието звучи така, че всичко да се завърне обратно към първоначалното състояние във нас, защото това е обещанието за нас и за нашето време: «Аз ще ви изпратя пророк Илия, който отново ще възстанови към първоначалното състояние».

И Бог изпратил Своя пророк, който имал това пророческо слово. Бог има апостолско слово, Бог има стар и нов завет, и чрез всичко това Той ни довежда в хармония с Божието Слово. И ние сега можем да благодарим на Бога, да Го прославим, че Той толкова неща е направил по цял цвят, и сега още прави. Той Своето Си дело ще го завърши. Задължително ще го свърши, както е казал: Той е най-главния камък. Той е първият и последен камък, и ние според Божията милост, сме били изведе-ни от Вавилонския плен, и сме доведени до древната основа. И особено от Ездра пророка четем, какво е било ликуване, тържество между евреите, когато те са се върнали в Ерусалим след пленничеството им.

И когато са намерили основата на храма, какво тържество имали са и ликуване, и са се радвали там. Никакво повече робство и плен, никакво повече унижение в Вавилонския плен. В робството има си много унижения, а те вече са били в святата земя, както четем, че Бог ще възвърне Юда на святата земя в своето наследство, че ще ги благослови, ще ги приеме на обещаната земя. Още в Римляни вече е било казано, че само остатъка от избраните достигнал целта, така и сега само избраните ще достигнат целта. В Римляни, глава 11, от стих 5 четем: „Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат. Но ако е по благодат не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат.”

Сега е 7-ми стих: „Тогава какво? Онова, което Израил търсеше, това не получи, но избраните го получиха, а останалите се закоравиха даже до днес.”

Същото и сега в нашето време, и който си закоравява сърцето, както е написано: «Сега когато чувате Моя глас, не закоравявайте сърцата си». И който си открива сърцето и приема Божието Слово, на такъв човек се открива от Святия Дух, и той получава цялата картина: това, каквото Бог е обещал и какво прави. Обаче, който си закоравява сърцето, той не вярва на това, което Бог е обещал, и затова той не може да има част в Божието дело. Обаче както тук е написано, че избраната част е достигнала и също така е с мен, с теб и с всички по цял свят, те откриват сърцата си, и Божията вест приемат в сърцата си, и вярват от цяло сърце. Позволете ми да кажа, че 11 юни 1933-тата година било казано: «Както Йоан Кръстител е бил изпратен, преди първото идване на Исус Христос, това е Божието послание за да се приготвя на Бога път, да се приготвя Божият народ за Бога.

След това също било казано: и ти ще бъдеш изпратен с послание, вест, която ще предиде второто идване на Исус Христос». И ние това от 1966-тата година сме го преживявали, че Божието послание (вест) беше донесена, и се носеше, и тук трябва да се каже със скръб, че не върви разговор за мен или за нас, но говори се, че Бог в този откъс на времето (периода) довежда Неговия план на изкуплението към свършека. Това, което Той някога започнал, сега го завършва. И това е преди завръщането на Исус Христос. Има подготвяне на Църквата-невяста на Агнеца. Сега трябва да бъде и отделяне от всичко неправилно, да имаме съгласие с всичките Божии думи. Да няма никакво съпротивление в сърцето ни, но да казваме всички «да» и «амин» върху Божието Слово и Неговата воля. И сега още много кратко слово, което е обърнато към всички нови хора помежду нас. Сестра от Полша, мисля, че е тя е нова посред нас. Всички, които имат възможност днес и желаят, могат да вземат водно кръщение. Ние сме благодарни на Бога, че имаме тук Божи дом, където можем да се събираме за богослужение.

Можем да извършваме Господна вечеря, имаме възможност за водно кръщение. Господ Самият за всичко това се е погрижил. И ние искаме да кажем, че всички, които са посветили живота си на Бога, преживяли са прощение на греховете си, приели са от Господа и наистина вярват, че Бог е бил в Христос и пролял кръвта Си, скъпоценната Си кръв. Това наистина е била Божествена кръв и бил живот, скрит във тази кръв. Нашия Господ Си отдал живота за нас, пролял кръвта Си заради нас да ни изкупи от вечната погибел, за да ни даде прощение на греховете, да ни даде според милостта Си вечен живот. Приемете го с вяра всичко това, и не може тогава да има препятствие за водно кръщение. Тук никой никого не контролира и не изпитва, тук не постъпваме така. Всеки сам да изпитва себе си. А това, което се касае за водно кръщение, никой няма да принуждаваме. Всеки нека доброволно да решава за себе си. Всеки един от нас стои пред Господа и всеки, който това го прави с крачка с вяра, правете такава крачка с вяра, защото светото Писание казва: Покайте се и всеки от вас нека се покръсти в името Исус Христово, за прощение на греховете, за да получите прощение на греховете, което станало чрез кръвта на Агнеца.

Прощение на греховете става не чрез водното кръщаване, но прощението на греховете става чрез кръвта на Агнеца, а с нашето кръщение потвърждаваме, че сме приели с вяра прощение на греховете ни, и след това ние сключваме със Бога завет в добра съвест. И както Павел в Римляни 16 гл. е казал, че ние при водното кръщение когато влизаме във водата, така ние се погребваме, умираме със Христос в Неговата смърт, а когато излизаме от водата, ние възкръсваме за нов живот с Него. И да живеем на земята в нов живот. И старият човек, който е бил разпънат със Христос, вече е бил оставен. Той е бил разпънат, погребан, а чрез Божията милост излиза вече нов живот, нов човек, нови желания да живееш заедно с Господа. И да преминеш с Него във вечен живот! Нека Господ всички нас да ни благослови! И всички народи, народности по цялата земя, нашите братя и сестри от България, от където и да сте дошли вие тук, нека Бог да ви благослови. Нека Бог да ви благослови, които сте дошли от всички нации, народности! Нека Бог да бъде с всички нас през вечни векове. Амин! Сега ще се изправим, ще помолим сестрите да излезнат отпред и да изпеят псалом за Божията слава. Докато идват, ние ще пеем.

Пеят всички:

Какъвто съм, не със своя сила. Само Ти.

Твоята кръв ме измива от всякакъв грях!

О, Божи Агнец аз идвам, идвам на Твоя призив!

Пеят две сестри:

Младоженецът идва скоро! Помнете Му думите!

Бодърствувайте, святи! Имайте бодрост на всеки час, на всяко място!

Чакайте, Той скоро идва! О, Господи ние искаме да бъдем подготвени!

Ние искаме да бъдем прилежни в молитва и очакването!

Тук ли ще Те видим и ще излезем!

Младоженецът ще дойде и този,

който е бил верен на Него до края,

той ще бъде поставен над мнозина неща в Господа!

Господи, ние искаме да бъдем подготвени!

Искаме с прилежност да участваме в молитва,

докле ще дойдеш, и ние ще Те видим

и ще излезем да те посрещнем!

Младоженецът ще дойде и ще си вземе невястата,

която тук върху земята вече се е доверила на Него!

Тази, която очаквала Неговото завръщане.

Имайте бодрост, защото Господното завръщане наближава.

Господи, ние желаем да бъдем прилежни в молитва и очакване,

докле Ти ще дойдеш, и ще Те видим, и ще излезем да Те посрещнем!

Брат Евалд Франк: Амин! Колко от нас искат да бъдат във възнесението на църквата? Амин! Вие знаете моето убеждение, че всички тези, които заемат мястото си в Божието Слово и са послушни на Словото, те с това потвърждават, че са чули Божият призив. И преди основанието на света те за били предузнани, определени за да бъдат при Господа! Особено всички тези, които вървят чрез тежки изпитания. И това са повечето от нас. Те вървят чрез изпитания. Това може да бъде в училището, в работата им или в семействата. Но ние сега няма подробно да говорим за това. Но бъдете сигурни, че Бог допуска само онова и толкова, колкото ние ще можем да понесем с Неговата помощ! И Той ни носи, нашите бремена, които са върху нас поставени. И Той носи нас с цялото ни бреме. Ние можем да Му се доверяваме във всички житейски ситуации!

И сега молба към всички, които желаят да вземат водно кръщение, нека да излезнат отпред. Има ли такива помежду нас, които желаят да вземат водно кръщение? Издигнете си ръцете за да видим и излезте отпред. Ако има помежду нас да вземат водно кръщение ще видим как да се постъпи. Да, тук идват, и от тук идват... Слава на Бога! Хвала и благодарение на Бога! Вие вашият живот сте посветили на Господа? Вие, вече имате повече от 12 години! колко имаш години? [13 години].

Брат Евалд Франк: Ти също си на 13 години. Вярвате ли вие от цяло сърце, приели ли сте Господ Исус Христос? Имате ли прощение на греховете си? Вярвайте, вярвайте от цялото си сърце, и Господ Бог ще потвърди Словото Си върху вас! Господи, всемогъщи Боже, ние сега донасяме всички, които са излезли напред за водно кръщение! Господи, Възлюбеният! Нека те да намерят в очите Ти благоволение и прощение на греховете си, пълно изкупление да преживеят според Твоята милост отгоре! Ние предаваме ги в Твоите ръце и молим Те за тях, за тези! Да бъдат благословени, да Ги благословиш изобилно! В святото име Исус Христос, нашия Господ! Алелуя! Алелуя! Амин!

Сега още трябва да изпратим поздрави. И аз искам да се извиня пред брат от Атланта. Те много искат да пътувам през ноември до Атланта, но аз през ноември ще пристигна във Варай и Дубай, през ноември след това ще има събиране в Цюрих, Швейцария. Просто ние не можем да се вмъкним в планът, както смятахме. Нека брат Тати да каже на брата от Атланта, че аз бих с удоволствие отишъл при тях, но този път няма да стане. И на всички други: брат Мач, брат и сестра Ерецки, брат Флорин, брат Джон на всички братя, от далече и от близо, от Киншаса и от където и да е сте дошли тук: Нека Бог да ви благослови изобилно, да даде богатство на милостта Си! Изобилно да използва всички вас, да оставате във Божието Слово! Да нямате някакви лични тълкования и дискутирания за Божието Слово. Вярвайте както е написано в Словото. И Бог Самият ще завърши изкупителното Си дело за всички нас, според милостта Си. Още искам да помоля хора да пее на английски език. Английски нали всички разбират на земята. Може би има възможност. Нека на Господ Бог да бъде благодарност! Бъдете благословени от Бога всички! Амин! Мисля, че вие ще дойдете отново, ще пристигнете през ноември, пак ще има събиране, през първите дни на ноември.

Брат Мискас: Всички сега ще отидем за водното кръщение. Ще се радваме заедно с нашите братя и сестри, когато те ще сключват завет с Бога! И мисля, че ще си тръгнем от тука с благодарни сърца. Радостни, защото Бог велики неща извършил с нас. През тези дни чувствахме Неговото присъствие. Божието Слово изобилно дойде в нашите сърца. И нашите сърца, като една съкровищница и от него изнасяме това съкровище. И Той наистина ни направил богати, както е написано: „Вземи от Мен злато.” И ние наистина като съкровище носим Божието Слово в нашите сърца. Той всичко за нас е приготвил, всичко е било платено, само да дойдем към Него и да го вземем даром. Нека Господ да ви благослови всички вас, където и да се намирате! Нека вие да бъдете свидетелство за другите. И молим ви помнете Божия слуга, молете се за него и за неговите пътувания. Бог да му даде още сили в тази възраст. Вече не е много лесно, и нека Господ да ни помогне на всички нас и най до края ще бъде с нас! Ние знаем, че Той всичко ще завърши прекрасно. Ще ни подготви за Неговото завръщане. Вземете поздрави от тук, навсякъде където ще отидете, и елате отново следващия месец тук, със сърца и със жажда, и отново заедно ще благодарим на Господа!

Молитва: Велики небесни Отче, нашите сърца са изпълнени с благодарение, за тази голяма милост, която тук отново и отново преживяваме, когато се събираме пред Твоето лице! И в тишина, при Твоите нозе се намираме и слушаме Божиите думи на истина и живот! И как чудесно може да се пие от този източник, и да се яде този небесен хляб! Ти самият Си събрал тази храна и раздаваш на нас, и ние тук в нея намираме сили. И Ти ни подготвяш да достигнем тази велика цел: да бъдем в града, който Ти Си приготвил за нас! И за всички победители Ти Си приготвил благословение! Дай ни милост, послушание да имаме в живота си, и да изпълняваме Твоето Слово. Благослови всички, които са включени към това място! Като слуша същото Слово, се подготвя невястата Ти! За да бъдем в Светия Дух, както Ти се молил в молитвата Си, Ти Си в нас, и ние сме в Теб, и довеждаме се към едно единство! На Теб, на живия Бог, израилевия Бог да се изнесе хваление, чест и поклонение в святото име Господ Исус Христос! Амин! Алелуя, амин.

Пеят всички:

Алелуя! Алелуя! Амин!

Алелуя! Да бъдеш Ти прославен!

Алелуя, бъди прославен!

Господи, благослови ни всички нас!

 

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info

Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакия