ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Богослужение от 2 декември 2017

Текстова транскрипция

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)

[Брат Мискас] Желая да поздравя всички в името на нашия Господ Исус Христос, и да кажа на всички «добре дошли!». Също поздравявам всички братя и сестри по цял свят, които са включени към нашето събиране чрез интернет. Да, така е, този път мнозина ни написаха, защото бяха възхитени от излъчването ни, и те ни изпращат поздрави. Ще прочета поздравите преди да прославим Господа чрез пеенето:

Брат Жан Клод от Дурбан изпраща поздрав; брат Мотика от Австралия изпраща; брат и сестра от Нова Зеландия изпращат поздрави, брат Елиз от Едмонтон, Канада изпращат; също от брат Граце има поздрав; има от Израел поздрав; от брат от Хаити; също от семейство Сивили от Адзорските острови има поздрав; от Ангола има поздрав; поздрав от брат Луис от Мозамбик; също от брат Йокима от Мозамбик; има поздрав от брат Иван от Куба; също поздрав от брат Рафаел; от сестра от Италия; поздрав от брат Франческо Донати; от брат Мишел, също от брат Йоан Франко от Италия,; и от брат Рапани също от Италия, той сърдечно ни поздравява; има поздрав от брат Володя от Русия; и от братя и сестри от Донецк, Украйна; и също Володя и Валентина изпращат поздрави; брат Александър от Татарстан изпраща поздрав; брат Томас; и брат Дидео от Чехия изпраща поздрав; брат Жирбанто от Боркина Фасо; от брат Зулулу от ЮАР; също от Йоханесбург има поздрав; има поздрав от Кишинев от сестра Виктория; поздрав от брат Владимир Коновалов от Башкирия; също поздрав от семейство Лойола от Финландия; също от брат Антъни от Финландия; от братя и сестри Колвити също от Финландия; брат Палнез от Найроби изпраща поздрав; от брат Шафер от Руанда, от Колвеци има поздрав; от брат Юстин от Африка; поздрав от брат Егенда от Борундия; от брат Китанто от Азангуло от Конго; от Жан Марти от Абиджан; поздрав от брат Бомби от Куба; от брат Яби от Абиджан; и от брат Калеб от Нигерия; от брат от ЮАР има; от брат Акуси от Капщат; също от брат Тамбо, който е от там; от брат Лафренция; от брат Филимон от Претория; брат Конго от Африка; също от брат Муки има поздрав; от брат Еви от легиона; от брат Фери от Унгария; поздрав от брат Иван от България; поздрав от брат Фредерик от Белгия; от брат Кристиян от Румъния; от брат Юкаберто; от брат Тони; от брат Шелюнго; от брат Йосиф от Яна.

Всички тези братя и сестри сърдечно ни поздравяват, и ние се радваме, че чрез излъчването те са свързани с нас. И на всички пожелаваме изобилно Божие благословение. Нека заедно да прославим Господа с песнопеене. Номер 17 ще изпеем от нашите светли брошури.

Исус, привличай ме към кръста,

от който тече потока за спасението на грешниците.

От там свободно се излива.

Там при кръста, там при кръста,

там заминават всичките ми желания,

докато един ден ще стоя тържествувайки пред Божия трон.

Там при кръста аз съм дошъл в страх, безсилие, и натоварен с вина.

И там чрез кръвта станах свободен от всичко.

Дай ми да видя кръста, дай ми да видя кръста, да видя Господа.

Аз искам да се доверявам само на жертвата,

която е била заради мен на кръста.

Аз ще се хваля с този кръст, и за този кръст аз рискувам,

и венеца ме очаква, когато аз нося този кръст.

Там при кръста, там при кръста,

там заминават всичките ми желания,

докато един ден ще стоя тържествувайки пред Божия трон.

[Брат Мискас] Амин! Така е, скъпи братя и сестри, чрез кръста, чрез това, което извършил Божият Агнец, е била пролята святата Божия кръв на Исус Христос, която станала нашето примирение пред Бога. Обвинителното писмо е било разкъсано и щетите бяха премахнати, и днес ние сме Божии деца. Никога не трябва да забравяме какво велико нещо е извършил за нас Господ. На Него искаме да изкажем хваление, почит и слава. Нека да пеем песен номер 10:

Как сладко звучи името на Исус,

Той изцелява всяка болка, донася мир и радост

на всеки, който вярва от сърце като дете.

О, как сладко звучи, когато сърцето пее за Исус,

как сладко то звучи, когато сърцето пее за Исус.

Нека да вървим в името на Исус,

защото Той е нашата най-добра сигурност.

В Него ние ще победим всичките ни врагове.

О, как скъпоценно е името на Исус,

и как то ме направи да бъда много щастлив,

И народа Му, изкупения от грехът, ще Го посрещне.

О, как сладко звучи, когато сърцето пее за Исус,

как сладко то звучи, когато сърцето пее за Исус.

[Брат Мискас] Амин! Когато Мария е дошла към Елисавета за първи път и споменала това име, тогава Йоан ликуваше от радост в утробата на Елисавета. Да, така е, това име беше дадено да Го прославяме. Не е възможно достатъчно да Го прославяме, и дори тук в тази песен, във втория куплет тук говори: да бъдем в Него, Той е нашата най-добра сигурност, в Него ще победим всички наши врагове.

Скъпи братя и сестри врагът вече е победен, защото Исус Христос го победи, отне оръжието му и отне властта му. И ние можем в това да вярваме, да идваме към Господа, и да Му бъдем благодарни, дори и за тази вечер, че можем да бъдем пред Неговото лице и да прославяме името Му, и да Го възхвалим. Искам да прочета 1-во Йоаново 4 гл:

1 Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.

2 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;

3 а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.

4 Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

5 Те са от света, за това светски говорят и светът тях слуша.

6 Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.

[Брат Мискас] Това са много сериозни думи братя и сестри, и още никога не е било такова време, когато измамата в духовната сфера да бъде толкова каварна, и да бъде толкова украсена с библейски стихове, както в нашето време. Господ е казал в Йоан 20 глава, че ще има мнозина лъжепророци и лъжехристи, и сега целият свят с тях е напълнен. Днес църквите по цял свят много нараснали и станали богати, но това е само външно.

Братя и сестри, ние толкова трябва да сме благодарни за Неговата милост, че Бог пратил пратеника да ни върне обратно към вярата на отците, към учението и към вярата на апостолите. И ние толкова трябва да сме благодарни, че Бог открил своето Слово на слугата Си, и чрез Духът били са открити тайни, които са били затворени. Братя и сестри, толкова ни е била показана милост, и благодарни сме за пророческото слово, също и за словото на поучение, за библейския ред, на всичко онова, което Бог дал като пророчество за нашето време. И сега ние сме точно в средата на изпълнение на Божиите обещания и думи. И сега ние не сме само църквата на Господ, но ние принадлежим към църквата на невястата на Христос. Църквата е много голяма, но в нея има невяста, която ще приеме участие в първото възкресение в грабването. Затова тя е отделена от всички, и тя слуша само Словото, и основана е върху основата на Словото. вярва на всяка една Божия дума. И днес ние сме тук отново да се нахраним от Словото. Да бъдем от цяло сърце в делото., и Той, Бог, говори към нашите сърца, към теб и към мен лично. Нека да слушаме, какво Господ днес иска да ни каже. Нека да Му издигнем слава, и да се изправим, а брат Алфред Борг ще се помоли с нас:

[Брат Борг] Небесни Отче, ние заедно идваме в Твоето присъствие, защото ние вярваме че Ти присъстваш тази вечер тук, както Ти ни обеща. Твоите обещания са «Да» и «Амин». И ние сме Ти благодарни за скъпоценното Божие Слово, което чухме вече. Защото Този, който е в нас, е по-голям от този, който е в света. Ти Си ни дал Духът на истината, и Този Дух ни въвежда във всяка истина, която Ти Си ни открил през нашите дни. Ние сме Ти благодарни за тази вечер и молим ела в нашата среда помежду нас. Открий Твоето присъствие в нас всички. Благослови всички, които са включени по цял свят, и които вземат участие във това събиране. Ние Те молим, благослови Твоят слуга, дай му сили от Теб да възвестява Словото Ти. Дай ни на всички нас милост, за да приемаме Словото Ти, да му вярваме и отново да Те преживеем. Молим Те, Господи, помогни днес на всички, ако има нужда, нека да и дойде свършека, и там където има болест, молим Те, изцели Сам. Защото Божията ръка е много силна и е издигната, и сме Ти благодарни, че Твоята победа се открива помежду всички нас, които вярват на Теб. И ние сме Ти благодарни и Те прославяме за Твоята кръв на Голгота. Благодарим Ти Словото и за Твоя Святи Дух. Приеми благодарение за всичко, и ела към Своето Си право тази вечер с всички, които слушат Словото Ти. Молим това в святото име на Исус. Амин.

[Брат Евалд Франк] Нека да пеем „Само вярвай”.

Само вярвай. Само вярвай. Всичко е възможно, ти само вярвай.

Само вярвай. Всичко е възможно, ти само вярвай.

Исус е тук, Исус е тук, всичко е възможно, защото Исус е тук.

[Брат Евалд Франк]Амин! Вие може да седнете. Благодарение на Господа, че ние можем да се събираме тук от близо и далече, както и пеем: «Те идват от изтока и от запада, идват от севера и от юга.» Последната вест трябва да достигне всичките народности, и тя ще ги достигне, така го е казал Господ, така Го е желал и обещал, и така става пред нашите очи. Бяха прочетени всичките мнозина поздрави. И някои имат такъв въпрос: «Трябва ли да четем всичките поздрави?» Но, вие поставете себе си на мястото на тези, които живеят в Нова Зеландия, Южна Африка, които са свързани с нас и изпращат поздрави. Нека Господ всички тях да благослови. И тука имам още някои поздрави:

С много голям поздрав ни позравява брат д-р Мбиа, там се събрани повече от 3 000 човека за да слушат това събиране. Пожелал да изпрати поздрав брат от Колвеция, брат от Слоновата кост, брат Ели изпраща поздрав, от Швейцария изпращат поздрав, брат Мюлер от Балтийско море, брат Тис от Берлин изпраща поздрав, той е онзи, който ми позвъня и просто каза: «Брат Франк, ти знаеш какво означава 3-ти декември». Аз му казах: «чакай, какво ти имаш предвид? Той казва: «Нали това беше 3-ти декември, когато ти беше в Джефесънвил, и тогава говореше с брат Бранхам.» Да така е, това беше 3-ти декември 1962-та година, много, много години минаха от тогава. След това брат Соломон от Дъблин ни поздравява, брат Елис от Едмонтон ни поздравява, брат от Конго изпраща поздрав, брат Триспол също изпраща поздрав. Аз днес бих желал от сърце да благодаря на всички, които говорят и на други езици, и те имат търпение да слушат всичко това. Днес сме благодарни, че и песните могат да се превеждат. И така всички могат заедно с песните да взимат участие в това, което Бог прави в днешното време.

Имаме кратко съобщение за мощно мисионерско пътуване в Кувейт, също и в Барейн. Кувейт е 164-та държава, на която стъпиха моите нозе. А Барейн е 175-та държава, в която стъпиха моите нозе, още преди 55 години. Бог за всичко Се погрижил, за да се отворят врати и сърца навсякъде. Искам да кажа, че през 1966-тата година и 1976-тата година имахме предавания чрез радио Люксембург, и всички можеха да ни слушат, дори в Русия, Чехия и по цял свят, защото тези предавания бяха на средни и на къси вълни. Имаше контакт интернационален чрез тези предавания с всички германоговорящи, които бяха в Русия, Москва, Прага и в целия Източен блок. Бог имаше грижа да бъде положено начало в Източната Европа. Днес ние гледаме на всички тези държави, и на годините, когато Бог всичко благослови.

Брат Тати, който често ме придружава, каза: «Брат Франк, когато аз те придружавах в 30-т различни държави по света, и превеждах те, и всеки път бях с нова сила благословен. Брат Тати, моля, изправи се, нека всички да те видят. Господ Бог наистина благословил брат Тати. Ние имахме сега събиране в Камерун. Аз там не се чувствах много добре, можах само 47 минути да проповядвам, и след това трябваше да седна. Завърши събирането един от братята, но Бог там много благославяше повече, отколкото ние желаехме и молихме. И сме благодарни на Господ за това. А също през последното пътуване в Кувейт и в Барейн нашият възлюбен брат Майкъл беше с мен, а също и брат Миро беше с нас, той се погрижи за това, че цял свят можеше да чува и вижда. Брат Майкъл много добре превеждаше, и представете си, че тези хора за първи път чуваха тази вест, и за брат Бранхам, и за това, което Бог е обещал за нашето време. Всички, които чуха в началото на събирането, каква там беше музика с ускорен ритъм, те знаели музика, но нищо не знаели какво Бог е обещал за това време. Там имаше само «Алелуя» и «слава на Бога». Обаче там Бог не може да дойде със Слово, каква полза от такова прославяне, когато само покрай Бога минават. Господ казва: «Напразно Ме почитат, когато човешките заповеди си направили за устави». И това, което най-много ме впечатли, и искам да благодаря на нашите братя и сестри от Кувейт и Барейн, те там сега с нас и слушат. Представете си, преди няколко дни беше извършено първото пътешествие, когато тези хора за първи път ни слушаха, и те сега също слушат. О, каква милост Бог ни показа.

Ние сме благодарни за всички братя, които полагат усилия и за техниката, за да могат всички да слушат по цял свят тези проповеди. Нека Бог да благослови нашия скъп брат Майкъл, неговия език е особенен, обаче 200 милиона хора говорят на неговия език, затова във всички тези държави той разпространява литература и т.н.. Благодарим на Бога, че английския език може навсякъде да се слуша, навсякъде на него се говори, и навсякъде го разбират. Естествено трябва още и превод за локалното население, но благодарение на Господ, и слава на Него за това, което Той в настоящото време прави на земята. Имаме тук интернационални посещения, това е един доктор, наш възлюбен брат от Зимбабве. Излез тук, моля те.

[Брат от Зимбабве] Аз искам да ви поздравя в името на нашия Господ Исус Христос. Това е предимно право да бъда тук особено ссега, защото утре ще бъде 3-ти декември, а това е една особенна дата в Божият календар.

[Брат Евалд Франк] Ще прославяме Бог за това, което Той е направил. Който е бил в Зимбабве, знае какво е Родезия, и град Хараре преди имаше друго име, и още тогава брат Франк проповядваше там, когато още беше Родезия, и беше град Салисбъри. Наистина Господ от самото начало отваряше врати по цял свят. Нека Господ да благослови брат Етиен Жентон и всички наши братя, които пристигат и превеждат. Аз се радвам особенно за брат Жентон, на 14 години той е чул за брат Бранхам, и имал преживявания на събиранията на брат Бранхам. Ние просто сме благодарни на Господа за такива братя, които бяха обхвати от Бога, и могат да дават и нататък това, което Бог ни е доверил.

Знаете ли как се чуствах, когато чух че брат Клаудио Мискас превеждаше и в Бразилия това, което се проповядваше в Кувейт.

Знаете ли как се чустваш, когато знаеш че наистина Бог Се е погрижил за всички езици. Това са не 300 човека, които са включени в момента, но и по цял свят на всички езици се слуша това, което тук се превежда на основните езици по света и се излъчва. Един брат сряда вечерта ми каза: Проповедите, които ти проповядваше в Барейн и Кувейт, аз вече ги преведох на руски и можем да ги слушаме в ютуб. Братя и сестри, благодарим на Бога, че Той намерил братя, които могат да превеждат на различни езици.

И нашият брат Пачеко от Куба, нека Бог да те благослови, и от там имаме добри новини. Във всички народности и езици Бог благославя повече, отколкото можем да мислим, и можем да даваме нататък, това което Бог ни е доверил.

Накратко ще се докоснем до две катострофически развития. В едно книжно издание на пресата с големи букви пише: «Шведски протестанти правят Бог да среден род, не искат Бог да бъде само в мъжки род, но да е в среден род».

Аз се питам, хората искат как още надалеч да влязат? Това е бил шведския крал, който водил 30-годишна война на немска земя за Реформацията, той се борил за да може да настъпи триумфа на победата на Реформацията. Това е било в Саксония, където той е загинал, отдавайки живота си за Божието дело. А сега една протестантска църква в Швеция иска да каже, че Бог не трябва повече да наричат в мъжки род, а да бъде в среден род „то”. Докъде още хората искат да влязат, като започват от теорията за еволюцията и т.н. Какво ли не става сега на земята, но ние не вярваме в никаква еволюция, не вярваме изобщо на никакви подобни теории, но вярваме в Божието създание на света.

Второто е нещо, от което може да ти се отнеме езика, когато го четеш. В Рим /брат показва списанието/ трябва да бъде построен дом за 43,5 милиона, в който да има от едната страна олтар за ислям, от другата страна – за християнството, от третата страна – за юдейството. Всички трябвало да се обединят, и за това са презназначени 43,5 милиона. Обединяването си върви напред.

Братя и сестри, когато чуваме за такива неща, ние разбираме колко е часът на световния часовник, те всички ще бъдат обединени под шапката на Рим. И защо именно в нашето време Бог е дал милост, за да се изпълнят думи: «Вие, моят народ излезте от там. Не се докосвайте до нищо нечисто».

Защо Той е казал: «Събери за Мен моя народ, за да слушат моите думи». Бог събира народа Си. И след това идва в изпълнение следващото:

…да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе.

Това не означава обединяване на религии, но това е Божие обединение: Бог в Христос и Христос в нас, Който е надежда на славата. И ние можем за всичко от цяло сърце и от цяла душа да благодарим на Бога, че Той е дал милост да живеем в това последно време, особено в този период. И да слушаме това, което Той е обещал за това време, и какво сега Той прави според милостта Си. Сега ние ще говорим за няколко дати, които се отнасят към Божия план на спасението.

Една от тях е 11 юни 1933г., когато един най-обикновен проповедник, защото нямало по-обикновен човек в САЩ от брат Бранхам, той дори нямал завършено образование и казвал, че не може да говори на добър английски език. Обаче това, което не е нужно на света, Бог го взима и го използва по съвършенно особен начин. И сега ние чухме вестта, че както Йоан Кръстител е бил пратен преди първото идване на Христос, така ти ще бъдеш изпратен с послание, което ще предиде второто идване на Христос.

И аз ще го кажа още веднъж, и още ще го казвам: можете ли вие малко да опитате моята болка, когато чуваш, че в петдесятните църкви никой нищо не е чул и не знае, какво Бог е направил в нашето време? И още повече ние трябва да бъдем благодарни на Господа, и да донасяме на Него славата.

Настъпи 7 май 1946-та година, когато Господния ангел влиза в свръхестествена светлина в стаята, където бил брат Бранхам. Той седял и държал Библията си на коленете, и чел от нея. И Господния Ангел се изправя пред брат Бранхам, и той скочи. Ангелът му казва: «Не се бой, аз съм пратен из присъствието Господно към теб, за да ти дам поръчение». И след това започнал да му казва подробности за това служение. И бра т Бранхам през целия си живот изпълняваше това, което му било казано. Той в началото изпълняваше служение на мисионер, след това дойде втората част – откровение на печатите и откровение на Божиите тайни.

И ние просто сме благодарни на Бога за това. Да, така е, брат Бранхам искал да дойде в Швейцария, и трябвало в началото да бъдат 5 събирания, но след това се говореше само за едно събирание. Господният ангел му казал: «Не пътувай в Швейцария, но върни се обратно в Джеферсънвил и събирай храна, събирай храната». И същият Господ, който му е дал поръчение, Той ми каза на 02 април 1962 г.: «Моят слуга, скоро твоето време ще свърши за този град. Аз ще те пратя в други градове да възвестяваш Моето Слово». Зная, че вече много пъти съм говорил за това, но през този уикенд, когато имаме 2 и 3 декември, има повод да си спомним какво Бог е направил в нашето време.

Зная, че вече съм говорил няколко пъти как Господ каза, че ще дойде голям глад и вие трябва да имате запаси с храна. И ние в действителност събрахме много храна, защото мислехме, че наистина ще дойде глад. Но така не стана, и глад не настъпи, тогава аз не знаех какво да правя, позвъних на брат Бранхам и го попитах, мога ли да дойда до него.

Аз пътувах в края на ноември, и на 3 декември ние седяхме заедно. Този Божий човек седеше отсреща, отляво седеше брат Сотман, отдясно брат Вутс. Аз виждях, че дясното око на Бранхам малко се присви. Аз разбрах, че той е в друго измерение и той издигна ръката си и каза: „Мога ли да ти кажа това, което Бог ти е казал?“ И той дума по дума повтори онова, което Господ ми каза през април: „Ти помисли, че ще дойде земен, обикновен глад и вие събрахте земна храна, но Бог ще прати глад за чуване на неговото Слово. И храната, която ти трябва да събереш, това е Словото, което Бог е обещал за това време. И тази храна е в проповедите, които са записани на магнетофонни ленти“. И аз това го казвам с отворена Библия пред Божието лице. Той така каза: „Това са проповедите, които са записани на магнетофонни ленти“. И накрая още каза: „Изчакай с раздаването на тази храна, докато ще дойде време, и ще получиш остатъка на храната.“ Можете ли да си представите, какво това означава за мен. През този момент, когато служението за събиране на храната е било вече пред свършека и ставало всичко вече ясно. Затова, след като беше взет Божият човек в славата, тогава дойде времето ми. И това не е нужно на някой да се казва, аз точно го знаех. Върнах се обратно и започнах да изпълнявам служението, което Бог ми е дал. И както вече беше казано, че Божието Слово вече стигна до края на земята. Накрая на последното събиране в Африка мнозина се включиха, и имахме 2 700 включвания чрез интернет. Това са хора, които слушаха Божието Слово, така Божият народ беше много благословен. И ние пребъдваме в Божията воля, в Божието слово и вземаме участие в това, което Бог прави през това време.

Ние не сме последвали някакви басни хитроизмислени, или някаква харизматия, но сме правили онова, което Бог е казал: възвестявали сме Словото и раздавали сме духовната храна. И вие знаете, че в псалом 50 пише: „Събери народа Ми всички, които сключиха с Мен завет при жертвата„. Сега Божият народ се събира за да слуша Божието Слово. Но днес имам на сърце да разкажа нещо за началото, което Бог прави с всеки един от нас: прощение, освобождаване от грехове, изцеление от болести, за всички тези неща искам да кажа. И това е скъпоценна мисъл, която стана за мен толкова велика. Не само да се възвестява изцелението, но и както пише в книгата на Мойсей: „Аз съм Господ, Който те изцелявам“.

Понякога трябва да си изтривам очилата, но така пише „Аз съм Господ, Който те изцелявам„.

Тези думи толкова силно днес проговориха към мен, както никога преди. Знаете ли, защо? Защото нашият Господ не ни е дал някаква рецепта, или коя трябва терапия да направим. Не. Той е дошъл към нас и взел върху Себе Си всичките болести, които ние имаме в плътското тяло. Вие разбирате ли какво говоря? Това не са просто едни думи, че Господ е мой лекар. Не. Нашия Изкупител и нашия Спасител е дошъл към нас, и чрез кръвта Си дал ни спасение. Той като лекар взел върху Себе Си всички наши болести, за да можем да се изцелим чрез Неговите рани. Още веднъж ще кажа, че Той не е дал някаква рецепта, или да ни изпрати някъде не, но така е написано: Чрез Неговите рани ние сме изцелени“ Позволете ми да прочета това място в Писанието, това е Изход 15:26, края на 26-ти стих:

Аз съм Господ, Който те изцелявам.

Преди Господ говори тук за различни неща, че Той е не само Спасител, но и Изцелител, и Кой е Той. А накрая казва Аз Съм Господ, който те изцелявам“.

Нека сега да отидем в Исая, 53-та глава и да видим, че нашият Господ Изкупител е дошъл към нас, и Той ни е дал според милостта Си пълно изцеление. Исая 53: 4–5:

Той наистина взе на себе си болестите ни,

И със скърбите ни се натовари.

Братя и сестри, примете го това в сърцето си, и вярвайте на написаното: взе на себе си болестите ни, и със скърбите ни се натовари“. Това бяха нашите болести, които Той взе върху Себе Си. Още веднъж ще го кажа, че Той не ни е написал някаква рецепта, но, четем:

Той наистина взе на себе си болестите ни,

И със скърбите ни се натовари;

А ние го възмнехме уязвен,

Поразен от Бога, и оскърбен.

Сега втората част идва на спасителния план: наранен поради нашите престъпления. Тук всичко е включено: изцеление на тялото, прощение на греховете, спасение на душата, освобождаване на духът ни. Всичко това според милостта ни е подарено в Исус Христос, нашият Господ. И ще четем още:

Бит биде поради нашите беззакония;

На Него дойде наказанието докарващо нашия мир.

Нека да бъдем честни, че когато се разболяваме, ние мислим: „може би това е наказание, защото така става?“ Започваш да съдиш себе си. Но тук то е написано, нека отново да го прочетем и да вярваме от цяло сърце, 5-ти стих:

Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието, докарващо нашият мир и с Неговите рани ние се изцелихме.

Както Той в действителност е имал рани, също така в действителност ние сме изцелени. Както в действителност Той Си пролял кръвта, също така в действителност ние сме изкупени. Приемете при сърце и това: не мислете за наказание, ако нещо идва върху вас, но помислете, че наказанието беше възложено върху Лекаря, Който дойде при нас, върху Спасителя, Който отдаде Самия Себе Си заради нас.

И след това пише:

Всички ние се заблудихме както овце,

Отбихме се всеки в своя път;

И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

Така е, че всички ние ходихме в своите си пътища.

Нека да бъде прославен, възхвален нашият Господ. И след това в тази връзка пише в 10-ти стих:

Но Господ благоволи Той да бъде бит, и когато направи душата Му принос за грях, Той ще види потомството Си, ще продължи дните Си, и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.

Тук имаме кратко обобщение на всичко, което станало върху Голготския кръст заради нас: прощение на греховете, спасение на душата, изцеление от болести, дори и болките ни Той взел върху Себе Си.

Не забравяйте, че наказанието е било върху Него, и то не може да бъде сега възложено върху теб. Защото то вече било положено върху Него. Затова Той отишъл на кръст, и като жертва отдал живота Си, разкъсал обвинителното писмо. И затова можем да бъдем оправдани и свободни, и всичко това сме получили от Господа.

В Псалом 103, който е един от най-известните псалми, в този псалом е обобщено всичко, което ние имаме в нашия Господ.

Псалом 103, от самото начало пише:

Благославяй, душе моя, Господа, и всичко що е вътре в мене нека хвали святото Му име .

Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния.

Той е Който, прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.

Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости;

Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел.

Тук ние имаме всичко това като предизвестяване в Стария завет. А след това имаме го на земята като реалност в нашия Господ, в Новия завет. Защо аз днес това трябва така да го подчертавам? Защото сред нас има хора, които имат нужда от прощение на греховете, други имат нужда от изцеление. И едното и другото е подарено на нас от Господа, чрез изкуплението на Голгота. И затова ние можем свободно да възвестяваме: примирете се с Бога, приемете изкуплението, изцелението, освобождаването. Приемете всичко онова, което Бог е дал в Исус Христос, чрез милостта Си. Ние наистина можем да кажем, че Бог ни е помогнал в деня на спасението ни. Господното право е издигнато, и победата на нашия Господ ще бъде изявена. Бог е истинен, и всяко едно Божие слово е истина. Нашият Господ на кръста е извикал „Свърши се“. Завесата в храма се разкъсала, пътя е отворен в светая Светих, и кръвта е върху престола на милостта. Можем да приемаме прощението, изцелението, и всичко това да възвестяваме, казвайки на хората: Приемете всичко това с вяра, което Бог ни е дал. И след това то ще се изяви. Деяния на апостолите 3:18 има връзка или обобщение, което Петър казал в проповедта си. Божият човек пише:

но Бог по тоя начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Неговият Христос ще пострада.

И още нататък:

Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви.

Това е началото на тази вест. Божият човек в Деяния 2 гл. всичко е казал за покаянието, за кръщаването, за кръщението със Святия Дух. Но тук той отново казва за същото, че Бог по този начин изпълни онова, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци.

Братя и сестри, това е много мощно, че всичко е било предизвестено в Стария завет, и сега виждаме изпълнението му. Също и по времето на първото идване на нашия възлюбеният Господ, което доста пъти сме подчертавали, че първо в Божието Слово се дава обещание, след това идва вяра в обещаното. Братя и сестри, абсолютно е нужно всеки един да чувства, че Бог говори лично към него. И не само да чувства, но и да знае, че Бог сега говори към него. Нека никой да не си мисли, че Бог го наказва, не се занимавай с такова. Наказанието е било възложено върху Него. Ти имай грижа за спасението си, приеми и благодари на Господа от цяло сърце и за изцерение, защото проклятието е било снето от нас. Защото Той е станал проклетие заради нас, и взел всичко върху Себе Си, което може да те порази, и чрез Неговите рани ти си изцелен. Всичко, което е било предизвестено в Стария завет, се е изпълнявало в Новия завет от началото му. И това трябва да се говори, братя и сестри, във всяка една проповед. Първо върви обещанието, след това вяра в обещанието, и следва изпълнение на обещанието.

Брат Мискас вече го спомена, когато за първи път било казано името на Исус, тогава Йоан е ликувал и радвал се в утробата на майка си. А Писанието казва, че той е бил от началото изпълнен със Святия Дух, защото той е бил обещан пророк. В Стария завет е било дадено обещание за това, а в Новия завет то се изпълнило.

Братя и сестри, за какво тук се говори? Господният ангел е казал на Мария, давайки обещанието. Братя и сестри, може ли да подчертая, че вярата прави човека да бъде блажен.

блажена е тази, която е повярвала…

Тя казала: „аз съм слугиня Господна. Нека да бъде на мен според Твоето Слово.“

В момента, в който повярваме в Божиите обещания и в това, което Бог е казал в Словото Си, то се изпълнява и става изявено. И Святия Дух слиза върху нас, и Божиите обещания стават реалност. И преживяваме покаяние, обновяване, изцеление, кръщение със Святия Дух. Всичко това го преживяваме, когато вярваме в обещаното от Бога, и го приемаме с вяра.

Първо приемаме с вяра, и след това във вярата ни преживяваме онова, в което сме повярвали. Нека да обобщим което говорихме. Завръщането на Исус Христос, или преди да се завърне Исус Христос, трябва да се проповядва целият Божия план за спасението. И както четохме в началото, че всички, които са от Бога, ще чуят Божият глас. Апостол Йоан могъл да каже:

Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша…

Няма това да го казваме от погледа на критиката. Ние не казваме, че ако някой повярва в някаква религия, ще бъде блажен. Не. В мнозина държави има религии, в едната е християнство, в другата са ортодоксални религии, англикански, протестантски. Всички вярват в каквото църквата им говори, но ние вярваме в това, което Бог е казал в Словото Си. И затова Словото в нашите дни се изпълнява, и можем да кажем, че ние сме от Бога. Ние възвестяваме Божието Слово с всичките му обещания. И този, който е роден от Бога, той слуша Божието Слово, казва Йоан. И след това пише:

…който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.

От едната страна е Духът на истината, от друга страна е духът на заблудата. Братя и сестри, да погледнем в целия свят, какво има в него?Нищо, освен заблуди, и всичко това ще доведе до огромно разочарование. Дори даже не искам да помисля, какво ще бъде на последния съд, какво ще казват представителите на всички тези големи религии, какво те ще отговорят на последния съд. Братя и сестри, да подчертаем това отново, че преди завръщането на нашия Господ Исус Христос, всичко трябва да се завърне в първоначално състояние. Ние трябва всички да излезем от вавилонския плен, и да вярваме на Бога и на обещанията Му, да ги приемаме и да преживяваме това, което Той ни е дал. И според милостта да застанем всички на страната на Бога, дори ако трябва да носим укоряване и срам. Централната мисъл, която апостола казва не само в Деяния на апостолите, 3-та глава, но и в началото на посланието си. Това е 1-во Петрово, от самото начало да чуем какво тук се говори в 1-ва глава, от 3-ти стих:

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите.

Не само Той ни е дал прощение, но и възроди ни за жива надежда и нов живот, от Бога. И можем да кажем, че нашият Господ и Изкупител открил Себе Си като Божий Син в плът, като първороден помежду мнозина братя. Също и ние бяхме възродени за живата надежда, и станахме синове и дъщери на Бога. И както чрез възкресението излязъл нов живот, и върху кръста е било распънато Тялото Му, същото трябва да бъде и с нас, да ние сме разпънати с Христос, тогава и стария ни човек е разпънат с Него. Затова Павел могъл да каже:

Ако аз съм разпънат с Христос и чрез възкресението се свидетелвува, че се е отворил нов живот, и тук се подчертава: Чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите.

След това 5-ти стих:

…които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.

Помислете, че преди 2000 години е било написано това слово, което се изпълнява сега. Съхранени за спасение с Божията сила, не със собствена сила, но с Божията сила чрез възкресението. Ние сме се разпънали с Него, били погребани с Него и сме възкресени с Него за нов живот. Тук пише:

.с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.

То е готово да се открие в последно време. Ние сега сме в последно време и завръщането на нашия Господ наближава.

Трябва да четем нататък, от 10-ти стих:

За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас.

Те са пророкували за тази милост, за изкуплението, за спасението, за изцелението и за всичко, което Бог е обещал. Те размишлявали кога ще бъде, и след това то се изпълнило. 11-ти стих:

…като издирваха кое или какво време посочваше Христовия Дух , Който бе в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славата.

Всичко е било предизвестено напред, и страданията, смъртта, възкресението, възнесениетто – за всичко това са пророкували пророците, и те са изследвали кога това ще стане. А ние ако погледнем назад, то виждаме че е станало при първото идване на Исус Христос, също и можем да виждаме по какъв начин е станало. 12-ти стих:

И откри им се, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви проповядваха благовестието, чрез Святия Дух, изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.

Нека да обобщим всичко заедно, възлюбени братя и сестри. Нашият Бог всичко така е водил и така ръководил, за да можем ние през последното време на милостта да разпознаем и да видим какво е станало при първото идване на Исус Христос. Как тогава всички обещания се изпълнявали, и да можем сега да виждаме какво Бог прави преди второто идване на Христос, или преди завръщането Му.

И можем от цяло сърце да вярваме в това, което говори Писанието. И да не забравяйте, че нашият Спасител не е възвестявал някаква теоритична Вест, но Той Самият е дошъл и заел твоето и моето място. Така е, Той е заел твоето и моето място, и взел върху Себе Си твоите и моите грехове, твоята и моята болка, всичко взел върху Себе Си, и платил цената на изкуплението върху Голгота. И затова от днешния ден и нататък нека повече да не съдим сами себе си, и да казваме „Господи, защо става това, или защо става онова“. Просто всичко да приемаме с вяра. Наказанието е било възложено върху Него, за да мога аз да имам мир. Вие знаете, че когато съдиш самия себе си, вече нямаш мир, и си мислиш защо е това така и защо другото става. И затова е написано за нас да имаме мир, и да имаме мир с Бога.

И следва мощно подчертаване, че чрез Неговите рани ние сме изцелени.

На Него, нашият Изкупител, Който за всичко Се погрижил, Който е дошъл към нас, взел всичко върху Себе Си, платил цената на нашето изкупление, нека на Него да се издигне благодарение, почит и поклонение от цяло сърце, и от цяла душа. В Святото име на Исус, амин. Нека да се изправим за молитва.

Ща пеем „Такъв какъвто съм“. А може би нашите сестри ще изпеят една песен. И може би днес Жан Клод ще изпее с нас „Мараната“,. И да бъдем благодарни на Бога за всичко.

Такъв какъвто съм, не със свои сили.

Но само Ти един, Твоята Кръв

ме измива и ме очиства от грехът.

О, Божи Агнец, аз идвам. Аз идвам.

[Двете сестри пеят]

Ако грехът е червен, като кръв,

то ще стане бял, като сняг.

И това, което е червено ще стане бяло.

О, обърнете се към Бога, защото

Той е изпълнен с милост.

Неговата вярност е велика, голяма.

Чуйте гласа, който ви кани, който ви призовава.

Той прощава престъпленията,

и не споменава повече греховете.

Елате към Него вие, които сте изморени, при Него има мир.

Вие, които сте загубили мира.

Той прощава престъпленията

и не споменава повече греховете.

[Брат Евалд Франк] Амин. Амин. Благодарение на Господа, благодарение на Господа, така е написано, и така ние вярваме от цяло сърце. Нека да излязат нашите братя и сестри, и всички заедно ще пеем „Мараната„, нека да го пеем от цяло сърце, на всички езици. Хваление и благодарение на Господа.

[Братята и сестрите пеят] Алелуя! Мараната. Исус идва. Алелуя!

[Брат Евалд Франк] Амин. Благодарение на Господа. Нека да наведем главите си и да пребъдваме в молитва. Знаем, че Господ ще дойде. Той го е обещал, и ние вярваме на всяко едно обещание. Затова братя и сестри, имаме това сериозно възвестяване, и ние трябва да преживеем всичко което се отнася към нашето спасение: покаяние, обръщане към Господа, кръщаване, обновяване, кръщение със Святия Дух. Всичко, което се отнася към спасението, трябва да го преживеем.

Вземете присърце още едно, братя и сестри, че нашият Господ не е дошъл само за да ни даде утешение, но Той е дал обещание и е казал: „Който вярва във Мене…“ В момента, в който ние слушаме Божията вест, и вярваме в от цяло сърце, можем да преживеем прощение, освобождаване, изцеление. И всичко това можем да приемем според милостта, и лично да го преживеем.

Извинете ме, че аз отново ще го подчертая: нашият Господ не е дошъл да ни напише рецепта и да ни каже: „Вие може след 3 седмици отново да дойдете“. Не! Не! Всички, които са идвали при Господа, и са имали нужда от изцеление, освобождаване, прощение. Те всички го преживявали там на място, от каквото имали нужда. Така е написано, и сега отново същото ще става. То трябва така да бъде, и то ще бъде. Нашият Господ не само ни утешава, но Той още ни дава да мъжество и казва: „вярвай и ще видиш Божията слава“. И вие ще видите потвърждение на обещанието в Божието Слово, защото така написано: „Исус Христос вчера, днес и завинаги е същият“. И днес Той никого не изпраща от Себе Си без нищо.

Той днес говореше към нас, чрез Словото Си. И ние с вяра приемаме прощение, освобождаване и изцеление. Сега ще помоля, нека всички да си затворят очите, но да отворят сърцата си. И всички вие, които желаете да се помолим за вас, издигнете ръцете си за кратко. Вижте!

Господи, всемогъщи Боже, както е реалноста че бяха така издигнати всички ръце, така също е реалност, че Ти говореше към нас чрез Словото Си. То влезе в сърцата ни, и ние го приехме и повярвахме. Нека всички, които желаят да получат освобождаване, изцеление, прощение, нека всички да го приемат, нека да получат чрез Божията сила и чрез вярата в Исус Христос, и да го преживеят. Вярвайте, доверявайте на Господа, вземете със себе си спасение на душата, прощение на греховете, освобождавване, изцеление. Защото всичко това Бог ни подари в Исус Христос, нашият Господ, според милостта Си, то вече е станало върху Голготския кръст. И ние можем да слушаме днес пълното Евангелие, и да възвестяваме пьлното спасение.

Колко хора за първи път тук са дошли, издигнете ръцете си. Бог да ви благослови. Бог всички вас да ви благослови. Нека това събиране да не бъде последно за вас. Може да седнете. Може би още ще пеем за Божията слава.

[Брат Мискас] Да пеем песен номер 1 от малките тетрадки. „Искам да пея за моя Исус“.

Аз искам да пея за моят Исус.

За Неговата милост, любов и вярност,

за Неговите тежки страдания на кръста.

За Неговата сила, която освобождава.

Пейте, о, пейте за моя Исус.

За Неговата милост, любов и вярност.

За Неговите тежки страдания,

И за силата на омилостивлението, която освобождава.

Аз искам да се хваля с Неговите рани и как

Той прави да бъдат блаженни грешниците,

защото Той е с мен, чрез примирението донесе

небесна светлина и спасение.

Пейте, о, пейте за моят Исус,

за Неговата милост, любов и вярност.

За Неговите тежки страдания върху кръста.

И за силата на омилостивлението, която освобождава.

Аз искам да прославя моят скъп Изкупител,

защото Неговите дела са безгрешни.

Той помага на своите Си, с цел

да побеждават греха, смъртта и ада.

Пейте, о, пейте за моят Исус,

за Неговата милост, любов и вярност.

За Неговите тежки страдания върху кръста.

И за силата на омилостивлението, която освобождава.

[Брат Евалд Франк] Братя и сестри, ако има някой между нас, които имат нужда от спасение, нека да излязат отпред. Ще се помолим за вас, и нека още веднъж да изпеем песента. Вие излизайте отпред, за да бъдете подкрепени във вярата си. Нека да изпеем: „Тъкмо какъвто съм“.

Какъвто съм, не с моя сила, но само Ти един,

Твоята кръв ме измива и очиства от греховете ми.

О, Божий Агнец, аз идвам, аз идвам.

 

Само вярвай, само вярвай.

Всичко е възможно, ти само вярвай.

Исус е тук, Исус е тук.

Всичко е възможно, защото Исус е тук.

[Брат Евалд Франк] Нека да бъде прославен и възхвален нашият Господ. И както е било в дните на нашия Господ, в дните на апостолите, в дните на брат Бранхам, че всички, които са чули Божието Слово и вярвали в Него, те са получавали спасение, освобождаване, изцеление. Същото е и днес вечерта между нас. Господ тук присъства, и Той ни е дал Словото Си. Приели сме го със вяра, и можете да го вземете със себе си у дома. Да вземете със себе си онова, за което вие се молихте, искахте и имахте нужда. Вярвайте сега, по време на общата молитва, и ще получите това, което искате.

Господи, Всемогъщи Боже, Ти днес Си още същият, и ние сме Ти благодарни от сърце. Този, който идва при Теб, Ти няма да го избуташ. Не! Ти ще му дадеш прощение, освобождаване и изцеление.

И така всички, които сте тук сега, приемете Го, и вие, където и да сте на друго място, приемете с вяра прощение, примирение, освобождаване от всякакви греховни връзки, изцеление от болести. Получавайте това сега лично от Бога, в името на Исус Христос, нашия Господ и Изкупител. Кажете „Алелуя!“ Алелуя, слава на Господа, слава на Господа! Слава на живия Бог! Алелуя, алелуя, алелуя, алелуя! Слава на нашия Бог! Нека още да изпеем:

Това е денят, който е сътворил Господ.

Нека да се радваме, и да сме благодарни.

Нека да пуснем вътре в себе си Словото и Духът Му.

Това е деня, който е сътворил Господ.

[Брат Евалд Франк] На това вярваме, и всеки един вярва за себе си от цяла душа и от цяло сърце. Бъдете благословенни! Ние получихме това, за което се молихме. Този ден ще влезе в историята на спасението на вашия живот. Вие днес сте взели правилно решение пред Бога, вие сте дошли при Господа с онова, което сте искали да получите от Него, и чрез вяра го получихте. Кажете „Амин!“ Амин! Брат Шмидт, нека той още да се помоли с нас.

[Брат Шмидт] Велики Боже, Отче небесни, ние сме Ти благодарни за святото Слово, че Ти все още Си на престола на милостта. Господи на небето, виждаме, че Твоето Слово няма да се върне обратно, но то ще извърши онова, за което Ти Си го пратил. Ти Си извършил спасението, изцелението, освобождаването. Всички, които са тук пред Теб изправени, а също и по цял свят, знаем, че по цял свят идват хората при Теб, те всички свидетелствуват, че Ти Си техен Изцелител и Спасител. Ние сме Ти благодарни, че Ти говореше към мен, и към нас, и към всички лично. И ние сме Ти благодарни за тези, които са излезли отпред. Господи, те не са дошли към някакъв човек. Те са дошли към Теб, живия истински Бог, към един Господ. И ние заедно сме Ти благодарни за Твоята милост. Прославяме Твоето Свято име, и молим Те, Господи Исусе, съхрани и пази ни още нататък, в Теб и в Твоето Слово заради славата на Твоето име. Исусе, молим, помогни според милостта на всеки един поотделно, на млади и стари, на големи и малки. И благодарим Ти за Твоята голяма вярност и милост. Алелуя! Амин!

Алелуя, бъди прославен! Алелуя, Амин!

Алелуя, бъди прославен! Господи, благослови ни сега! Амин!

* * * * *

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакия