ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Сатанинската троица — змеят (Сатана), звярът (политически лидер) и лъжепророкът (най-големия религиозен лидер) — се състои от три демонични духа, ...

Автор: Евалд Франк цялата книга pdf : Евалд Франк ОТКРОВЕНИЕТОКнига със седем печата? СЪДЪРЖАНИЕ: ПРЕДГОВОР ПЪРВА ГЛАВАВъведение.„Господният ден“. Произход и ...

Проповед на Евалд Франк от 6 июни 1982 г., Крефелд, Германия https://on.soundcloud.com/63H4ETnuMH5RnYCt7 слушайте  проповед за това, че трябва изцяло да ...

Вярата е да имаш вътрешно съгласие с това, което е говорил Бог. ...

Когато се говори за изкуплението — Той е Синът на Бога; когато се говори за Хилядолетното царство —Той е Давидовият ...

https://on.soundcloud.com/UBa3Z  слушайте Проповед на евангелист Евалд Франк от 1 септември 1982 г., гр. Крефелд, Германия. Тема: „Авраам повярва и търпеливо ...

Тема: „Аз, Богът на Авраам, Исаак и Яков, се грижа за народа Си!“ Проповед на евангелист Евалд Франк от 3 ...

Господ води Църквата си към първоначалното й състояние ...