ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Аз, Богът на Авраам, Исаак и Яков, се грижа за народа Си!“

Тема: „Аз, Богът на Авраам, Исаак и Яков, се грижа за народа Си!“

Проповед на евангелист Евалд Франк от 3 май 1981 г., Крефелд, Германия.

https://on.soundcloud.com/uuTMJ  слушайте

Кратко съдържание:

Йоан 20:17 Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

1:20 мин.: който няма вяра, той не получава отговор.

Вярата е условие.

13 мин.: Валаам тръгнал в сърцето си с цел да прокълне, но се е наложило да го благослови

34:30 мин.: Бог не допуска да дойде проклятие върху Неговият народ.

«И ви дадох земя, над която не бяхте положили труд, и градове, които не бяхте съградили, и вие живеете в тях; и ядете от лозя и маслини, които не сте садили» Исус Нав. 24 :13