ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Видеообръщение от 1 януари 2023

Видеообръщение на евангелист Евалд Франк от 1 януари 2023 г.. Чете се посланието „Към Църквата-невяста на Исус Христос“ с коментиране от брат Франк. Говори брата за:
– Господ води Църквата си към първоначалното й състояние.
– как да се подготовим към завръщането на Господа
– какво трябва да се изпълни преди грабването.
Брата започва на 6:28 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=II3FREjnBog