ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
ОТКРОВЕНИЕ. Книга със седем печата?
книга на евангелист Евалд Франк

ОТКРОВЕНИЕТО. Книга със седем печата?

Автор: Евалд Франк

цялата книга pdf :

Евалд Франк

ОТКРОВЕНИЕТО
Книга със седем печата?

        СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕДГОВОР
ПЪРВА ГЛАВА
Въведение.
„Господният ден“.
Произход и значение на пророческото Слово.
Откровението на Исус Христос, както било дадено на Йоан.
Благославящият поздрав към седемте църкви.
Незабравимо изживяване.
ВТОРА ГЛАВА
Седемте послания на възкръсналият Господ.
Първо послание: Запази първата любов!
Второ послание: Бъди верен до смърт!
Трето послание: Предупреждение за учението на Валаама и николаитите.
Четвърто послание: Предупреждение за заблуда и погрешно вдъхновение.
ТРЕТА ГЛАВА
Пето послание: Период на Реформацията – укрепване на слабите във вярата.
Шесто послание: Период на Филаделфия – време на братска любов.
Седмо послание: Порицание за равнодушие и мързел.
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Поглед към небето.
ПЕТА ГЛАВА
Загадъчна книга със седем печата.
ШЕСТА ГЛАВА
Отварянето на печатите. Разкриването на силата на антихриста. Общ преглед.
Първи печат. Антихриста в първия си стадий: Незабележимо начало.
Втори печат. Антихриста във втория си стадий: Упражняване на сила и проливане на кръв.
Трети печат. Антихриста в третия си стадий: Тъмните векове.
Четвърти печат. Антихриста в четвъртия си стадий: Смъртоносно смесване.
Пети печат. Еврейските мъченици в миналото и в бъдещето.
Шести печат. Началото на Господния ден. Глобални природни бедствия.
СЕДМА ГЛАВА
Подпечатаните юдеи.
Безбройното множество идващо от голямата скръб.
ОСМА ГЛАВА
Седми печат. Тишина на небето.
Престола на милостта ще стане престол на съда.
Въведение към седемте тръби.
Първите четири тръби.
ДЕВЕТА ГЛАВА
Непредставима мъка.
Пета тръба – първото горко.
Шеста тръба – второто горко.
ДЕСЕТА ГЛАВА
Първото видение между шестата и седмата тръба.
Отворената книга.
Господ като Ангел на завета.
Йоан изял горчивата сладка книга.
ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА
Второто видение между шестата и седмата тръба. Размерите на храма и служението на двама свидетели.
Седмата тръба. Победно ликуване на небесата. Прогласяване на Царството на земята.
ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА
Жената облечена със слънцето, Христос и Неговите.
Сатана — огненочервения змей и неговите последователи.
Змеят е свален окончателно от небето на земята. Неговата битка срещу Михаил и поражението му
ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА
Виденията на Даниил във връзка с Откровението.
Седмоглавият звяр от морето на народите.
Звярът от земята.
Тайнственият белег на звяра.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА
Агнето и 144 000 запечатани.
Вечно действащото Евангелие и призивите на трите ангела.
Голямата жътва на житото в края на периода на благодатта.
Жътвата на земното лозе — изпълнението на Божия гняв.
ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА
Заплаха от седемте чаши на гнева.
Множеството при стъкленото море.
ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА
Седемте чаши на гнева: Завършване на Божия гняв.
Сатанинската троица: змей, звяр, лъжепророк.
СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА
Жената, яздеща звяра.
ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА
Унищожението на великия Вавилон.
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА
Ликуване на небесата поради унищожението на Вавилон. Сватбената вечеря на Агнето.
В последната битка решава Самият Господ.
ДВАДЕСЕТА ГЛАВА
Връзването на Сатана. Първото възкресение завършва с мъчениците.
Хилядолетното царство на мира.
Второто възкресение и Страшния съд.
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА
Прогласяването на новото небе и земя. Великолепието на Новия Йерусалим.
Ужасната съдба на загубените.
Описанието на Новия Йерусалим.
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА
Реката на живота и дърветата на живота. Райските условия по време на Хилядолетното царство.
Последното наставление към вярващите.
Заключителното слово на Исус.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Седемдесетте Даниилови седмици и актуалните събития свързани с Израел в светлината на библейското пророчество.
ЕПИЛОГ
Схеми “70те Даниилови седмици” и "Библейско разпределение на времето"

Предговор

В това изложение ще разглеждаме най-вече периода от време-то на Новозаветната Църква и ще използваме пасажи от Светото Писание, които изясняват течението на времето като процес. Ще наблегнем на последната книга от Библията, наречена „Откровение“ (Апокалипсис). Пророческото слово съдържа символи, които са наистина трудно разбираеми. По тази причина много изследователи и учители на Библията са го оставили настрана, докато другите са изявили собствените си мисли. Досега наистина не съществува вярно изясняваща, актуална и балансирана литература, която да отговаря на най-новия стадий на бързо ускоряващото се развитие.

Това дори не е било възможно, тъй като определени процеси могат да бъдат разпознати и виденията разбрани само чрез изпълнението на събития, предсказани в Светото Писание. В библейското пророчество се обръща специално внимание на първото и последното поколение в християнското леточислене. Възхваляваме Всевишния Бог, Който знае всички предстоящи събития и Който е поръчал те да бъдат записани предварително. За да бъде това изложение по-добре разбираемо, ще разглеждаме постепенно отделни глави на книгата Откровение. За тази цел ще използваме съответните места от цялото Свето Писание.

Въпреки че в това изложение написаното е кратко, то е достатъчно да помогне на всеки заинтересуван читател да намери достъп до Божия съвет. На всеки, който изследва искрено, нека Господ Бог да даде истинско разбиране и откровение за правилното разбиране текста на Откровението. Блаженни са тези, които четат Слово, вдъхновено от Духа и го разбират чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, дори и Божиите дълбочини (1 Корин. 2:10).

продължение

цялата книга в pdf: