ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Авраам повярва и търпеливо чакаше Божието обещание!“

https://on.soundcloud.com/UBa3Z  слушайте

Проповед на евангелист Евалд Франк от 1 септември 1982 г., гр. Крефелд, Германия.

Тема: „Авраам повярва и търпеливо чакаше Божието обещание!“

Кратко съдържание:

  • Бог можеше веднага да изпълни обещанието, което даде на Авраам. Но тогава как ще бъде изпитана вярата?
  • сигурно Авраам и Сара, когато са чували, че тук и там се раждат деца, са казвали „О, Боже! Кога?“
  • Често изглежда така, че нищо не се случва там, където Бог е дал обещание
  • за първия конгрес в Базел през 1893 г
  • ще дойде ден, когато ще бъде посрамено всичко, което не е от Бога.
  • Ние чакаме не напразно
  • Евр.13 гл.:

12 Затова и Иисус, за да освети народа чрез Своята Собствена кръв, пострада вън от градската порта.

13 И така, нека и ние излизаме към Него вън от стана, понасяйки Неговия позор.

14 Защото тук ние нямаме постоянен град, а търсим този, който ще дойде.

15 И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно жертва на хваление, тоест плод на устни, които изповядват Неговото Име.

  • “… Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето” Откр. 21:9
  • Авраам стана нашият баща по вяра. Той гледал на невидимото…
  • \силна молитва\