ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Винаги помнете, че когато едни деца много огладнеят, те ще ядат от кофата за боклук. Това поставя началото на толкова ...

Някои материали, публикувани в интернационалното християнско списание Pentecostal Evangel (Пентекостъл Еванджел) с превод на български ...

Автор: Eвалд Франк 15 ГЛАВА ИСУС Е ГОСПОД В харизматичните евангелизационни събрания, където цари една много емоционална атмосфера, особено се ...

В четирите евангелия Месията е описан като пророк и като Човешки Син. Петър в своята проповед в Деян. 3:22-23 се ...

Вярвам, че в тези последни дни се потвърждава Неговото възкресение. И това, че Исус живее сред Своите хора чрез знаменията ...

Сега стоим пред въпрос: Станала ли е Реформацията в действителност крачка след крачка, или всичко е останало както преди? Всички ...

абсолютно е необходимо да вярваме от цяло сърце върху това, какво Бог е извършил върху кръста на Голгота. Неверието, както ...

Йоан Кръстител не само възвестявал напред Божиите дела, но имал право да представи на народа кой е Божият Син: "Ето ...

Братя и сестри, в Матей 13:37-38 пише, че добрият сеяч е нашият Господ Исус Христос, възлюбеният ни Спасител, Той посява ...

Още веднъж да кажем, че Йоан като бил на остров Патмос, на него в Духа всичко му е било показано. ...