ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Проповед от 31 март 2018

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)

[Брат Евалд Франк] Също искам накратко да изредя имената на братя, които по телефона се обадиха и ни поздравиха: брат Мбиа от Република Конго, брат Касади също се обади, брат Моамба, брат Баунгард от Швейцария, брат Жак от Абиджан, брат Мюлер от Източното море, брат Сесил, братя и сестри от Колвик, брат Йосиф от Киншаса, брат Човала, брат Соломон, брат Лопондо, брат Елис Вендел от Едмънтън, брат Йноди и брат Нияги.

Скъпи братя и сестри, вече изпяхме две песни, в които беше зърното на проповедта, за което искаме да говорим през тези дни: за страданията Му в петък, за възкресението на Господ Исус Христос от мъртвите. В Божия план най-важното е, че Бог е бил в Христос и примирил целия свят със Себе Си.

Днес имаме гости. Брат Део, къде е брат Део? Тука ли е брат Део? Излез отпред и кажи няколко думи. Брат Андре от Монреал е между нас, който също може да предаде поздрави. Също и брат Майкъл, може да излезеш и няколко думи да кажеш. Моля те, брат, Бог да ти благослови. Амин.

[Брат Део] Аз ви приветствам, братя и сестри, поздравявам ви сърдечно в скъпоценното име на Исус Христос. Аз съм благодарен на Бога, че Той ми позволи да бъда тук, в началото на април. Аз имах в сърцето си голямо желание да бъда между вас. Вие може да си представите как аз много се зарадвах, когато разбрах, че мога да бъда през тези дни тук. Доверявам се напълно на Бога и очаквам от Него благословения. Ние сме свързани с една вяра, едни преживявания с Бога. Ние очакваме скорошното идване, завръщане на нашият Господ Исус. Нека Неговата милост да пребъде с нас в името на Исус Христос. Амин. Алелуя.

[Брат Евалд Франк] Нашият брат Део е от Руанда, Кигали, нашият Бог там могъщо го използва. Дори и в Етиопия той проповядва, също в съседните държави на Африка. Нека Бог да те благослови. Нека Бог всички да благослови в Етиопия и в съседните държави.

[Брат Андре] Аз всички вас поздравявам в скъпоценното име на Господ Исус Христос. Нося поздрави от братята и сестрите от Канада, от Монреал и Отава. Наистина това е голямо благословение да бъда тази вечер тук в тази сграда с вас, и да вземам участие в това, което Бог сега извършва на земята. За да бъдем подготвени към Неговото завръщане, и Той да ни вземе. Нека Господ да благослови нашият възлюбен брат, и всичките църкви и събирания по цялата земя, които очакват като нас Пришествието Господно. Мараната.

[Брат Майкъл] Поздравявам ви в името на Господ Исус Христос. Бог е бил много милостив и любящ към мен. Той винаги е бил верен към Своите Си деца. Накратко мога да кажа, как Бог сега в Индия благославя вярващите. Ние имахме три особени събирания в три града в Индия, единият от тях е Делхи. Аз съм очевидец на онова, което там ставаше. Нашият възлюбен брат Франк, от Бога избран, беше ползван от Бога в тези три града, и не само там. Имахме гости на тези събирания, идваха вярващи от цяла Индия, пристигаха от всички основни градове. Това беше едно прекрасно време, в което Бог ни благославяше. Аз имах възможност да бъда на всички събирания, където брата проповядваше. Ченай е град в южната част на Индия, където беше първото събиране. След това бях на второто събиране в Рабат. Третото събиране беше в столицата Делхи, северна Индия. Хората идваха от цялата държава, имаше братя, които бяха на всичките богослужения в трите града. Аз днес донесох тук нещо особено от събирането в град Ченай. Нашият брат Томас Йосиф от Ченай имаше много време да беседва с нашия брат. Разбрах, че това е 23-то посещение на Франк в Индия, а в Ченай е бил преди 54 години. Брат Франк е бил там преди 54 години. Бог много прекрасно благослови брат Йосиф в този град през тези 54 години. Брата от Ченай не може да бъде тук днес, това един подарък за спомен за тези 54 години. Не се вижда какво има на картината, но основното е, което искам да кажа, че 3 месеца преди събирането в Делхи залата беше резервирана и подготвена, и хора дойдоха от всичките краища на страната, дори от Непал, съседната на Индия държава, от Пенджаб, Ченай, Хайдарабад, Мумбай и др. Идваха всички заради Божието благословение. Обаче има и други събрания в Индия, които не са още в истинския път, но те също дойдоха на тези богослужения, където брат Франк проповядваше истината. Мнозина, които са били 30 години в лъжливи учения, промениха възгледите си, приеха проповядваното Слово и се върнаха в истинското учение. Самият Господ сега благославя Индията, и сме благодарни на Бога за това.

[Брат Евалд Франк] Ние седяхме в самолета и летяхме от един град към Делхи, когато ми се обади брата, който бе отговорен за богослужението в Делхи. Ние бяхме подготвили залите за събиранията, но той се обади 48 часа преди събирането, насрочено за 11-ти март, т.е. позвъни на 9-ти март. Брата по телефона каза: „Днес ние трябва да чуем вашето вероизповядване, иначе залата ще бъде затворена за вас.“

[Брат Майкъл] Аз помислих, та ние преди 3 месеца сме резервирали тази зала. Но казах на този брат: „Добре, после ще говорим с теб.“ Ние се помолихме на Господа, и стана чудо. Преди да изтекат 48 часа Бог ни даде друга зала. Защото не ни разрешиха да бъдем в резервираната зала. Само за 48 часа намерихме друга зала, много по-голяма от първата. Аз отговорих на брата, който звъня в самолета, че нашето вероизповядване е това, което казва Библията. Но вероятно той искаше да чуе друго вероизповядване, затова не ни разрешиха в първата зала.

Ние не искаме да си продаваме първородството. Не искаме да създаваме някаква радостна атмосфера, но за всичко да благодарим Бога. Това преживяване за нас беше чудо, че Бог ни благославя, и Божието дело невъзможно да го спреш. През тези дни мнозина вярващи излязоха от лъжливи учения, и се обърнаха към истинското учение. Само помислете, че децата на обещанието вярват на обещанието, и ще получат Духът на обещанието.

[Брат Евалд Франк] Слава на Господното име, благодарни сме на Бога. Нека Бог да ви благослови, нека Бог и теб да благослови, брат Майкъл. Бог използва нашия брат по могъщ начин. Това е нещо чудно, скъпи. Ние не винаги ви разказваме с всички подробности, но пътуването през март наистина беше много благословено. На всяко едно събиране трябваше да се молим за стотици хора, дори лявата ми ръка вече не можеше да се вдига. Хората излизаха и излизаха напред, никой не искаше да си тръгва без благословение, без да се помолят за него пред Бога. Това бяха наистина силни събирания. Може да се каже както го има, че Бог даде голямата Си милост. Както брата каза, през 1964-та година, преди 54 години, когато Ченай се наричаше Мадрас, а Мумбай се наричаше Бомбей, градовете тогава имаха други имена. Но Бог даваше милост още тогава да направим връзки с народи и езици. Ако ще разказвам всичко в подробности как всичко Бог направи и как ни водеше, няма да имаме време тази вечер, особено ако ще се говори, че 12 пъти със самолет излитахме и кацвахме в Индия.

Спрямо Германия 4-ри часа е времевата разлика с Индия, в Банког е 6 часа разликата, в Манила е 7 часа. Ние излязохме от биологичния ритъм, имахме безсънни нощи, и всичко друго, свързано с постоянното пътуване.

Но нека изнесем на Господ благодарение за цялата Му любов. Посланието за последното време то се приема от хората, и Божието Слово се открива на хората чрез Святия Дух.

Имахме още две преживявания, едното е добро, а второто не беше толкова добро. Първото преживяване беше свързано с жената на проповедника, която след проповедника се изправи и каза: „Амин. Аз искам да се покръстя според Библията. Искам да кажа, че цялата църква ще бъде покръстена във вода според Библията в името на Господ Исус Христос.“

Ние знаем, че брат Лукра, който беше тук помежду нас, много се радваше, че и там Бог даде победа и милост, че Словото беше прието от хора на харизматично събиране.

Там имаше един час музика и танцуване, различни харизматични движения и „Алелуя“, „Слава на Бога“. Беше почти невъзможно да се гледа всичко това. Когато дойде ми времето да проповядвам, вие знаете че аз никога не правя компромиси с някой, това е винаги възможност, която никога няма да се повтори. И когато ми дадоха възможност да проповядвам, говорих Божието Слово, и беше известен планът на Бога, който беше донесен близо до сърцата на хората. След това стана така, че една сестра от Швейцария, която 45 години живее в Банког, и принадлежи към една християнска организация. Когато аз казах името на брат Бранхам, тя се развълнувала и се изправи, отиде отзад и каза: „Нека да напишат на брат Франк да спре да проповядва“. Тя не прие словото, но аз имах мъжество да проповядвам до края, и да кажа всичко, което трябваше да бъде казано. И хората там дойдоха в молитва, и приемаха Божието Слово.

В Манила също дойдоха братя от всякъде, имаше повече от 50 проповедници в събиранията. Ние можахме да им обясним Божият план на изкуплението, и Господ даде ни Своето Си благословение и там.

Искам още да кажа: „Добре дошли на всички, които тук се намират“. Възможно забравихме още някой брат, който е дошъл тук от далече. Но, ако е възможно още утре ще го поканим отпред. Нека тук всички да се чувстват добре. Ние сме събрани тук от цяла Европа: от Швеция, от Дания, от Полша, Чехия, Словакия, от Унгария, от Румъния има братя и сестри, от Ужгород, имаме днес и от Австрия гости. Особено искаме да поздравим брат Мюлер, това е синът на нашия брат Мюлер и семейството му, и всички, които са дошли от Белгия, Холандия, Швейцария, от Франция. Братя и сестри, пожелаваме ви благословения, Бог извиква сега всички от заблудите и ги води към целта.

Знаете ли че писахме в последния брой на Вестника по тема: „Как Бог ни води.“ Аз ще напиша още един Вестник през юни месец за това, как Бог Се грижил на това място за всичко: за контакти по цялата земя, които бяха възстановени. Това всичко ни дава възможност и предимство, голямо право, за да можем да възвестяваме последната вест, последното послание по цялата земя. След този последен глас нищо няма да прозвучи. Ако позволи Бог, утре ще се докоснем до тази мисъл.

Днес е възпоменание за онова, което за нас е било извършено върху Голготския кръст. И аз искам да прочета някои Библейски места и това, което е написал брат Ларкин, който напписал за историята на църквата. Няколко пъти брат Бранхам споменаваше името му. Ако е вярно, че на 2-ри април е бил разпънат нашият Господ Исус Христос, но дори и датата не е важна. Важен е фактът, че че нашият Господ и Божия Син е бил разпънат. Той преди кръста, преди смъртта Си казал: „Свърши се.“ Знаем, че Бог е бил в Христос и примирил света със Себе Си, както Павел пише във 2 Коринтяни 5 гл: „на вас ви казваме наместо Христос да се примирите с Бога“.

И в тези песни, които хористите днес изпяха, и както четохме, особено в 1-во Петрово. Нека да отворим 1 Петр. 2:24:

Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

Може би мина един час, от както брат Херман каза какво евреите мислят и говорят за Исая 53-та глава. Представете че си нито една друга глава в целия Стар завет не се поставя под въпрос. Евреите не искат да говорят за тази 53-та глава. Юдейските равини не искат да четат тази 53-та глава, и не я признават. И помислете си само, когато ги попитат: „Какво ще кажете за Исая 53-та глава?“ Те нищо не отговарят, те мълчат, те я четат и не и вярват.

Скъпи братя и сестри, ако помислим върху това, то тази глава е една от най-важните. Тя разкрива планът за изкуплението на Бога, който за напред се възвестява и открива.

Апостолите също осветяват Исая 53-та глава, и показват я в изпълнението и. Както Петър казва:

с Чиято рана вие оздравяхте.

И ако това е така, тогава разпознаваме какво Павел е написал в Римляни 11-та глава: „Само остатъка ще го приеме това.“ Всички, които не могат да повярват на това, закоравили сърцата си. Същото става и днес в този свят: който не вярва и не приема, той закоравява сърцето си, и то става твърдо, и той повече няма да може да приеме. Това е решението, което трябва да се взима, защото Бог поруган не бива! Или ние вярваме и приемаме, или не вярваме и не приемаме.

Затова Павел пише: „Покривката все още е върху тях“, тя затваря очите и погледа им. Това е голяма болка за теб и за мен, защото ние благославяме евреите, юдеите. Благославяме Натаняху, Израел благославяме. Знаем, че Бог има план за изкуплението и Той го изпълнява. С Новозаветната църква Той довежда към края този план. След това Той ще се обърне към избраният Си израилевия народ. Той ще им Се открие, и затова ние чуваме в новините, че всичките 13-т църкви, които се намират в държавата Израел, те всичките са били против Тръмп и неговото обявяване на Ерусалим за столица. Защото те са против. Евреите.

Ние сме „за“ израилевия народ, и носим голяма скръб в сърцето си за него. Знаем, че Бог прекрасно ще завърши делото Си с всички народности, езици по цялата земя, от всякъде Той извиква хората Си. И когато ще свърши с езическите народи, Той ще Се обърне към израилевия народ с благословенията Си.

Днес не можем подробно да говорим върху това, но ще кажем едно: абсолютно е необходимо да вярваме от цяло сърце върху това, какво Бог е извършил върху кръста на Голгота. Неверието, както е казал някога Бранхам, това е най-древния грях, който още бил в Едемската градина: онова, което Бог е казал, да се поставя под въпрос, и да се говори и пише собственни неща и измислици. Неверието е голям грях, а вярата е Божий дар. Авраам повярвал на Бога и това му било вменено за праведност.

И още веднъж тези силни думи, които четохме в 1-во Петрово, че Той, Самият понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, за да живеем за правдата, като сме умрели за греховете, с Чиято рана вие оздравяхте. Чрез Кръвта бяхме изкупени, с раните Му оздравяхме. Нека с тази мисъл да отидем в послание към Римляните 4-та глава. Тук Павел обяснява много силно извършеното изкупление.

Нека да прочетем първо от Римляни 3-та глава от 24-ти стих и надолу:

но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в Този, Който е възкресил от мъртвите Исуса, нашия Господ, Който биде предаден за прегрешенията ни, и биде възкресен за оправданието ни.

Братя и сестри, това е могъщо свидетелство, че всичко стои върху вярата. Който не вярва на Бога, той поставя под въпрос Неговото слово, и Бога прави сякаш Той е лъжец. В 1-во Йоаново пише за това, и ние можем от цяло сърце да вярваме на Бога.

Сега следва един стих от Римляни 4:7:

Блажени ония, чиито беззакония са простени,

Чиито грехове са покрити. Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях.

Тук не само за блаженство се говори, но е свързано с щастие, вътрешна радост, с вътрешно изразяване на благодрност за това, което сме получили: освобождението, изкуплението, милостта., че това станало нашето лично преживяване.

Нашият брат, който тук свидетелствува, говореше за онези, които вървят в различни направления и казват, че са в Посланието, особенно твърдят, че престола на милостта след откриването на печатите вече станал трона на съда, и кръвта вече не се намира върху престола на благодатта.

Ако отворим Библията на Откр. 7:14 ще прочетем, че дори и по времето на голямата скръб онезм, които ще останат верни, ще си изперат дрехите в Кръвта на Агнеца. Не искам да употребявам суетни думи, но колко е глупаво това учение, което кара хората да вярват, че Кръвта на Агнеца вече не е върху престола на благодатта. И те още казват: „Ние вярваме на пророкът Бранхам, ние вярваме на това Послание.“ Не! И още веднъж „Не“. Бог е пратил брат Бранхам за да ни върне към Бога, към Божието Слово. Ние от цяло сърце сме благодарни, че можем да вярваме така, както казва Писанието. Защото изкупеното мнозинство чрез Кръвта ще види Бога.

И както беше вече казано, че дори и след грабването, когато народите ще бъдат в голямата скръб, онези неразумни девици, които ще останат верни, ще си изперат дрехите в Кръвта на Агнеца по времето на скръбта.

Скъпи братя и сестри, ние сме благодарни на Бога за откровението на Словото Му и Неговата воля. И наистина ние според Божията милост можем да стоим върху това, което Бог ни е дал. Ние сме имали лични преживявания с Бога, не само проповядваме обръщането към Бога, но и сами го преживяваме. Много са важни преживяванията в живота ни, когато се изпълнява в нас написаното, че когато Святия Дух ще дойде, Той ще изобличи света за греха.

Ако ние не мислим за греха, ние никога няма да се молим на Бога и да искаме прошка. Само, когато Святия Дух показва, че ние сме се родили в греха, че ние сме загубени и ще бъдем загубени завинаги, и че ние имаме нужда от спасението на душите ни, че нуждаем се от пълното изкупление чрез кръвта на Агнеца. С това е свързано и онова, за което често говорихме, че никой не може да живее вечно ако той не е получил този вечен живот, докато живее тук на земята. Затова е написано:

Всички, които са негови, приели са в сърцето си Спасителя Господа, на тях Бог е дал власт да се наричат Божии чада. На тези, които са повярвали в Неговото име, името, което е най-високо над всички имена.

Ние трябва да се съгласим с Писанията в тази точка на еврейския превод, който казва: „Ще Го наречеш Йешуа.“ Аз чух един път как на 16 различни езици по различен начин се изговаря името на Исус. Това ми донесе страдания. Преводачите трябва да оставят тези важни неща така, както са написани в оригиналното Писание. Яхве (Йехова) това е името на завета на нашия Бог, което в Стария завет е написано повече от 1000 пъти. И след това в Новия завет:

… и ще наречеш името му ИСУС.

Ако евреите това го разберат, че Йахве това е Спасителят Йешуа, Който е дошъл към тях. Ако това те би могли да разберат, тогава Исая 53-та глава за тях ще бъде всичко, и ще разберат и Исая 7-ма глава, 9-та глава. Тогава всички те ще признаят написаното в книгата на пророкът Исая, и ще повярват на това, което се говори в нея, и щяха да благодарят на Бога. Защото Същият, Който е бил Господ в Стария завет, и в Новия завет Той е Господ. В Старият завет Той е бил в духовно Тяло. В Новия завет Той е в Тяло от плът, Същият вчера, днес и завинаги.

Аз помислих и за още 2-3 пасажа от Библията, защото днес ние ще имаме Господна вечеря. Не само да я празнуваме, но и да приемаме като едно възпоменание, вечеря на възпоменанието за онова, което Господ е извършил заради нас, както и самият Господ е казал „за възпоменание“. Той ни е дал това като заповед да го правим за възпоменание на станалото заради нас върху Голготския кръст.

Братя и сестри, от Стария завет имам 23 стиха, които съм отбелязал. Нека да отворим Битие 14-та глава, тук Господ посещава Авраам след победа над царете, и Той вечеря с него, т.е. след като стана победа, Господ като Мелхиседек (цар Салимски) заедно с Авраам празднуваше вечеря. Братя и сестри, в Новия завет в Евр.7:1 се говори кой е бил този Мелхиседек, Салимския цар. В Стария завет той нямал баща и майка, в Новия завет Той е нашият Господ и Спасител. И ние можем да извършваме вечерята като победа, защото Христос е платил цената върху Голготския кръст, Той възкръснал от мъртвите и победил смъртта и ада. Както в Стария завет е написано:

Той чака докато всичките Му врагове ще бъдат положени пред нозете Му.

Братя и сестри, в тази връзка трябва да бъде казано на всички онези, които претендират, че вярват на Посланието, нека да прочетат всички стихове в Изход 3-та глава, които за мен станаха много важни. Мойсей имаше дадено поръчение от Бога, и първото, което беше казано на фараона: „Пусни народа ми да служи на Мен.“ Това беше посланието, но какво последва след това послание? Последва Божията реалност, че агнето беше заклано. Изход 12-та глава:

Пусни народа Ми, пусни първородния Ми син да служи на Мен.

Това беше 10 пъти казано на фараона, обаче народа да може да служи на Господ Бог, не достатъчно било само да бъде донесено послание. Какво още е било нужно? В Изход 12-та глава имаме доказателство, какво е посланието, какво то съдържи, какво трябвало да стане, и какво трябвало да направят. Изход 12:6:

И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на израилтяните, събрани в домовете си да го заколят привечер.

Тук се говори за пасхалното жертвено агне. За първи път тук в Библията се споменава за пасхални агнета, и че са били заклани точно онази вечер. Всички, които са чули посланието „Излез мой народе“, трябвало всяко едно семейство да заколе агне, и кръвта му да бъде като знамение на двата стълба и на горния праг на вратата. Точно през същата нощ вървял ангела по египетската земя. Господ е казал тогава: „Ако видя кръв ще премина.“

И сега повече от 50 процента, които вярват и се основават върху посланието, твърдят че кръвта на изкуплението вече не е върху престола на благодатта. Тук имаме връзка между Посланието и закланото агне. Йоан Кръстител е казал:

Ето Агнеца Божий който взема греховете на света.

Какво искат да кажат такива лъжебратя с учението си? Че времето на милостта е минало, и че престола на милостта станал престола на съда. Не! Посланието ни води да виждаме заклания Агнец и пролятата Му кръв заради нас, и че чрез това било извършено изкуплението. То ест чрез Кръвта на пасхалния Агнец, в Новия завет е била пролята кръвта на Агнеца.

Същото е и днес. Ние от цяло сърце вярваме, че Бог е пратил брат Бранхам за да ни завърне обратно при Словото и към Божиите обещания. Ние сме благодарим на Господ Бог от цяло сърце. Всички тълкувания и лъжливи учения са противни за мен, не мога изобщо да ги понасям. Има лъжебратя, които лъжливите си учения покриват с Посланието.

Скъпи братя, трябва да благодарим на нашия Бог от цяло сърце, че сме намерили милост пред Неговите очи, че Божието послание не обхожда Кръвта. Но всички, които вярват на това Божие Послание, ще измият дрехите си в кръвта на Агнеца. Те ще преживеят изкуплението си, и след това ще могат да извикат като апостол Павел:

Блажен е оня, чиито грехове са простени. Блажен е оня, на когото вината е простена.

Брат Херман днес в бюрото каза за 53-та глава на Исая, че еврейските равини до сега не признават тази глава, избягват да я четат. Помислете си, какво това означава за мен, това е сякаш нож забиват в сърцето ми. Усещат се онези, които лъжливо и извратено разбират Божието послание, и водят Божият народ в заблуди. Когато пътувам в различни места, срещам се с различни групи и виждам, колко причиняват вреда такива лъжебратя.. След това прославям голямата Божия милост, и казвам със смирение, че Бог ни е дал възможност и способност да оставаме в истинското Божие Слово. Той дава откровение от горе и казва:

Пусни народа Ми, пусни първородния Ми син да служи на Мен.

И след това бише заклано пасхалното агне, кръвта беше пролята като знамение за тези, които били запазени и готови да излязат от египетското робство. Те са повярвали на посланието на Мойсей, както и днес стават нещата.

За мен е важна мисълта, че Бог ни е дал голяма милост отгоре. Преди да участваме в Господната вечеря, нека да прочетем в Новия завет познати ни стихове. Когато По време на пасхалното ядене, Исус нашият Господ взел хляба, разчупил го, и дал на учениците Си. Най-познатото ни описание намираме в Матей, където се разказва какво е станало тогава. И с нас сега същото се случва. Ние всички това го знаем, можем да четем заедно, това е Евангелието от Матей, 26-та глава, от 26-ти стих:

И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло.

Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.

Нека да кажем с ясност, братя и сестри, че прощението не е във вечерята, но прощението е чрез кръвта на Агнеца. Нашият Господ и Спасител със Своята Си кръв е влязъл в небесното светилище, в Светая Светих е донесъл кръвта Си.

За да бъде вече чрез Неговата кръв заличено онова ръкописание за нас, чрез което дошло проклетие и сме заслужавали смърт. За да имаме мир, и чрез Неговите рани да оздравеем (Исая 53 гл.).

Вечерята за нас е много скъпа, това е нещо свято, тя е възпоменание за случилото се върху Голготския кръст заради нас.

И нека всички да знаят, че това станало в дните на пасхалното агне, заклано във всеки дом. Нека да четем още от Лука 22:15:

И рече им: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас преди да пострадам; защото ви казвам, че няма вече да я ям докле се не изпълни в Божието царство.

След това Той взима чашата. Виждате ли тук преход от Стария към Новия завет, който беше сключен с нас. Затова Павел е могъл да каже, че нашият пасхален Агнец е бил заклан заради нас. В 17-ти стих четем:

И като прие чаша, благодари и рече: Вземете това и разделете го помежду си; защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство.

Скъпи братя и сестри, нека да обобщим последно за какво тук се говори. Последното послание, извикването, приготвянето никога не може да подминава Кръвта. Посланието и Кръвта са във връзка, и за това сме благодарни на Господа.

Благодарни сме, че Нашият Господ точно по време на яденето на пасхалното агне, взе хляба и благодари, също и чашата.

И Той даде им да пият, казвайки: „Пийте всички от нея.“ Днес ние тук сме събрани като едно мнозинство, изкупено чрез Кръвта. Събрании сме като хора, които са намерили милост пред Божиите очи и са казали открито и честно: „Аз съм грешник. Аз съм загубен. Аз призовавам Господното име и казвам: прости ми, Господи, прости ми, спаси ме, бъди милостив към мен, грешника.“

Мога да кажа с ясност, че Господната вечеря взимат само онези, които са изживяли изкуплението си чрез кръвта на Агнеца, и Божията милост са приели в сърцата си.

И както в дните на Мойсей беше казано: „Пусни народа Ми на свобода, за да служат на Мен… Пусни първородният Ми син…“ Същото е и днес: „Моят народ, Моята църква, Моето мнозинство, което беше изкупено чрез кръвта, тези, които са приели извършеното заради тях върху кръста на Голготата.“

Аз моля ви всички вас в името на Исус, нашия Господ, и всички вас, които са за първи път тук, проверявайте сърцето си пред Божието лице, както и Павел в 1-во Коринтяни, 1-ва глава е казал:

Нека всеки да проверява себе си. Да изпитва себе си, и след това да яде от хляба и да пие от виното от чашата.

Ние можем да четем още от 1 Кор. 10 гл. Мисля че вие, братя и сестри, разбрахте мисълта ми днес: Не само да говорят за Посланието и кой е пратеника, и подминават станалото върху Лобното място, наречено Голгота. Не!

Посланието ни води в Словото, в което виждаме, че нашият Господ и Спасител в дните на пасхалното агне взел хляба и благодарил, разчупил го и дал. Той извършил вечеря в този ден. В онези дни Новият завет сменил Стария.

Както Павел казвал: „Простени са ви греховете.“ Нека днес заедно да се помолим, всички, които тук сме събрани и по цял свят, където са събрани и заедно с нас слушат и виждат. Нека да не говорим само за Посланието и пратеника, но за изкуплението, което е било извършено чрез Кръвта на Агнеца.

Всички, които са чули посланието на Мойсей, са излезли от робството и празнували пасха, заклали агнетата и са турили кръвта на прага. Господ казал: „..когато видя кръвта ще ви замина.“

Скъпи, и днес Господ иска всеки от нас да вижда под кръвта на Агнеца, като изкупени, освободени от всичко онова, което донася скръб в сърцето ни, всичко, което още свързва, като например пиянство, пушене или каквото и да връзва човека тук в света. Когото Самият Божий ще освободи, той ще бъде истински свободен.

Нека този ден да послужи за това, че всички да могат да имат правилно начало с Господа и Изкупителя. Както според земното раждане започва един живот, така има и духовно новораждане, от което започва нашия духовен живот. Искам още да кажа тази вечер, че както в земното когато човек се ражда и идва в този свят, той е едно творение. Същото става и в духовния свят: който е новороден от горе, той е роден от Бога, той е ново творение в Исус Христос нашия Господ. Нека това да става още днес, чрез силата на Кръвта, и чрез силата на Божия Дух. Нека всичко това да стане с нас, млади или стари, малки или големи. Нека да прочетем от 1 Коринтяни 10:16-17:

Чашата, която биде благословена, и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?  тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участвуваме.

Амин. Нека сега да се изправим, и първо да се помолим един за друг, през това време братята всичко ще подготвят за вечерята. Нека да пеем заедно:

Такъв, какъвто съм, аз идвам,

само Ти, Господи, ме правиш да бъда чист.

Твоята кръв ме измива от всякакъв грях.

О, Божий Агнец, аз идвам на Твоя призив…

Братя, които участвате в раздаването на хляба и виното, излезте отпред. Нека да си наведем главите, да си затворим очите, и да си отворим сърцата.

Братя и сестри, дори и вече съм отслабнал по плът, и недостатъчно ми концентрирането, но в сърцето си имам важна мимъл, желанието ми всички да намерят милост пред Бога и да дойдат пред Бога, и да кажат: „Прости ми, Господи, бъди милостив към мен. Аз сгреших пред Тебе. Аз търся общение с Теб, искам да имам вечен живот, искам да получа прощение на греховете си…“

Днес Господ е говорил с нас чрез Словото Си, и постави пред очите как е важно да вярваме на написано в Исая 53-та глава. Това се изпълни заради нас, можем да приемаме всичко това според Божията милост. Вярваме, че Божият Агнец е пролял Кръвта на Новия завет. Вярваме, че нашата вина е покрита, греховете ни са простени. Ние можем да бъдем благодарни на Бога за извършеното изкупление, и с тази благодарност да вземаме от вечерята. Нека всички ние да благодарни на Господ за изкуплението, за милостта Му, за всичко, което е било ни подарено. Нека всеки сам да изпитва себе си, които са приели Божията милост, и така да вземем участие в вечерята, да вземем от хляба и да пием от чашата.

Ако има тука някой, който иска да се помолим за него, моля издигнете ръцете си.

Възлюбеният Господ, Ти Си нашия Спасител. Ние имаме изкупление чрез кръвта Ти. И всички, които са си издигнали ръцете сега, нека с вяра да приемат онова, което Ти Си ни подарил.

Приемете изкуплението и прощението. Както пише в евангелието от Лука, ние проповядваме на всичките народности в името на Исус Христос прощение на греховете. Днес това го правим, тук тази вечер. На всички възвестяваме и казваме, че греховете са опростени, и кръвта на Божия Агнец е текла върху Голготския кръст. Приели ли сте го вие това? Кажете „Амин“. [Всички казват: Амин. Алелуя.]

* * * * *

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакия