ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Свидетелство на Уилям Бранхам

(текста е напечатан от видеозаписа на интервюто)

Въпрос: Брат Бранхам, ние видяхме как Исус Христос действаше чрез теб през двете големи кампаниии в Лос-Аджелес в храма Кайпори. Особено действаше чрез теб дарбата разпознаване на духове, откриване на мислите в сърцата, а също така и разпознаване на болеста в тялото, изцеленията. И други изцеления и чудеса, които станаха.

Брат Бранхам, ние искаме да чуем нещо повече за това служение, което Бог ти е дал.

У. Бранхам: Добре, брат, ще започна от началото. Роден съм в Кентъки в малка дървена кулиба, близо е до Берксвил. Родителите ми разказват, че онази сутрин, когато съм се роди, в стаята влезла Светлина и застанала над мен където лежах. Моите родители не са били религиозни и в никаква църква не са ходили. Така че доста ги объркало появяването на тази Светлина.

Тази Светлина ме съпръвождава целият ми живот. Преди известно време Го снимаха в научния свят, както виждате тук [У. Бранхам показва към снимката със свръхестествена Светлина над него].

Мисля, че сте виждали тази снимка, тя беше научно потвърдена, че Светлина има свръхестествен произход. По мое мнение, това е същия Божий ангел, Който е съпровождал децата на Израел, от Египет до обещаната земя. И вие знаете, че това е Ангел на завета, и Той не е никой друг, освен нашия Господ Исус Христос. И когато Той бил тук на земята в изявено човешко тяло, никога не е твърдял че е велика личност. Той казал, че Синът не може да върши нищо, само което вижда Отец да върши. Вероятно познавате Евангелието от Йоан, 5 глава. Исус е минавал покрай къпалнята Витесда, четем че там имало много куци, слепи, болни, които са чакали за да се раздвижи водата. Странно е, че Той е послужил само на един единствен човек, и забележете че Той е знаел кой е този човек. Може би този човек не е бил калека, може би този човек е бил само разслабен, Отец Му Го е показал. Исус е изцелил само този един.

По-нататък в същата глава около 19 стих четем, че израилтяните не са му вярвали, възможно и днес те биха се съмнявали как Бог е могъл да мине през място, пълно със сакати, куци, слепи и болни и да не ги изцели. Но тук ще цитирам Неговото Слово: «Истинно, истинно ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо освен това, което вижда да върши Отец, понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши». Според Неговите собствени думи, служението Му е било поставено на виденията от Неговия Отец. В такъв случай има ли нещо особено, ако Неговото служение са носили учениците и по-нататък, както Той е обещал: «Делата, които Аз върша, и вие ще вършите, и по-големи ще вършите, понеже Аз отивам при Отца». Той казва: «Още малко, и света няма да Ме види, но вие ще Ме видите, защото Аз ще бъда с вас и във вас до края на света». Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги.

Вярвам, че в тези последни дни се потвърждава Неговото възкресение. И това, че Исус живее сред Своите хора чрез знаменията и чудесата, които Той извършва сега, както тогава когато е бил в Тяло на тази земя.

Когато бях на седем години преместихме се в Кентъки, щат Индиана. Тогава носехме вода от кладенеца, който беше отзад махалата. В една хубава септемврийска сутрин носех вода от кладенеца. Някъде към средата на пътя между нашия дом и кладенеца имаше една голяма топола. И когато минавах покрай нея, вятър се въртеше в кроната й. Ние го наричаме въздушен вихър. Това не е нещо особено за това време в годината. Но вятъра се въртеше и въртеше в дървото, не отминаваше. Затова се спрях и наблюдавах. И от този вихър проговори глас, който каза: «Недей да пушиш, да пиеш и никък не замърсявай тялото си, понеже когато пораснеш ще ти бъде възложен труд». Дали бях уплашен, нямам думи. Бързо изтичах във къщи, казах на майка си, че някой говори с мен от дърво. Но тя си помисли че съм превъзбуден и ме положи да си легна. Но от тогава са започнаха видения, и чрез тях съм способен да кажа на хората какъв проблем имат, какво да направят, и какви грехове имат в живота си.

Когато бях на 37 години една нощ се молех в стаята, и след като се изпрравих забелязох на пода светлина. Започнах да се оглеждам откъде идва, и видях че идва от горе. Огнен стълб висеше точно отгоре, и хвърлеше светлина върху пола. Чух някого да идва, през стаята и в светлина дойде мъж като човек, можеше да тежи около 90 килограма, имаше тъмна коса до рамената, със светла кожа и беше бос. Уплаших се. Но той ми каза: «Не бой се». И щом чух този глас, познах че той беше същия, който ми говореше винаги, но за пръв път го виждах в човешки вид.

Каза ми: «Изпратен съм от присъствието на Всемогъщият Бог за да ти кажа, че ще се молиш за болни, големи знамения и чудеса ще тъ съпътстват в служението ти, и ще се молиш за крале и монарси. Казах му: «Аз съм нищожен човек и не съм образован, няма да мога да извърша този труд».

Той ми каза че както на Мойсей били са му дадени два знамения (знака) за потвърждение на служението му, така и на мен ще ми се дадат. Първото е молитва за болни, съпровождаема с чудеса, а второто е че ще познавам тайни на човешките сърца.

След това Той ми показа много места в Писанието. Например, когато Исус казва на Натанаил, че го е видял под смоковницата; или с жената при кладенеца в Самария, на която Исус казва: «Петима мъже си имала», и тя е побегнала в града и говорила на всички: „Този е Христос“. И мнозина други места от Писанието ми каза.

Тогава казах му: «Ще отида». И Той ме увери, че винаги ще бъде с мен. И ти, брат Кок, и целия свят знае за великите неща, които се случват в това служение. Един път ме попитаха дали тези видения, които виждам мога дълго време да ги помня. Преди известно време, да бъда съвсем точен, имах едно видение преди 4 години: покрай пътя лежеше едно младо момче мъртво, бутнала го кола и то беше убито. То трябваше да бъде възкресено от мъртвите. Казах това на всички. Това видение навсякъде го казах, в САЩ и в Канада. Хиляди хора си го записаха на белите страници в Библията, че това трябва да се случи. Един ден когато бяхме на евангелизация в Скандинавия, отвихме се надолу от Куопио във Финландия. Там на пътя беше се събрала една група от хора и се навеждаха над нещо. Спряхме и слязохме за да видим какво стана. Там лежеше едно момче и всичко изглеждаше точно така, както ми беше показано във видението. Казах на брат Мор да погледни в Библията си дали това е сцената. Той каза: «Да». Приклекнах, помолих нашия Господ Исус да потвърди Словото Си, което ми показа. Нали Той ми каза че всичко това ще стане. Момчето беше възкресено, оживено от нашия Господ Исус Христос. Днес е живо и здраво.

Брат Кок, това е една минимална част от това, което Господ Исус извършва днес в това служение, което ми е поверил. Според моето скромно мнение, това е потвърждаване на Неговото Слово за това, което Той е обещал за днешното време. Той го е обещал, и ние виждаме, че то се изпълнява. Що се отнася до евангелизацията в Израел, брат, мога да кажа че с радост бих служил на нашия Господ в Израел. Вярвам, че ще мога да послужа на евреите, защото както е писано: «Евреите търсят знамения, а гърците мъдрост». Мислим, че мнозина евреи в Обещаната земя могат да повярват и да премат Христос, ако видят това служение. Могат да видят как идва в изпълнение пророчеството от Стария завет.

[Според превода от оригиналния текст трябва да се каже, че по-късно брат Бранхам бил спрян от Бога да ходи в Израел, за което той свидетелствува в проповед от по-късна дата — бел. от преводача[.

Така, брат Кок, уверен съм, че имаш предвид пророчеството на Йоил:

И след това Ще излея Духа си на всяка плът;
И ще пророчествуват синовете ви и дъщерите ви:
Старците ви ще видят сънища»

Брат: Брат Бранхам, мислим че днес трябва да си кажем «до виждане», срещата беше за нас много радостна и окуражаваща. Сега трябва да си тръгваме, но ако позволи Господ, ще се срещнем в Чикаго след няколко дни.

У. Бранхам: Джентълмени, много съм радостен, че бяхте днес в моя дом. Ще се молим за събранията в Чикаго за да са успешни. И надявам се, че с Божията милост след няколко дни ще бъда там.

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Издател: Свободна народна мисия в Словакия

Сайта на мисията: www.misia.sk

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info

Е-mail на български: info@v-evangelie.info