ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Богослужение от 5 ноември 2017

Автор: Евалд Франк

(Текста е напечатан от видеозаписа на събирането)

[Брат Мискас] От цяло сърце поздравяваме всички вас в скъпоценното име на Исус Христос. Също поздравяваме всички вас, които са включени чрез интернет към нас. Нека Бог да благослови всички нас през тази сутрин. Благодарни сме от цяло сърце за вчерашната вечер, за скъпоценното Божие Слово, което отново и отново ни дава сили, вяра и мъжество. Мисля, че и днес сме дошли с голямо очакване, че Бог ще ни благослови. Той, Самият Той е обещал: Там, където двама или трима са събрани в Мое име, Аз ще бъда помежду тях. Нека Господ днес да ни благослови! Вече получихме сутринта тук много писма, които от цял свят изпращат. Сърдечни поздрави от: брат Паскал от Брега на Слоновата кост; брат Виктор Маше изпраща поздрав; брат Рашиди Маркос; също брат Джамишел от Руанда; брат Ке-тембо от Конго изпраща поздрав; също брат Йонатан изпраща поздрав; Нанси от Франция; брат Леонидас от Борундия; брат Антоний; също и брат Лео.

Ние сме благодарни на Бога за братята и сестрите от цялото си сърце. Ние се доверяваме на Бог, че Той днес ще ни благослови изобилно и ще донесем на Него хваление и слава с общо пеене. От светлите брошури номер шест:

Ние стоим върху основата на Словото на нашия Цар,

Исус Христос, Който е достоен за тази слава във вечността.

Аз прославям Господа, който ме освободил от хитростта на дявола.

Да, така е. Ние стоим с вяра върху Словото,

Обещанието на Царя Исус Христос.

Ние стоим с твърда вяра върху основата на

обещанието на нашия Господ.

Аз изцяло вярвам с твърдост на думите на нашия Господ,

който никога няма да ни излъже дори и във отчаяние,

когато се страхувам, аз изцяло се доверявам на думите на

нашия цар и на обещанията на нашия Господ.

Да, така е с вяра твърдо стоя върху думите,

обещанието на царя, Исус Христос.

Аз се доверявам на обещанието на Господа.

Аз стоя върху Словото и виждам Божият Дух

произвежда кръвта върху кръста и станало спасението.

И така мога да се доверявам на Господа, на Неговите обещания.

Аз стоя върху думите на моя, верния Господ. Аз му служа

с охота с горещо сърце. И ще получа победата на Господа.

Аз стоя върху основата на думите на Господа, върху

Неговите обещания, на нашия цар Господ Исус Христос!

Върху обещанията! Аз изцяло се доверявам на думите на нашия цар.

Така никога няма да падна. Аз вървя с радост и живея в светлината

на Духа с вяра, с твърда вяра върху обещанията на нашия Господ. Амин!

О, братя и сестри, Господ ни е дал прекрасни обещания в Словото Си! И ние изцяло сме вкоренени в Него, в Неговите обещания. Той ни е обещал да приготви място, и ще дойде да ни вземе там. Братя и сестри, това е голяма милост, и тя е дадена на нас. Ние наистина сме щастливи Божии деца. Още ще изпеем една песен. След това брат Борг ще прочете Словото, а брат Шмидт ще се помоли. Песен номер едно:

Те идват от изтока и запада, те идват от севера и юга.

И те стоят върху голямата трапеза в чудесна зала.

Те слушат Словото на Спасителя. Те гледат Неговото

светло лице. Те черпят от блаженството

и възпяват Него през вечни векове.

Песен номер 4-ри:

Вчера, днес и завинаги остава Божият Агнец същият.

Всичко се променя, Исус никога не се променя.

Слава на Господа! Слава на Господа! Всичко се променя,

Исус никога не се променя. Слава на Господа!

Ние издигаме изцяло славата на Исус! Ние издигаме слава,

чест само на Исус и навсякъде възвестяваме Неговата любов!

Ние издигаме чест само на Исус! И навсякъде възвестяваме

Неговата чудесна любов!

Песен номер 6:

Изпълни сърцето ми с потока на Божия Дух!

О, Божий Дух, изпълни сърцето ми!

В Теб аз имам покой! Ти всичко Си за мен!

Ела, изпълни сърцето ми о, Божий Дух!

И още песен номер 10:

Аз зная, че Господ ми е приготвил пътя. Аз зная, че Господ

е приготвил пътя. И ако аз ще бъда в светлина и чистота,

ще обичам само Единия нашия Спасител!

Вярвам, че Той е приготвил за мен път! Амин!

[Брат Борг]Благодаря, какви чудесни думи ние пяхме сега: те идват от изток и от запад. И тук някой ми е написал: ние идваме от севера, от изток и запад. Ние, скъпи, седим в тази чудесна зала и слушаме словото на Агнеца. Гледаме на Него, Неговото светло лице на Спасителят ни! Ние пеем за това прерасно блаженство тук на земята, и там във вечността така ще бъде! Чудесни думи! Дошли сме ние днес тук с очакване. Ние вчера дойдохме вечерта, доволни ли сме? Да, доволни сме! Слава на Господа, Господ е верен! Ние можем отново и отново да преживяваме това в живота си, че Той е верен във всичките Си дела! Понякога ние не знаем пътя как да вървим напред. Но Господ знае пътя, и Той ни помага, Той ни утешава, подкрепя ни. Вярвам, че и днес сутринта Той ще ни благослови с голямата Си Негова милост! Знаем едно, че в Неговото Божие благословение има всичко за нас! И този, когото Бог благославя, той е истински благословен! Слава и хвала на нашия Господ! Преди да дойде брат Шмидт да се помоли, искам да прочета слово от Деяния на апостолите глава 4, от 8-ми стих и надолу:

Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им каза: Началници народни и старейшини…

Аз се радвам, скъпи, на тези думи. Петър, преди да отвори устата си, пише, че той се изпълни със Святия Дух и сед това е говорил на началниците народни и старейшините:

Ако ни изпитвате днес за едно благодеяние, сторено на немощен човек, чрез какво той беше изцелен, да знаете всички вие и всичките израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина.

Алелуя! Слава и благодарение за това име! Скъпоценни, ние тука сме събрани днес в това име! В това име имаме изкупление, преживели сме го! Ние сме спасени в това име! В това име ние се молим на Бога! Чрез това име ние сме изцерени! Скъпи братя и сестри, това име е най-високо над всички имена! Както Петър тука казва, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите. Да, именно чрез това име този човек стои пред вас здрав. Хвала и слава! Скъпи братя и сестри, Бог възкреси синът Си чрез Святия Дух. Божият Агнец е умрял за теб и за мен, отдал живота Си, но чрез силата на Святия Дух Бог Го е възкресил от мъртвите! Скъпи, не е ли това чудесно! Написано е, че ако тази сила живее в нас, тогава и нашите мъртви тела ще бъдат възкресени, оживени в онзи ден!

11-ти стих:

Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.

Няма друго име, скъпи, именно в това име Бог е открил. И ние сме благодарни на Бога, както и вчера чухме, че Божието Слово ни призовава да вървим назад, обратно към началото. Бог толкова милост ни е дал, братя и сестри, и Той присъства тук с нас. Както брат Хелмут каза вече, че Исус някога е обещал:

Там, където двама или трима ще бъдат събрани в Мое име Аз Съм между тях.

Това е обещание, което Господ изпълнява и днес сутринта. Той е с нас, нека Той да мине помежду нас, да докосне със Словото Си нашите сърца, за да бъде помогнато на всички, за да бъдем всички ние подкрепени във вяра! За да си тръгнат всички от тук с увереност и ободрени, с ново мъжество. Той знае нашите обстоятелства, Той знае от какво ние имаме нужда, Той знае всичките ни нужди скърби. Скъпи, нека да се доверим на Неговите обещания, защото те са «да» и «амин», за Неговата слава чрез мен и чрез теб! Нека Господ Бог да благослови всички нас, това е моята молитва в името Исус Христово! Нека сега да се изправим и да се помолим на Бога.

[Брат Шмидт]Велики Боже, ние гледаме всички към Теб, Един и истинен Бог! Както и четохме сега и чухме, че няма друго име, никакво друго име чрез, което можем да се спасим, а само в Твое име на Исус Христос. Както и вчера чухме, че чрез един човек влязъл грехът в света, също чрез един човек, Исус Христос Праведника, е дошло за всички нас изкупление! Скъпи братя и сестри, благодарете на Господ! Господ е велик! Господи, отвори днес сърцата ни, за да чуем какво Ти говориш. Да имаме уши да чуем, да имаме очи да виждаме Твоите действия, защото те са велики! Ти днес достигаш за до краищата на земята с Твоето Евангелие. И това Евангелие е вечно, то звучи по цялата земя. Не минавай и покрай нас, които сме днес тук събрани. Господи велики, дай Твоята милост за да ръководи само Твоят Дух, и да приемаме Твоето Слово с благодарност. Молим Те за всички слушащи и виждащи това служение. И знаем, че Ти Един даваш благословение, както четохме, че няма друго име, никакво друго име, чрез което можем да се спасим! Това име е най-високо над всичките! Така е, велики Боже! Аз Ти благодаря и Те прославям, и Те моля да бъдеш с нас! И благослови от Твоето богатство на милостта, изпълни сърцата ни за да Те прославяме, за да Те хвалим. За да Те прославяме достойно, защото Ти Си достоен. Благодарни сме на Теб, и молим за Твоето благословение! Амин!

Ние ще останем изправени. Ще има благословение на деца. И молим, родителите да излязатс детето си отпред. Може би ще има още и други деца. Ще пеем песен:

Само вярвай, само вярвай! Всичко е възможно.

Всичко може да стане. Ти само вярвай!

Вярвай, ти само вярвай!

Всичко може да стане, ти само вярвай!

[Следват молитви за благославяне на деца в името на Исус Христос]

Ние издигаме чест и слава само на Исус.

И навсякъде възвестяваме за неговата любов!Ти Си достоен, Ти Си достоен О, Господи

да приемеш чест, хваление, слава и поклонение,

Ти Си достоен О, Господи!

Слава, слава, Алелуя! Слава, слава, Алелуя!

Твоята истина, Господи, върви напред![Брат Евалд Франк] Амин. Вие може да седнете.

И това се изпълнява през нашето време това, което сега пяхме, че Твоята истина, Господи, върви напред. Така е написано, че ще познаете истината, и тя ще ви направи да бъдете свободни! Нашият възлюбен брат Борг направи акцент върху това, че Петър в началото е бил изпълнен със Святия Дух, и след това започнал да говори. В 1-во Коринтяни 12-та глава се описват всички девет дарби и всички служенията в църквата. И всеки път пише, че извършва се от един и същи Дух в Църквата. Всичко това Бог Го дава за църквата. Можем да прочетем това в 1-во Коринтяни, 12-та глава от 4-ти до 11-ти стихове. Всички тези 9 служения, 9 дарби, които са действали в първата църква, сред първите християни. И всичко това е било от водителството на Святия Дух, и всички тези деяния и служения са били помежду християните. Нека на нашият Господ да се издигне хваление и слава, че ние се доближаваме към това начало, и ние наистина се намираме в очакване, когато Бог ще вземе цялото ръководство помежду нас. И всичко, каквото ставало в 1-та църква, която е била мястото за откровението на живия Бог, същото ще бъде и в края на времето и помежду нас. Ние сме благодарни на Бога, че можете да идвате тук, не ви е жал да си харчите парите и времето за да идвате тук. От далеч и от близо, и от цяла Европа идвате тук. И когато вчера вечерта поздравих нашите братя и сестри от Прага, аз споменах и брат Кукачка, който е проповедник. Когато още границите бяха затворени, беше желязната завеса, още тогава аз, брат Франк, съм проповядвал в Прага, в една малка църква, в която Ян Хус някога е проповядвал. Бог от самото начало отвори врати, според Божията милост, във всички народи, народности и езици, без да гледаме на някакви препятствия. През 1969 г. аз вече проповядвах в Москва, в най-голямата баптиска църква. Съветникът на президента ме покани в своя дом, за да чуе повече за вярата, която аз изповядвах. Наистина Бог от самото начало откриваше сърцата и вратите по цяла Европа. В началото 1967-та година в Западна Европа, а през 196869-ти години в Източна Европа. Тогава всичко беше обхванато с истинското Божие Слово, и след това и по цял свят.

Скъпи братя и сестри, и днес още се получаваха от всякъде телефонни обаждания: От Порт Елизабет, Австралия, от Африка, от всякъде се обаж-даха. Не само с имейли, които бяха прочетени вече, но имаше имейли от още братя и сестри, които бяха благословени вчера. Те звънят и се обаждат тук на нас. Вчера имаше 1539 включвания от цял свят, където хората се събират в групи, включват се в интернет и слушат, във всички народности и езици.

И днес, скъпи, имаме наши братя, които на 15–т езика превеждат проповедта на Божието Слово. И всички могат да я чуят. Могат да я виждат, и да виждат какво Бог прави в нашето време. Братя и сестри, зная, че тук сме дошли не за да слушаме отново и отново, което сега ви казах, но дошли сме да слушаме Божието Слово. Също и това, което принадлежи към служението е, че всички братя служители идват тук. Нашият брат Денвир от Колорадо е дошъл тук, той е служител и ние сме благодарни, че той е тук. Ние просто ще го помолим да дойде и да каже поздравите си. И ако има още братя, които сте дошли от далеч, каним ви да излезете и да кажете поздрави на църквата. И ние от тук изпращаме поздрави във вашите църкви и място.

Брат Тати ми каза, че през последните години ме е придружавал в 30-т държави за да превежда проповедите, и в 28 държави той превеждаше от английски на френски език. Скъпи братя и сестри, Бог Самият за всичко Се е погрижил. Също когато се е взимало решението какъв език да бъде световен, тогава Уно е приел решение, че френския език да си остане език на дипломацията, а английския да е световен език, който трябва да се разпространи по цялата земя. И имало един немец, който се погрижил наистина да стане английския език световен. Но ние тук сме събрани от много езици ,и преди да излезе брата, ще кажа, че съм благодарен на Бога, че имате търпение тук. И като виждате, че се пеят песни основно на немски език. И за това ние винаги молим, да се пеят песни, които са познати във всичките езици. Да могат братя и сестри по цял свят да пеят същите песни на техния език, за да им бъде позната песента. И нека Божието Слово да се разпространява, да се излива от сърцата ни! Слава на Бога! Бог за всичко се е погрижил. Бог да благослови нашите братя преводачи! Той Самият Се е погрижил за това, и за техниката. Той, Самият Бог Се е погрижил за всичко! Брат от Колорадо, къде си? Излез напред и кажи поздрави. И още моля, брат от Даблин, Бог го е благословил. Това е брат Соломон, нека Бог да те благослови, нека този ден да бъде твоят.

[Брат Янг: Аз съм Мойсей Янг от Денвер, Колорадо, от САЩ, донесох поздрави от Колорадо, от Атланта, от Чикаго, от Хюстън, поздрави от град Юта.

[Брат Евалд Франк] Бог да те благослови, благодаря, че си пристигнал тук! Кой още иска да излезе и да каже няколко поздравителни думи?

[Брат от Полша]Слава на Господа! Аз искам на моя Господ Бог от цяло сърце да благодаря! Аз дойдох от област Прусия в Полша. Мнозина братя и сестри изпращат поздрави в мисиянския център, тук в Крефелд! И аз от тук изпращам поздрави на всички, по цялата земя! Поздравявам цялата невяста на Исус Христос от тук! И всички братя и сестри от Полша, нека Бог да ви благослови и бъдете всички вие благословени! Благодарни сме на Бога за това място, което Бог ни го е дал! Нека да бъде прославлен Бог в името Исус Христово. Амин!

[Брат Евалд Франк] Нека Бог да бъде прославен, в святото име Исус Христово! На Господа да бъде слава и благодарение! Братя и сестри, времето много бързо върви, и ние на Бога от цяло сърце сме благодарни, че ние този период от време можем да го преживяваме в реалност. И както вчера вече казах накратко за Реформацията, че тя е завършена след 500 години. Сега стоим пред въпрос: Станала ли е Реформацията в действителност крачка след крачка, или всичко е останало както било?

Всички църкви и общества, които са излезли след Реформацията и се основавали върху нея, са взели решение как да изповядват вярата си и какво да правят. И след това идва мисъл, свързана с обещанието, дадено от Бога за нашето време. Не да се прави отново Реформация, но да бъде възстановяване, за да се води Божият народ обратно назад към онова, което е било при първите християни! И това е обещанието, което Бог ни е дал според милостта, че всичко ще бъде възстановено и ще бъде доведено към първоначалния ред. Скъпи, няма да бъде нещо променено в някоя църква. Само може да станат промени в църква, която е излязла от религии, заблуди и вероизповедания, и е взела решение да бъде с Господа! И тя дава в служенията си място само на Божието Слово, и в нея Словото ще бъде проявено, ще произведе това, за което е било пратено. Това не може да стане в някоя римска или гръцка църква, в тях няма да се променят нещата до самия края. Но само там, където хората чуват призива, а призива е такъв:

Мои люде, народ мой излезте от тяхната среда, отделете се. Не се докосвайте до нечисто.

Последната вест и послание е свързано е с вяра и послушание. Невъзможно е да оставаш в старите системи и да се надяваш, че всичко ще бъде всичко възстановено. Не. Трябва да ги оставиш зад себе си, да излезеш от вавилонския плен, позволи на Бог да те изведе! С изцяло доверие на Бога да излезем от всичките заблуди, и да се доверим на Него и обещанията Му! Ние всички сме запознати с това обещание, което Господ е казал в Матея, 17-та глава, че ние е открито. А какво то означава? Да прочетем в Матей 17-та глава, от 11-ти стих надолу:

А Той в отговор рече: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко.

Той ще възстанови в първоначалното състояние и ред всичко, което е било загубено, което е било променено. Всичко, което е било унищожено, разрушено. Той ще възстанови всичко! Ще доведе към първоначалното състояние. Това е зърното на божията вест, посланието за нашето време, което е свързано с обещанието, което е дал Господ на нас. За това ние отново правим акцент, че всички божии обещания са «да» и «Амин»! Чрез нас, т.е. за да бъде прославен Бог! И когато Той изпълнява обещанията Си, чрез това Той се прославя. Той дава обещания, и след това Той ги изпълнява. Ние на тях вярваме, и чрез това Той се прославя, Неговото име се издига! Познато ни словото от пророк Амос, където Самият Господ е казал:

Че Той нищо не прави, без първо да открие тайната на слугите Си пророците.

Евангелистите са имали свое поръчение. На учителите им било дадено поръчение. Но преди евангелиста да проповядва истинското евангелие, трябва да му бъде открито от горе. И преди да изявим на народа пророческата част от спасителния план, тя трябва да ни бъде открита чрез пророческо служение. Чрез пророка, защото винаги Господното Слово идвало към пророци. И тук в Амос 3-та глава, 7-ми стих пише:

Наистина Господ Иеова не прави нишо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците.

Слава, благодарение и чест да се издигне на нашия Бог! Същото ние четем и в 8-ма глава на Амос, 11- ти стих:

Ето, идат дни – казва Господ Еова,- когато ще пратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на думите Господни.

И двата стиха 3ти и 8ми се изпълняват в днешното време, не трябва тълкуването, а се изпълнява оригиналното Слово Божие на живия Бог! Защото е написано: Божият човек ще бъде жив не само от един хляб, но от всяка една Божия дума, която излиза от Божиите уста. И както вчера вечерта вече споменахме, че Бог имал Си пророк, който изпрати в нашето време не за реформиране на църквата, но за възстановяване, за да доведе всичко към първоначалното състояние, към задължителния ред! И сега Бог да ни открие умът към разбиране на Писанието, за да можем правилно да разпределяме, чрез Божията милост всичко да разбираме.

И когато нашият брат от Денвър, Колорадо долу в бюрото ми каза: «Ние имаме 15-т различни направления, които се основават върху последното Послание, върху брат Бранхам». Знаете ли как почувствах се като чух това, че никой не може да си представи. Защо толкова различни направления има? Защото нямат почит към Божието Слово! И това, което някога е казал брат Бранхам, те го извращават за своята си погибел, привличат си ученици, които ги слушат. Но, който вярно разбира последната вест, той няма да прави разцепления. Може да прочете в Римляни последната глава, където апостол Павел за насърчение казва:

Тези, какво правят?

Говори се за хора, които не са получили, или не са били пратени от Бога. Какво те правели? Те са били в заблуда, и другите въвеждали. Да отворим Римляни, последната 16-та глава, от 17-ти стих:

И моля ви се, братя, да забележите тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили и отстранявайте се от тях.

Всяко едно лъжеучение носи раздори за всяко едно истинско учение, свързано с Бога. И четем 18-ти стих:

Защото таквизи человеци не служат Господу нашему Исусу Христу, но на своя си търбух; и със сладки и ласкателни думи прелъгват сърдцата на простодушните.

Даже никой не може да забележи, когато идват онези велики самозванци и казват: «Е, така казал нашият пророк». Всички слушат, и не отиват към Божието Слово, и не питат този, който така говори: «Имаш ли ти призвание? Бог изпратил ли те е?» Никой това не пита. А след това се открива, че те всички такива братя въобще нямат никакво призвание, те така само привличат хора и ги заблуждават. Скъпи, може ли да си представите, братя и сестри, какво става вътре в мен, когато зная, че Бог изпратил пратеника, и прозвуча истинската вест. След това идват други, които не са пратени, и нямат никакво от Бога и поръчение. И те хитро влизат в Божието царство, както и Павел писал на Тимотей. Скъпи братя и сестри, нека да бъдем благодарни на Бога, че Бог ни е дал да имаме почит пред Неговото Слово. Той ни го дал това според Неговата милост, че ние не се спъваме на някои странни неща, казани от брат Бранхам, но връщаме се обратно винаги в Божието Слово, и възвестяваме само това, което може да се проповядва от Словото. Така звучи поръчението, което Павел казал на Тимотей. Той е казал: Възвестявай Божието Слово на време и не на време, защото ще дойдат дни, когато здравото учение повече няма да го понасят. И ще си търсят учители, които ще ласкаят техните уши. Скъпи, нашите уши изобщо не ги сърбят от такива ласкави думи. Нашите уши са блаженни, както е казал самият Господ. На които Той е открил умът за разбиране на Писанието, към тях Той казал:

Блаженни очи ваши, които виждат и блаженни уши ваши, които чуват, защото мнозина пророци и праведници биха желали да видят това, което вие виждате и да чуят това, което вие чувате, но не видяли и не го чули.

И след това дошло време, когато Бог чрез слугите Си пророците възвестявал напред какво ще бъде. И дошло време, когато пророчествата се изпълнили по времето на първото идване на Исус Христос, и се явява първата новозаветна църква, в която имало учители, служители, пророци и всички дарби на Святия Дух, църквата е била място за откровение на живия Бог, тук на земята. И към същото църквата е определена сега, през последното време, да се върне към пълно възстановяване. Назад към Божието Слово. И благодарни сме на Бога, че Той не само е дал обещание, че ще дойде духовен глад върху цялата земя, но Той още Се погрижил да прати брат Бранхам. Той му казал: «Откажи пътуването за Цюрих, но върни се в Джеферсънвил и там събирай тази духовна храна».

Същият Господ е казал и на мен: «Събирай храната», и същият Божий човек Бранхам тогава ми каза: «Изчакай с раздаването на храната, докато ще получиш остатъка и». Скъпи братя и сестри, Бог всичко е определил напред. Когато дошло времето за изпълнение, ние станахме част от това, което Бог е обещал за този много важен период от плана на спасението. И това, което Той е обещал за този период, Той Го е изпълнил. Вчера говорихме за вяра, и нека да прочетем няколко Библейски стиха. Още веднъж да прочетем, където се говори за вяра. Марк 11-та глава, тук нашият Господ е поставил акцента, какво ще стане, ако ние с вяра се молим към Бог. И това, което искаме, вече го очакваме и благодарим за него, за изпълнението на това, което искаме. 11-та глава Марк, ще четем от 22-ри стих:

А Исус в отговор им каза: Имайте вярата на Бога.

Не просто имайте някаква вяра на някакъв пророк, но «имайте вярата на Бога», защото Той Самият е дал обещания, и Той Ги изпълнява! Следващият стих 23:

Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, то ще стане.

Това е ключът, скъпи братя и сестри, че това за каквото ние се молим на Бога, да произнасяме с устата си с вяра. Да го изповядваме, и това ще стане. Ще се изпълнят нашите молби. Бог Самият е дал обещание за това. И 24-ти стих следва:

Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.

Алелуя! Това са думите на нашия Господ. За да можем наистина да вярваме, че което искаме в молитва, ще ни бъде. И Самият Бог е дал обещание, че в действителност ще се изпълни. 25-ти стих:

И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо

против някого, за да прости и Отец Ви, Който е на небесата, вашите

прегрешения.

26 Но ако вие не прощавате, то и Отец ви, Който е на небесата не ще ви прости съгрешенията.

Тук, скъпи, имаме насърчение, какво трябва да върви преди молитвата. Това е прощаването. И още веднъж прощаването, т.е. както Бог нищо не споменава, така и ние не трябва нищо да споменаваме. Ние не можем като клеветници на братята да заставаме пред Бога и да искаме нещо в молитва. Не, клеветник на братята е сатана, и който се занимава с клюкарство, той стои под вляние на злия дух. И затова в Откровение 12-та глава пише, че когато детето от мъжки пол ще бъде взето, тогава клеветникът на братята ще бъде свален. Важно е във връзка с това да прочетем Откровение, 12-та глава от 10-ти стих:

И чух силен глас на небесата,който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог, и властта на Неговия Помазаник; Защото беше свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог.

И след това стиха, който пише за победителите, 11-ти стих:

А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си дотокова, че да бягат от смърт.

Скъпи мои братя и сестри, ние имаме насърчение от Божието Слово, какво трябва да имаме поведение, преди да идваме на молитва пред Бог. И всичко, което е написано в Словото, всичко се започва от истинска вяра. И ние тук говорихме не веднъж, че Новият завет започнал с изпълнение на Божиите обещания. И тези обещания трябвало да се изпълнят, на тях им вярвали! Четем в Лука 1-ва глава, 41 стих, където имало Слово към Мария:

Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!

Изкуплението станало, защото вярвали на Божието Слово. Мария повярвала на обещанието, и казала в 38-ми стих на ангел Гавриил:

Ето Господнята слугиня; Нека ми бъде според както си казал. Благословена си ти между жените

Също така е и с всички нас, скъпи! В Марк 16 гл пише, че нашите очи и уши са наречени от Господа блажени, защото ние вярваме. Вярата е дар, дарба от Бога, вярата е откровение, във връзка с обещанията, които Бог ни е дал! Авраам повярвал на Бога, и това му се вменява за правда! И той виждал вече обещанието като изпълнено. В Йоан 8-ма глава имаме също силни думи на нашия Господ, които се отнасят за вярата. Той е говорил и към книжниците и фарисеите, но те не Са могли да вярват на Него. След това Той говорил на Своите Си, които са могли да Му вярват от цяло сърце. От Йоан 8-ма глава ще четем от 31-ви стих, това са чудесни думи на нашия Господ. Скъпи, какво аз искам да кажа? Божието Слово и нашата вяра трябва да бъде вкоренена в него, в Божието Слово.

И искам още да кажа: нито един брат не трябва да се основава върху брат Франк, когато той излиза напред да проповядва. Нито един брат! Аз просто забранявам, в името на Господ Исус Христос, да се основавате на моето име! Всички братя, моля, моето име не произнасяйте, когато проповядвате! Оставяйте ме там, където съм, то ест с Божието поръчение в Словото, да проповядвам Словото! Оставяйте ме, изключвайте ме от вашите програми. Нека Божията програма да бъде най-главното за вас! Нека служението да ви бъде дадено от Бога, тогава няма нужда да се основавате на брат Франк, на брат Бранхам. Тогава вие ще се основавате върху Божието Слово и Бога, върху Стария и Новия завет. И ако вие имате призвание, тогава може да се основавате на призванието си. Често става така, че моите братя споменават името ми, когато проповядват, и след това хората остават с впечатление, че същото става, както е ставало с думите на пророка, така и с мен. Не скъпи, така не трябва да бъде! Назад към Божието Слово! Назад към Бога! И само в Божието Слово ние имаме отговори на всички въпроси. И тук в Евангелието на Йоан, както вече казах, в 8-ма глава имаме познати думи, в 31-ви стих пише:

Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи…

Това са били юдеи, които станали вярващи в Него.

Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици…

Искал е да каже, ако няма да пребъдвате в Моето учение, тогава вие не сте мои ученици. Ние трябва със сериозност да възприемаме Божието Слово. Само този, който пребъдва в Божието Слово, той ще пребъдва в Бога и в Божията воля. Затова ние възвестяваме само Божието Слово. Проповядваме! В Йоан 17-та глава ще прочетем познати на всички нас стихове. Вече сме ги чели не един път. Йоан, 17-та глава, 14-ти стих:

Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Аз им предадох Твоето слово…

Тук четем не е някакво тълкование, но Той казва: «Аз им предадох Твоето Слово», и до 17-ти стих, също и до 23-ти стих много важни думи за всички, които говорят за единството. Не религиозно или християнско някакво единство, а Божие единство. Тук записано в 23 стих, т.е. за нас пише, Йоан 17-та глава, 23-ти стих, много ясно нашият Господ казва:

Аз в тях и Ти в мене, за да бъдат съвършенни в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и Мене.

Скъпи братя и сестри, тук се описва за нас съвършенното единство: «Аз в тях и Ти в Мене». Той е бил откровение на Божието Слово в плът. Всички обещания и пророчества, които са били казани за Спасителя, са били изпълнени. Всичките обещания и всичките пророчества, които се отнасяли за спасените хора, също се изпълняват. И още в Откровението и в Евреите има написано особенно насърчение за да вярваме в истинското Божие Слово, и нищо друго да не приемаме в сърцето си. Особено Откровение 1-ва глава.

Всички братя, които в различни държави проповядват и възвестяват Божието Слово, нека да имат почит към Божието Слово, и това, което Бог е казал чрез брат Бранхам, нека да го поставят в Библията там, където му е мястото. И на Бог да оставят последното решение, защото Той произвежда действие. Откровение 1-ва глава, 3-ти стих:

Блажен онзи, който прочита пред другите, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.

Времето е близо! Времето за изпълнение е близо! Кой е блажен? Написано е, че всички, които прочитат и слушат думите на това пророчество и го пазят, които нищо не добавят към Божието Слово и нищо не отнемат от Него! Братя и сестри, понякога брат Бранхам прочитал някакво място от Писанието. Но след това към същата тема се четат и други стихове от Библията. За пример да вземем един израз на брат Бранхам, върху което хората направили са акцент, и този акцент въвежда в заблуда хората. Той, брат Бранхам, е казал: «Ангела на завета от Откровение 10-та глава ще дойде на земята, когато 7-я ангел на църквата ще бъде на земята». Скъпи братя и сестри, от това направили цяло учение по земята, че ангела на завета на основание Откр.10-та глава е вече бил на земята, че престола на милостта вече станал престола на съда. Скъпи, невъзможно даже да си представим, как са заблудени тези хора. Вместо да четат други библейски стихове, и още да вземат и друг израз на брат Бранхам: «Когато ще стане грабването и когато ще има брачна вечеря, след това ще дойде ангела на завета, и ще Се открие пред 144 000 върху Сион».

Братя и сестри, който е от Бога, той винаги се връща в Божието Слово. Той от Откр. 10-та глава отива в книгата на Данаил 12:7, че от както ангела дава клетва с Живущия във веки, тогава ще бъде време, времена и половина време, то есть три години и половина до края. Къде, скъпи, остава почитта към Божието Слово? Братя и сестри, благодарни сме на Бога от цяло сърце, че отиваме от Нов завет в Стар завет, от Стария завет в Новия завет, и така нямаме проблеми. И онзи израз, който беше вчера прочетен, че ще има виделина вечерно време. Това е свързано с народа Израилевия, но и църквата върви успоредно с Израиля. Бог извежда Израилевия Си народ от всичките народи, езици и ги въвежда в обещаната земя. Както е написано в Захария 2 гл, че Господ ще доведе Юда, отново ще го върне в обещаната земя. Написано е, че Евангелието на Божието Слово ще се проповядва на всички народи и езици, и Благовестието ще достигне до краищата на земята. Избраните ще бъдат доведени обратно към Бога. И това сега става успоредно върху земята.

Ние сме благодарни на Бога, виждаме смоковницата, чиито листа станаха меки. Бог ни е дал открити очи, и виждаме с народите какво става сега в света. Има голям хаос става, много голям, всеки ден стават ужасни събития върху земята. Както е казано в Писанието за напред. И всички тези помазани лъжливи пророци, които ще въвеждат хората в заблуди. Всеки ден това става, виждаме как се изпълнява Писанието пред очите ни. Всичко това Господ го е казал в Матей 24 глава, Марк 13-та глава, Лука 21 глава, и всичко това се изпълнява. Но ние сме получили милост в Божиите очи, за да се връщаме обратно винаги в Божието Слово. Четем това, което Бог ни го е обещал. Което ни е обещано от Бога според Неговата милост да го го получим и преживеем. Да го преживеем в нашия живот. Можем да отидем в Откровение 22ра глава, където има акцент.

Откровение 22:6-7, просто помислете, че до най-последната глава в Библията се говори към нас. Ще четем:

И каза ми: Тези думи са верни и истинни; и Господ Бог на духовете на пророците, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане. И ето ида скоро. Блажен, който пази думите на пророчеството на тази книга.

Той казва: «Ето ида скоро». И обещанието, което по времето на завръщането на Исус Христос ще се изпълни, е това:

Блажен, който пази думите на пророчеството на тази книга.

И ние на Бога сме благодарни от цяло сърце, че можем да вярваме така както казва Писанието. Братя и сестри, нека на кратко да си припомним за какво вчера говорихме: Да се основаваме върху истинската вяра, която ни свързва с Бога, и прави Божиите обещания да са реалност пред нашите очи. И след това можем да отворим книгата Евреи, 11-та гл. Това е добър урок за нас. Евреи 11-та глава, от 1-ви стих обяснява какво е истинска вяра. Сигурен съм, че Бог според Божията милост, ни е дал тази жива вяра, която ни свързва с Бога, Божието Слово, и с целият изкупителен Божий план. Той ни е дал тази вяра. Словото произвежда това, за което се изпраща. И най-накрая, братя и сестри, ще стои Невястата пред Бога без недостатък и петно, тя ще бъде доведена при Младоженеца, както Павел в Ефесяни пише в 5:27. И в други свои писма той го е написал.

Това е целта на последното послание (вестта), която се проповядва до краищата на земята. Невяста на Словото е това, което Бог е обещал в Словото Си, тази Невяста на Словото сама трябва да преживее, да получи, да има връзка с Бога. Да бъде доведена в хармония с Божието Слово. В Евреи 11 гл, послушайте внимателно още веднъж, как тук е написано: Евреи 11:1:

А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не се виждат.

Просто да имаме твърди убеждения и увереност, че това ще стане, дори още не се вижда, защото Бог го е обещал в Словото Си. Можем още да прочетем от тази глава, повече от 20 имена на праведници са споменати тук, в Евреи 11-та глава, които в своето си време вярвали и преживявали Бога. Те са били в различни трудни ситуации в живота си, и това е добре за нас, че четем Евреи 11-та глава. Някъде тук в страниците намираме и себе си и, че имало и преди нас хора, които доверие си в различни ситуации в живота отдали на Бога, и никой не е бил засрамен. Всички те са преживели това, което Бог им е обещал, преживели са го в живота си. В Евреи 11-та глава, един след друг случаи са описани, в които хора са стояли с вяра, 4ти стих:

С вяра Авел (от Авел се започва) принесе на Бога жертва, по-добра от Каиновата.

И тук нали говорим за вяра. Вярата е откровение за какво се говори, че първоначалният найдревен грях е станал в тяло от кръв и плът, и затова Авел не е донесъл някакви плодове от полето, но той е взел овца, вече тогава Бог е дал откровение за какво иде дума, че нашият Господ като Божият Агнец ще дойде и ще пролее изкупителната Си кръв за нас. И чрез нея ще бъдем изкупени от греха, и ще получим вечен живот. След това е дадено обяснение в 5-ти стих:

Чрез вяра Енох бе преселен

Чрез вяра всичко това е станало, на него му е било открито, той през живота си е ходил с Бога. Нека и ние в този живот да ходим с вяра в Бога. Дори да бъде цялата земя напълнена с демони, ние ще се доверяваме на Бога, както го е казал някога реформатора. И да знаем, че винаги е с нас Господ във всички трудности и трудни ситуации в живота ни, през които минаваме. И 6-ти стих:

А без вяра не е възможно да Му бъде угоден човек; защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.

Бог, Той е Който ще възнагради за вярата, така пише тук, ние няма да си отидем празни от Него. Дръжте се твърдо за вяра в това, което Бог е обещал. И с това е свързана голяма награда. Това, което Бог е обещал, и ние вярваме в Неговите обещания, задължително ще се изпълни. В 9-ти стих пише за вярата на Авраам:

С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда, и живя в шатри.

Той нямал изградена къща, той винаги е бил като пришелец, като един гост. И той казвал: «Аз не съм тук за да остана постоянно. Аз съм винаги на път, аз поставям шатри». Авраам живеел само в шатри. И пише в 11-ти стих, като обещание:

С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже счете за верен Онзи, Който се бе обещал.

И това е много силно свидетелство на вяра в Евреи 11-та глава. На всички други Бог им говорил лично, и те имали връзка с Бога чрез Словото. Но тук е обещанието, Бог не е казал лично на Сара, но на Авраам е казал, а тя като жена слушала какво Бог говореше на Авраам. Тя е била в шатрата, и Господ говорил зад гърба и. Тъй като Сара била част на Авраам, тя знаела обещанието, което Бог е дал на Авраам, че само чрез нея може да се изпълни това обещание. Тя вече забравила за преминалата си възраст за раждане, но тя знаела, че е част на това обещание и вярвала, че верен е Този, Който е обещал. Обещанието казвало:

след една година, по това време ще дойда и Сара ще има син.

И святото Писание казва, че тя дори се засмяла, помисляйки за нейната възраст. Но Господ веднага го разбрал, и казва на Авраам:

Защо Сара се засмя?

Той не я е видял, но тя имала такава радост за обещанието, че само можела да се смее и да се радва, че Бог ще изпълни обещанието. Скъпи братя и сестри, нека на възлюбеният Господ да се издигне хваление, почит и слава. И земните обещанията се изпълняват в нашия живот. И днес ние имаме тук в събранието двама съпрузи, които осем години нямаха деца. И дойде ден, когато дойдоха при мен в бюрото и казаха: «Брат Франк…» Изложиха делото си, че нямат деца, и днес тук седят две техни дъщерички. И тези дъщери са на 1718 годишна възраст. Скъпи братя и сестри, нека вярваме от цялото си сърце, нали Бог от началото е казал:

Плодете се и се размножавайте.

Това се отнася също и за Божието царство. Ако някой има такава скръб или подобна нужда, доверете се на Бога от цяло сърце. Днес все още е силно Словото, че когато ние се молим на Бога, изпълнява се Евреи 11-та глава. Четем за всички тези ситуации в живота, и виждаме как хората с вярата си побеждавали. Да направим обобщение за това, което днес говорихме. Ние не само сме изведени от вавилонския плен, не е само да бъдеш изведен, но да бъдеш изведен и от заблудите, които навсякъде са станали след смъртта на брат Бранхам. И двете страни вървят успоредно. Истинско чисто възвестяване на Божието Слово достига краищата на земята, както и четохме тук, че имаше 1539 включвания чрез интернет вчера вечерта. Мисля, че това е от 72 държави, които и сега слушат Божието Слово заедно с нас. На всички вас искам да кажа: Бъдете благословени, дали сте в Австралия, Нова Зеландия навсякъде, където се намирате по земното кълбо. На север или изток, запад, юг. Самият Бог Се е погрижил за последната вест, последното послание наистина да достигне краищата на земята. За бъдат извикани Божиите деца, и да се приготви Неговата църкваневяста, която ще бъде измита в кръвта на Агнеца, изчистена, осветена от Божието Слово, запечатана от Святия Дух за деня на изкуплението на тялото ни. Бог ни е дал това обещание, че Той ще Се завърне за да ни вземе там, където е Той. Ние от цяло сърце вярваме на това обещание, и знаем, че това наистина ще стане в нашето време. Господ още е казал много ясно:

Молете се и бъдете бодри, защото не знаете нито деня, ни часът и никой не знае.

Ние трябва да бъдем бодри във всяко едно отношение. Млади ли сме, стари ли сме, малки или големи пред Бога ние трябва с трезвост да се отнасяме към земния си живот. Просто нормално да живеем на тази земя, но да имаме винаги Бога в сърцето си. Да бъдем свързани с Него постоянно, всеки ден, с вяра да вървим напред и да знаем, че Господ своите Си деца никога няма да остави. И всички Негови обещания Той ще ги изпълни за нас. Той е започнал, и Той ще дойде да ни вземе там, където е приготвил място. Но първо трябва да се изпълни написаното в Откровение 19:7, че Неговата невяста се е приготвила. Тя позволила да бъде подготвена, и било и дадено да се облече в бяло, в светли дрехи. И тези дрехи са правдата на светиите. Не е някаква собствена праведност пред Бога, но да бъдеш свят чрез вяра в изкупителното дело на голготския кръст.

Братя и сестри, брат Бранхам видял Невястата. Той бил на другата страна, и видял тази Невяста. Вие знаете, че той имал служение на пророк, чувал Господният глас, и имало Божий ангел, който е бил с него. Аз тук нещо си записах, какво е станало в продължение на миналите сто години, как в това последно време сме влезли, и тези обещания по отношение на Израел в политическата им сфера. Ние наблюдаваме как всичко се случва: 1917-та година в Лондон, 1947-та година в Лос Анжелис. Евреите получават тяхната земя, и след това е основана държавата Израел през май 1948-та година, но преди това Господният ангел на 7 май 1946-та година е дал поръчение на брат Бранхам. Дадени му били две дарби за да съпровождат проповедта му, да действат за потвърждение на Божието Слово. След време той вижда Невястата, как излиза от синхроното си вървяне. Обаче Бог дава милост от горе, и отново тя чува Божият глас, и става в синхрон с Божието Слово и в правилен ред. Вярваме, че Господ дава милост от горе, че всички Божии избрани деца отново ще намерят пътя обратно към Бога. Ще получат от горе почит към Божието Слово, ще имат уважение към Словото, ще вярват така, както е написано в Словото, и ще очакват изпълнение на Божиите обещания.

И сега през този уикенд можем като едно обобщение да кажем, че Бог е дал през тези 500 години след Реформацията едно след друго събуждания. Искам да кажа, ако е нямало този пробив преди 500 години, нямало е да има пробуждане на баптисти, на святата армия, и други пробуждания. Във всяка една генерация, през всичките пробуждания Господ вървял напред със Своят Си народ, които вярвали на проповяданото Слово в тяхното време, че те ще принадлежат към изкупеното мнозинство. И днес Господ не се е спрял. Имаме предвид това, което е било 1906-та година в Лос Анжелис, в Брюксел през 1939-та година, и мнозина други места, когато навсякъде са ставали отново събуждания, изливане на Святия Дух и слизането Му. Проповедниците трябвало да спрат да проповядват, защото слизъл Святия Дух. В Лос Анжелис на улица Асуза същото е станало, но не се спря на това.

Бог върви напред с децата Си, и благодарни сме на Бога, че чрез Святия Дух по могъщ начин действа Бог. И тук най-накрая се говори от цяло сърце да вярваме това, което Бог е обещал за нашето време. И ти позволи на твоето ухо да чуе Господния призив, прими Божиите обещания лично за теб. Не гледай на своите си обстоятелства, трудности, които са около теб, но гледай на Господа, и по такъв начин няма да бъдеш засрамен. Братя и сестри, голямата отговорност, която ние имаме пред Бога, аз мога само от добра съвест да кажа, че аз нищо друго не съм проповядвал, освен Божието Слово. И то не беше напразно дадено, и няма да се върне празно при Бога, но то ще извърши онова, за което Бог го изпраща.

Вчера вечерта се молихме за голям брой хора, които излязоха отпред да посветят живота си на Господа. Днес може би ще има водно кръщение, след това събиране. И за това Бог се е погрижил, че ние можем да проповядваме Божието Слово и тези, които стават вярващи, могат веднага да се покръстят с водно кръщение. Скъпи братя и сестри, Бог Самият се погрижил за това. И ние тук се намираме в тази зала за да приемаме духовна храна, а долу можем да вземаме храна, да се храним. Може би сега 23 милиона човека слушат какво става тук, и с вяра приемат това, което става върху земята. Братя и сестри, има ли между нас някои, които искат да вземат водно кръщение, според Писанието. Ако вие желаете, може да се изправите, или да издигнете ръката си. Просто искахме тази възможност да я използваме, която ни е дадена. Така е написано:

Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

И за това вярата и послушанието вървят винаги заедно. Когато правим крачка към водата за да вземем кръщение, с това доказваме, че сме приели Господ за личен Спасител. И ние приели сме кръвта, като жертва за нас, и чрез водно кръщаване потвърждаваме, че сме станали истински вярващи в Бог. И нека Бог да даде потвърждение чрез кръщението на Святия Дух, че ни е приел в числото на Неговите деца. Както вчера вечерта казах, аз имах голяма скръб в сърцето си, и казах: «Възлюбений Господ, нека да дойде този момент, когато се молим и казваме в молитва, нека да става веднага: вързаните да се освобождават, тези, които искат прощаване, молят се за прощаване, да бъдат простени, които се молят за кръщение със Святия Дух, да бъдат кръстени». Ние всички имаме нужда, не само това да става, когато се полагат ръце, но в молитвата вече Бог да изпълнява нова, за което молим. Скъпи, вчера така казах на Господ: «Нека всичко, за което Те молим, да става веднага на място, също и духовното кръщение». Нека да дойде момент, когато ние всички да сме в таково очакване, че Бог ще изпълни върху всеки от нас Своето Си обещание, и ще го потвърди върху всеки един от нас.

И, моля ви, вкъщи прочетете отново Евреи 11-та глава, намерете себе си в тази глава. И повярвайте, че никой не е бил разочарован, който с вяра е ходил по тази земя, и всичко, което искали с вяра, Бог изпълнявал върху тях. Също Бог и върху нас ще изпълни! Нека на нашият Господ Бог да се издигне хвала, почит, слава и поклонение сега и за винаги през вековете! Алелуя! Амин!

Сега може да се изправим, и да пеем заедно «Такъв какъвто съм». Може би нашите две сестри ще пеят онази известна песен «Премахни завесата от очите ми, за да виждам какво Ти правиш».

Такъв какъвто съм, не с моя сила, но само Ти Един,

Твоята кръв измива всичките ми грехове!

О, Божий Агнец, аз идвам на Твоя призив!

[Двете сестри пеят]

Всичко това не е мое, Той Си ми го е дал.

Нека това да бъде за освещение на моя път!

Бъди милостив към мен велики Боже!

ТиСамият премахни завесата от моите очи,

за да виждам всички Твои действия!

Покажи ми къде аз щях да бъда без Теб днес,

ако Ти не бе ме приел.

Помни, че ние сме хора немощни и забравяме!

Бъди милостив към нас, велики Господи! И наблюдавай ни!

Аз нищо добро не съм направил в живота си. Исус ме е приел!

Аз не съм достоен за Неговата любов и добрина.

Моят грях и моята вина Той е взел върху Себе Си!

Да, Господ ме е възлюбил с вечна любов,

и аз не мога изцяло това да го разбера, но Той ме е възлюбил!

О, Господи, премахни завесата от очите ми!

Къде аз щях да бъда без Теб днес, ако Ти не бе ме приел!

Помни, велики Господи, че ние сме хора немощни и забравяме.

Но Ти бъди милостив към нас! И наблюдавай ни!

С поглед към Тебе аз съм утешен, защото

Ти ми откри Твоето Слово!

Води ме чрез Святия Дух и твърдо ме дръж, за да оставам верен,

защото Ти ме обичаш! Моят Господ,

Ти Самият премахни тази завеса, за да мога да виждам!

[Брат Евалд Франк] Амин! Ние пяхме «премахни завесата от очите ми» Така е, скъпи, къде ние сме били днес без Него? Някъде в света били сме, в някакви църкви, където не се изповядва Божията истина. Но Господ е дал милост, както тогава е било казано на Мойсей: «Кажи на фараон да отпусне народа ми да служи на Мен». И след това акцента е бил поставен «пусни първородния Ми син, за да служи на Мен». Същото и днес, скъпи, е станало с нас. И сега бих искал да помоля брат Киншаза кратко да благодари заедно с нас. Брат Арбин е в Берлин, той днес няма да може да превежда. Къде е нашият брат от Киншаза? Тук ли е той?. И още ще помолим брат Олег от Португалия.

[Брат от Киншаза говори]

[Брат Олег от Португалия] Възлюбеният Господ, ние още веднъж искаме да изразим нашата благодарност на Теб, че можем да бъдем събрани тук на това място! Това е важно за нашия живот, че ние тук се намираме за да слушаме Твоето Слово: Слово за възстановяване, Слово, което дава обновяване в нас Слово, което ни оживотворява, Слово, което ни подготвя за Твоето идване. Нека Твоето име да бъде прославено! Ти Си ни благословил, Ти Си ни спасил и изкупил, и изцелил телата ни! Ти възстановяваш в нас длъжния ред. Благослови Твоя слуга. Дай ни тази истинска вяра да имаме в Теб, за да вървим насреща Ти ,защото вярваме в това, което казва Писанието! Ти, Самият води ни със Святия Дух във всяка една истина на Божието Слово! В истината, която Ти сега откриваш на тази земя. И молим Те още веднъж, благослови слугата Ти, когото Ти Си избрал за това служение, за да да ни проповядва Твоята истина без смесица. Ние сме Ти благодарни за храната в нужното време. Нашият възлюбен Господ, на Теб да се издигне цялата слава и хвала! Не ни достигат думи да изразим, но Ти знаеш сърцата ни, какво ние мислим и чувстваме! Господи, Ти Самият дай отговори на молитвите ни, на всеки един дай според нуждите му, според потребностите му. Ние Те прославяме, и благодарим Ти, нашият Спасител и Господ Исус Христос. Алелуя! Амин!

Възлюбеният Господ! Ние сме Ти благодарни за любовта Ти, за Твоето присъствие в нашето събиране! Ти толкова ни благослови през тези почивни дни, и ние много сме Ти благодарни! Ние чухме гласът на Младоженеца към невястата! Ние се намираме тук и искаме да бъдем подготвени за Твоето завръщане! Аз съм Ти благодарен, благодаря Ти заедно с братята, Ти чу молитвите ни! Ти изцели от рак моят зет, благодарение на Теб, Ти Си същият вчера, днес и завинаги! И благодарение за Твоята любов, за нашето избиране! Благодарение за Твоите слуги по цялата земя! Господи, аз ти благодаря за Словото на часът, което е за възстановяване в учението! И ние имаме същата основа на апостолите и пророците! Господи, Ти Си открил името Си, Ти Си ни из-брал преди основанието на този свят. Да бъде прославено, издигнато Твоето свято име! Бъди прославен в името на Господ Исус Христос! И молим Те за Твоят слуга, за скъпоценния ни брат Франк, дай му физически сили, за да може той още нататък да раздава на народа тази скъпоценна храна, откритото Божие Слово, както Ти Си му дал това да го прави! Но цялата слава и почит принадлежи само на Теб, велики Боже, в името на Исус Христос! Амин!

[Брат Евалд Франк] Ние, наистина от цяло сърце сме благодарни на Бога, и молим ви, споменавайте ни в молитвата си! Има планирани нови пътувания в Камерун с брат Тати. Нека да излезе брат Тати тук отпред, и да благодари на Господ Бог. И още с брат Майкъл в Барайн ще пътуваме, за да проповядваме и там скъпоценното Слово Божие! Един пастор от Барайн, когото още никога не съм виждал, прати ми поща по имейла и пише: «Брат Франк, ние вярваме, че ти си мъж пратен от Бога! Ние от сърце те каним да да дойдеш при нас». Бог открива вратите, Бог открива сърцата на хората! На Него да се издигне почит и слава! Брат Тати, моля те, излез напред и кратко поблагодари Бога, кажи няколко думи като поздрав.

[Брат Тати] О, Небесни Отче наш, аз съм Ти благодарен за този уикенд! Тук се говори за библейската вест, за Твоето послание! Ти Си дал на Твоя слуга тази вест, и тази вест нека да подготви Невястата към грабването! И това послание се проповядва по цялата земя1 О, Господи Боже, Ти Си Бог един и Истинен! Ти Си верен Бог! Ти не се променяш! Небето и земята ще преминат, но Божието Слово ще остане завинаги! И ние вярваме, Боже, ние Ти се доверяваме! Ти Си Един истински Бог! И това, което Ти Си казал, ще стане! Благослови ни, благослови цялата църква! Благослови Камерун, благослови Барайн, навсякъде, където ще отиде Твоя слуга, бъди с него! Всичко това молим, в името на нашия Господ Исус Христос! Всемогъщи Боже, ние Те молим, бъди владетел над цялата земя и галактиките! Ти Си Бог, Един Бог, слава на Тебе за тези почивни дни! Благодарение за проповедите, говорени от брат Франк, аз ще съпровождам този брат, ще го придружавам във всичките пътувания, и моля Те, велики Боже, бъди с нас, благослови ни в тези пътувания, в името Исус Христово! Алилуя! Амин!

[Брат Евалд Франк] На всички братя служители изпращаме поздрави от тук: в Лондон, в Англия, в Чехия, Прага, в Словения, в Румъния, във Франция, навсякъде на всички братя изпращаме поздрави във всички народности и езици! И отново съм благодарен на Бога за нашите преводачи, които превеждат Божието Слово! И резултата ще бъде, че Невястата ще бъде доведена към Младоженеца без петно и недостатък! И ние отново и отново може да се измиваме в кръвта на Агнеца, но и всеки път имаме водно измиване в Божието Слово. Всеки път Бог ни измива от всичко онова, което не съответства на Божието Слово! Нека на нашия Бог да се издигне хвала, почит и слава! Брат Павел Шмид, искаш ли още веднъж да благодариш?

[Брат Шмидт] Отче небесни, ние отново гледаме към Теб, и благодарим Ти за тази голяма милост, за голямото предимство да слушаме Божието Слово, но не само да го слушаме, а Ти Самият ни даваш сила да го изпълняваме! Велики Господи, Ти Се е обърнал към всички нас с Твоите думи, и ние можем да ги пазим в сърцата си! Молим Те, докосни Се до всяко едно сърце на присъстващите тук, и до всички, които не могат да бъдат тук по различни причини. Благослови навсякъде Твоите деца, които слушат по цялата земя, и които приемат Словото в сърцата си! Господи, благослови ги, молим Те! Благослови всички, които обръщат си очита към Тебе, и всички, които са взели решение да свидетелствуват с водното си кръщение, че приели са Твоето Слово! Велики Господи, благодарим Ти за това, че Си ги приел. Благодарност на Теб, Велики Господи, нали водното кръщение е не само измиване на една нечистота, но това е обещание да служим на Теб с добра съвест! И Ти Самият Си дал пример, когато Си отишъл на Йордан при Йоан Кръстител, за да бъдеш покръстен от него. И Ти Си казал: «Така е редно да изпълним всяка правда». Велики Господи, Ти Самият благослови всички нас, също и когато ще си тръгнем от тук на път към домовете ни, и навсякъде където ще тръгнат гостите ни! Господи, благослови ни, и някога ние всички ще се срещнем в небесата! Велики Господи, някога ще стоим пред Тебе и ще възклицаваме, ликуваме! Още веднъж Те молим, умножи в нас вярата, както някога и учениците Те молеха, умножи в нас вярата, както някога умножил Си в тях! За да бъде прославено Твоето име по цялата земя! Алелуя! Амин!

[Брат Евалд Франк] Тогава ние ще преминем към водното кръщение. Четири, пет човека виждаме, че желаят да вземат водно кръщение. Моля ви, излезте напред, и още ще помолим брат Хенрих да излезе и да се помоли на Бога! Слава на Господа! Който още не е взел водно кръщение, и желае да го вземе, има възможност сега да сключите завет с Господа! Велики Господи, могъществен, благослови всички, които са излезли напред, всички, които са взели решение да вземат водно кръщение! Велики Господи, бъди с тях, нека този ден да бъде нов ден и ново начало в техния живот, като на вярващи хора. Дай им всички Твои милости, Твои благословения и милосърдие! На Тебе велики наш Господ Исус Христос, изкупител ние изказваме от цяло сърце благодарност, и от цялата ни душа! Нека и в тях да се изпълни, че вярата е убеждение и твърдост в това, което Бог е казал, и е твърда уверенност в неща, които не ги виждаме, както четохме в книгата Евреи. Нека, Господи, да вземем Твоето благословение със себе си и това, което Ти вече Си изпълнил и казал в Твоето Слово! Господи, Ти виждаш, Твоята невяста ще стои пред Теб, и ще стои пред Теб без петно и недостатък в деня на Твоето завръщане! Да се прослави, да се възвеличи Твоето име, Спасителя Исус Христос, Господ наш. Амин! Брат Хенрих, помоли се.

[Брат Хенрих] Възлюбеният Господ, ние още веднъж сме Ти благодарни за тези почивни дни и това, което Ти Си определил да стане напред. Семето на Твоето Слово се посява в нашите сърца. И ние сме Ти благодарни за Твоята невяста по цялата земя, и ние сме Ти благодарни, че Ти Си открил очите ни, за да виждаме Твоите дела и ушите ни Си отворил, да чуваме това, което Ти казваш! Ти Си ни дал сърце, което вярва на Твоите думи, и Ти Си ни отворил умът за разбиране на Твоето Слово! Ти за всичко Си Се погрижил! Благодарим Ти за Твоето скоро идване, за нашето подготвяне за онзи ден, и зная, че всяко Слово ще стане реалност в живота ни! Ти Си същият вчера, днес и завинаги, и Ти не се променяш. Ти потвърждаваш Твоето Слово за нас! И ние казваме върху всичките думи «Да и Амин»! Ела, дойди, бъди с нас, мараната!

[Брат Евалд Франк] Алелуя! Нашият брат Жан Клод тук ли е? Може ли той да изпее «Мараната»? Слава на Господа! Това е брат Хенрих, говорих за двете му дъщерички. Неговото семейство нямаха деца осем години, това е бащата им. И Бог им даде наследство според Божието благословение. Той е същият вчера, днес и завинаги!

Тръгнете си към домовете си с мир, помнете ме във вашите молитви! И нека Бог да благослови всичките братя във всички народи, езици и народности! И нека да благослови всичките братя преводачи, и всички, които превеждат нататък, по местата им. И всички можем да кажем «мараната»! Нека Господ скоро да дойде! Алелуя!

Алелуя! Бъди прославен! Алелуя! Амин!

Алелуя! Да бъдеш Ти прославен!

Господи, благослови сега всички нас!

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: info@v-evangelie.info Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва.

уеб-страница на български език «Вечното благовестие»

група във Фейсбук «Вечното Евангелие за балканските народи»

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»

сайт на мисията в Словакия