ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Проповед от 7 януари 2018

Автор: Евалд Франк

(Напечатаният текст е част от видеозаписа на събирането)

Слава слава, Алилуя…

Верният Бог нека да благослови всички нас. Да пребъде с нас тази сутрин. Днес също искаме да поздравим и да кажем добре дошли на всички. Особено на тези, които са тук за първи път. И днес са дошли доста хора от далечни места, също има пристигнали от Южна Африка. Нека верният Бог по цялото земно кълбо да благослови своя народ, и нека невестата на Агнеца да бъде приготвена за славния ден на завръщане на нашия Господ Исус Христос, за да ни вземе. Брат Тати ми даде тук имена от Киншаза. Брат Назер от Киншаза. Нека Бог да благослови нашите братя по особен начин, които служат с Божието Слово на Божият народ, и същата духовна храна раздават на Божия народ. Нека Бог от Неговото богатство на милостта да благослови всички тези братя.

Вчера един брат ме учуди, той е бащата на сестра Джанина, всички го познаваме, знаем и нашата сестра Джанина. Той дойде при мен в бюрото и каза: брат Франк, аз бях там в Марсел 1980-та година, когато те попита брата от Ереван„. Това е брат, който дойде да живее от Ереван във Франция. И бащата на Джанина казва: аз тогава бях там, когато този брат дойде при теб след събирането, и те попита за седемте гръмове от Откровението, 10-та глава. Вие всички знаете, какво тогава стана. Аз отговорих на този брат, че не зная какво означава написаното в 10-та глава на Откровението. На всички казах лека нощ„, и тръгнах. Този брат, бащата на сестра Джанина, каза: ти отиде надясно в своята си стая, а аз отидох наляво към моята стая, но няма да забравя този ден. Вие знаете, какво стана следващата сутрин. В 5 часа без 15, както вие чувате моя глас, на мен беше казано: „Моят слуга, стани и чети 2-ро Тимотей, 4-та глава. Знаете ли за мен какво значи, когато Бог се обръща директно към мен и заповядва? Това ми беше казано със заповядващ глас, като заповед с повелителен тон, и аз наистина бързо се изправих и взех да чета 2-ро Тимотей, 4-та глава, от 2-ри до 5-ти стих. Вие знаете тези места, какво там пише от 2-ри стих надолу:

проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител.

Тогава аз получих отговор относно седемте гръма в 10-та глава Откровение, че за това изобщо не може да се проповядва. Това ще се изпълни след грабването на Църквата. Когато Господ, като Ангел на завета, ще слезе и ще постави нозете Си върху земята и върху морето, и Самият Той ще се кълне с Живущия до века, че време вече няма. И тогава тези гръмове ще проговорят, и ще станат велики неща от Бога. Скъпи, това трябва да се каже на братята, които си имат учения за седемте гръма: „Вие сте съблазнени, и другите съблазнявате„. Такива братя има много, и най-лошото е тук в това, че при съблазна още се основават върху брат Бранхам. Това е най-голямата болка в сърцето ми, когато чувам подобни неща. Брат Бранхам, едни изрази говорил като собствено мнение, но не като Господно Слово. Не правете някакво учение от всичките изговорени думи и изречения на Брат Бранхам. Той е говорил много неща като човек. Например, той казвал: Ще имам служение в Израел, ще се върна в Африка отново„, „няма да умра“. Говорил и върху 10-та глава на Откровение, за 7-ми стих че се е изпълнил, че Ангелът от Откровение 10-та глава ще слезе, когато седмия ангел на църквата ще бъде на земята. Брат Бранхам много неща казваше, които ги оставяме на Бога, просто така трябва да постъпим. А аз мога да проповядвам само това, което е в Словото. Същият брат Бранхам, когато дъщеря му Ребекка беше посветена на Бога, както и днес ние се молим за децата, той тогава казал: „Ти си моя дъщеря, и бъди пророчица на всевишния Бог“. Това е било неговото желание, затова се е молел така. Когато посветил и детето си Йосиф, също казал: „Ти си моят син Йосиф, бъди пророк пред Господното лице, това е моята молитва.“

Братята вземат една част от неговите думи, а другото го оставят, и казват: „Ето, така е казал пророка, значи неговият син Йосиф трябва да е пророк.“ Но брат Бранхам е казал: „бъди пророк …, това е моята молитва.“

Кой баща не иска синът му да го последва? Кой проповедник не желае неговият син да върви по стъпките на баща си? Но за нас е важно само това, какво той е правил въз основа на даденото му поръчение, защото именно за това той е бил пратен. При всичко това той имал право да бъде човек с всичките си немощи. Ние вчера чухме за Йоан Кръстител, че той е бил повече от пророк. И това изречение често го е казвал един възлюбен брат в САЩ, той написал цяла глава за брат Бранхам, че бил повече от пророк и повече от човек. Аз не съм съгласен с това. Брат Бранхам беше човек, както аз и ти, също е имал немощи и слаби неща, както аз и ти. Обаче, също той е бил пророк, подобно като Йоан Кръстител.

Йоан Кръстител не само възвестявал напред Божиите дела, но имал право да представи на народа кой е Божият Син: Ето Божият Агнец, който ще понесе греха на света. Всички пророци пророкували, обаче Йоан Кръстител е могъл да представи Спасителя, Господа на народа. И в този смисъл той е бил повече от пророк, за сравнение с всички други пророци, които са възвестявали за напред, но той е бил просто един човек. Също и брат Бранхам е бил човек, но също и бил мъж, пратен от Бога с последната вест за да бъде извикана и приготвена Църквата-невяста, и за да бъде всичко доведено до първоначалното състояние и ред.

Братя и сестри, моля ви, споменавайте ме в молитвите си всеки ден. И колкото повече напредвам с възрастта, толкова повече молете се за мен, моля ви, за да даде Бог милост. Ние скоро четохме посланието на Юда:

…счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите.

Но преди отново да четем, искам да кажа още веднъж: ние сме благодарни на Бога за всичките братя във всички народности и езици, които разнасят Божието слово още нататък. Благодарим за брат Фористели, това е бащата на сестра Джанина, били сме заедно; за брат Алексис Бариле от Марсилия. Добре, че има братя, които са били свидетели на събития, когато са ставали свръхестествени неща в Бога. Бог е загрижен за нас, и в продължение на години Той даваше пророчества, съветваше ни. Можем да споменем много прекрасни преживявания с Бога, дори и на 3-ти декември 1962-ра година, когато Божият мъж Бранхам ми повтори дума след дума това, което Бог ми бе казал на 2-ри април същата година, и още добави: Ти си помислил, че ще дойде време на един обикновен земен глад, и вие сте събрали много обикновена храна. Обаче Бог ще прати духовен глад за слушане на Неговите думи. И храната, която е трябвало да събирате, е Божието Слово, което Той е приготвил за това време„. И още ми каза: „Тази храна са проповедите, записани на магнетофонни ленти. Изчакай, преди да започнеш да раздаваш, докато не получиш остатъка на храната.

Скъпи братя и сестри, Бог за всичко Се е погрижил. Когато спомеваме тези всички свръхестествени преживявания с Бога, то можем да кажем: О, Боже, Ти Си много милостив към нас, и Ти още не Си Се променил. Нека Бог да благослови брат Фористели, и също семейството Бариле. Нека Бог да благослови всичките преводачи, особено брат Етиен Жинтон, и всичките братя, които горе превеждат на 15 езика, за да бъде чуто Божието слово по цял свят. Тук има отбелязано 2789 включвания чрез интернет към нас тук, към първите събирания през декември 2017-та година. Това е голяма милост, че Бог се е погрижил и за това. Не само да имаме мисионерски пътувания, което сме правили в продължение на толкова години. Обаче Бог Се е погрижил също да може да се послужи на всичкия народ със Словото посредством включвания чрез интернет. Всички, които са от Бога, ще чуят Божият Глас, те ще чуят Божието Слово, и ще приемат само написаното в Словото, нищо друго.

Така, благодарни сме на Бога за всичките преводачи, за брат Жан Ламбер, също и за всички други братя, които сега не можем да изброим, нека Господ Бог да ви благослови. Също и всички вас, които сега слушате по цял свят.

Нека нещо да кажем и за Ерусалим. Когато четох пророк Исая, попадна ми на очите 14-та глава, стих 1-ви:

Защото Господ ще помилва Якова,

И ще избере пак Израиля,

И ще ги успокои в земята им…

Ние вчера вечерта накратко казахме, че не се намесваме в никоя религия и политика, но възвестяваме Божието Слово. И Самият Господ е дал обещание, което се отнася за Израил. Той също е дал обещания и за всички народности и за целия свят. И нека да разберат съседите на Израил, че Бог може да благославя само онези, които благославят избрания Му народ. Бог Си е избрал народ чрез Авраам, Исак и Яков. Знаете, че Яков означава хитър човек, който лъже другите. Това означава името му. Обаче, след като той се борил с Бога, и когато вече залязвало слънцето, Яков нещо преживял с Бога. Той се борил с Бога, Който е бил във плът до него. Той говорил:

Няма да Те пусна докато не ме благословиш.

И след това на Яков беше променено името, той стана Израил. Името му стана Израил. Първо виждаме старият човек, който лъже другите. Обаче след личната среща с Господа и след борбата с Него, настъпи денят и той беше благословен от Господ Бог, и получи ново име.

Точно за това говорихме вчера, че не е достатъчно само да казваме: ние вярваме на вестта, на посланието...“ Ние имаме нужда от лични преживявания с Бога на изкуплението ни, за да бъде преобразена вътрешността ни, за да оставим настрана стария човек и да се облечем в новия, който живее според Божията правда в святост. Нужно е да се облечем в новия човек.

Още две неща, които искам да кажа, и те са в мен. От посланието на Юда се разбира, че Божието благословение е за всички народи, и езици. Бог е определил да има изкупление и в езическите народи, защото Той е казал на Авраам в Битие, 22 глава, 18-ти стих:

в твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми.

Всичките! Защо? Защото Авраам вярвал на Бога. Скъпи братя и сестри, вярвайте на Бога, и това ще ви бъде вменено за праведност. Не вярвайте на никакъв човек, не вярвайте на никакви тълкувания на Божието Слово. Вярвай само в това, което Бог е казал или обещал в Словото Си. Аз съм сигурен, изцяло съм сигурен, че в църквата на живия Бог няма да има нито едно лъжливо учение. Сигурен съм, че Църквата на живия Бог е мястото на земята за откровение на живия Бог, тя е стълб за утвърждаване на истината, както и Павел пише към ученика си Тимотей.

Виждаме в днешното време колко е важно да вярваш в това, което казва Писанието, и в това, което се отнася за нашия Господ и Спасител. Има някои библейски стихове, които описват подробно нашият Господ и Неговата Божествена същност, също и човешката Му същност. И за Неговото раждане е написано:

Ти си ме научил да уповавам като бях на майчините си гърди,

На Тебе бях оставен от рождението си…

Трябва да четем Псалом 22; Псалом 89; Исая 7:14; Исая 9-та глава. Да четем Божието Слово за това, което пише в Стария завет и в Новия завет. Написано е в Лука 1:45:

И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.

Още в Лука 1:35 е написано:

Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.

И вчера казахме, че една мисионерка написала в един вестник, че Йосиф имал участие в това рождение. Скъпи, това е подигравка с Бога. Нашият Бог бил дошъл в плът и бил оправдан в Духа. Написано е, че това, което е родено от плът е плът, но плът и кръв не наследяват Божието царство. На Мария ангела и казал: Святият Дух ще дойде върху ти.

Същото е и с нас. Мнозинството от църквите са смесица от семена, обаче църквата на Исус Христос не е смесица, тя не е от смесено семе. Тя е от оригиналното семе, и Той е първороден помежду мнозина братя. Нека Бог да благослови Израиля. Нека Бог да благослови Господната църква.

Нека да прочетем от Римляни 1-ва глава. Апостол Павел тук представя своето служение. Говори в 1-ия стих за какво е бил призован и изпратен:

Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога, (което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания).

В Деяния на апостолите, 22:26 той получава призвание, и същото четем в Римляни 1-ва глава. Нека да се прослави и да се издигне името на нашия Господ. В светите Писания, в Римляни 1:5, Той е обещал:

чрез Когото получихме благодат и апостолство, та в Неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи.

И така, не само Евнгелието да се засвидетелства на всичките народи, но и повярвалите.да довеждаме към послушност във вярата на Словото. Нека послушанието да следва вярата, според Словото в Писанието. И както е записано:

който повярва и се кръсти, той ще бъде спасен.

Самият наш Господ е отишъл на река Йордан при Йоан Кръстител за да се покръсти. Йоан Кръстител като Го видял, той Му казва:

Аз имам нужда да се кръстя от Тебе. А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.

Той, Божият Син, Който е бил Бог в плът, тук на земята, и Той е бил послушен, и послушен до смърт на кръста. Послушанието е едно доказателство за нашата вяра. Ако ние не правим това, което Господ ни е заповядал, как можем да говорим за вяра, че вярваме? Вярата и послушанието вървят успоредно, те са свързани помежду си.

Нека да отворим Галатяни, тук Божият мъж говори това, което пише в Битие. Новият завет се основава върху Стария завет. Знаете, какво пише в Битие 12-та глава:

…и ще се благославят в тебе всичките племена на земята.

А тук в Галатяни се обяснява, че точно в Исус Христос, нашият Господ ще се благословят всички народи. Нека да отворим Галатяни, 3-та глава от 16-ти стих и надолу:

А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва: „и на потомците“, като на мнозина, но като за един: „и на твоя потомък“, Който е Христос.

И това му е било вменено за праведност, той вярвал на Бога. Знаете, че той е бил на 75 години, когато е бил призован, на тази възраст Господ Бог му се е открил. А когато бил на 99 години, Бог му дава обещание, че той и Сара ще имат син. Според земните разбирания това е било невъзможно, но Авраам повярвал на Бога, повярвал на това, което Бог му е обещал. И това е било на него вменено за праведност. Той виждал обещанията, като вече изпълнени. От Галатяни 3:7 Вече разбирате, че всички, които вярват в Божието Слово, те са истински синове на Авраам:

Тогава познайте, че тези, които упражняват вяра, те са Авраамови чада.

Защото в Писанието напред е предизвестено, че Бог с вяра ще оправдае езичниците, и на Авраам предварително беше дадено обещанието на спасение, Гал.3:8:

и в тебе ще се благословят всички земни племена.

Как е чудесно това, скъпи, че на Авраам е било дадено обещание, което се откри в Исус Христос, нашият Господ, и се изпълни. Така е, нашият Господ в Матей 1-ва глава е наричан син Авраамов и син Давидов. В старият завет, тези двама човеци Авраам и Давид имали са голямо значение за изкуплението през бъдещите времена. В новия завет всичко това стана реалност в личността на Исус Христос . Как е чудесно, че Павел е взел от стария завет за да ни покаже цялото изкупление, как то се започнало още в стария завет, и как е продължило в новия завет. И това изкупление е за всичките народи. Галатяни 3:9:

Така щото тия, които имат вяра се благославят заедно с вярващия Авраам.

Ние днес получаваме същото благословение, като резултат на Божиите обещанията, на които повярвал Авраам, и ги получил. И той виждал обещанието сякаш то вече е станало, изпълнило се.

Също и пророк Симеон е могъл да каже:

…защото видеха очите ми твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всичките народи.

Ето какво е говорил апостола:

Това, което ръцете и очите ни виждаха, това Слово ние проповядваме.

Тук се проповядва не с теории и басни, но се проповядва Божието Слово, и Божиите обещания не се променят, те си остават завинаги. С кръвта Си подпечатал онова, което обещал в Словото Си. Ние сме една Божия реалност на земята. Обещанията в нас се откриват, както е било в Авраам потвърдено. Днес вярваме на Божието послание (вест), което беше предназначено за нашето време, според Божията милост. Защо? Защото Господ Бог ни Се е открил.

Скъпи братя и сестри, Авраам нямал някаква теория или представяне, а това е било реалност. Който чете Битие 18-та глава, той знае, че Господ и двама ангела са дошли при Авраам, седнали са под дървото, и говорили с него. Авраам им измил краката. Господ говорил с Него. Също и на нас Господ Се е открил лично, както и на Авраам. Ние чухме гласът Му, Той говореше чрез Словото към нас, и Божиите обещания са реалност между нас. Това не е теория и фантазиране, но изпълнение на Божиите обещания, реалност.

Всяко едно Божие обещание завършва с изпълнението му. В Него всичките обещания са „да“ и „амин“. Кажете „амин“ върху това. Бог ни е дал отгоре тази голяма милост. Тук Павел по-нататък описва и сравнява закона и благодатта, и ги обяснява. Галатяни 3:12-13:

…а законът не действува чрез вяра, но казва: „Който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него. Христос ни изкупи от проклятията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво”.

Нашият Господ наистина взе в плътта Си цялото ни проклятие, вината ни и всичко, в което закона ни осъждаше, защото всички сме съгрешили срещу закона. Защото писано е, че ако някой наруши една заповед, с това нарушава целия закон. Който не лъже, но краде, какво е това? Той също е виновен пред Бога. Който не прелюбодейства, но говори зли думи или лъжесвидетелства, той също станал е длъжник пред Бога. Ние всички сме сгрешили пред Бога и сме длъжници на Бога. Обаче, това всичко е било възложено на Божия Агнец, върху Него, затова Божият мъж е казал:

Ето Божият Агнец, който взема греха на света върху Себе Си.

Приемете го това в сърцата си един път и завинаги. Изкуплението е било извършено, кръвта на новия завет е била пролята. Предишният ръкопис за нас е бил скъсан и забравен. Приемете го с послушание, и чрез водно кръщение изявете послушанието си. Галатяни 3:14:

Така щото благословението дадено на Авраам, да дойде чрез Христа Исуса, на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

За да приемем обещания Дух чрез вяра, защото на вас принадлежи обещанието и на всички далечни, които призове нашия Господ Бог. Приемете го това днес, за да имаме в началото на годината правилно начало с Господа. Както четохме в първата проповед, нека да черпим от този извор на спасението. Това е деня на спасението. Денят на спасението наближава към свършека. Наблюдаваме всичко, което става на земята. Всичко върви към края. Нека да прочетем Галатяни, 3:16:

А обещанията се изрекоха на Авраам и на Неговия потомък.

И сега върви силна мисъл за нашия Господ и Спасител. Не се казва и на потомците като на мнозина, но пише „на Неговия потомък, като за един, който е Христос. Съгласно Битие 3:15,  Божието семе ще дойде и ще нарани главата на змията и То ще ни даде изкупление. Това е Божият факт, че ние сме Божието семе, в множественно число.

Сега да припомним Матей 13 гл за сеяча, който е посял доброто семе, това е нашият Христос, нашият Господ. И това добро семе е изникнало, според обяснението в Словото, това добро семе са Божиите дъщери и синове. Той Си е дал живота за нас, и ние сме се разпънали с Христос, бяхме погребани с Него, и възкръснали сме за нов живот. Ние сме синове и дъщери Божии, Божието семе сме, което приема Словото Му.

В началото е било семето на Словото. Словото е било в началото, и То станало плът, и То било помежду нас, изпълнено с благодат и истина.

Същото и с нас: първо е семето на Словото. В Лука 8:11 пише, че Семето е Божието слово, и това семе приемаме в сърцето си с почит, и от цяло сърце вярваме в Словото. И това е Божия реалност в нас и чрез нас. Нашите тела ще бъдат променени в един миг при възкресението, когато ще дойде Исус Христос, нашият Господ. Можем още да прочетем в Галатяни 3:18-20:

Защото, ако наследството е чрез закон, то не е вече чрез обещание; но Бог Го дари на Авраам с обещание. Тогава същото става и днес с нас. Тогава защо се даде закона? Прибави се с цел да се изявяват престъпленията, докле да дойде Потомъкът, на Когото биде дадено обещанието; и беше прогласен от ангели чрез ходатай.

И ние сме благодарни на Бога, че чрез Него наистина е дошло обещанието и беше прогласено от ангели, чрез един ходатай.

Но ходатаят не ходатайствува за един, а Бог, който дава обещание е един.

Амин! Той открива Себе Си като Творец, Изкупител, като Цар, като Съдия, като Спасител, Изцелител. Както и да Се открие, дори на небето или на земята, това е винаги един и същ Бог, Който във връзка с Неговия изкупителен план, Се открива по различен начин. И ние сме благодарни на Бога от цяло сърце, че можем да вярваме така, както и каквото казва Писанието. Нека още веднъж да поставим акцент, скъпи братя и сестри, че Бог няма с нас някакъв урок по теория, но всичко това е така, както казва Словото. Изкуплението е съвършено, което изкупление Бог е определил и то ще стане. И трябва да прочетем последен стих от Откровение 21 глава. Всички ние говорим за завръщането на нашия Господ Исус Христос, и че времето на идването Му наближава. Тук в Откровение 21-ва глава се описва святия град новия Ерусалим.

И в него никак няма да влезе нищо нечисто, нито оня, който върши мерзост и лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето (Откр.21:17).

Никога, никога там няма да влезе някой, който върши мерзост, нищо нечисто, или някой лъжец. Просто е невъзможно да влязат. Това е свято място, и Бог е свят, и за това нашият Господ е казал:

Освети Ги с истината, Твоето Слово е истина.

Така е, скъпи, още няколко мисли от посланието на Юда, които са в мен през последното време. С поглед върху онези, които вървят по собствени пътища и се основават върху брат Бранхам. Понякога аз чета това писмо на Юда. Има братя, които говорят за учението на гръмовете и казват, че Господ е дошъл през 63-тата година, и тогава вече се променил престола, и станал престола на съда. Един такъв брат ме покани на беседа, и според неговото изискане беседата трябваше да бъде само върху основанието на цитатите на брат Бранхам, но не с Библията в ръцете. Можете да си представите, как аз отговорих и отреагирах. Аз имам съвършено други мисли, че беседата може да бъде само върху основанието на Божието Слово, и което е написано в Словото. Всичко, което е говорил брат Бранхам, трябва да отидем в Библията, и да сверяваме. Мога да кажа пред Божието лице, че аз нямам проблеми с нито един израз на брат Бранхам, защото Божията милост е с мене. Зная с каква цел е било казано това или друго. А тези, които са предназначени за заблуда, ще отиват в заблуди. Има такива, които са определени за вечен живот и те ще вярват в истината и са новородени от Бога. В посланието на Юда има една глава и ще четем 3 и 5 стихове:

Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите.

Аз искам да ви напомня (тъй като сте узнали вече всичко това), че Господ като избави веднъж Своя народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха.

По-сериозни думи от тези не може да има! Преживели са това, че са преминали през морето, като стени са били водите на морето от едната и от другата им страна. Те са минали по сухо, по дъното на морето. След това са паднали в неверие, непослушание, ропот. И това всичко е за нас, като предупреждение. Всичко, което става с нас, приемайте го като от Божията ръка. Ние скоро пяхме прекрасни думи: Той ни носи на прекрасните крила на орела над бучащо море. Като свърши песента, аз помислих и ви казах, че не винаги съм носен на крилата на орел, но понякога трябваше и пеша да вървя. През много изпитания трябва да вървим, обаче Бог ни носи на орлови крила. През всички трудности, преследване, лъжесвидетелства, които е невъзможно да се сравняват с други неща, Бог спроред милостта Си ни носи до днешен ден. И даде с Божията милост да се разнася Словото по цял свят.

Тук да поговорим за вечерите на любовта и за тези, които са отвърнали от Бога. В началото те са приемали участие във вечерите, посланието на Юда, 12-ти стих:

Те са петно на вашите „вечери на любовта“, като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени…

Тук в Юда се описани всички групи нечестивци. Още в 11-ти стих пише:

Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в користната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево.

Трябва да кажа нещо със скръб в сърцето си, че Божието поръчение, Божието Слово и Божията вест съм носил във всички държави в света. През 70-те години тук в Крефелд имахме събирания и идваха служители от 33 държави. И вземаха участия в Господната вечеря и във всичко, което тук ставаше. След 1979-та година те един след друг отидоха в различни заблуди, направления, учения. Това е много голяма скръб, която тежко се носи. Както пише по-горе, едните от тях вървяха по Каиновия път. Знаем, какво Павел написа:

Не обичайте като Каин, който уби брат си.

Аз благодаря на Бог, че нито един път не съм лъжесвидетелствал срещу някой брат. Само нося скръб в сърцето си, че станаха толкова много направления. Например, сега от скоро има новина за Туксон, че в този град има единадесет различни групи, които си имат различни учения собствени, и последователи. Скоро казах на един брат, който там също има служение: «Как можем заедно да бъдем на вечеря в Небесата, когато тук на земята не можем да приемаме заедно Господната вечеря? Хората се водят в заблуди, и винаги с особен акцент: «пророка е казал». Нека да бъдем благодарни, братя и сестри, че сме останали със здрави мисли, и можем да вярваме на всяко едно Божие Слово, което ни беше открито чрез Божия Дух. Много ме притесняваше и вълнува ме и сега това, че онези Божиите мъже, които участваха заедно с нас в Господните вечери, след това тръгнаха по Валаамовия път и Кореевия път. Всички онези господа това го направиха, и никой от тях нямаше призвание. На Валаам никак не му помогна да изгради толкова жертвеници, това не му помогна да бъде истински пророк, но остана магьосник. И като помисля, какво стана след 1979-та година, това ми разкъсва сърцето, но мога да кажа и друго: Избраните не могат да бъдат съблазнени. Те вярват в Божието Слово, вярват в посланието, имат участие в това, което Бог сега прави на земята. Признайте честно, когато някои учат, че Господ вече е дошъл, какво те правят тук на земята? Щом Господ вече е дошъл, какво те правят тук на земята? Но, когато Господ ще дойде, ние няма да бъдем тук на земята. Когато Енох е бил взет от земята горе, той повече не беше намерен на земята.

Какво още казва апостол Юда, говорейки за Каин и Валаам. В 17-ти стих казва:

Но, вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос

И това слово също е към нас. 20-ти стих:

А вие, възлюблени, назидавайте себе си в пресветата ваша вера, и молете се на Святия Дух.

И това ще ви се вмени за праведност, тогава Словото ви води към победа, която победи този свят, и побеждава всичко свързано с Валаам, Корей, Каин, всички тези неща се побеждават с вяра.

Ние имаме участие в това, което Бог прави сега. Ние не правим някаква група, която да следва някакво лъжливо учение, но вървим в едно направление, което е дадено тук в Божието Слово.

Акцента е на 17-ти стих:

Но, вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос

И този Божий мъж Юда на свършване от 24-ти стих и надолу казва така:

А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, на единствения Бог

вижте, не пише „на триединия Бог,“

на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.

Вземете това Слово в сърцата си като пътеводител. За вас пише, вие, които не сте отишли след Валаам или Кореевите синове, които не вървите по Каиновия път, който убил брата си. Но вие, които сте върху основата на Божието Слово. И Бог е поставил в църквата служение, за да се изгради църквата. Всяко едно Библейско учение поучава, насърчава, помага на теб и на мен да заемем мястото си в църквата на Господа. И трябва още да прочетем Ефесяни, 4-та глава. На нас се говори да съблечем стария човек и да се облечем в новия човек.

Нека да прочетем от Ефесяни 4-та глава, 22-ри стих и надолу:

Да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,  да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.

Амин! Чрез Божията сила това става. Ако четем още нататък, от 26-ти стих и надолу:

Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола.

И 28-ми стих:

Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.

Човек, който е новороден от горе, не може да краде или да лъжесвидетелствува. Новороденият е едно ново творение в Христос Исус. Трябва всички тези Библейски стихове да четем, и трябва да гледаме в огледалото на Божието Слово, и да казваме: Възлюбеният Господ, нека всичко това да стане с мен според Божията милост. И аз мисля, че Бог носи грижа за това, че ние сега от цяло сърце вярваме, че Кръвта на новия завет в действителност се е проляла, и греховете ни са били простени. И че Бог е бил в Христос и примирил света със Себе Си. Вярваме на всяко едно написано слово, и се освещаваме в Словото. Както пише Юда, да се подвизаваме за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите. И Бог се намира в Словото Си, а сатаната е във всяко едно тълкуване и променяне на Словото. Когато ние сме в Словото, ние сме в Бога, и когато вярваме, както казва Писанието, тогава вярата ни е свързана с послушание. И нека това сега да бъде обърнато към всички, които вярват и преживели са прощение на греховете си. Ако някои помежду нас още не са покръстени според Библията, днес имате тази възможност, защото ще има водно кръщаване. Нека послушанието да последва вярата. Братя и сестри, благодарни ли сте вие за пълното Евангелие на Исус Христос нашият Господ? Благодарни ли сме ние на Бога, че Той е изпълнил Словото Си, и пратил Своя пратеник да ни върне обратно към началото и към оригинална, за да има пълно възстановяване помежду Божия народ? Пълно възстановяване и възвръщане. Върху нас нека Бог да изпълни всичките Си обещания, дори и най-последното. И не само върху нас, които сме тук в тази сграда, но и за всички, които слушат заедно с нас, по цяла земя, във всички народности и езици. Които сега вярват, те са в послушание. Чрез послушанието си те показват, че вярват на Бога. Всички, които още не сте покръстени според Библията, днес има възможност да вземете водно кръщение. И които още не сте посветили живота си на Бога, и които никога не са се молили на Бога, и са нямали покаяние в живота си, не са преживяли обръщане към Бога, вие днес може да посветите живота си на Бога. Ако вие не се разкайвате и не чувствате, че през в живота си сте съгрешавали, то не може да имате покаяние, и няма как да получите прощение на греховете си. Но идва Святия Дух и ни напомня нашите грехове, и след това идва покаяние в сърцето ни. Това се дава в сърцето ни, и ние се съкрушаваме, със разкъсано сърце идваме при Господа и казваме: Възлюбени Господи, бъди милостив към нас.

Първо върви проповядване на Словото, второ е вярата в Словото, след това сърцето се покайва, става покаяние и обръщане към Бога, става едно новораждане от горе, чрез Словото и Духът, според Божията милост. За всичко това Бог Се е погрижил. Нека на Него, Единия Бог да се издигне хваление, почит и слава за това, което чухме тук през тези почивни дни. Кажете, кой иска да остане верен пред Господа? Кажете „Амин! Нека Бог да ви благослови, които желаете да бъдете верни на Господа, това е моята молитва пред Бога. Нека да се изправим и да се молим.

Не зная, дали е тук брат Жан Клод? Ако е тук, нека да изпее един псалом. И още двете сестри също може да пеят. В песента Мараната, която често пеят нашите братя и сестри, се говори за пришествието на Господа. И ние от цяло сърце казваме, дойди Господи. И невястата Ти се подготвя, сега са часовете на подготвянето, и тези Богослужения служат за да бъдем подготвени за деня на завръщането на Исус. Може да изпеем заедно една песен.

Чуден е Господ.

Исус е Господ!

Той спасява, Той изцерява,

Той прощава греховете ми!

Чуден е моят Господ!

 

Алелуя, Алелуя, Алелуя, Алелуя!

Мараната! Мараната! Мараната!

Алелуя!Алелуя!Амин!

Когато пяхме че Исус ще дойде скоро, това е прекрасно, че ние на различни езици тук можем да издигнем на Бога слава, хваление и чест. Сега сестрите ще пеят, след това ще се молим.

[Двете сестри пеят]

Мараната това беше думата помежду първите християни,

когато те имаха надежда за Неговото идване.

И всички се надяваха, че Той ще дойде.

Какво бъдеще очаква невястата на Агнеца,

за да бъде Негова собственост през всички векове.

Същата надежда, мараната имаме и днес.

Дойди по-скоро Господи Исусе, ела по-скоро! Мараната!

И днес това е утешение, надежда по времето на скръбта.

Господ ще дойде и ще ни изкупи.

Какво бъдеще очаква невястата на Агнеца:

Вечно да бъде Божия собственост. Мараната,

това е надежда на блаженството! Мараната!

Дойди по-скоро Господи Исусе! Мараната!

Поправете вашите светилници, вярвайте на вестта, че Той идва,

ще дойде в нашето време. О, какво прекрасно бъдеще

очаква невястата на Агнеца! Мараната!

Тя е собственост на Господа. Мараната,

това е блажена надежда. Мараната,

Господи, ела по-скоро. Мараната! Господ е близо.

Знаменията на времето посочват това.

Нека да бъдем подготвени. Да заемем мястото

на Неговия престол. Мараната!

Амин! И това ще стане, скъпи! Господ е обещал, и това ще бъде. Аз вярвам, че Господ ни е отворил очите за да виждаме знаменията на последното време и всичко, което става сега по земята, с Ерусалим или с Израел.

Аз бих желал да питам, колко има днес желаещи да вземат водно кръщение? Има ли такива хора помежду нас? Ако има братя и сестри, които искат да вземат водно кръщение, излезте отпред, за да ви видим и да се помолим заедно с вас. Който желае да вземе водно кръщение днес, има такава възможност. Нека да изпеем:

Такъв, какъвто съм пред Господа, не с мои сили,

но само Ти един, действаш в мен.

Господ ме измива от греховете ми.

Кръвта на Агнеца ме измива и

аз идвам на Твоя призив.  Аз идвам.

Ние сега ще се помолим за вас. Нека Господ да ви благослови. Вие сте взели решение, вие сте посветили живота си на Господ Бог. Сега, след вярата върви послушанието, и Господ Своето Си Слово ще изпълни върху вас, и ще даде всичко, което е обещал в Божието Слово. Преди да се помолим, искам да кажа: Приемете поздрави от тук, и искаме да изпратим поздрави на всички братя и сестри по цяла земя. Знаете, че в Австралия живеят 8 часа преди нас, а които са в Америка разликата е 78 часа след нашето време. Някои трябва да стават рано сутрин, а за някои много късно през нощта, когато има тук събирания. Така е, и това е нещо прекрасно. Днес, сутринта не спираше да звъни телефона, толкова много обаждания имаше от цял свят. Не спираше да звъни телефона. Божието Слово достига Божиите деца навсякъде в цял свят. Особено братята служители и проповедници са благодарни на Бога за святото Слово и всички братя имат право същата духовна храна да дават нататък на Божиите деца. Не е нужно да имат същото призвание за да раздават духовна храна, например, Тимотей и Тит нямаха призвание, както Павел. На Павел беше дадено да приема Слово от Господа и да дава на другите братя, и те нататък носиха същото Божие Слово.

Същото и сега става според Матей 24:4547. И ние можем да благодарим на Бога от цяло сърце, че ние Неговото скъпоценно живо и открито Слово можем да даваме още нататък, както Бог на нас го е дал. Нека Бог да бъде милостив към нас. И ние оставяме всички, които си остават на собствените си пътища, Нека остават да правят каквото искат, обаче в небесата няма да има смесица и безредие. Никой няма да може там да влезе с лъжливо учение. Там ще бъде само изкупено мнозинство с Кръвта, които са били изчистени чрез Словото на живота. И без святост никой няма да може да види Господ Бог. Нека да възвестяваме Божият съвет още нататък по цялата земя, и да казваме правдата на хората. Който е от истината, той слуша истината, приема я в сърцето си, благодари на Бога за това. Нека всички в Австралия, в Нова Зеландия и навсякъде по земята, нека Божиите деца да бъдат благословени.

И нека целият дом на брат Мюлер, и цялото семейство да бъде благословено, и да има утешение в Бога. Нека всички да бъдат благословени от същото благословение на всемогъщия Бог. Брат Фористели, ако си тук, може да излезеш напред. Кой може да превежда? Брат Лукас? Брат Фористели, ако си тук, молим те излез напред и още веднъж да поблагодарим Господа. И още ще помолим брат Дидие да се помоли. Брат Арбин, тук ли си? Тук ли си сега? Можеш да излезеш да превеждаш на брат Дидие от френски на немски. Бог да благослови и брат Етиен Жентон и всичките братя преводачи: брат Пачека, брат Зигрид Флек, Жан Ламбер и всички други братя, Бог да благослови.

[Брат Дидие] Скъпи небесни Отче, ние много сме развълнувани, защото Ти присъстваш с нас! Защото Ти докосна сърцата ни с Божието Слово. Ти отвори значението на Твоето Слово, Ти не Си скрил от нас Словото Си. Ти не ни говореше с притчи, но директно. Ти всичко Си ни дал онова, което е в изкупителния план. И ние сме Ти благодарни от цяло сърце, целият ни живот е в Твоите ръце. Ти изпълняваш Твоето Слово помежду нас, Ти, Боже, явяваш Твоята Сила на възкресението. Това е Сила на живота вътре в църквата Ти. Боже, Ти си чудесен и свят. И когато последният ще влезе, Ти няма да Се забавиш повече, и тогава ние вечно с Теб ще бъдем съединени. Ти Си запечатал нашия живот, Ти Си ни дал Твоето Слово, и Си ни дал вечен живот. Ние се покланяме на Теб, и благодарим за всяко едно Слово, и благодарим за всички Божии деца, които са изкупени чрез Кръвта. Ние Ти се покланяме, защото Ти Си нашия Бог, и няма друг освен Тебе. Ти Си ни изкупил, и Ти отново ще дойдеш да ни вземеш. Обаче, Господи, продължавай все още да ни учиш, поправяй ни, подготвяй ни за Твоето прекрасно Завръщане. Хваление и слава на Теб. Благослови Твоят слуга, който е призован да възвестява Твоето Слово. Ти знаеш, колко още е нужно да пътува. Ние изцяло искаме да посветим себе си на Теб, за да бъде Твоето Слово по цял свят носено и още нататък, както е написано в Исая: Словото Ти, не се връща обратно при Тебе, но извършва делото за, което се изпраща.

Благослови Твоят слуга, който носи още нататък Словото Ти, защото Си го избрал за това, нека на Тебе да бъде цялата хвала и слава в името на Господа Исус Христос, алилуя, амин!

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info

Е-mail на български: info@v-evangelie.info