ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Всички, които говорят от себе си и вървят по пътя ,те нищо друго не търсят, освен собствена слава. ...

Вярата е да имаш вътрешно съгласие с това, което е говорил Бог. ...

Откр. 2: 7 Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да ...

Бог ни говори чрез Словото и Той наблюдава как реагираме. Има Един, който изследва сърцето и вътрешностите. ...