ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Еремия 9 гл

Тема: „Само избраните и предопределените могат да вярват на всяка дума на Бога!“

https://on.soundcloud.com/RfrT79NTrETxXhng8  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 11 декември 1982 г, Крефелд, Германия

Кратко съдържание:

Ние сме в делото на нашия Господ.

Работата Му не може да бъде унищожена.

Никой не може да попречи на Божието дело.

чете се от Пс. 109

чете се от 2 Тим. 3:10-12

• „Всички, които искат да живеят благочестиво, ще бъдат преследвани“

чете се от Яков. 4:

11 Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брат или съди брат си, злослови закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия.

12 Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си, та съдиш ближния си?

Чете се 2 Тимотей 4:17

Вълкът идва да убие и първо убива животните, а лъвът взема едно животно и буквално го погълва.

Никоя лъжа не започва с истина.

Апостол Павел получи същите истини тогава в началото, точно както ние ги получихме сега чрез Духа.

Чете се Откр . 10:7 за тайната.

Бог знае краят от самото начало.

Бог няма нужда от съвети или консултации, Той Самият е съветът.

чете се от Тит. гл. 1

Павел знаеше за какво Бог го определил: да проповядва Божиите тайни на избраните.

За кого е предназначено служението на брат Бранхам? За избраните, които ще принадлежат към Църквата невяста.

Трябваше ли Бог да наблегне на определени неща, които правят раздор?

Исус каза в Йоан 6.:

Който не яде плътта на Човешкия Син и не пие кръвта Му, няма вечен живот.

Хората чуха това, и тълпи Го напуснаха.

Човекът не живее само с хляб и също не живее само с вкусни неща.

Има думи в Писанието, които харесваме и ги „ядем“, но има думи, които са горчиви, когато ги изядеш, стават горчиви, те са като лекарство.

Рим. гл. 4:

7 Блажени онези, чиито беззакония са простени и чиито грехове са покрити.

8 Блажен оня човек, комуто Господ не вменява грях.

  • Чете се от Йоан 17:

4 Аз те прославих на земята, като извърших делото, което Ти Ми даде да върша.

5 И сега, прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.

6 Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на Мен, и те опазиха Твоето слово.

7 Сега знаят, че всичко, което си Ми дал, е от Тебе;

8 защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях и те ги приеха; и наистина знаят, че излязох от Теб, и вярват, че Ти си Ме пратил.

Той излезе от Бог.

Когато планът на спасението е завършен, тогава ще бъде изпълнено 1 Коринтяни 15 гл. :

28 Когато всичко Му се покори, тогава и самият Син ще се покори на Този, който Му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всички.

Пророческото служение е дадено за малцина избраните, а не за да се достигнат  масите.

Исус каза:

Вие не избрахте Мен, а Аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; така че каквото и да поискате от Отца в Мое Име, да ви даде.