ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Вярата е да имаш вътрешно съгласие с това, което е говорил Бог. ...

https://on.soundcloud.com/iWWohzeQA4PZkcZ9A  слушайте Проповед на Евалд Франк от 22 май 1983 г., Крефелд, Германия Кратко съдържание: • чете се от Тит. ...

Когато се говори за изкуплението — Той е Синът на Бога; когато се говори за Хилядолетното царство —Той е Давидовият ...

https://on.soundcloud.com/XRFhz  слушайте Проповед на Евалд Франк от 4 декември 1982 г., Крефелд, Германия. Кратко съдържание: • При първото пришествие на ...

https://on.soundcloud.com/UBa3Z  слушайте Проповед на евангелист Евалд Франк от 1 септември 1982 г., гр. Крефелд, Германия. Тема: „Авраам повярва и търпеливо ...

https://on.soundcloud.com/cEJSR слушайте Проповед на Евалд Франк от 11 април 1982 г. Цитира се от проповедта на брат Бранхам «Викът на ...

Тема: „Аз, Богът на Авраам, Исаак и Яков, се грижа за народа Си!“ Проповед на евангелист Евалд Франк от 3 ...