ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Проповед на Евалд Франк от 31 август 1983 г., Крефелд, Германия https://on.soundcloud.com/6zaoaRHTJjh77RY88  слушайте Кратко съдържание: Чете се от 1 Царе ...

Грехопадението и непокорството бяха такова престъпление пред Бог, че Той въведе смъртното наказание. ...

Проповед на Евалд Франк от 30 март 1983 г. https://on.soundcloud.com/qPiJwrCYzHzDeefw5  слушайте Кратко съдържание: • Чете се от Пс. 18. • ...

Вярата е да имаш вътрешно съгласие с това, което е говорил Бог. ...

https://on.soundcloud.com/MEajq2HZM5HRtXjGA  слушайте Проповед на Евалд Франк от 17 април 1983 г., Крефелд, Германия. Кратко съдържание: • чете се от Пс. ...

Откр. 2: 7 Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да ...

Бог ни говори чрез Словото и Той наблюдава как реагираме. Има Един, който изследва сърцето и вътрешностите. ...

При Бог всички обещания са Да и Амин. Ние, хората, първо казваме „да“, а след това вдигаме рамене и казваме ...

Човекът, който е научен от Бога, ще дойде при Исус Христос. ...