ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Евалд Франк

Видеообръщение на Евалд Франк от 5 ноември 2023 г.

откъс от служението с изцеления на Уилям Бранхам от 7.07.1959 г. „Balm in gilead“ (Балcам в Галаад)