ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

На 8 юни 2024 г. по обяд брат Евалд Франк замина от тази земя и вече е при Бога. Последните ...

Откр. 2: 7 Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да ...

Видеообръщение на евангелист Евалд Франк от 31 декември 2023 г. Проповедта започва след песните на 6:37 мин. Това е последната ...

след песните и поздравите започва на 7 мин. : проповед на Уилям Бранхам „Исус Христос е същият вчера, днес и ...

брат Франк свидетелствува за изцеление от малария, и как Господ му показал Грабването на Църквата ...

Божията благодат се яви за всички, но не всички я приемат ...

Съдържа част от събрание, в което Уилям Бранхам проповядва и се моли за болните в гр. Карлсруе, Германия през 1955 ...

Изкупените – това е най-скъпоценното, което Бог има тук на земята. ...

Нека проверим себе си дали всичко нечисто сме оставили. ...

Видеозаписи на събранията в Германия и Швейцария с превод на български език се публикуват на сайта Свободна народна мисия, също ...