ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Изкушението на Исус Христос“

https://on.soundcloud.com/d67LF слушайте

Проповед на евангелист Евалд Франк от 30 януари 1982 г.

Кратко съдържание:

– чете се Йоан 17 гл. молитвата на Исус Христос

– Исус е умрял за всички нас.

– Човешките дела ще преминат, но Неговите ще пребъдат завинаги.

-Дявола оставя другите на мира ,а пречи на мен ,сякаш аз ще му направя щети.

-Ние сами няма да можем да призовем никого, ако той не бил призован от Бога.

– Матей 4:

10 Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“

11 Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

-Изкушението на Господа имаше начало и имаше край. Краят е когато сатаната Го остави.

– Всеки, когото Бог е призовал на служение ,ще бъде мишен за сатаната .

Товва е духовна битка, тя е тук на земята.

Дявла може да направи щети , но няма да липса нито един, който е предназначен да вижда Божията слава.

– Евреи 1 гл:

13 А на кого от ангелите е казал някога: „Седни отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие“?

14 Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?

– Дяволът е загубил правото си в множеството,  изкупено чрез Кръвта.

– Ако някой излиза в името на Господа, и дявола се надига.

– Ако ние това скъпоценно време неправилно изкупваме, какво ще придобием като вярващи?

– Бог ще бъде Победител във всички неща.

-Пълнотата на спесение е в Исус разпнатият.

-Пророчество чрез възрастна сестра Джексън от Южна Африка, в което се казваше на мен, че Бог всичко ще ми възвърне и ще го преумножи.