ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Евалд Франк

Брат Евалд Франк беше на живо на 5 ноември 2023 г.

https://on.soundcloud.com/UcvWq слушайте

Кратко съдържание:

– чете се от Римл. 16:25

25 А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исус Христос, според откриването на тайната, за която Бог е пазел мълчание от вечни времена,

26 а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е станала позната на всички народи за тяхно покоряване на вярата,

27 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос довека.

9 мин.: Брат Франк започва

Чете се от 2 Петрово 2:1

Но е имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел.

– чете се от Деяния 3:

19 Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа

20 и Той да ви изпрати определения за вас Исус Христос,

21 Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на Своите святи пророци.

– Матей 17:11

А Той отговори: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко.

ТЕЗИ СТИХОВЕ СА ВЪВ ВЗАИМОВРЪЗКА

43:21 – откъс от служението с изцеления на Уилям Бранхам от 7.07.1959 г. „Balm in gilead“ (Балcам в Галаад)

1:02:56 — брат Франк свидетелствува за изцеление от малария, и как Господ му показал Грабването на Църквата