ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Проповед на Евалд Франк от 30 март 1983 г. https://on.soundcloud.com/qPiJwrCYzHzDeefw5  слушайте Кратко съдържание: • Чете се от Пс. 18. • ...

Всички, които говорят от себе си и вървят по пътя ,те нищо друго не търсят, освен собствена слава. ...

https://on.soundcloud.com/iWWohzeQA4PZkcZ9A  слушайте Проповед на Евалд Франк от 22 май 1983 г., Крефелд, Германия Кратко съдържание: • чете се от Тит. ...

Бог ни говори чрез Словото и Той наблюдава как реагираме. Има Един, който изследва сърцето и вътрешностите. ...

При Бог всички обещания са Да и Амин. Ние, хората, първо казваме „да“, а след това вдигаме рамене и казваме ...

Човекът, който е научен от Бога, ще дойде при Исус Христос. ...

Ние живеем в края на последните времена. Бог каза, Бог изпълни и Бог продължава да действа. ...

https://on.soundcloud.com/XRFhz  слушайте Проповед на Евалд Франк от 4 декември 1982 г., Крефелд, Германия. Кратко съдържание: • При първото пришествие на ...

Камъните си остават камъни, и развалините си остават развалини. ...