ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Господ води Църквата си към първоначалното й състояние ...

„И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ...