ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Ние живеем в края на последните времена. Бог каза, Бог изпълни и Бог продължава да действа. ...

„И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ...