ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Изпълнение на Писанието
Библията е Слово на живият Бог , Сътворителю на всичко

Тема: „Пророческото слово е слово на обещанието“ (част 2)

https://on.soundcloud.com/agzgY  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 5 декември 1982 г., Крефелд, Германия.

Кратко съдържание:

• Бог може да ни отвори сърцето и ушите, за да приемем Неговата реч.

• Чете се от Мат. 7:

12 И така, всяко нещо, което желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях; защото това е законът и пророците.

13 Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях.

14 Понеже тясна е портата и тесен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.

.

18 Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове.

19 Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.

..

24 И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на канара;

25 и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя не падна, защото беше основана на канара.

26 И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се сравни с неразумен човек, койтопострои къщата си на пясък;

27 и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя падна, и падането й беше голямо. построи къщата си на пясък;

27 и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя падна, и падането й беше голямо.

• Искаме да имаме такова Богослужение, че Господ да може да дойде към правото си. Когато Той ще дойде към правото си, тогава ние ще дойдем към нашето правото.

• хората се променят, системите се променят, но Бог и Неговото слово не се променя.

• Божието слово през цялата история на спасението беше над Израел, над пророците, над Църквата, над отделни човеци.

• ако сме разбрали че Бог е дал скрита манна, Той дал не е за спор, а за да седнем заедно за духовната трапеза.

• Божията реч винаги е била последвана от Божие свръхестествено действие.

• Когато дойде Божият час, никакво неверие не може да спре Бог да изпълни словото си.

• Неверието ни забавя.

• Професорът каза, че Бог ще му позволи да чуе пророческото слово. Което си е лично за него

• Преди да можем да чуем пророческото слово за Църквата, първо трябва да знаем кой е пратеникът.

• Неразумните девици също знаят, че има обещание за брачната вечеря на Агнето.

• Неправилното не попречи на Бог да действа правилно в средата на народа.

• Словото, Господ, който е говори в целия Стар завет, Той отива при Йоан, за да бъде покръстен.

• В Божието Царство всичко върви по план.

• Бог не гледа в моят или твоят часовник, Той не гледа римския или еврейския календар.

• Захария, стоящ пред олтара, не знаел какво ще се случи. По време на жертвоприношението хората се молеха. И в Новия завет четем, че молитвите на светиите се възнасят пред престола.

• Законът и пророците – до Йоан.

• Щом е дошло Царството Божие, вече не можем да си пъхаме ръцете в джобовете, но трябва да се полагаме усилие.

• Съединението на Божия Дух с Неговия народ стана по време, когато обещанието беше изпълнено.

• Ние живеем в края на последните времена. Бог каза, Бог изпълни и Бог продължава да действа.

• Всеки може да повтори написаното в Откр.: „Който има ухо, нека слуша“. Но Бог не търси хора, които повтарят, а които приемат в сърцето си.

• “...Той ще върви пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните – към мъдростта на праведните, за да приготви за Господа подготвен народ…” Лука 1:17. Ангелът му каза само половината от стиха в Малахия.

• Всичко беше под пророчество в живота на Исус.

• \усилена молитва\