ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Бог е Отец на милостите и Бог на всяка утеха!“ 2 Кор. 1:3

Проповед на Евалд Франк от 30 март 1983 г.

https://on.soundcloud.com/qPiJwrCYzHzDeefw5  слушайте

Кратко съдържание:

• Чете се от Пс. 18.

• Давид беше преследван, той се молеше и плачеше, и викът му достигна до ушите на Бог.

• Давид спазваше заповедите и ходеше в чистота пред Бога.

• една възрастна сестра не може да се справи сама с дългата си коса. Трябва да се молим Бог да я укрепи, за да може сама да се разресва и не подстригва.

• Чете се 2 Коринтяни. 1:

3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостите и Бог на всяка утеха,

4 Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме онези, които са в някаква скръб, с утехата, с която Бог ни утешава!

• Който иска да получи отговор от Бога, трябва не само да се моли, но и да благодари. Това показва вярата ни.

Лук. 21: Но внимавайте, да не натежат сърцата ви от … житейски грижи и онзи ден да ви постигне внезапно като примка“.

• Това, което искаме да дадем или да помогнем на хората, трябва първо самите ние да сме го преживяли или получили.

• Една сестра имаше видение за кръст, излъчващ светлитна, и как тъмни облаци го покриха.

• Бог ще ни утеши със Своята Божествена утеха.

• „А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал» Йоан 14:26.