ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Тема: “В НЕГО всичко се изпълни!

Тема: “В НЕГО всичко се изпълни!”

https://on.soundcloud.com/9uMy4ZV1BT6Dsdzv9  слушайте

Проповед от Евалд Франк от 3 август 1983 г., Крефелд, Германия.

Кратко съдържание:

• чете се от Евреи 12:

1 Затова и ние, като сме заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще,

2 като гледаме на Иисус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата Му радост издържа кръста, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.

3 Защото размислете за Този, който издържа такава враждебност против Себе Си от грешниците, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни.

• Всеки иска да е на страната на победителя, когато има война.

• Бог ни въвежда в нова фаза.

• Откровението на Божието слово ще бъде придружено от Божията сила.

• Бог е прав във всичко.

• Кой е човекът, кои сме ние?

• Господ Бог за първи път въведе смъртното наказание, когато каза: „в деня, когато ще ядеш от него, непременно ще умреш“.

• В земния съд смъртното наказание не се налага за леки престъпления.

• Грехопадението и непокорството бяха такова престъпление пред Бог, че Той въведе смъртното наказание.

• Бог има на земята Църква (Общност) множество, което Той нарича Негови.

• Новораждането може да се случи само чрез семето на Божието Слово.

• Павел пише в 1 Петр. 1:

3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите,

4 за наследство нетленно и неопетнено, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,

5 които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време,

6 в което вие се радвате, макар и за малко време да поскърбите сега, ако е потребно, в различни изкушения,

7 така че изпитването на вашата вяра – по-скъпоценна от златото, което е преходно, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и почест, и слава, когато се яви Иисус Христос,

8 когото любите, без да сте Го видели, в когото като вярвате, без сега да Го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост,

9 като получавате следствието на вярата си – спасението на душите.

10 За това спасение търсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която е за вас,

11 като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше страданията на Христос и последващите ги слави.

24 Защото: Всяко създание е като трева и цялата му слава – като цвят от трева. Тревата изсъхна и цветът й окапа,

25 но словото Божие трае до века.“ И това е словото, което ви е благовестено.

• Трябва да отидем в старчески дом и да видим как хора, които някога са били млади, красиви, пълни със сила, а сега наближават края си.

• Нищо не е толкова реално за човека, отколкото смъртта.

• Има хора, които са получили вечен живот в смъртното си тяло.

• Чете се от Евр. гл. 11:

39 Но всички тези, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, не получиха изпълнението на обещанието,

40 да не би да достигнат съвършенство без нас; защото за нас Бог беше предвидил нещо по-добро.

• За Исус е писано в Лука 2 гл.:

34 И Симеон ги благослови и каза на майка Му Мария: Ето, това Дете е поставено за падане и ставане на мнозина в Израел и за белег, против който ще се говори.

• Защо моят път трябва да е различен от този на моя Спасител?

• Трябва в молитвата да говорите с Бог като с приятел, да отваряте всичко.